Meny

Framtidens skolmiljö ska utvecklas i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun har beviljats bidrag från Vinnova, myndigheten för innovation, för att utveckla en laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö på tre av kommunens skolor. Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, RISE Acreo, Fiber Optic Valley och Högskolan i Gävle.

Projektet innebär en möjlighet för skolorna att utforska och utveckla framtidens skolmiljö, där man satsar på att ligga i framkant i både den digitala och den fysiska utvecklingen. Projektet ska uppmuntra både lärare och elever att växa och bli mer innovativa i sina roller.

– Vi ser vikten av att utveckla undervisningen mot något som elever vill delta i, istället för att känna att de måste. Vi vill utveckla en arbetsmiljö för både elever och lärare som ger ett mervärde, och som lyfter lusten till lärande för alla. På så vis kan skolan bli till en attraktiv arbetsplats som lockar fler drivna och engagerade lärare, och där eleverna har drivkraften att nå högre resultat, säger Ingela Rauhala, förvaltningschef på lärandeförvaltningen i en nyhet från Hudiksvalls kommun.

Ge studenterna en utmaning som utvecklar ditt företag

Vill du få hjälp att syna din verksamhet inom frågor som rör hållbarhet och socialt ansvarstagande eller kanske få stöd för att bli bättre på att nå en internationell marknad?

Låt ekonomistudenter från Högskolan i Gävle ta sig an ditt företags utmaningar när de gör sina examensarbeten – en vinna-vinna lösning helt enkelt.

Högskolan i Gävle, Akademin för Ekonomi, har varje termin studenter som avslutar sin utbildning genom att genomföra studier riktade mot aktuella frågor inom företagsekonomi som exempelvis miljömässig eller social hållbarhet och internationalisering.

Hur arbetar ditt företag med hållbarhetsfrågor?
Allt större krav ställs på organisationer att möta kritiska intressenters krav på hållbarhet. En hel del studier har gjorts inom miljöområdet medan färre intresserat sig för hur de sociala kraven kan tillmötesgås? Hur arbetar företag/organisationer med socialt ansvarstagande?  Frågor kan röra hur de arbetar med jämställdhet och mångfald.

Internationalisering kräver koll på marknadens behov 
Företagens kunskap om marknaden anses vara en kritisk faktor för att få ut innovationer på en internationell marknad. Forskning visar att företag som jobbar aktivt med sin marknadsorientering har bättre förmåga att kunna möta marknadens behov. Hur arbetar ditt företag idag för att öka kunskapen om en internationell marknad? Hur kan ditt företag utveckla en innovativ kultur som möter marknadens behov?

Hur bidrar digitalisering till ökad konkurrenskraft?
Digitalisering och den förändring som det bidrar till hos företag och organisationer blir allt viktigare för konkurrenskraften. Hur kan digitalisering definieras och vad innebär det egentligen i konkreta termer för ditt företag?
Vilka digitala affärsmodeller används och på vilket sätt kan de bidra till ökad konkurrenskraft?

Har du tips på vad som kan bli intressanta examensarbeten för studenterna? Hör gärna av dig till agneta.sundstrom@hig.se

Sommarmingel och innovationer i världsklass

Vad lyssnar du på i hängmattan i sommar?

Vi är många som lyssnar på eller läser en spännande deckare när vi är lediga. Och tur är det, för de mest kreativa idéerna kommer när vi gör något helt annat än det vi gör på jobbet. Sedan gäller det att ta tillvara på alla goda idéer, hitta rätt kompetens för nästa steg, nätverk och finansiering. Och där kommer Fiber Optic Valley in i bilden. Sedan 1 januari 2017 har vi dessutom större möjligheter än någonsin att stötta våra medlemmar och samarbetspartners genom våra nya kollegor i hela Sverige inom det statliga forskningsinstitutet RISE Acreo.

Men precis som tidigare är det offentlig finansiering som gör vårt uppdrag möjligt och i början av juni fick vi totalt 20 EU-miljoner beviljade från Tillväxtverket för perioden under 2018 – 2021.  Medel som ska användas för att sätta Gävleborg på kartan när det gäller innovationer med fokus på digitalisering.

Hur skulle din produkt kunna utvecklas? Var med och tävla – vinn innovativa lösningar från hela världen!

Några av våra mest spännande innovationer kommer varje år från innovationstävlingen Boost Innovation som är öppen igen. Här har ditt företag möjlighet att få hjälp av studenter, forskare och entreprenörer över hela världen när det gäller att lösa just din utmaning med fokus på digitalisering. Kanske vill du hitta helt nya marknader för din produkt eller tjänst? Eller utveckla produkten för att bidra till att lösa någon av våra globala samhällsutmaningar?

 Missa inte Science and Innovation Day 17 oktober
Om du vill ha inspiration för att bli mer innovativ ska du redan nu boka in en spännande forsknings-och innovationskonferens i Sundsvall. Den 17 oktober arrangeras Science and Innovation Day för fjärde året i rad av Mittuniversitetet i samverkan med oss, Processum och Bio Business Arena. Temat för i år är ”Digitalisering och bioekonomi för en hållbar framtid” På talarlistan hittar du internationella talare så som Dr. Kate Stone, Cambridge University, Telias vd Hélène Barnekow och Anna Jonhed, forsknings- och innovationsdirektör på Billerud Korsnäs.

För att vara hållbar måste du hela tiden anpassa dig till omvärlden. I höst gör vi det genom att vässa vårt erbjudande i samarbete med våra medlemmar och knyta ny kompetens till oss så att vi kan fungera ännu bättre som katalysator för innovation.

Och apropå innovationer och nya idéer … Innan vi sjunker ner i hängmattan bjuder vi dig på lunchmingel med sommarkänsla den 21 juni hos oss och Propell Innovation på Käppuddsgatan 1 i Hudiksvall. Ett nytt möte kan ge en helt ny idé – vi ses då!

Glad sommar!
Torbjörn Jonsson

Vd-ordet har bytt namn till Chefendirekt – se tidigare artiklar här;

 

Stora steg framåt för Flying Eyes

Flying Eyes (FE), som kom på en andra plats i  Boost Innovation 2016, har under våren 2017 tagit ett stort steg framåt i utvecklingen av en ny metod för att kartlägga fukt i äldre kulturbyggnader. Bolaget har i samarbete med Radarbolaget gjort testmätningar som visat goda resultat. Man satsar nu fullt ut på metoden och siktar på att lansera ett komplett analys- och rapportsystem till byggnadsantikvarier, byggkonsulter och andra som arbetar med underhåll av byggnader inom något år.

Provmätningar på svenska kyrkor
Under sommaren 2016 påbörjade Flying Eyes (FE) i samarbete med Svenska kyrkan, där man gjorde provmätningar på kyrkor med fuktproblem. De första testen gjordes med hjälp av drönare, IR-kamera samt fotogrammetriska metoder. Flying Eyes vill nu addera ytterligare en metod, radiomatning, till de redan befintliga.

– Behovet av bra metoder för fuktmätningar inne i byggkonstruktioner är mycket stort berättar Peter Karlsson, delägare i FE. Matning med radar är dessutom oförstörande, vilket är en fördel vid undersökning av känsliga kulturbyggnader där fysiska ingrepp helst vill undvikas.

Testmätningar tillsammans med Radarbolaget
Under våren har man genomfört tester i laboratoriemiljö tillsammans med Radarbolaget och Högskolan i Gävle. Målet är att utveckla en ny teknik för analys och fuktmatning inne i väggkonstruktioner med hjälp av radar. Tekniken bygger på att skapa radarbilder utifrån de reflekterade avstånden till sprickor och andra avvikelser i konstruktionen.

– Radarteknik är ett mycket bra komplement till våra befintliga tekniker då de ger en bild av ”topografin” inne i väggen. Utmaningen nu är att bygga algoritmer som tolkar och gör bilder av informationen. Sedan behöver vi ta fram tillräckligt lätt utrustning som kan bäras av drönare, men där vi redan på god väg, säger Peter Karlsson

 

Fem snabba frågor till Malin Rogström

Malin Rogström är ny chef för Sandbacka Science Park i Sandviken sedan 24 april, 2017.

Vem är du?
Jag är journalist i grunden och har större delen av min yrkesverksamma karriär inom Sveriges Television i olika roller som bland annat redaktionschef för de regionala nyheterna Gävledala och SvT Teckenspråk samt avdelningschef på riksnyheterna i Stockholm.

Under senare år har jag arbetat på verkstadsindustriföretaget Sandvik, som egen konsult och inom statliga myndigheter med fokus på hur man skapar en inkluderande arbetsmiljö där man tar vara på mångfalden för att få fram fler nya, långsiktiga och hållbara idéer.

På fritiden kretsar det mesta kring mina två tonåringar och deras fritidsintressen och själv ägnar jag mig gärna åt att motionscrawla, cykla, styrketräna och springa. Jag älskar fotboll och tror mycket på fotbollen som samhällsbärande och förenande kraft och jag är aktiv inom bland annat Gefle IF fotbolls styrelse.

Vad är dina drivkrafter?

Jag drivs av att få olika typ av grupper och lag att fungera bra tillsammans. Jag går igång på förändring och utveckling och brinner för att vi måste utmana oss själva, våra rädslor och fördomar när det gäller att ta vara på våra olikheter och styrkor. Sverige hade inte varit vad vi är idag om vi inte hade haft förmågan att göra det och här finns det också stor utvecklingspotential!

Du har bland annat jobbat på Sandvik som global manager for Culture and Change och som avdelningschef inom Sveriges Television, vilken av dina kvaliteter som ledare tror du var avgörande för att just du fick chefsjobbet?

Driv, handlingskraft och energi. Jag tror att jag tack vare alla mina erfarenheter och möten med olika människor och branscher har fått öva mycket på hur man får laget och gruppen att fungera så bra som möjligt. I min yrkeskarriär så har kommunikation varit ett starkt återkommande tema och i det lägger jag också att kunna möta människor där de är.

Att bygga relationer och förtjäna förtroende är A och O för välfungerande organisationer och då är det viktigt att våga sätta gränser, vara tydlig, ha medkänsla, men också att snabbt kunna förstå helheten och komplexa sammanhang. Det handlar om laget och att åstadkomma saker tillsammans, men då måste man också ha bra koll på sig själv och vilka värderingar som är viktiga och jag tycker att jag har blivit tydligare och fått bättre kläm på det med åren.

Vad blir din viktigaste uppgift på Sandbacka Science Park?

Först och främst att fortsatt verka för att vi har en bra, inkluderande arbetsmiljö där vi kan bygga på varandras styrkor, ha roligt, hjälpas åt för att få fram fler idéer och företag som kan utvecklas och växa. Jag tror att vi måste bli bättre på att konkret, inspirerande och enkelt berätta vad vi gör och sprida alla goda exempel som finns, så att idéer och företag hittar till oss. Men också främja olika samarbeten med målet att öka tillväxten på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Vad hoppas du på i samarbetet med Fiber Optic Valley och andra innovationsmiljöer i regionen?

Jag välkomnar verkligen det initiativ som Fiber Optic Valley och Region Gävleborg driver, och som vi är delaktiga i, som heter ”Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor”. Jag tror att vi måste ta tillvara på alla kompetenser som finns. Det är grundläggande för fortsatt utveckling och för att vi i Sverige ska kunna ligga i framkant och stå oss i den globala konkurrensen. Hållbarhet och kompetensförsörjning är en gemensam utmaning för oss alla och för att hitta nya, bra idéer och långsiktiga lösningar inom dessa områden så tror jag verkligen att vi måste samarbeta mera.

Bonusfråga;
Hur ser en ledig dag ut för dig?

Jag äter god frukost tillsammans med min familj, kör ett crawl- eller styrketräningspass, rör mig i olika miljöer där jag träffar vänner eller människor som inspirerar, väcker min nyfikenhet eller får mig att tänka till. Jag gillar att vara aktiv, i rörelse.

Tjejer Kodar lanserar popup skola för webbprogrammering

Tjejer Kodar, talare på Innovation Day 2016, lanserade i veckan en ny typ av utbildning, Technigo. Ett heltidsprogram i webbprogrammering där man under 12 veckor lär sig allt om webb och JavaScript. Efter avslutad utbildning kan man byta yrke och börja arbeta med programmering.

Utbildningen är en form av popup skola på Långholmen i Stockholm och som anses vara mer kreativ, intensiv, relevant och snabbrörligt program än dagens utbildningar. Utbildningen är till för alla som vill börja jobba som programmerare oavsett bakgrund. Antingen kan man söka som privatperson eller genom sitt företag som vidareutbildning. Första omgången av Technigo startar i november 2017 och du kan söka en utbildningsplats från och med 21 augusti.

Svenska studenter bygger världens mest energieffektiva fordon

Vid årets omgång av tävlingen Delsbo Electric krossade ingenjörsstudenter från Högskolan Dalarna återigen världsrekordet med sitt rymdraketsliknande fordon Eximus 2 – det mest energieffektiva fordonet för persontransporter som någonsin tillverkats.

Delsbo Electric är en studenttävling som anordnas varje år i Delsbo, Hälsingland där målet är att skapa ett batteridrivet fordon som använder så lite energi som möjligt för att köra den 3,36 kilometer långa tävlingssträckan på Dellenbanan. I slutet på maj avslutade studenter från Högskolan Dalarna färdvägen på 3,36 km med den rekordlåga förbrukningen på 0,73 Wh per person / km vilket motsvarar att använda mindre än ett kryddmått bensin för att transportera en person i tio kilometer.

– Universitetsstudenter slår världsrekord varje år med små projektmedel. Och det sker inte i Kalifornien, Shanghai eller Bangalore. Det sker i en liten by mitt i Sverige, säger Henrik Rödjegård, teknisk chef för tävlingen och doktor i elektronik.

I ett pressmeddelande meddelar tävlingen att Eximus 2 är därmed världens mest energieffektiva fordon alla kategorier, sett till energianvändning per personkilometer. Ett vanligt pendeltåg drar cirka 77 gånger mer energi per pkm och även den snålaste elbilen i Shell Eco Marathon använder väsentligt mycket mer energi för att färdas samma sträcka.

Se gärna filmen från tävlingen. Anmälan till nästa års omgång av tävlingen öppnar den 26 maj 2018.

 

Smarta drakar flyttar in i Sundsvall

Under mitten på maj var det dags för Sundsvalls populära drakar att flytta ut på stan igen, och nytt för i år är att drakarna går att interagera med. Detta med hjälp av ny teknik som tagits fram i ett projekt. Projektet är ett samarbete mellan Stadsparaden, elektronikkonsultföretaget Adal och forskningsprojektet ”SMART- smarta system och tjänster” vid Mittuniversitetet.

– Vi ville ta Stadsparandens koncept till nästa nivå, och därför passade samarbetet med Mittuniversitetet och Adal perfekt. I framtiden är tanken att vi ska kunna erbjuda fler företag möjligheten att genom smarta lösningar göra sina drakar interaktiva, säger Julia Hamrin, VD Stadsparaden i ett pressmeddelande från Mittuniversitetet.

Sundsvalls drakar har alltid varit populära runt om i staden, speciellt hos alla barn. Företaget Stadsparaden står bakom konceptet som ska ge liv åt stadskärnor på ett både affärsmässigt och konstnärligt sätt genom skulpturer som symboliserar staden. I år får Sundsvalls drakar nytt liv genom att två smarta drakar ansluter till familjen. Nytillskotten är Mittuniversitetets drake som går att interagera med genom ett minnesspel och Grant Thorntons drake med dioder som blinkar när man tar på drakens diagram.

– Vi såg en möjlighet att synliggöra vår forskning på ett annorlunda och roligt sätt. Vi blir allt mer uppkopplade, så varför inte koppla upp Sundsvalls drakar? Samarbetet föll sig väl inom ramen för forskningsprojektet SMART, där fokus ligger på just det uppkopplade samhället och sakernas internet, berättar Mattias O’Nils, professor och projektledare vid Mittuniversitetet i samma pressmeddelande.

Vill du veta mer om de smarta drakarna? Kontakta Mattias O’Nils, Mittuniversitetet
010 – 142 87 80, mattias.onils@miun.se eller gör ett besök på Stora Torget i Sundsvall.

 

Sveriges elit inom fiberoptik samlades i Hudiksvall

Under den 17-18 maj samlades Sveriges elit inom fiberoptik i Hudiksvall för att dela erfarenheter och hitta samarbeten över olika tillämpningsområden. Deltagarna var yrkesverksamma från akademin, industrin och instituten och fick under två dagarna en bra översikt om hur fiberoptik används i svensk industri och en inblick i vad som pågår inom området på forskning- och utvecklingsnivå. Arrangörer för dagen var Acreo Fiberlab i Hudiksvall.

 

Vårkänslor och digital revolution

Plötsligt är det vår i luften och vi summerar första kvartalet inom RISE Acreo AB och avdelningen för SME-Development. Vi ser redan nya möjligheter i olika samarbeten och det finns ett stort intresse för Fiber Optic Valleys sätt att arbeta som länken mellan forskningen och små- och medelstora företag.

För dig som medlem och samarbetspartner fortsätter verksamheten som tidigare men i ny organisationsform och vi passar samtidigt på att vässa erbjudandet och göra det ännu bättre utifrån de behov som vi fångat upp i samtal och möten. Efter sommaren kommer vi att presentera hur klusternätverket ska se ut i framtiden och vad du som medlem kan förvänta dig av innovationsmiljön.

Innovation Day botade digital ångest
En del i vårt nuvarande erbjudande är det årliga inspirationsevenemanget Innovation Day. Den 26 april sken vårsolen ikapp med mig och alla deltagare när Innovation Day arrangerades för fjärde året i rad. Dessutom blev det nytt rekord med närmare 180 deltagare som lockats av årets tema ”Digital ångest eller digitala möjligheter?” Den digitala revolutionen är här poängterade Hannes Sjöblad som berättade om den uppkopplade människokroppen och exempel på biohackning. En annan talare var Sofie Lindblom, tidigare innovationschef på Spotify, som gav sin syn på succéreceptet för innovation.

I anslutning till Innovation Day arrangerade vi även workshopen Innovate Passion på förmiddagen för gymnasieelever från Bromangymnasiet som fick möta företagsaktörer i en kreativ workshop för innovation. Syftet var att gemensamt skapa innovativa affärsidéer, potentiella UF-företag eller exjobb och samtidigt öka intresset för digitalisering och innovation bland unga kvinnor.

Dags att anmäla sig till årets viktigaste innovationstävling
I samband med Innovation Day startade årets viktigaste innovationstävling Boost Innovation. Du som är medlem i Fiber Optic Valley har chansen att få hjälp av studenter och forskare över hela världen när det gäller att lösa en utmaning eller att hitta nya användningsområden för er produkt eller tjänst. Ta chansen och anmäl ert bidrag på www.boostinnovation.se senast den 31 maj!

Näringslivet i Gävleborg öppnar upp
En av förutsättningarna för innovation är en innovativ kultur. Hur tar vi tillvara alla människors idéer och kompetenser? Hur belyser vi strukturer som hämmar innovation? Dessa är exempel på frågeställningar som diskuteras i ledarutvecklingsprogrammet Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor som startade den 4 maj. I samverkan med Region Gävleborg ansvarar vi för fortsättningen på 2016-års pilotprojekt och sprider det till fler näringslivsaktörer och klusterorganisationer i Gävleborg.

Det våras för KickStart Go
Ett annat förändringsarbete som pågår för fullt är digitaliseringen av industrin. I ett samarbete med FindIT i Sandviken är vi en av tio aktörer i landet som fått förtroendet av Tillväxtverket att jobba med coachning till industriföretag inom satsningen kallad KickStart Go. Målet är att fler små och medelstora industriföretag ska bli bättre på att utnyttja möjligheterna med digital teknik.

Möjligheterna vi upplever med den digitala revolutionen är oändliga, och det gäller att hänga med. För som Sofie Lindblom citerade på Innovation Day – världen har aldrig förändrats så snabbt som nu, och kommer aldrig att förändras så sakta igen.