Meny

Näringslivet i Gävleborg öppnar upp för lika villkor

Hur ser en ”riktig” företagare ut? Vilka tänker vi på när vi pratar om innovatörer? Vad associerar vi med ordet innovation? Fördomar som begränsar hur vi bemöter företagare och innovatörer får vi nu möjlighet att arbeta vidare med i programmet Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor. Under 2016 har vi drivit ett pilotprojekt tillsammans med Propell och Hudiksvalls kommun som projektägare och nu sprider vi konceptet vidare i samarbete med Region Gävleborg till fler näringslivsaktörer i Gävleborg under 2017-2018.

Programmet handlar om hur vi skapar företagsfrämjande på lika villkor genom att lära oss om vilka normer vi styrs av omedvetet eller medvetet som begränsar utvecklingen. Vi har helt enkelt inte råd att missa unika företagsidéer och framgångsrika projekt på grund av fördomar. Århundradets innovation kan finnas där vi minst anar det.

En ”riktig” företagare …
Regionens företagsfrämjande är historiskt uppbyggt kring traditionella branscher inom industri och tillverkning. Därför blir företagsfrämjandet starkt präglat av våra invanda föreställningar om hur ”riktigt” företagande och ”riktiga” innovationer ska vara.

I programmet får du kunskap om den senaste forskningen inom jämställdhet och mångfald och hur det hänger ihop med vår syn på företagande och ledarskap. Ett växelspel mellan workshops, coachning och hemuppgifter för kunskapsutveckling.

Vi som deltog under 2016 var Hudiksvalls Näringslivsbolag, Fiber Optic Valley, Acreo Swedish ICT, Propell Innovation Hub, Företagarna Gävleborg , Nyföretagarcentrum och projektet Gävleborgs affärskvinnor, Hudiksvalls Hydraulikkluster, Hudiksvalls kommun och Movexum Företagsinkubator.

Några röster om pilotsatsningen 2016 Öppna Upp Propell Innovation i Hudiksvall
”Trovärdig och kunnig projektledning och föreläsningar på en nivå som går att relatera till vardagsjobbet”

/ Moniqa Klefbom, Hudiksvall kommun

”Bra upplägg med mycket variation i de olika övningarna. Professionellt baserat på forskning och fakta. Stort engagemang!”
/ Martin Askne, Propell Innovation Hub i Hudiksvall   

 

Vill du veta mer
Ann-Sofie Däldehög, projektledare för Öppna Upp. E-post: ann-sofie.daldehog@fiberopticvalley.com

www.propellinnovation.se/oppna-upp

 

upphandling jämställd regional tillväxt

Fiber Optic Valley upphandlar konsulter för att genomföra en ledningsstyrd förändringsprocess för innovationsmiljöer, inklusive ledarskapsutveckling. Förändringsprocessen och utbildningsinsatserna handlar om att föra in ett normkritiskt, intersektionellt perspektiv för en jämställd regional tillväxt. Detta blir en fortsättning på pilotprojektet Öppna Upp Propell Innovation.

Förfrågan avser insatser som ska genomföras mellan januari 2017 – november 2018. Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande. Ansvarig upphandlande enhet för den här upphandlingen är Inköp Gävleborg.

Här hittar du annonsen

Hexatronic förvärvar Iftac AB

Hexatronic_Logo2013_TaglineCablesHexatronic Group AB  har den 19 december 2016 ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Iftac AB. Iftac har funnits i Fiber Optic Valleys nätverk i många år och bedriver utbildning och certifiering inom IT och Telekom. Hexatronic kommer att utveckla affärsområdet utbildning inom Iftac.  

Bolaget , med säte i Hudiksvall, har 10 anställda och omsatte under det senaste räkenskapsåret ca 20 MSEK med en förväntad stark tillväxt de kommande åren. Iftac är ett helägt dotterbolag till Hudiksvalls Kommun. Karin Nygård – Skalman idag VD för Iftac, kommer att fortsätta i rollen. Iftac förväntas konsolideras från den 2 januari 2017.

– Med Hexatronic som ägare ser jag stora möjligheter att kraftigt växa affären både inom Sverige och internationellt. Den starka underliggande tillväxten inom fiberoptiska transmissionssystem skapar stor efterfrågan och behov av utbildade installatörer, projektörer och projektledare, vilket marknaden idag har svårt att möta, säger Karin Nygård-Skalman, VD i Iftac AB

Läs hela pressmeddelandet från Hexatronic!

 

Framtid, förändring och nätkärlek

_DSF6335-2Framtid och förändring är begrepp som sammanfattar året 2016 för oss. När året började var vi nyinflyttade i nya lokaler på Käppuddsgatan i Hudiksvall tillsammans med Propell Innovation. I juni blev det vd-byte och hösten har handlat om hur verksamheten ska fortsätta när Vinnova-samarbetet tar slut nästa år. Ett intensivt planeringsarbete pågår för att skapa en regional innovationsnod och fortsätta driva ett framgångsrikt klustersamarbete för våra medlemmar, men som en del av forskningsinstitutet Acreos avdelning för SME-utveckling. En cirkel är sluten.  

Genombrottet för Fiber Optic Valley 2004 som en av Vinnovas nationella klustervinnare var tack vare det starka samarbetet till Acreo. Nu sluts cirkeln. Fiber Optic Valleys arbete fortsätter, men från och med 1 januari inom Acreo, med stöd från Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg. Acreo är en del av RISE-koncernen (Research Institutes of Sweden) och ett forskningsinstitut i ryggen är inte fel när stora EU-ansökningar skickas in för att öka oddsen för företagen i vår region att få del av utvecklingsmedlen. (Läs artikel i HelaHälsingland.se)

Konferens för globala möjligheter
Att verksamheten behövs visade den internationella TCI-konferensen i november. TCI-nätverket arrangerar världens största internationella klusterkonferens och i år ägde den rum i Eindhoven, Nederländerna, där den samlade över 400 akademiker, företagare och beslutsfattare från hela världen. Nätverket samlar cirka 9000 personer i 110 länder kring frågor om innovation och konkurrenskraft. Vi var en av klusterorganisationerna som delade med oss av våra erfarenheter och kunde ta med oss värdefulla kontakter hem.


Hudiksvall tog täten inom digitalisering
På hemmaplan har vårt innovationsarbete handlat om digitaliseringens snabba utveckling i samhället och att Sverige halkar efter i toppligan. Hur påverkar utvecklingen våra industrier och hur arbetar vi med kompetensförsörjning för det digitala samhället? Enligt prognosen kommer det att saknas en miljon programmerare i Europa år 2020.

Som svar på det har vår samarbetspartner Propell Innovation smygstartat programmeringsverkstaden CoderDojo i november. Ett koncept för unga mellan 7 – 17 år och en global rörelse som finns på 16 platser i Sverige. Där får unga lära sig att göra appar, spel och hemsidor och våren 2017 har konceptet premiär i Hudiksvall.

Digitalisering av industrin har varit Fiber Optic Valleys uppdrag sedan vi i höst blev utvalda som Sverigepilot för Teknikföretagen och IF Metalls satsning ”Kickstart digitalisering” i samverkan med RISE. I programmet har ett tiotal regionala företag deltagit för att hitta nya marknadsfördelar med digitalisering. Nu sprider vi ett lyckat koncept vidare till Örnsköldsvik och Umeå med vårt upplägg som förebild.

Företagsfrämjande på lika villkor
Ett annat lyckat pilotkoncept som sprids vidare till näringslivsaktörer i Gävleborg nästa år är ledarskapsprogrammet ”Öppna Upp Propell.” Ett program om företagsfrämjande på lika villkor som genomfördes i Hudiksvall 2016 där vi frågat oss hur ser bilden av en ”riktig” företagare ut? Vilka normer styrs vi av när vi pratar om innovatörer? Vi har helt enkelt inte råd att missa unika företagsidéer och framgångsrika projekt på grund av fördomar.

Och fördomar finns det gott om. Särskilt på nätet. Gör det du kan för att stoppa näthat och ryktesspridning. Sprid reglerna om vad man får säga på internet – bidra till mer nätkärlek i jul och få extra klappar av tomten!

Vi ses på glöggmingel den 15 december, välkommen!

Vi skänker julgåvan till barnen i Syrien

syrienKonflikten i Syrien har pågått i över fem år och situationen för barnen är akut. Vi ger årets julgåva till UNICEF som finns på plats och genomför omfattande insatser. Så att fler barn får rent vatten, psykosocialt stöd, näring, vaccin och skolgång.  

Gör det du med! 

Kan smarta textilier rädda vintersporten?

Vår klusterkompisar Smart Textiles utför nu unika tester i Östersund med hjälp av textila innovationer, för att hitta framtidens sätt att lagra snö. Något som vintersportanläggningar runt om i världen kan ha stor nytta av.

snowPå grund av rådande klimatförändringar har det blivit allt viktigare att säkra snötillgången för världens vintersportsanläggningar. Det krävs en större kunskap om effektiva material som kan täcka över snön och därmed bevara den under en längre period.

Snöhögar har lagt ut i labbet, Sports Tech Research Centre på Mittuniversitet inom ramarna för det snö-projekt som drivs i regionen med bland annat Peak Innovation. Experimenten övervakas noga från många håll i världen och för att genomföra testerna har man tagit in extra forskningskompetens från Luleå Tekniska Universitet, som också är aktiv inom området snölagring.

Eftersom det finns stora kunskapsluckor inom ämnet, snölagring riktas nu många blickar mot resultatet av den pågående studien. En studie som kanske kan påvisa ett nytt sätt att lagra snö?

Läs mer om projektet

 

Hallå där, Aurelia Dontu

Hallå där, Aurelia Dontu från Moldavien. Vad gör du på Fiber Optic Valley?
auerila.JPGJag gör praktik på Fiber Optic Valley. Det är mycket intressant och givande. Jag övar på svenska språket och jag lär mig hur det svenska företagssystemet fungerar.

Jag har jobbat som sekreterare för Notarius Publicus i Moldavien, Logistiks Koordinator i Abu Dhabi, och som utredare för åklagarämbetet i Moldavien.

 

Vad har du för bakgrund?
Jag är utbildad till jurist och jag är intresserad av historia och att besöka historiska platser och olika kulturer. Jag är från Moldavien och min familj är min dotter Maria-Aurelia och min man Jan. Vi bor i Forsa.

Vad tycker du om Sverige?
Jag känner mig som hemma här och planerar för framtiden.  Jag är glad för att vara på Fiber Optic Valley och lära mig språket och få träffa nya människor.

Vi välkomnar Koneo som ny medlem

Såhär mot årets slut välkomnar vi Koneo som ny medlem till Fiber Optic Valley. Koneo erbjuder tjänster som förenklar, effektiviserar och sänker kostnaderna inom IT-området, allt från installation till service & support.

”IT är en röd tråd genom dom flesta processer och flöden i en verksamhet. Rätt använd kan IT-investeringen ge dig såväl kostnadsmässiga besparingar som konkurrensfördelar” – Ola Holmgren, Platschef Koneo Sundsvall/Hudiksvall

Koneo finns nära dig. Och över hela landet.
Koneo har fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet och deras ambition är att vara den bästa leverantören av IT på alla de platser i landet där de finns.

Skärmavbild 2016-12-12 kl. 09.08.53

Kontakta Koneo för din kommande IT-investering

Fem snabba frågor till Mitalee Kotak

På uppdrag av Movexum  gör Mitalee Kotak en förstudie som blir klar i december och som ska klargöra intresset för en anpassad inkubatorprocess som helt riktar sig till entreprenörer som nyligen kommit till Sverige.

mitalee

Vem är du?
Jag är en systematisk, energisk och social person. Familj och vänner är viktiga för mig. Viktigast av allt är att jag är mamma till två underbara tjejer!  Jag är född och uppvuxen i en företagarfamilj, så att driva företag har jag i blodet.
Jag har en examen i företagsekonomi, och har arbetat med internationell affärsutveckling med fokus på marknadsföring och kommunikation. Genom parallella kurser i internationella kvalitetsstyrningssystem fick jag en utmärkt bas för att använda min strategiska talang. Jag har även en psykologiutbildning, inte bara på grund av mitt intresse för människor, utan för att jag såg vikten av att förstå mänskligt beteende för att förbättra chanserna för framgångsrika affärer.

Vilka är dina drivkrafter?
Jag älskar utmanande och stimulerande miljöer med högt tempo! Med hjälp av min kreativa problemlösningsförmåga för att nå mål håller det mig igång.

När jag var barn såg min mor till att vi reste en hel del och så mycket som möjligt åkte kollektivtrafik så att vi skulle träffa och prata med människor från hela samhället. Tack vare dessa erfarenheter och 7 år i internatskola har jag fått en öppen attityd, förmåga att kommunicera med människor från alla bakgrunder och få kontakt med dem på deras nivå där jag kan lära mig att se nya perspektiv och få en bredare bild av världen och människor som alltid leder till tillväxt!

Du kom själv för tolv år sedan till Sverige från Indien som volontär och har en bakgrund som företagare där du arbetat i många år med internationella affärer, på vilket sätt har du nytta av det i det här uppdraget? 

Arbetet med internationella affärer har gjort att jag fått resa mycket, träffa människor från olika kulturer och försöka förstå deras behov och perspektiv. Det spelade ingen roll vilket land de kom från, vilka språk de talade eller vilken bakgrund de hade. Jag var bara tvungen att få det att fungera! Dessa utmaningar i kombination med mina grundvärderingar och behovet av kontinuerlig utveckling har gjort mig stark, nyfiken, öppen och empatisk. Jag har fått kapacitet att enkelt anpassa mig till nya situationer och människor och bygga partnerskap för gemensamma mål och det var exakt vad det här projektet behövde.

Vad kan du se redan nu vad gäller behov och intressen hos de du träffar?
Jag ser först och främst ett behov av att marknadsföra de stödsystem för företag som redan finns i dag genom de rätta kanalerna, på rätt sätt med rätt personer för att få optimalt resultat. Precis som alla andra marknadsföringsstrategier som används för dina kunder, enligt principen att om du inte syns så finns du inte!

Det finns inte tillräckligt med plattformar för startups för nyanlända entreprenörer, där de får utmana och diskutera sina affärsidéer, lära sig sätt att förstå nya marknader, få nätverk, få inspiration och motivation och allmänna råd i förståelsen av affärskulturen i Sverige.

Jag tycker tyvärr att företagande i allmänhet är på nedgång och hoppas att det är på väg att vända.

Förstudien ska vara avslutad i december, vad hoppas du att den ska leda till?
Jag upplever att många företag misslyckas eftersom de inte kan ta sig igenom den första framgången för att få kraft till nästa steg.

Det är där de behöver de tjänster som nämns framför allt i ett nav som också fungerar som en hjälplinje för alla. De behöver ett nav där de kan styras till rätt kontaktperson som de behöver i det skedet av sin företagarresa.

Jag hoppas att förstudien leder till samordnade plattformar för nyanlända entreprenörer som definitivt kommer att leda till regional tillväxt. Man brukar säga; ”Tvivel dödar fler drömmar än misslyckande någonsin kommer att göra”.

Bonusfråga; Hur ser en ledig dag ut för dig?

Ledig tid för mig är med min familj. Bad, pyssel, ridning, dans, gympa och säsongbaserade utomhusaktiviteter är några saker vi tycker är kul att göra tillsammans. Långa ledigheter och semester spenderar vi i Indien så att mina barn får lära känna landet och kulturen jag kommer från och känna sig hemma även där.

 

 

VR med fokus på miljö

Virtual reality har fått sitt stort genomslag i år och nyligen annonserades det att VR-glasögon blir årets julklapp. Detta betyder att fler kan stimulera en fysisk närvaro i en digital värld. Som en spinoff på VR och en kritik till svenska julhandeln skapade Naturskyddsföreningen ett helt nytt begrepp, NR, Natural Reality.

Där de vill påminna om att naturen och skogen får oss människor att må bra. Ju mer tid vi spenderar i naturen desto mer angelägen blir vi att vårda den. Här påminner Naturskyddsföreningen oss om naturens storslaghet och att det finns mycket vackert att ta del av runt husknuten.