Meny

Svenska sensorer hindrar smittospridning på sjukhus

Sensorföretaget PSIDAC AB från Iggesund gjorde succé på världens näst största hälso- och sjukvårdsmässa i Dubai sista veckan i januari. Med stöd från bland andra innovationsmiljön Fiber Optic Valley och EU-projektet inom Central Baltic kunde de visa upp sitt unika CPS 6000 system som förhindrar luftburen smitta på sjukhus och i laboratoriemiljöer.

monter Psidac.jpg

– Gensvaret som vi fick var något som jag aldrig upplevt under mina 30 år på olika mässor berättar Björn Österlund, vd och ägare av PSIDAC. Som den enda leverantören av den här typen av instrument på mässan fick vi träffa hälsoministern och en rad intressanta aktörer för vår produkt. Vi fick även nya kontakter som kan hjälpa oss att komma in på marknaden i Argentina, Pakistan och hela mellanöstern- regionen så jag skulle vilja säga att den här investeringen blev en succé.

Övervakar och styr lufttryck
PSIDAC AB övervakar och styr lufttrycksförhållandet i sjukhus och laboratoriemiljöer. Genom antingen övertryck eller undertryck förhindras luftburen smittspridning. Systemet är enkelt att använda med displayer som visar grönt när allt är i sin ordning och rött om något är fel. Detta gör att all personal hela tiden har kontroll på tryckförhållandet i miljön. Systemet är baserat på intelligenta trycksensorer, vilket ger låga installationskostnader jämfört med de existerande systemen. Systemet har haft stor framgång i Holland där man värdesätter den säkerhet för personal och patienter som CPS 6000 systemet ger.

PSIDAC har kunder som exempelvis Glaxco University, Astra Zeneca, ZGT
Almelo, Clinical LAB, Hengelo, MST Enschede, St. Jansdal Harderw, Dirksland, ERASMUS Universitets sjukhus i Rotterdam, St Laurentius, Institute, Glaxco University, Kuwait University, Pharmacia, etc.

För mer information kontakta: Björn Österlund, vd Psidac, 070-27 77 651 eller Torbjörn Jonsson, Affärsområdeschef, Fiber Optic Valley 070-211 08 06

Om Psidac AB

PSIDAC är ett svenskt företag med bas i Iggesund som etablerades redan 1997 och har utvecklat högkvalitativa trycksensorer och styrenheter för några av världens mest krävande kunder. Utbudet av produkter omfattar lösningar för att övervaka isoleringsrum på sjukhus och liknande verksamheter.

Om ICT Meta Cluster
PSIDAC är ett av företagen som deltar i ICT Meta Cluster projektet – där företag får hjälp och stöd för att nå en global marknad. Projektet bistår SME-företagen med exporttjänster, tekniska frågor, affärsutveckling och samverkan där allt är samlat i ett gemensamt grepp. Satsningen vänder sig till SME-företag inom ICT med en vilja att exportera utanför EU. I första läget har några stora exportmarknader identifierats för projektet som exempelvis Brasilien och Canada. Flera kan följa efter, t ex USA, Japan och China.

Central Baltic ICT Meta Cluster är ett samarbete mellan parterna Estonia ICT Cluster (Tallin), och Latvia IT Cluster (Riga), Fiber Optic Valley (Gävleborg/Hudiksvall) och Swedish ICT Acreo (Kista/Hudiksvall). Fiber Optic Valley är en så kallad Lead Part. Respektive parts styrkor utnyttjas i detta samarbete inom allt från teknik till organisationsutveckling och export-kontakter.

Fakta Fiber Optic Valley
Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredband och sensorteknologi. Vi är ett av Sveriges 13 Vinnväxtkluster som utsetts av innovationsmyndigheten VINNOVA. Vi initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. Våra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.

Iftacs yrkeshögskola en av vinnarna!

Iftac AB blev en av vinnarna i länet i Yrkeshögskolans utlysning 2015. Två utbildningar prioriterades, Telekomtekniker, 260 YH-poäng och Javautvecklare, 420 YH-poäng. Vi stärker därmed Hudiksvalls- och Iftac AB´s profilering som centralort för praktisk telekomutbildning i landet. 

  • Det här är årets händelse för alla landets studiecentra, 100-tals kommunala och privata utbildningssamordnare som tävlat i konkurrens med varandra, säger Iftacs vd Karin Nygård Skalman.

Iftac AB startar hösten 2016 fyra Yrkeshögskoleutbildningar inklusive redan pågående utbildningar.

Yrkeshögskolemyndigheten har bedömt totalt 1 421 ansökningar om bedrivande av yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2016 eller våren 2017. Totalt prioriterades 446 ansökningar.

Länet i övrigt beviljades totalt åtta utbildningar, varav två med kommunal huvudman och fyra med privat huvudman.

Nytt rekord för yrkeshögskolan
I dag beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan ett rekordstort antal utbildningar och platser – 446 nya yrkeshögskoleutbildningar och 25 700 ytterligare platser.

Läs mer

 

 

PSIDAC AB når nya marknader på hälsomässa i Dubai

Vår senaste medlem PSIDAC AB, befinner sig under 25-28 januari på Arab Health i Dubai. Den näst största hälso- och sjukvårdsmässa i världen för att visa upp sitt CPU 6000 system som huvudsakligen används inom HVAC* industrin. Här hoppas de kunna bygga nya relationer och visa upp sina framsteg inom området.

Mäter och kontrollerar luftkvalité

PSIDAC AB utvecklar och tillverkar instrument för att kontrollera och mäta luftkvalitén i miljöer där exempelvis bakterier kan förekomma som på sjukhus, i laboratorier och på slakterier. De använder sig av modern digital teknik och sensorer av hög kvalité för att minimera kostnaderna under installation och i driftsättning.

PSIDAC har kunder som exempelvis University of Stockholm, Astra Zeneca, Karolinska Institutet, Smittskyddsinstitutet, Mora slakterier, Gardemoen flygplats, Pharma Åbo, HYKS och University of Helsinki, Glaxco universitet och Kuwait universitet.

PSIDAC_logo

*HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning

PSIDAC är ett företag som är en del i ICT Meta Cluster projektet – där företag får hjälp och stöd för att nå en global marknad.

Vill du driva utvecklingen i en framtidsbransch?

FiberOpticValley_Platsannons_changed_4mars Och bidra till morgondagens lösningar på dagens IT-utmaningar?

Vi söker dig som brinner för att utveckla människor och företag. Du har en civilingenjörsutbildning eller motsvarande inom exempelvis systemvetenskap eller industriell ekonomi med minst 120 högskolepoäng. Gärna med erfarenhet av affärsutveckling, försäljning och internationella relationer.

Vad erbjuder vi?

Ditt uppdrag hos Fiber Optic Valley innebär att leda samarbeten med företag, entreprenörer och idébärare för att analysera marknadsbehov, samordna kompetens och utvecklingsprojekt. Målet är att bidra till att skapa varor och tjänster på en global marknad.

Fiber Optic Valleys uppdrag är att bidra till innovationer inom områdena bredbands- och sensorteknologi. Det gör vi genom att initiera nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentlighet. Vi är en klusterorganisation som består av ett femtiotal medlemsorganisationer och vi möter dagligen olika kategorier av företagare som befinner sig i olika steg av sin utveckling.

Det kan handla om den enskilde forskaren som vill kommersialisera resultatet av sin forskning, det lilla bolaget som står i begrepp att expandera, det etablerade bolaget som söker strategiska samarbetspartners för att utveckla sina affärer eller företagare som vill söka sig nya vägar utomlands.

Fiber Optic Valley är en välkänd aktör såväl i nationella som i internationella sammanhang. Inom vårt nätverk finns även en omfattande testmiljö för tekniska och beteendevetenskapliga studier. En unik mötesplats för systemleverantörer, operatörer, tjänsteutvecklare, innovatörer, forskare, och – sist men inte minst – användare och tilltänkta kunder.

Vi erbjuder en öppen, inkluderande arbetsplatskultur präglad av eget ansvarstagande och ett entreprenöriellt förhållningssätt. För oss är nyfikenhet och innovativt tänkande nyckelfaktorer i framgången. Som medarbetare är din åsikt viktig och dina bidrag högt värderade.

Vem är du?

Du har en civilingenjörsutbildning eller motsvarande inom exempelvis systemvetenskap eller industriell ekonomi med minst 120 högskolepoäng. Gärna med erfarenhet av affärsutveckling, försäljning och internationella relationer.

Du har ett brett tekniskt intresse och kännedom om den digitala utvecklingen inom Internet of Things. Vi ser gärna dokumenterad kompetens inom exempelvis IT-kommunikation, sensorteknologi eller systemvetenskap. Du tycker om att vara självgående och ansvara för dina egna projekt och har lätt för att samarbeta med många olika aktörer.

Låter detta intressant? Välkommen att kontakta oss!

Jonas Dahlström, VD,  070- 418 33 33
Ann-Sofie Däldehög, kommunikationsansvarig, 073-024 8989

Välkommen med din ansökan senast den 26 januari, 2016
till:
Fiber Optic Valley, Käppuddsgatan 1, 824 43 Hudiksvall
Märk kuvertet med ”Projektledare ”. alt.
maila din ansökan till: jobb@fiberopticvalley.com

Om Fiber Optic Valley
Fiber Optic Valley är ett av Sveriges 13 Vinnväxtkluster som utsetts av VINNOVA – verket för innovationssystem. Vi initierar och inspirerar till nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi verkar inom områdena Bredband och Sensorteknologi. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall. Våra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.

Nya klappar, nya kompisar och nya idéer

GodJul_FiberOpticValley

I år är vi många som byter ut julklapparna mot ett generöst bidrag till flyktingar som får tillbringa mörka

december i tältläger eller i brinnande krig. Fiber Optic Valley skänker sitt bidrag till FNs flyktingorgan UNHCR, alla kan vi göra något!

Året som gått domineras av två nya stora EU-finansierade så kallade Interreg-projekt för att utveckla samarbete över nationsgränser. I Estland och Lettland handlar arbetet om att göra det lättare för små och medelstora IT-företag att hitta vägar in på nya marknader utanför EU.

Över den norska gränsen samverkar vi med innovationssystemen Peak Innovation i Åre och Norwegian Centres of Expertise samt Mittuniversitet och Högskolan i Sör-Tröndelag. Vi hjälper svenska sensorföretag att hitta kompisar på andra sidan gränsen för att utveckla forskningen och förbättra sin konkurrenskraft.

Kanske är du den vi söker?

Nya samarbeten och komplexa projekt gör att vi kan välkomna hela 10 nya medlemmar till Fiber Optic Valley. Välkomna säger vi även till våra nya kollegor Sofia Pettersson, kommunikatör, och Anna Gustafsson, projektledare från och med årsskiftet. Sofia delar sin tid mellan oss och Iggesund Paperboard. Anna kommer senast från Hudiksvalls Näringslivsbolag som projektledare för TillHudiksvall.se.

Vi söker dessutom fler medarbetare, kanske är du den vi söker? Du som har ett brett tekniskt kunnande och brinner för att utveckla människor och företag, läs mer i nyhetsbrevet!

Verksamheten har växt på många sätt i år. I oktober när vi flyttade till nya lokaler blev samarbetet med Propell Innovation verkstad på riktigt. Redan nu har vi ett tiotal innovatörer som nyttjar lokaler och coachning på Propell.

Öppnar upp för företagande på lika villkor

Vi som samarbetar inom Propell Innovations verksamhet för att främja företagande vet att vi behöver allas idéer och kompetenser för att bli konkurrenskraftiga även i framtiden. Därför är vi stolta över att Hudiksvalls kommun och Propell Innovation som en av sju utvalda i landet beviljats medel från Tillväxtverket för att satsa på ledarskapsutveckling. Alla som söker stöd i sitt företagande skall mötas på lika villkor, där våra fördomar inte står i vägen för nya idéer och företag. Vilken möjlighet att få börja det nya året med satsningen Öppna upp Propell Innovation!

The best go west…

Nu laddar vi batterierna under jul inför världens största fiber-och optikmässa Photonics West i San Fransisco den 16 – 18 februari. Det finns platser kvar! Ta chansen och presentera ditt företag i vår monter tillsammans med LC Tec , Acreo Swedish ICT, Optoskand och Nyfors Teknologi AB.

God jul och Gott Nytt år!
Jonas Dahlström, vd

Jonas Jul 2015

 

Nybliven doktor inom Internet of Things

Victor Kardeby Victor Kardeby har studerat på universitet i elva år och sysslat med sin nuvarande forskning i cirka sex år. Han är nybliven teknologie doktor inom Internet of Things och forskar nu inom Acreo Swedish ICT.

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om den resursförbrukning som Internet of Things (Sakernas Internet) kan komma att kräva av den infrastruktur som finns idag och byggs imorgon. Där har jag bland annat tittat på strömförbrukning i nätverksutrustning och arbetsbelastning för distribuerad delning av sensordata när det i Internet of Things kan komma att finnas över 50 miljarder saker som vill kommunicera snabbt, samtidigt och säkert. Mitt fokus har varit att reducera den signalering som krävs för att hitta och kommunicera med sensorer som rör på sig fysiskt och logiskt i ett distribuerat system.

Hur känns det att bli färdig med avhandlingen?

Känslan att bli klar med avhandlingen är svår att beskriva, den sammanfattar sex års arbete men har samtidigt krävt all uppmärksamhet de senaste sex månaderna, så det är både härligt att vara klar, men också spännande att få börja med nya saker.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Framtiden på kort sikt kommer att innehålla min första riktigt lediga jul på sex år samt god mat med släkt och vänner. Framtiden på längre sikt så tror jag att jag kommer att vara delaktig i att försöka verklighetsförankra den forskning som pågår kring Internet of Things så att den blir mer tillgänglig för företag och hobbyanvändare.

5 snabba frågor till Sofia Pettersson

Fiber Optic Valley välkomnar såhär i juletider vår nya kommunikatör, Sofia Pettersson. Sofia kommer att vara ansvarig för delar av Fiber Optic Valleys kommunikationsarbete och till viss del stödja våra medlemmar i deras kommunikation.

Sofia PetterssonBerätta lite om dig själv!

Jag är för det mesta en glad och nöjd tjej som lever nästintill som en riktig Svensson, med sambo, hus, hund och Volvo. Är utbildad grafisk designer och kommunikatör vid Mittuniversitet i Sundsvall och är en person som alltid har något på gång. Jag har planer som sträcker sig både högt och lågt, långt och kort. Det är ofta planer som involverar något praktiskt som exempelvis trädgårdsodling, renovering eller DIY projekt i alla dess former.

Privat gör jag inte mycket väsen av mig, utan är väldigt bra på att observera och analysera samt ägna mig åt mina nära och kära.

Hur känns det att bli en del av Fiber Optic Valley?

Det känns otroligt spännande och utvecklande samtidigt som det är en utmaning, eftersom jag aldrig tidigare arbetat inom en liknande organisation. Jag är glad över att få förtroendet och chansen till att bidra med mina tankar och idéer samtidigt tycker jag det är oerhört kul att få möta intressanta och innovativa människor i en kreativ miljö.

Vad är dina drivkrafter?

Att få vara med och påverka, lösa problem som kan leda framåt. Jag ser sällan hinder utan är ofta positiv och anser att många problem kan bli lösta om man bara har bra idéer och lite jävlar anamma. Jag drivs även av att göra ett bra jobb, att få lära mig nya saker och se till att alla runt omkring mig blir nöjda och glada.

Stuga EnångerHar du något smultronställe?

Min mormors stuga en riktig idyll, här finner man den absoluta avkopplingen. Där finns inga måsten, utan här lever man det enkla livet med havet som närmsta granne.

Tre saker som du inte visste om mig?

Jag spenderar alldeles för mycket tid på att se olika tv-serier (har snart inte koll på alla jag följer), jag har ett stort intresse för heminredning och hatar orättvisor när det kommer till hushållssysslor.

 

På flykt i Europa

UNHCR JulgåvaI år har mer än 894 000 människor korsat Medelhavet för att ta sig till Europa. De tvingas göra en livsfarlig resa från länder som Syrien, Irak och Afghanistan som slits sönder av krig och förstörelse. Tusentals flyr för sina liv varje dag. Många har inget annat val än att gå ombord överfulla båtar för att ge sina barn ett liv i fred och trygghet i Europa. För vissa är denna desperata flykt deras sista.

På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse. UNHCR delar ut nödhjälp som mat, vatten och sjukvård, kämpar för deras mänskliga rättigheter och ger människor på flykt en bättre framtid.

Vi på Fiber Optic Valley stödjer UNHCR i deras arbete och skänker i år vår julgåva till dem.
Gör som oss och stöd UNHCRs arbete du också!

 

 

Hotellen väljer InCoax Networks för WiFi-teknik

InCoax Networks, ledande utvecklare av system för bredbands-access via fastigheters existerande koaxialnät, har fått beställningar för sin nya RoomWiFi-plattform från hotell i Holland och Sverige. Beställningarna täcker 211 hotellrum där rumsbaserade personliga WiFi-accesspunkter ska installeras för att säkerställa WiFi-förbindelser för handhållna enheter, som mobiltelefoner.

Flertalet av gäster rankar gratis WiFi i hotellrummet som den viktigaste servicen – högre än fri parkering, tysta zoner eller miljöprodukter. Handhållen enheter får inte kontakt med accesspunkter som finns i korridorer, beroende på att de sänder med lägre signalstyrka än en traditionella bärbara datorer. Många hotell överväger därför att installera rumsbaserade accesspunkter för att möta den ökade användningen av handhållna enheter, som används i allt större grad för olika typer av strömnings-tjänster såsom Netflix.

Läs mer 

För mer information: InCoax Networks Europe AB, Helge Tiainen helge@incoax.com

Propell Innovation öppnar upp för lika villkor

Propell_illustr_rödInnovationsnavet Propell Innovation i Hudiksvall är en av sju utvalda i landet som beviljas medel från Tillväxtverket för att satsa på ledarskapsutveckling inom normkritik och mångfaldsfrågor. Målet är att alla som söker stöd i sitt företagande skall mötas på lika villkor. Sedan starten i oktober samlar Propell Innovation ett antal näringslivsaktörer och innovatörer under samma tak för att skapa en stark innovationsmiljö. Uppdraget är att stödja idéer, uppfinningar och innovationer i tidiga skeden.

– Företagsfrämjande är till stor del uppbyggt kring traditionellt mansdominerade branscher inom industri och tillverkning. Något som påverkar våra normer kring företagande och innovation. Därför är det här projektet så viktigt för att vi som arbetar med innovationsrådgivning ska bli mer uppmärksamma på hur vi agerar och bemöter våra kunder, säger Ann-Sofie Däldehög, projektledare för satsningen Öppna upp Propell Innovation.

De som ingår i Propell Innovation och på olika sätt kommer att ta del av projektet är Acreo Swedish ICT, Fiber Optic Valley, Movexum och Åkroken – företagsinkubatorer, Hudiksvalls Hydraulikkluster, Hudiksvalls kommun och Hudiksvalls Näringslivs AB, ALMI Företagspartner Gävleborgs affärskvinnor som ägs och drivs av Företagarna i Gävleborg samt Nyföretagarcentrum.

Syftet med projektet är att genom ledarskapsutveckling lägga en stabil grund för ett innovativt ledarskap där kunder och medarbetare bemöts på lika villkor.  Genom att föra in ett normkritiskt synsätt i utvecklingen av Propells arbetsplatskultur skapas förutsättningar för ett professionellt bemötande av alla kunder och samarbetspartners oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Syftet är också att identifiera en modell för ledarskap i ett samverkansinitiativ där det normkritiska perspektivet integreras i både det strategiska och operativa arbetet.

För mer information kontakta: Ann-Sofie Däldehög, projektledare, Fiber Optic Valley, 073-024 8989 eller Martin Askne, Propell Innovation, 073-511 95 00

Läs artikel i Hela Hälsingland! 

Om Propell Innovation Hub
Propell Innovation Hub – Innovationsnavet för dig som jobbar eller vill jobba med idéer, uppfinningar och innovationer i tidiga skeden. Gävleborgs Lean Innovation center. Propell Innovation drivs av Innovativa Samarbeten i Hudik ek.förening, där ingår Acreo Swedish ICT, Swedish ICT, Fiber Optic Valley, Hudiksvalls Hydraulikkluster, Hudiksvalls kommun, och Hudiksvalls Näringslivs AB. www.propellinnovation.se