Meny

Hudiksvall tar täten – utvald som pilot för digitalisering av industrin

Under måndagen startade Kickstart digitalisering i Hudiksvall. Där Teknikföretagen och IF Metall tillsammans med RISE (Research Institute of Sweden) och Fiber Optic Valley bjudit in ett tiotal lokala företag för att prata om digitalisering. Syftet är att ta tillbaka Sveriges position som föregångare och ge kommunens företag möjligheten att ta täten och vara förebilder resterande delar av landet.

– Från min horisont träffar Hudiksvall rätt på alla kriterier när det gäller förutsättningar att jobba med det här. Dels finns det nyckelpersoner som är dörröppnare, har driv och har nätverk. Dels finns det förutsättningar att köra det lokalt, säger Monica Bellgran, professor inom produktion, Teknikföretagen. Läs nyheten från helahälsingland

20161024_100927

20161024_133738

78 miljoner till digitaliseringslyft för företag

Små och medelstora företag behöver bättre möjligheter att ta vara på digitaliseringen. Nu inleds en treårig satsning på att stimulera och uppmuntra digitalisering i dessa företag.

Satsningen bygger vidare på den ettåriga pilotsatsningen Digilyft för digitalisering av industriföretag, som Tillväxtverket driver under 2016. Läs hela pressmeddelandet från Tillväxtverket.

Företag och forskare knyts samman på Business Innovation Day

14650753_10153881683241994_3041057237175496086_n

Den 17 oktober samlas ett tjugotal företagsledare och representanter från näringslivet tillsammans med Mittuniversitetets starkaste forskare för att hitta lösningar på företagens utvecklingsfrågor. I år har 12 företag skickat in utmaningar. Ett av dem är Air Green Sweden i Sundsvall.

– Vi gör det här för att vara i framkant och möta framtidens krav och just mixen av forskare och entreprenörer tror jag är perfekt kombination för det, säger Lars Karström på Air Green Sweden.

Läs hela pressmeddelandet från Mittuniversitetet

www.businessinnovationday.se

Swedish companies match-make green technology to the Canadian market

Fiber Optic Valley accompanied Nypro AB on a matchmaking event for cleantech* companies in Canada end of September. Nypro AB was, amongst four other companies, specially invited by the engineering consultancy company WSP to attend this event. The goal is to create new business between Swedish and Canadian companies in this very interesting and upcoming field.

WSP, and various project partners in the southern part of Sweden, has for some years developed a platform for matchmaking between Canadian and Swedish companies in the field of cleantech. The goal of the platform is to effectively initiate a dialogue between new and existing businesses and identifying potential partnerships and growth opportunities.

Nypro AB develops and delivers automatic and controlled cultivation chambers. Prime customers for these solutions are within the forest industry and food industry. With the support of Fiber Optic Valley, Nypro AB had a series of B2B meetings with companies and organizations in the cities of Halifax, Ottawa and Montreal / Quebec. During the week in Canada, Nypro AB reached several interesting contacts that they are now to develop further, with the goal of generating business on the other side of the Atlantic Ocean.

– It’s exciting to join Nypro on this journey and it’s very interesting to build bridges between Canada and Sweden, both for us and for them, Ola Wallberg, Business Area Manager, Fiber Optic Valley.

About *cleantech – ”green technologies” is about how, through a process, service or product can reduce the negative environmental impact through substantial improvements in energy efficiency, sustainable use of resources and environmental protection. Cleantech encompasses a wide range of technology related to recycling, renewable energy, green transportation, green chemistry, lighting, etc..

Swedish version

IMG_2481 20160921_134010

Norrlandsföretag tar grön teknologi till världsmarknaden

Företaget Nypro AB från Sundsvall blev särskilt utvalt av svenska WSP för ett matchmaking event i Kanada i september. Ett event med målet att göra nya affärer mellan svenska och kanadensiska företag inom området cleantech*. 

WSP och olika projektpartners i södra Sverige har under några år framgångsrikt utvecklat en plattform för matchmaking inom cleantech mellan företag i Kanada och Sverige. Målet med plattformen är att på ett effektivt sätt inleda en dialog mellan befintliga företag och identifiera potentiella partnerskap eller tillväxtmöjligheter.

Nypro AB, som till vardags utvecklar och installerar automatiska odlingssystem och har kunder inom både skogsindustrin och matindustrin, fick under eventet bekanta sig med olika aktörer från andra branscher. Med stöd av Fiber Optic Valley genomförde Nypro AB en rad B2B möten med företag och organistationer i städerna Halifax, Ottawa och Montreal/Quebec.

Det känns spännande att vara med Nypro på denna resa och det känns klart intressant att bygga broar mellan Kanada och Sverige både för oss och för dem, Ola Wallberg, affärsområdesansvarig, Fiber Optic Valley.

Om *cleantech – ”miljövänlig teknik” handlar om hur man genom en process, tjänst eller produkt kan minska negativ miljöpåverkan genom betydande förbättringar av energieffektiviteten, ett hållbart utnyttjande av resurser eller miljöskyddsåtgärder. Cleantech omfattar ett brett spektrum av teknik i samband med återvinning, förnybar energi, gröna transporter, grön kemi, belysning mm.

English version

20160921_134010

IMG_2481

Vår region blir SMART:are tillsammans

Det finns ett Google runt hörnet som väntar på att skapas. Potentialen är enorm inom det nya projektet som ska forska och skapa nya affärer inom uppkopplade saker (Internet of Things). Totalt satsas 63 miljoner under en treårsperiod för att bidra till en smartare industri och smartare samhällen. Fiber Optic Valley tillsammans med 25 olika företag och regionala aktörer står bakom initiativet till projektet SMART.

HHZ5NPNR1T

Vikten av uppkopplade saker
För att bevara konkurrenskraften i regionens olika typer av verksamheter krävs det att digitaliseringen tas på allvar. Eftersom nästa steg i digitaliseringen är att koppla upp olika enheter omkring oss, fordon, byggnader, maskiner, med mera och utifrån det skapa tjänster som kan förbättra våra liv och vår miljö.

–        Potentialen inom Internet of Things är lika stor som det har varit för internet i sig, det betyder att det finns ett Google och ett Facebook runt hörnet som väntar på att skapas. Visst vore det kul om det händer i vår region, säger Mattias O’Nils, professor vid Mittuniversitetet och projektledare.

Smarta samhällen
Projektet har som målsättning att skapa förutsättningar för regionens företag att öka sin kompetens och skapa nya digitaliserade tjänster inom tre fokusområden, effektiv produktion, smarta samhällen och övervakning av stora områden.

Fiber Optic Valley är en av deltagarna och medfinansiärerna för satsningen samt ingår i både styrgrupp och referensgrupp. Projektet leds av Mittuniversitetet.

Fakta om projektet
SMART – Smarta system och tjänster är ett treårigt projekt vid Mittuniversitetet med en total budget på ca 63 miljoner som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond (29,6 miljoner), Länsstyrelsen i Västernorrland (4,5 miljoner), Sundsvalls kommun (2 miljoner), KK-stiftelsen (9,6 miljoner), Mittuniversitetet (11,2 miljoner) samt 25 stora och små företag i Västernorrland och Jämtland (6,3 miljoner). Projektet beviljades medel den 2 juni och startade den 1 september 2016.

Deltagande parter i projektet är: PulpEye, Adal, ShortLink, NordicPeak, EDAB, Pro&Pro, Elfarm, DeWire, IDAG, IT Säkerhetsbolaget, SSG, Nipsoft, Handelsplatts Härnösand, Levande Filter, CombiTech, ABB, TeliaSonera, ServaNet, Norrporten, Mitthem, MittSverige Vatten, Permobil, Bosch Rexroth Mellansel, Vattenfall, Sweco, LFV, Mittuniversitetet, Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen i Västernorrland, Tillväxtverket, KK-stiftelsen, Åkroken Science Park, Fiber Optic Valley och Bron Innovation.

Funderingar kring projektet? Kontakta:
Mattias O´Nils, professor och projektledare SMART, 010-142 87 80, e-post: mattias.onils@miun.se

Har du alltid undrat vad vi gör egentligen?

Kolla in vår nya film! Finns både på svenska och engelska.

Här hittar du den engelska versionen

Nominera ett företag till Optik och Fotonikpriset 2016

Snart är det dags för PhotonicSweden att utse Optik och Fotonikpriset 2016 och än finns chansen att nominera det företag som du tycker utmärkt sig under föregående året.
PhotonicSweden delar årligen ut pris till företag som klarat sig utmärkt både tekniskt och ekonomiskt under föregående år inom ämnesområdena optik och fotonik. Pristagaren kan exempelvis premieras för tekniska innovationer, för lyckade ekonomiska satsningar eller för uppvisad god lönsamhet. PhotonicSweden ställer inga krav på att företaget som du nominerar skall vara en medlem hos dem.

Fyll i blanketten och nominera ett företag, senast den 15 september 2016 och sänd till petra@photonicsweden.org

Vinnare, kändisar och robotar

För många av oss är det lite trögstartat såhär efter semestern men en sak som rivstartat är vår innovationstävling Boost Innovation.

_DSF6335-2

Närmare en halv miljon forskare och studenter har nåtts av tävlingen och än är det inte för sent att lämna in sitt bidrag. Fram till den 30 september har du chans att vinna 25 000 kr för bästa lösningsförslag på någon av de tre utmaningarna, anmäl dig redan idag!

Utmaningar söker svar

Utmaningen med det bästa lösningsförslaget vinner hela tävlingen och får 200 000kr i förstudiemedel för att utveckla sin innovation. Vi ses väl när vinnaren utses på prisutdelningen vid Science and Innovation Day den 18 oktober? En inspirationsdag i samarbete med Mittuniversitet, Åkroken Science Park, Bio Business Arena och Processum. Kända dragplåster är exempelvis Maria Strömme, professor i nanoteknologi, känd sommarpratare i P1 och Skavlangäst och Frida Boisen, digital chef på Bonnier Tidskrifter.

Sverige halkar efter

Årets utmaningar som söker svar i Boost Innovation handlar om digitalisering. Och det är lätt att se hur digitalisering tar över allting i samhället. Allt från hur vi klipper gräset hemma till hur vi mäter temperaturen i avancerade industriugnar. Men från att Sverige varit längst fram på området halkar vi plötsligt efter. Det handlar om robotar, IT-säkerhet och 3D-tillverkning för att nämna några områden. Hela 83 procent av företagen vet inte vad de ska göra för att ställa om sig till den nya utvecklingen. Det visar en ny undersökning gjord av Swedish ICT. Under hösten arbetar Fiber Optic Valley, Swedish ICT, Teknikföretagen och IF Metall med flera för högtryck för att ta tillbaka Sveriges position och för att behålla förmågan att bygga konkurrenskraftiga företag även i framtiden.

Abu Dhabi, Dubai och Düsseldorf

För övrigt ser vi som vanligt en fullspäckad höst framför oss. Inom vårt baltiska samarbetsprojekt ICT Meta Cluster genomför PSIDAC fem pilotprojekt på sjukhus i Abu Dhabi, Sharjah och Dubai. Hydraulikklustret startar traineeutbildning och Hexatronic deltar på Europas största mässa för optisk kommunikation, ECOC i Düsseldorf den 19-21 september. Och i samverkan med Hudiksvalls kommun fortsätter vi mätningarna av mobiltäckningen i glesbygd som ska bidra till en snabbare utbyggnad av bredband. Senast i oktober får vi resultaten vi behöver från Täckningskollen.

Det blir en rivstart, nu kör vi!

PS. Har du alltid undrat vad vi gör egentligen? Kolla in nya filmen om Fiber Optic Valley

Torbjörn Jonsson, vd

Sverigeunikt traineeprogram

cluster360HHK, Hudiksvalls Hydraulikkluster, har tagit ett nytt historiskt steg. De 17 medlemmarna har skapat Cluster 360°, ett traineeprogram där kandidater får chansen att arbeta i flera olika företag inom HHK.

Traditionella traineeprogram brukar vara uppbyggda kring ett enda företag. HHK Cluster 360° erbjuder istället möjligheten för aspiranter att spendera sin tid på flera bolag inom HHK. Tillsammans har vi 1 500 anställda och vi omsätter runt 14 miljarder Euro. Produktutveckling är kärnan i våra medlemmars framgång och det finns mer än 12 000 m2 labbyta inom HHK. Utvecklingskraften inom HHK ger stora möjligheter för en trainee-aspirant.  Dessutom får trainee-aspiranter chansen att kunna arbeta i stora, globala organisationer såväl som mindre medlemsföretag.

– Cluster 360° är en jätteintressant utmaning, utan egentliga begränsningar. Det här kan bli hur bra som helst!, säger Daniel Kron – HHK:s första trainee.

Daniel Kron, som är nyutbildad civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet, kommer att arbeta tillsammans med HHK-medlemmarna Voith Turbo Safeset och Hiab. Han kommer dessutom att hjälpa till att skapa trainee-programmet tillsammans med HHK.

– Det första året handlar om att bygga upp ett bra program som kommer att locka fler nyutbildade till Hudiksvall. Daniel är perfekt för uppgiften, säger klusterledaren Paul Bogatir.

HHK siktar på att 50 procent av alla framtida traineeplatser ska fyllas av tjejer. Det är strategiskt viktigt för HHK att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv.

– Goda, framgångsrika idéer frodas där olika människor, personligheter och kompetenser möts. Det vill vi uppnå med Cluster 360°, fortsätter Paul Bogatir.

HHK publicerar löpande information om programmet på:

http://www.hudiksvallshydraulikkluster.se/hhk-c360.html
Det går även att följa Daniel på instagramkontot: cluster360