Meny

Företagsforskarskola – en unik möjlighet för ditt företag att få en egen doktorand!

Topbild_Medlemmar_1800

Finns ambitionen i ditt företag att ligga i den absoluta framkanten inom er nisch?
Har ni ett behov av forskningskompetens på er utvecklingsavdelning?
Kanske finns det en spännande utvecklingsidé i byrålådan men ni saknar kompetens att sätta igång?
Ta chansen och få tillgång till en till stor del finansierad doktorand inom elektriska mätsystem!

Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle planerar att tillsammans söka medel från stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KKS) som våren 2016 har en utlysning för finansiering av en företagsforskarskola. Kanske är ditt ett av de företag vi söker?

Anmäl ditt intresse av att delta direkt till info@fiberopticvalley.com

Vad får ditt företag?

Akademins bidrag

– Finansierar tillsammans med KKS delar av forskarskolan
– Administrerar forskarskolan
– Handleder doktorander
– Ordnar doktorandkurser, seminarier och studiebesök
– Tillhandahåller laboratorier och instrument

Vad ditt företag får stå för

Bidrag in-kind

– Doktorand från företaget, tidigare anställd eller en nyanställd

– Handledning (biträdande) och mentorskap för doktorander
– Tillhandahålla instrument, material, datorprogram etc

Högskolan i Gävle erbjuder följande resurser:HIG_230x203px

Personal
– 6 professorer/docenter
– 9 under forskarutbildning

Laboratorieresurser
Ett radiolab med:
– Spektrumanalysatorer
– Nätverksanalysatorer,
– System för mätning och kompensering av ickelinjära dynamiska egenskaper

– Antennmätkammare

Mittuniversitetet erbjuder följande resurser:

Mittuniversitetet_CMYK_EPS [Konvert]

Personal vid forsknings-centrumet Sensible Things that Communicate, STC
– 11 professorer/docenter
– 23 under forskarutbildning

Laboratorieresurser
– 250 m2 Renrum
– Optiklabb
– RF-labb

Fakta om företagsforskarskolan

Företagsforskarskolan genomförs i samverkan med näringslivet. Alla deltagande företag förväntas medverka aktivt och vara väl integrerade i forskarskolans genomförande.

En företagsforskarskola innebär en samlad antagning av forskarstuderande i ett första steg. Företagsforskarskolan kan, om den bedöms fungera väl, beviljas ytterligare antagning av forskarstuderanden i ett andra steg efter ungefär två år.

Läs mer om företagsforkarskolan här!

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?
Kontakta johan.siden@miun.se ‎på Mittuniversitetet eller ‎daniel.ronnow@hig.se på Högskolan i Gävle.
Gör en intresseanmälan redan nu till info@fiberopticvalley.com

Fler Nyheter