Meny

Ge studenterna en utmaning som utvecklar ditt företag

Vill du få hjälp att syna din verksamhet inom frågor som rör hållbarhet och socialt ansvarstagande eller kanske få stöd för att bli bättre på att nå en internationell marknad?

Låt ekonomistudenter från Högskolan i Gävle ta sig an ditt företags utmaningar när de gör sina examensarbeten – en vinna-vinna lösning helt enkelt.

Högskolan i Gävle, Akademin för Ekonomi, har varje termin studenter som avslutar sin utbildning genom att genomföra studier riktade mot aktuella frågor inom företagsekonomi som exempelvis miljömässig eller social hållbarhet och internationalisering.

Hur arbetar ditt företag med hållbarhetsfrågor?
Allt större krav ställs på organisationer att möta kritiska intressenters krav på hållbarhet. En hel del studier har gjorts inom miljöområdet medan färre intresserat sig för hur de sociala kraven kan tillmötesgås? Hur arbetar företag/organisationer med socialt ansvarstagande?  Frågor kan röra hur de arbetar med jämställdhet och mångfald.

Internationalisering kräver koll på marknadens behov 
Företagens kunskap om marknaden anses vara en kritisk faktor för att få ut innovationer på en internationell marknad. Forskning visar att företag som jobbar aktivt med sin marknadsorientering har bättre förmåga att kunna möta marknadens behov. Hur arbetar ditt företag idag för att öka kunskapen om en internationell marknad? Hur kan ditt företag utveckla en innovativ kultur som möter marknadens behov?

Hur bidrar digitalisering till ökad konkurrenskraft?
Digitalisering och den förändring som det bidrar till hos företag och organisationer blir allt viktigare för konkurrenskraften. Hur kan digitalisering definieras och vad innebär det egentligen i konkreta termer för ditt företag?
Vilka digitala affärsmodeller används och på vilket sätt kan de bidra till ökad konkurrenskraft?

Har du tips på vad som kan bli intressanta examensarbeten för studenterna? Hör gärna av dig till agneta.sundstrom@hig.se

Fler Nyheter