Meny

Höga poäng för Sverige i EU-kommissionens digitaliseringsindex

Under början av mars presenterade EU-kommissionen 2017 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi). Ett index som mäter EU-länders digitaliseringsgrad genom att titta på områdena  uppkoppling, humankaptial, användning av internet, integrering av digital teknik, och digitala offentliga tjänster. Sverige hamnar på en tredjeplats av alla EU-länderna.

Regeringskansliet skriver i ett pressmeddelande att kommissionen konstaterar att Sverige är bland de mest högpresterande länderna i världen och att Sveriges huvudutmaning är att kontinuerligt förbättra den redan höga graden av digitalisering. Sverige får höga poäng inom samtliga områden men hamnar lägre inom området digitala offentliga tjänster.

– Kommissionens rapport bekräftar till stora delar den bild jag har. Sverige ligger högt när det gäller områden som infrastruktur, användning av internet, humankapital och integrering av digital teknik. Men vi ligger inte i ledning när det gäller digitala offentliga tjänster. Här behöver staten ta ett mycket tydligare ledarskap. Det kommer vara en viktig del av den digitaliseringsstrategi jag presenterar under våren, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson i samma pressmeddelande.

DESI

Diagram från https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi

Danmark, Finland, Sverige och Nederländerna har de mest avancerade digitala ekonomierna i EU, följt av Luxemburg, Belgien, Storbritannien och Irland. Rumänien, Bulgarien, Grekland och Italien har de lägsta poängen på DESI.

Läs mer om DESI här

Fler Nyheter