Meny

Hur fångar vi upp affärsidéer från våra nyanlända svenskar?

Finns det ett behov av en anpassad inkubatorprocess för utlandsfödda svenskar? Det har Mitalee Kotak undersökt i den förstudie hon gjort på uppdrag av Movexum företagsinkubator. Den 17 februari presenterade Mitalee resultatet på Hudiksvalls näringslivsbolag. 

mitalee förstudie

– Första steget var att göra en behovsanalys och jag fångade upp över hundra affärsidéer när jag åkte ut och sökte upp människor på asylboenden, invandrarföreningar, och integrationsprojekt. Målet var att hitta minst 50 potentiella företagare och totalt kunde 43 personers affärsidéer få hjälp att komma vidare på olika sätt.

– Jag insåg att det finns ett akut behov hos dem av att få stöd för att ens hitta till rätt aktör i det företagsstödjande systemet. Det finns ett enormt driv hos många utrikesfödda som inte fångas upp idag, därför vill jag hitta ett arbetssätt där vi kan samverka bättre i det företagsfrämjande systemet, berättar Mitalee Kotak som själv har erfarenhet av att ha flyttat till Sverige och starta företag.

Syftet med förstudien var att klargöra intresset och potentialen för en anpassad inkubatorprocess som helt riktar sig till människor med utländsk bakgrund som bor i Gävleborgs län. Från och med den 1 mars fortsätter Mitalee sitt arbete inom Hudiksvalls Näringslivsbolag som företagsrådgivare.Hon vill vidareutveckla metoden som hon har testat i förstudien och ta fram ett arbetssätt som bättre fångar upp den outnyttjade potential som finns. 

olika villkorDen 21 april kan du lyssna på Mitalees presentation på Propell Innovations lunchföreläsning – håll utkik!

Fler Nyheter