Meny

Stöd för affärsutveckling och digitalisering – checkar att söka 2017

Nu kan små företag i 18 regioner söka affärsutveckling – och digitaliseringscheckar. Checken ska användas till att ta in extern kompetens för att utveckla företag.

Checkarna är på 50 000 – 250 000 kronor och finansierar max halva kostnaden för köp av tjänst eller projektanställning. Företaget ska ha 2–49 anställda och omsätta minst tre miljoner kronor.

Nytt för i år är att checkar för digitalisering finns i 18 regioner. Checken kan till exempel användas till att ta fram en digital strategi eller digitalisera företagets verksamhet.

-Vi har haft ett stort söktryck på en pilotsatsning med affärsutvecklingscheckar för digitalisering i fyra län. Nu kan vi erbjuda små företag i fler län finansiering för att ta vara på digitaliseringens möjligheter, säger projektansvarig Tony Backer-Meurke i Tillväxtverkets pressmeddelande.

Mer om ansökan och kontakter i regioner/län.

Kontakt och information för Region Gävleborg

Fler Nyheter