Meny

Stora steg framåt för Flying Eyes

Flying Eyes (FE), som kom på en andra plats i  Boost Innovation 2016, har under våren 2017 tagit ett stort steg framåt i utvecklingen av en ny metod för att kartlägga fukt i äldre kulturbyggnader. Bolaget har i samarbete med Radarbolaget gjort testmätningar som visat goda resultat. Man satsar nu fullt ut på metoden och siktar på att lansera ett komplett analys- och rapportsystem till byggnadsantikvarier, byggkonsulter och andra som arbetar med underhåll av byggnader inom något år.

Provmätningar på svenska kyrkor
Under sommaren 2016 påbörjade Flying Eyes (FE) i samarbete med Svenska kyrkan, där man gjorde provmätningar på kyrkor med fuktproblem. De första testen gjordes med hjälp av drönare, IR-kamera samt fotogrammetriska metoder. Flying Eyes vill nu addera ytterligare en metod, radiomatning, till de redan befintliga.

– Behovet av bra metoder för fuktmätningar inne i byggkonstruktioner är mycket stort berättar Peter Karlsson, delägare i FE. Matning med radar är dessutom oförstörande, vilket är en fördel vid undersökning av känsliga kulturbyggnader där fysiska ingrepp helst vill undvikas.

Testmätningar tillsammans med Radarbolaget
Under våren har man genomfört tester i laboratoriemiljö tillsammans med Radarbolaget och Högskolan i Gävle. Målet är att utveckla en ny teknik för analys och fuktmatning inne i väggkonstruktioner med hjälp av radar. Tekniken bygger på att skapa radarbilder utifrån de reflekterade avstånden till sprickor och andra avvikelser i konstruktionen.

– Radarteknik är ett mycket bra komplement till våra befintliga tekniker då de ger en bild av ”topografin” inne i väggen. Utmaningen nu är att bygga algoritmer som tolkar och gör bilder av informationen. Sedan behöver vi ta fram tillräckligt lätt utrustning som kan bäras av drönare, men där vi redan på god väg, säger Peter Karlsson

 

Fler Nyheter