Meny

Vår region blir SMART:are tillsammans

Det finns ett Google runt hörnet som väntar på att skapas. Potentialen är enorm inom det nya projektet som ska forska och skapa nya affärer inom uppkopplade saker (Internet of Things). Totalt satsas 63 miljoner under en treårsperiod för att bidra till en smartare industri och smartare samhällen. Fiber Optic Valley tillsammans med 25 olika företag och regionala aktörer står bakom initiativet till projektet SMART.

HHZ5NPNR1T

Vikten av uppkopplade saker
För att bevara konkurrenskraften i regionens olika typer av verksamheter krävs det att digitaliseringen tas på allvar. Eftersom nästa steg i digitaliseringen är att koppla upp olika enheter omkring oss, fordon, byggnader, maskiner, med mera och utifrån det skapa tjänster som kan förbättra våra liv och vår miljö.

–        Potentialen inom Internet of Things är lika stor som det har varit för internet i sig, det betyder att det finns ett Google och ett Facebook runt hörnet som väntar på att skapas. Visst vore det kul om det händer i vår region, säger Mattias O’Nils, professor vid Mittuniversitetet och projektledare.

Smarta samhällen
Projektet har som målsättning att skapa förutsättningar för regionens företag att öka sin kompetens och skapa nya digitaliserade tjänster inom tre fokusområden, effektiv produktion, smarta samhällen och övervakning av stora områden.

Fiber Optic Valley är en av deltagarna och medfinansiärerna för satsningen samt ingår i både styrgrupp och referensgrupp. Projektet leds av Mittuniversitetet.

Fakta om projektet
SMART – Smarta system och tjänster är ett treårigt projekt vid Mittuniversitetet med en total budget på ca 63 miljoner som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond (29,6 miljoner), Länsstyrelsen i Västernorrland (4,5 miljoner), Sundsvalls kommun (2 miljoner), KK-stiftelsen (9,6 miljoner), Mittuniversitetet (11,2 miljoner) samt 25 stora och små företag i Västernorrland och Jämtland (6,3 miljoner). Projektet beviljades medel den 2 juni och startade den 1 september 2016.

Deltagande parter i projektet är: PulpEye, Adal, ShortLink, NordicPeak, EDAB, Pro&Pro, Elfarm, DeWire, IDAG, IT Säkerhetsbolaget, SSG, Nipsoft, Handelsplatts Härnösand, Levande Filter, CombiTech, ABB, TeliaSonera, ServaNet, Norrporten, Mitthem, MittSverige Vatten, Permobil, Bosch Rexroth Mellansel, Vattenfall, Sweco, LFV, Mittuniversitetet, Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen i Västernorrland, Tillväxtverket, KK-stiftelsen, Åkroken Science Park, Fiber Optic Valley och Bron Innovation.

Funderingar kring projektet? Kontakta:
Mattias O´Nils, professor och projektledare SMART, 010-142 87 80, e-post: mattias.onils@miun.se

Fler Nyheter