ServaNet

Servanet

ServaNet är ett kommunägt öppet stadsnät som finns i Sundsvall, Härnösand, Timrå och Ånge. Nätet är byggt och byggs med framtidssäker fiberteknik, med mycket hög prestanda. För att uppnå detta på ett kostnadseffektivt sätt är grundidén att förlägga mycket fiber med få men kraftfulla noder (trafikkorsningar). Servanets fiberkablar är uteslutande av typen singelmode. Tidigare användes dessa för trafik över långa distanser, men är idag även den vanligaste typen inom stadsnäten. Tack vare sin konstruktion, där en signal dämpas ytterst lite, behövs ingen förstärkning för att nå långt utanför stadskärnan med bibehållen kvalitet på tjänsterna.