Meny

Vinn 200 000 kronor och lösningar från hela världen!

Missa inte årets viktigaste tävling – Boost Innovation. Senast den 31 augusti behöver vi ditt bidrag! En enkel beskrivning av er utmaning inom digitalisering. Fråga er exempelvis hur skulle era tjänster eller produkter kunna utvecklas med fokus på digitalisering? 

Digitaliseringen öppnar upp för stora möjligheter vilket utmanar befintliga tekniker och tjänster. Hur påverkar det ditt företag? Vi söker just nu din största utmaning, där en lösning skulle kunna innebära ökad konkurrenskraft, högre lönsamhet och att du når helt nya marknader.

En utmaning om vadå?
Din utmaning bör fokusera på att hitta nya användningsområden för befintlig teknologi och ha ett tydligt digitaliseringstänk. Dina vinstchanser ökar om utmaningen bidrar till en förbättring av sociala- och miljömässiga samhällsproblem.

ANMÄL ERT BIDRAG HÄR!

Om Boost Innovation ™
Vi vet att det finns många intressanta människor med fenomenala lösningar där ute. Vi vet också att det finns utmaningar bland våra medlemsföretag. För att lösa den ekvationen organiserar Fiber Optic Valley innovationstävlingen Boost Innovation ™ uteslutande för våra medlemmar, en tävling som firar fem år i år. Tävlingens inriktning har varierat över tid med har alltid haft som mål att öka innovation och bidra till regional tillväxt genom att uppmuntra till samarbete mellan olika aktörer i Fiber Optic Valleys nätverk.

Är du inte medlem? Skicka din förfrågan till susanne.nylen@fiberopticvalley.com

Succén fortsätter – fler industriföretag ska få stöd i sin digitala transformation

1 000 små och medelstora industriföretag ska få stöd att komma igång eller vidare med sin digitala transformation. Med utökade medel från Tillväxtverket kan projektet Kickstart Digitalisering fortsätta spridas till fler företag och branscher.

 

Lyckosam pilot ger nya medel
Med målet att stärka svensk industris konkurrenskraft och skynda på den digitala transformationen hos små och medelstora industriföretag initierade Teknikföretagen och IF Metall tillsammans med RISE ett pilotprojekt under 2016, Kickstart Digitalisering. Piloten finansierades av Tillväxtverket och ambitionen var att stötta 100 svenska teknikföretag som har begränsade möjligheter att arbeta med digitalisering.

Hudiksvall valdes ut som första ort att genomföra en Kickstart och sedan dess har resan fortsatt runt Sverige. På bland annat orter som Östersund, Sandviken och Kalmar. Eftersom piloten blev lyckosam beviljade nyligen Tillväxtverket ytterligare medel för att skala upp satsningen och denna gång ska man nå minst 1 000 små och medelstora företag under en 18-månadersperiod med start i höst.

Utmaningar och digitala möjligheter
För många företag är den största utmaningen att kunna sortera vilka behov av förbättringar som man ska titta på utifrån ett digitaliseringsperspektiv: Var börjar man? Och hur ska man tänka? Detta får företaget hjälp med genom att delta i Kickstart Digitalisering.

– Vi har ett uppdrag att stärka näringslivet, säger Pia Sandvik, vd för RISE i ett pressmeddelande. Med Kickstart Digitalisering vill vi inspirera företagen att se de digitala möjligheterna och dela med oss av vår kunskap och erfarenhet för att sänka trösklarna att komma igång

Torbjörn Jonsson, Fiber Optic Valley/RISE presenterade Kickstart Digitalisering på RISE innovationsdag i Göteborg den 16 augusti. Foto: RISE

Vad är Kickstart Digitalisering?
Konceptet fungerar på så sätt att företag delar erfarenheter och idéer kring digitalisering under en workshopsserie på tre tillfällen och hemläxa däremellan landar i några konkreta digitaliseringsaktiviteter som de tänker arbeta med. Företagen identifierar även behov av externt stöd i olika form. Läs mer.

Projektet drivs av Teknikföretagen i nära samarbete med IF Metall och RISE och genomförs tillsammans med nationella och regionala partners, Swerea IVF, Industriella utvecklingscentra (IUC) och Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Vill ditt företag delta i Kickstart Digitalisering?  Kika i kalendarium efter kommande Kickstarter .

Framtidens skolmiljö ska utvecklas i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun har beviljats bidrag från Vinnova, myndigheten för innovation, för att utveckla en laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö på tre av kommunens skolor. Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, RISE Acreo, Fiber Optic Valley och Högskolan i Gävle.

Projektet innebär en möjlighet för skolorna att utforska och utveckla framtidens skolmiljö, där man satsar på att ligga i framkant i både den digitala och den fysiska utvecklingen. Projektet ska uppmuntra både lärare och elever att växa och bli mer innovativa i sina roller.

– Vi ser vikten av att utveckla undervisningen mot något som elever vill delta i, istället för att känna att de måste. Vi vill utveckla en arbetsmiljö för både elever och lärare som ger ett mervärde, och som lyfter lusten till lärande för alla. På så vis kan skolan bli till en attraktiv arbetsplats som lockar fler drivna och engagerade lärare, och där eleverna har drivkraften att nå högre resultat, säger Ingela Rauhala, förvaltningschef på lärandeförvaltningen i en nyhet från Hudiksvalls kommun.

Ge studenterna en utmaning som utvecklar ditt företag

Vill du få hjälp att syna din verksamhet inom frågor som rör hållbarhet och socialt ansvarstagande eller kanske få stöd för att bli bättre på att nå en internationell marknad?

Låt ekonomistudenter från Högskolan i Gävle ta sig an ditt företags utmaningar när de gör sina examensarbeten – en vinna-vinna lösning helt enkelt.

Högskolan i Gävle, Akademin för Ekonomi, har varje termin studenter som avslutar sin utbildning genom att genomföra studier riktade mot aktuella frågor inom företagsekonomi som exempelvis miljömässig eller social hållbarhet och internationalisering.

Hur arbetar ditt företag med hållbarhetsfrågor?
Allt större krav ställs på organisationer att möta kritiska intressenters krav på hållbarhet. En hel del studier har gjorts inom miljöområdet medan färre intresserat sig för hur de sociala kraven kan tillmötesgås? Hur arbetar företag/organisationer med socialt ansvarstagande?  Frågor kan röra hur de arbetar med jämställdhet och mångfald.

Internationalisering kräver koll på marknadens behov 
Företagens kunskap om marknaden anses vara en kritisk faktor för att få ut innovationer på en internationell marknad. Forskning visar att företag som jobbar aktivt med sin marknadsorientering har bättre förmåga att kunna möta marknadens behov. Hur arbetar ditt företag idag för att öka kunskapen om en internationell marknad? Hur kan ditt företag utveckla en innovativ kultur som möter marknadens behov?

Hur bidrar digitalisering till ökad konkurrenskraft?
Digitalisering och den förändring som det bidrar till hos företag och organisationer blir allt viktigare för konkurrenskraften. Hur kan digitalisering definieras och vad innebär det egentligen i konkreta termer för ditt företag?
Vilka digitala affärsmodeller används och på vilket sätt kan de bidra till ökad konkurrenskraft?

Har du tips på vad som kan bli intressanta examensarbeten för studenterna? Hör gärna av dig till agneta.sundstrom@hig.se

Stora steg framåt för Flying Eyes

Flying Eyes (FE), som kom på en andra plats i  Boost Innovation 2016, har under våren 2017 tagit ett stort steg framåt i utvecklingen av en ny metod för att kartlägga fukt i äldre kulturbyggnader. Bolaget har i samarbete med Radarbolaget gjort testmätningar som visat goda resultat. Man satsar nu fullt ut på metoden och siktar på att lansera ett komplett analys- och rapportsystem till byggnadsantikvarier, byggkonsulter och andra som arbetar med underhåll av byggnader inom något år.

Provmätningar på svenska kyrkor
Under sommaren 2016 påbörjade Flying Eyes (FE) i samarbete med Svenska kyrkan, där man gjorde provmätningar på kyrkor med fuktproblem. De första testen gjordes med hjälp av drönare, IR-kamera samt fotogrammetriska metoder. Flying Eyes vill nu addera ytterligare en metod, radiomatning, till de redan befintliga.

– Behovet av bra metoder för fuktmätningar inne i byggkonstruktioner är mycket stort berättar Peter Karlsson, delägare i FE. Matning med radar är dessutom oförstörande, vilket är en fördel vid undersökning av känsliga kulturbyggnader där fysiska ingrepp helst vill undvikas.

Testmätningar tillsammans med Radarbolaget
Under våren har man genomfört tester i laboratoriemiljö tillsammans med Radarbolaget och Högskolan i Gävle. Målet är att utveckla en ny teknik för analys och fuktmatning inne i väggkonstruktioner med hjälp av radar. Tekniken bygger på att skapa radarbilder utifrån de reflekterade avstånden till sprickor och andra avvikelser i konstruktionen.

– Radarteknik är ett mycket bra komplement till våra befintliga tekniker då de ger en bild av ”topografin” inne i väggen. Utmaningen nu är att bygga algoritmer som tolkar och gör bilder av informationen. Sedan behöver vi ta fram tillräckligt lätt utrustning som kan bäras av drönare, men där vi redan på god väg, säger Peter Karlsson

 

Fem snabba frågor till Malin Rogström

Malin Rogström är ny chef för Sandbacka Science Park i Sandviken sedan 24 april, 2017.

Vem är du?
Jag är journalist i grunden och har större delen av min yrkesverksamma karriär inom Sveriges Television i olika roller som bland annat redaktionschef för de regionala nyheterna Gävledala och SvT Teckenspråk samt avdelningschef på riksnyheterna i Stockholm.

Under senare år har jag arbetat på verkstadsindustriföretaget Sandvik, som egen konsult och inom statliga myndigheter med fokus på hur man skapar en inkluderande arbetsmiljö där man tar vara på mångfalden för att få fram fler nya, långsiktiga och hållbara idéer.

På fritiden kretsar det mesta kring mina två tonåringar och deras fritidsintressen och själv ägnar jag mig gärna åt att motionscrawla, cykla, styrketräna och springa. Jag älskar fotboll och tror mycket på fotbollen som samhällsbärande och förenande kraft och jag är aktiv inom bland annat Gefle IF fotbolls styrelse.

Vad är dina drivkrafter?

Jag drivs av att få olika typ av grupper och lag att fungera bra tillsammans. Jag går igång på förändring och utveckling och brinner för att vi måste utmana oss själva, våra rädslor och fördomar när det gäller att ta vara på våra olikheter och styrkor. Sverige hade inte varit vad vi är idag om vi inte hade haft förmågan att göra det och här finns det också stor utvecklingspotential!

Du har bland annat jobbat på Sandvik som global manager for Culture and Change och som avdelningschef inom Sveriges Television, vilken av dina kvaliteter som ledare tror du var avgörande för att just du fick chefsjobbet?

Driv, handlingskraft och energi. Jag tror att jag tack vare alla mina erfarenheter och möten med olika människor och branscher har fått öva mycket på hur man får laget och gruppen att fungera så bra som möjligt. I min yrkeskarriär så har kommunikation varit ett starkt återkommande tema och i det lägger jag också att kunna möta människor där de är.

Att bygga relationer och förtjäna förtroende är A och O för välfungerande organisationer och då är det viktigt att våga sätta gränser, vara tydlig, ha medkänsla, men också att snabbt kunna förstå helheten och komplexa sammanhang. Det handlar om laget och att åstadkomma saker tillsammans, men då måste man också ha bra koll på sig själv och vilka värderingar som är viktiga och jag tycker att jag har blivit tydligare och fått bättre kläm på det med åren.

Vad blir din viktigaste uppgift på Sandbacka Science Park?

Först och främst att fortsatt verka för att vi har en bra, inkluderande arbetsmiljö där vi kan bygga på varandras styrkor, ha roligt, hjälpas åt för att få fram fler idéer och företag som kan utvecklas och växa. Jag tror att vi måste bli bättre på att konkret, inspirerande och enkelt berätta vad vi gör och sprida alla goda exempel som finns, så att idéer och företag hittar till oss. Men också främja olika samarbeten med målet att öka tillväxten på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Vad hoppas du på i samarbetet med Fiber Optic Valley och andra innovationsmiljöer i regionen?

Jag välkomnar verkligen det initiativ som Fiber Optic Valley och Region Gävleborg driver, och som vi är delaktiga i, som heter ”Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor”. Jag tror att vi måste ta tillvara på alla kompetenser som finns. Det är grundläggande för fortsatt utveckling och för att vi i Sverige ska kunna ligga i framkant och stå oss i den globala konkurrensen. Hållbarhet och kompetensförsörjning är en gemensam utmaning för oss alla och för att hitta nya, bra idéer och långsiktiga lösningar inom dessa områden så tror jag verkligen att vi måste samarbeta mera.

Bonusfråga;
Hur ser en ledig dag ut för dig?

Jag äter god frukost tillsammans med min familj, kör ett crawl- eller styrketräningspass, rör mig i olika miljöer där jag träffar vänner eller människor som inspirerar, väcker min nyfikenhet eller får mig att tänka till. Jag gillar att vara aktiv, i rörelse.

Tjejer Kodar lanserar popup skola för webbprogrammering

Tjejer Kodar, talare på Innovation Day 2016, lanserade i veckan en ny typ av utbildning, Technigo. Ett heltidsprogram i webbprogrammering där man under 12 veckor lär sig allt om webb och JavaScript. Efter avslutad utbildning kan man byta yrke och börja arbeta med programmering.

Utbildningen är en form av popup skola på Långholmen i Stockholm och som anses vara mer kreativ, intensiv, relevant och snabbrörligt program än dagens utbildningar. Utbildningen är till för alla som vill börja jobba som programmerare oavsett bakgrund. Antingen kan man söka som privatperson eller genom sitt företag som vidareutbildning. Första omgången av Technigo startar i november 2017 och du kan söka en utbildningsplats från och med 21 augusti.

Svenska studenter bygger världens mest energieffektiva fordon

Vid årets omgång av tävlingen Delsbo Electric krossade ingenjörsstudenter från Högskolan Dalarna återigen världsrekordet med sitt rymdraketsliknande fordon Eximus 2 – det mest energieffektiva fordonet för persontransporter som någonsin tillverkats.

Delsbo Electric är en studenttävling som anordnas varje år i Delsbo, Hälsingland där målet är att skapa ett batteridrivet fordon som använder så lite energi som möjligt för att köra den 3,36 kilometer långa tävlingssträckan på Dellenbanan. I slutet på maj avslutade studenter från Högskolan Dalarna färdvägen på 3,36 km med den rekordlåga förbrukningen på 0,73 Wh per person / km vilket motsvarar att använda mindre än ett kryddmått bensin för att transportera en person i tio kilometer.

– Universitetsstudenter slår världsrekord varje år med små projektmedel. Och det sker inte i Kalifornien, Shanghai eller Bangalore. Det sker i en liten by mitt i Sverige, säger Henrik Rödjegård, teknisk chef för tävlingen och doktor i elektronik.

I ett pressmeddelande meddelar tävlingen att Eximus 2 är därmed världens mest energieffektiva fordon alla kategorier, sett till energianvändning per personkilometer. Ett vanligt pendeltåg drar cirka 77 gånger mer energi per pkm och även den snålaste elbilen i Shell Eco Marathon använder väsentligt mycket mer energi för att färdas samma sträcka.

Se gärna filmen från tävlingen. Anmälan till nästa års omgång av tävlingen öppnar den 26 maj 2018.

 

Smarta drakar flyttar in i Sundsvall

Under mitten på maj var det dags för Sundsvalls populära drakar att flytta ut på stan igen, och nytt för i år är att drakarna går att interagera med. Detta med hjälp av ny teknik som tagits fram i ett projekt. Projektet är ett samarbete mellan Stadsparaden, elektronikkonsultföretaget Adal och forskningsprojektet ”SMART- smarta system och tjänster” vid Mittuniversitetet.

– Vi ville ta Stadsparandens koncept till nästa nivå, och därför passade samarbetet med Mittuniversitetet och Adal perfekt. I framtiden är tanken att vi ska kunna erbjuda fler företag möjligheten att genom smarta lösningar göra sina drakar interaktiva, säger Julia Hamrin, VD Stadsparaden i ett pressmeddelande från Mittuniversitetet.

Sundsvalls drakar har alltid varit populära runt om i staden, speciellt hos alla barn. Företaget Stadsparaden står bakom konceptet som ska ge liv åt stadskärnor på ett både affärsmässigt och konstnärligt sätt genom skulpturer som symboliserar staden. I år får Sundsvalls drakar nytt liv genom att två smarta drakar ansluter till familjen. Nytillskotten är Mittuniversitetets drake som går att interagera med genom ett minnesspel och Grant Thorntons drake med dioder som blinkar när man tar på drakens diagram.

– Vi såg en möjlighet att synliggöra vår forskning på ett annorlunda och roligt sätt. Vi blir allt mer uppkopplade, så varför inte koppla upp Sundsvalls drakar? Samarbetet föll sig väl inom ramen för forskningsprojektet SMART, där fokus ligger på just det uppkopplade samhället och sakernas internet, berättar Mattias O’Nils, professor och projektledare vid Mittuniversitetet i samma pressmeddelande.

Vill du veta mer om de smarta drakarna? Kontakta Mattias O’Nils, Mittuniversitetet
010 – 142 87 80, mattias.onils@miun.se eller gör ett besök på Stora Torget i Sundsvall.

 

Sveriges elit inom fiberoptik samlades i Hudiksvall

Under den 17-18 maj samlades Sveriges elit inom fiberoptik i Hudiksvall för att dela erfarenheter och hitta samarbeten över olika tillämpningsområden. Deltagarna var yrkesverksamma från akademin, industrin och instituten och fick under två dagarna en bra översikt om hur fiberoptik används i svensk industri och en inblick i vad som pågår inom området på forskning- och utvecklingsnivå. Arrangörer för dagen var Acreo Fiberlab i Hudiksvall.