Meny

Så går vi vidare! Öppna Upp konferens 24 maj

Den 24 maj träffades närmare 60 chefer och företagsrådgivare när ledarskapsprogrammet Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor hade sin avslutning i Gävle. Ett program som handlat om att få syn på normer som begränsar utvecklingen och börja jobba på nya sätt för ett mer jämställt och jämlikt företagande. Programmet har varit en del inom Region Gävleborgs projekt Jämställd regional tillväxt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Get out of the building”

Organisationer som deltagit i programmet och deltog under dagen var Future Position X, Movexum företagsinkubator, Drivhuset, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Faxepark i Söderhamn, Sandbacka Park i Sandviken, FindIT, Hudiksvalls Näringslivs AB, Fiber Optic Valley, Propell Innovation, Almi, Gävle kommun med flera. Under dagen fick de dela med sig av sina lärdomar och nya sätt att arbeta mer inkluderande i form av paneldiskussioner och intervjusamtal som leddes av Marita Svensson, Näringslivets ledarskapsakademi och Ann-Sofie Däldehög, Fiber Optic Valley. Ett återkommande tema handlade om att vi som företagsfrämjare måste bli bättre på att finnas där målgruppen finns och ägna oss åt mer uppsökande verksamhet – som någon sa ”get out of the building!”

Några citat från dagen; 

”Om vi lyfter förebilder som avviker från normen så har vi börjat öppna upp.”

”Företagskulturen ansvarar företagsledarna för och det är dysfunktionellt att inte arbeta med en sådan viktig produktionsfaktor”

”Inse att värdegrunden är en strategisk fråga och ska inkluderas i den strategiska ledningsprocessen”

”Det är lätt att man blir rädd för att göra fel, men vi måste våga prova och lära oss om vi råkar göra fel”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur tar vi bättre tillvara på en mångfald av företagare?


Delade med sig av erfarenheter från egna satsningar gjorde bland andra Mitalee Kotak (ovan), Hudiksvalls Näringslivsbolag och Peter Berggren, projektledare, Almi Gävle Dala. Carina Åkerberg, strateg, och Moniqa Klefbom, projektledare för Innovationsklivet, berättade om Region Gävleborgs strategi framåt och hur viktigt företagsfrämjarnas arbete är för att åstadkomma förändring. Nils Erik Wallman, grundare av Infocaption berättade om sina erfarenheter av att rekrytera utanför normen och vilket motstånd det möter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under några tillfällen under dagen ledde Mathias Berglund (ovan) och Malin Westberg, från Hälsinglands utbildningsförbund, ett antal reflektionsövningar med deltagarna. Malin och Mattias är experter på upplevelsebaserat arbete som verktyg för att åstadkomma förändring och skickade med oss ytterligare några tips till våra verktygslådor!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från timmersågar till barnböcker och webbutbildningar

”Hur har du tid att åka till Gävle och prata jämställdhet? Det är en konkurrensfördel jag har som de inte har. De ser den inte och har inte fattat det.”

Pär Lärkeryd berättade om hur han ser jämställdhet och jämlikhetsarbetet som en konkurrensfördel och låter arbetet genomsyra hela affärsperspektivet. Han är vd för Norra skogsägarna och mottagare av Svenska Jämställdhetspriset 2016. Han var även en av experterna som Tillväxtverket anlitade för genomlysningen av Sveriges bidragssystem till våra företag – det arbete som låg till grund för hela Öppna Upp –satsningen. Han berättade om den jämställdhetsresa han tagit Norra Skogsägarna på, under rubriken ”Från timmersågar till barnböcker och webbutbildningar”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fem snabba frågor till Erik De Pablo

Träffa Erik De Pablos som är ny vd hos Iftac sedan april 2018. Han berättar om sin nya befattning hos utbildningsbolaget, deras kommande möjligheter med utökat kursutbud och satsningen i Norge.

Vem är Erik De Pablos och vad driver dig framåt?
Jag är född och uppvuxen i Hudiksvall och har min bakgrund inom telekom från drygt 20 år på Ericsson samt en kortare erfarenhet från att driva installationsbolag inom villafiber.

Du blev nyligen vd på Iftac, vilken av dina kvaliteter som ledare tror du var avgörande för att just du fick jobbet?
Min breda erfarenhet från ledande befattningar inom branschen som innefattar tillverkning och försäljning av produkter samt entreprenadverksamhet  inom FTTH.

Vad blir din viktigaste uppgift på Iftac?
Att ta till vara den fantastiska erfarenhet och kompetens vi har inom utbildning i bredbandsteknik och IT för att utveckla vårt erbjudande av marknadsanpassade utbildningar i Sverige och utomlands.

Hur ser framtidsplanerna ut för Iftac?
För vår hemmamarknad Sverige jobbar vi för att utveckla vårt nuvarande kursutbud samtidigt som vi söker nya utbildningsområden. Vi har i år etablerat oss i Norge och kommer tillsammans med våra systerbolag inom Hexatronic jobba vidare för ytterligare etablering av utbildningsverksamhet mot FTTH utanför Sverige. Sverige är ett föregångsland inom FTTH där vi, så som många andra i Sverige, har värdefull kunskap för nya marknader där nu fiberutbyggnaden tar fart.

Vad gör du när du inte arbetar?
Fiske är min passion och jag tar varje tillfälle att åka iväg på fiske året runt. Oftast går turerna till våra fina vatten i Hälsingland men fisket har även tagit mig iväg på mer långväga äventyr till Kolahalvön, Nya Zeeland och Uganda.

 

Hjälp Högskolans forskare med frågor om hållbarhet!

Just nu genomför två forskare från Högskolan i Gävle en undersökning om hållbarhet. För att få ett så bra forskningsunderlag som möjligt ber vi er att delta i studien och berätta hur det ser ut i er verksamhet.

Du kan svara om du är företagare, tillhör offentlig sektor eller representerar det civila samhället (utbildning, trosbaserad verksamhet eller något icke-statligt). Efter studien har du möjlighet att ta del av resultaten och även få råd om förbättringsåtgärder om du så önskar.

Här hittar du mer information och länk till enkäten:

https://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-nyheter/2018-05-08-Unik-studie-ska-kartlagga-hur-hallbara-svenska-organisationer-ar.html

Börja er digitaliseringsresa med hjälp av coachning

Står ditt företag inför en digital förändring? Behöver ni råd och stöd inför nya digitala satsningar? Ta chansen och anmäl ert industriföretag till 65 timmar digitaliseringscoachning och få experthjälp för att inleda – och fortsätta – er digitaliseringsresa.
Vilka kan få coachning?
Totalt har 35 små och medelstora industriföretag i Sydöstra Norrland chansen att få coachning inom digitalisering. Vilka industriföretag som får denna möjlighet utvärderas av Fiber Optic Valley, RISE Acreo och FindIT. Omfattningen per coach­ning är utifrån behov men är begränsad till maximalt 65 h per företag under en period av som längst 6 månader. En avgift, mellan 4 000 och 12 000 SEK, kommer att tas ut av de deltagande före­tagen baserat på antalet anställda och coachningens omfattning. Coachnings­insatserna finansieras av Tillväxtverket.

Tjänsterna erbjuds till små och medelstora industriföretag inom primärt Gävleborgs län genom upphandlade leverantörer.

Vilken typ av coachning kan vi få?
Coachningen ska fungera som stöd för ditt företag att skapa förbättringar och affärsmöjligheter med hjälp av digitalisering. Coachningen anpassas utifrån behovet för er verksamhet och just er digitala förändring. RISE Acreo AB, Fiber Optic Valley och FindIT kopplar ihop er med rätt expertis för att genomföra er digitala förändring. Coachningen kan exempelvis innehålla: inventering och analys av digitaliseringsmöjligheter, specifikation och implementation av nya digitala verktyg, utvärdering och duplicering av digitala lösningar.

Anmäl intresse
Läs mer

Har du frågor kring coachningen? Kontakta Anna Gustavsson, projektledare Fiber Optic Valley.

Utveckla ditt företag tillsammans med experter!

Ta chansen och anmäl en utmaning som din organisation står inför och diskutera lösningar med experter från Mittuniversitet, den 5 juni i Hudiksvall. Ni kanske har en produkt som behöver utvecklas, en ny tjänst eller ett arbetssätt som behöver effektiviseras?

Business Innovation Day är dagen som erbjuder en unik uppsättning av expertis för att tillgodose just dina utmaningars behov. Det är en mötesplats där du får nya infallsvinklar, idéer, vetenskapliga metoder och tekniska lösningar som är ovärderliga för fortsatt ditt utvecklingsarbeten. Dagen har genomförts under många år och resulterat i flera lyckade samarbeten mellan forskare och företagare. Här kan du få inspiration från tidigare deltagare och läsa om möjligheterna som de fått genom att delta.

Scandymet – efter Business Innovation Day anlitade de studenter för att utveckla sina produkter.
Office Tracker – ett sensorsystem som samlar in olika mätvärden för att underlätta service och skapa en bättre arbetsmiljö.
MittSverige Vatten –  Forskare på Mittuniversitet tog tillsammans med MittSverige Vatten, miljökontoret på Sundsvalls kommun och företaget Dewire fram en prototyp till ett nytt sensorsystem som kan larma och spåra oljeutsläpp i dagvattenbrunnar efter Business Innovation Day.

Var: Käppuddsgatan 1 i Hudiksvall
När: 5 juni
Hur: Välkommen att skicka in din företagsutmaning!

Vill du ha hjälp att skriva en utmaning?
Kontakta Thomas Johnson, projektledare Fiber Optic Valley.

Läs mer om Business Innovation Day

Femte året i rad – Innovation Day slog publikrekord

Hållbarhet och digitalisering var i fokus när Fiber Optic Valley och Propell Innovation för femte året i rad arrangerade Innovation Day med temat ”ett hållbart digitalt liv – men människan i fokus”. På plats fanns över 180 besökare som fick lyssna på bland annat Amer Mohammed, innovationschef på Stena Line som pratade om hur man skapar starka varumärken och hur man måste misslyckas i livet för att nå framgång.

”Jag har en riktlinje om att vara dummast i rummet och jag har nog gjort fler misstag än alla här inne tillsammans. Man kan inte planera sig till framgång, enda sättet till framgång är att misslyckas fortare än alla andra” – Amer Mohammed, Innovationschef Stena Line.

Det är upplevelsen som spelar roll
Digital innovation med artificiell intelligens i praktiken var något som Amer Mohammed fokuserade på under sitt framträdande. Där han bland annat berättade varför just Stena Line blev utsedd till 2017 års digitala projekt och delade med sig av lärdomar om hur man bygger ett starkt varumärke där man tar tillvara på sina kunder.

”Ta inte allt så seriöst, testa er fram, ingen dör för att en knapp slutar fungera. Involvera era kunder i utvecklingen för folk gillar att testa saker. Skippa all teknisk mumbojumbo när ni pratar om era varumärken, det är upplevelsen som era kunder känner som spelar någon roll”

Globalisering och digitalisering hand i hand
På plats fanns även framtidanalytikern, Claudia Olsson som bland annat blivit utsedd till Young Global Leader av World Economic Forum och är rådgivare till Utrikesdepartementet. Hon pratade om hur man måste effektivisera sitt ledarskap och förbereda människor för den digitala förändringen.

”Vi kommer bli fler i världen och allt vi gör kommer att utvecklas snabbare. Jämte digitaliseringen kommer globaliseringen, vi måste ta tillvara på talanger med olika bakgrund” Claudia Olsson, framtidsanalytiker.

Från hierarchy till wirearchy
Claudia radade även upp några tekniska innovationer som kan komma att bli aktuella på marknaden inom en snar framtid. Bland annat berättade hon om en medicinsk spegel som kan se hur vi mår, en solpanelsfärg som ersätter de stora solcellspanelerna och hur man redan nu använder drönare för skogsplantering.

”Vi kommer se allt fler tekniska innovationer framöver. Frågan är hur möter vi den framtida tekniken på bästa sätt i vårt ledarskap? När 70 procent av alla beslut tas i informella nätverk krävs ett nytt ledarskap utan hierarkier”

Smart eller bara dumt
Hållbarhetsexperten Per Grankvist som studerat över 500 företag i världen berättade under dagen om hur vi människor kan tjäna pengar på att sätta hållbarheten i centrum och att vi borde ifrågasätta gamla vanor i vår vardag.

”Vi måste börja reflektera mer över vår konsumtion. Behöver vi verkligen köpa de där kakburkarna, 3 för 25 kr. Hur är de framställda? Någonstans i ledet fuskar man eftersom det är så billigt. Idag är det lättare att köpa saker än att låta bli” Per Grankvist, Hållbarhetsexpert.

Per Grankvist påpekade att hållbarhet handlar om hur vi tar tillvara miljömässiga och mänskliga resurser och att det finns två sätt vi kan använda resurserna på;

”Antingen nyttjar vi resurserna smart eller så är det bara dumt, men vi är alla uppfostrade att vara lite trånga i huvudet.”

Spännande jobb på landsbygden

Som avslutning på Innovation Day berättade Mella Stegs, digitaliseringsrådgivare och grundare av Stegs & Sisters om möjligheterna som digital teknik skapar för företagande på landsbygden och hur hon själv kunde återvända till Järvsö tack vare digitaliseringen.

”Jag trodde aldrig att jag skulle återvända till Järvsö efter att jag lämnat orten som 19-åring, men i och med ny digital teknik kunde jag börja arbeta med spännande uppdrag på distans. Vi har en väldigt stor och bra kund i Norge som vi inte hade haft annars” Mella Stegs, digitaliseringsrådgivare.

I Mellas jobb som digitaliseringsrådgivare sker inte alla möten digitalt, eftersom hon fortfarande ser ett värde av att träffa sina kunder fysiskt.

”Det är naivt att tro att alla träffar ska ske digitalt, man skapar mer och bättre kundrelationer om man ses öga mot öga”

Moderatorer för dagen var Fiber Optic Valleys projektledare Ann-Sofie Däldehög och Thomas Johnson.

Industriföretag från Nordanstigs kommun genomför Kickstart Digitalisering

Vad behöver företag göra för att komma igång med digitaliseringen? Under dagen befinner sig Fiber Optic Valley på plats för att köra den nationella satsningen Kickstart Digitalisering med industriföretag från Nordanstigs kommun. Tio företag är på plats för att få fart på de små digitaliseringsaktiviteterna i sina verksamheter genom att få inspiration och träffa andra företag.

Kickstart Digitalisering handlar om att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Initiativet består av tre kostnadsfria träffar där små och medelstora industriföretag får möjlighet att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering. Träffen den 19 april var det första av tre tillfällen för industriföretagen i Nordanstig.

Inspirerar denna dag gör bland annat Mella Stegs från Stegs & Sisters som berättar för de deltagande företagen om hur man arbetar med digital transformation i praktiken och hur digitala kanaler förändrar affärsrelationer mellan företag.

Läs Helahälsinglands artikel om satsningen

Vill ditt företag också delta i Kickstartsatsningen eller kanske arrangera en Kickstartsomgång på din ort?  Läs mer och anmäl intresse på http://www.kickstartdigi.se/

Om Kickstart Digitalisering
Grunden till den nationella satsningen Kickstart Digitalisering föddes i och med ett pilotprojekt som Fiber Optic Valley arrangerade tillsammans med Teknikföretagen, IF Metall och RISE (Research Institute of Sweden). Det första Kickstart digitaliseringstillfället arrangerades i Hudiksvall i slutet av oktober 2016 och fortsatte sedan på 9 orter till med så pass lyckat resultat att projektet skalades upp och blev den nationella satsning som det är idag. I pilotprojektet var målet att nå 100 industriföretag på 10 orter, medan man nu, i den nationella satsningen siktar på att nå och stötta 1000 industriföretag på 100 orter.

Den stora nationella satsningen Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, RISE Research Institutes of Sweden, IF Metall, Swerea IVF, IUC och Swedish Incubators & Science Parks för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Läs mer på http://www.kickstartdigi.se/

En dag med fokus på digitalisering av industri och miljö

Den 17 april 2018 arrangerade Mittuniversitetet och Bron Innovation en konferens kring Digitalisering av industri och miljö. Dagens huvudtalare var digitaliseringsminister Peter Eriksson som berättade om regeringens digitaliseringspolitik.

”Vi måste ha en tydlig inriktning med vår digitalisering av Sverige. Sverige ligger ju bra till, men det är ju inte en självklarhet att det i framtiden kommer fortsätta att vara så. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” – Peter Eriksson, digitaliseringsminister.

Andra talare under dagen var Jonas Gustavsson, vd på ÅF, Anne Håkansson, docent inom Software and Computer Systems på KTH, Magnus Hedin, vice vd och affärsutvecklingschef på SDC. På plats fanns även RISE Acreos vd Peter Björkholm som pratade om samarbetet mellan Mittuniversitet och RISE, hur man arrangerar aktiviteter tillsammans idag och hur framtidens samarbete kommer att se ut.

”Vi har redan nu en stor andel ansökningar ute tillsammans med Mittuniversitetet, där vi tittar på möjligheterna att förbättra vår samverkan ytterligare ” – Peter Björkholm, vd RISE Acreo.

Missade du konferensen?
Här kan du se allt inspelat från hela konferensen.

 

MidDec Scandinavia prisades för sin radonsensor

Grattis säger vi till Sundsvallsbaserade MidDec Scandinavia som den 12 april tog hem första pris i Stora inneklimatpriset för sin radonsensor som mäter luften inomhus. Bostadsminister Peter Eriksson delade ut priset till MidDecs vd Örjan Martellur. 

Tidigare i vår stod MidDec som ett av de nominerade företagen, på grund av vår radonsensor med internettjänst. Under Nordbygg Stockholm, torsdagen den 12 april, utsågs MidDec som vinnare i Stora Inneklimatpriset med motiveringen:

“Sensorn mäter kontinuerligt radonhalten, och mätresultatet görs tillgängligt via internet. Det ger en effektiv övervakning av radonhalten inomhus. Resultatet av genomförda radonsaneringsåtgärder kan snabbt överblickas. Sensorn kan även användas för att styra luftutbytet i radonpåverkade lokaler. MidDecs sensor ökar möjligheten att åtgärda ett av våra svåraste inomhusmiljöproblem på ett säkert och energieffektivt sätt.”

Vill du veta mer om MidDec?

Läs mer här

Danska NKT Photonics etablerar sig i Hudiksvall

Den danska och ledande leverantören av högpresterande fiberlaser, fiberoptiska avkänningssystem och fotoniska kristallfibrer, NKT Photonics köper utrustning och kompetens av RISE Acreo Fiberlab i Hudiksvall för att utveckla och producera glas till optisk fiber. Avtalet innebär att företaget etablerar ett svenskt aktiebolag med säte i Hudiksvall och inleder ett samarbete med RISE Acreo. Två anställda på RISE Acreo övergår till NKT i samband med etableringen. Den 10 april välkomnades NKT Photonics till Hudiksvall genom en officiell bandklippningscermoni.

– Satsningen är stor från NKTs sida då de investerar i både personal, infrastruktur och större utrustning under de närmsta åren. För RISE Acreos del betyder det att ett högteknologiskt internationellt fotonikbolag etablerar sig nära oss, med stora möjligheter för en gemensam utveckling av framtiden, Åsa Claesson avdelningschef RISE Acreo Fiberlab i Hudiksvall.

Läs mer