Meny

Scandymet – vill styra istället för att styras

Söderhamnsföretaget Scandymet satsar på digitalisering för att öka konkurrenskraften på en internationell marknad. Företaget tillverkar elektriska doppvärmare och värmeväxlare för industrin och redan idag sker 90% av försäljningen av de egentillverkade produkterna utanför Sveriges gränser.

Med stöd av Teknikföretagens nationella satsning Kickstart Digitalisering, där RISE, Fiber Optic Valley och FindIT är en av medarrangörerna, tar de nästa medvetna kliv in i framtiden.

Ordet digitalisering är ingenting som skrämmer Scandymet och dess ägare och vd Thomas Eriksson. Bara två månader efter deras medverkan i den nationella satsningen Kickstart Digitalisering i Gävle, 17 oktober har företaget dragit igång ett flertal digitaliseringsaktiviteter och förändrat sitt förhållningssätt till just begreppet digitalisering.

Vill själva påverka inriktningen

”Ämnet är ju så brett, så att delta i Kickstart kändes som en självklarhet. Det är en väldigt bra start för att komma igång med ett nytt tankesätt och ger en ny dimension till digitalisering. Som tillverkande företag fick man upp ögonen för att det är skillnad på automation och digitalisering” säger Thomas Eriksson, vd och ägare av Scandymet.

Tack vare Thomas Eriksson och hans kollegor Patrik Henriksen och Emil Pettersson har Scandymet redan deltagit på intressanta möten och planerar inför framtiden. Allt går i 200km/h och det är full fart framåt.

”Just nu arbetar vi med att titta framåt, hur det kan se ut framöver och hur vi hanterar det. Det var även därför vi hamnade på kickstart, vi såg att det här är verkligen något som vi behöver och det gäller att förändra verksamheten inifrån innan det förändras utifrån. Man får ställa sig frågan vill du påverka utgången själv eller vill du ta konsekvenserna senare?” säger Thomas Eriksson.

Kartläggning av digitaliseringsaktiviteter

Scandymet var ett av flera företag som deltog i Kickstart Digitalisering i Gävle, där man under några tillfällen träffas för att dela med sig av erfarenheter och se nya möjligheter i och med digitaliseringen.

”Vi har varit lyckligt lottade med att personer från produktion, försäljning och ledning fick delta på de här träffarna. Därför så har vi kunnat samlat in information och diskuterat oss fram till en bra bild om hur det ser ut hos oss. Därifrån har vi kunnat göra olika prioriteringar vilka aktiviteter vi skulle kunna göra. En prioritering som blir bäst för företaget”

Att automatisera olika typer av dokumenthantering, kartlägga processer, placera sensorer på produkter och utveckla företagets hemsida är bara några av de aktiviteter som är på Scandymets ”att göra” listan. Det gäller bara att våga testa nya angreppsvinklar och ta tag i även de där små förändringarna påpekar Thomas Ericsson.

”Inom området lågt hängande frukter är det dagliga processer som vi har tittat på. Det är olika typer av blanketter som ska fyllas i, inskanning av saker till leverantörer, kunder och personal som man istället kan göra digitalt och få digitala påminnelser när de ska fyllas i. Vi ska nu tillsätta någon person på att göra jobbet, eftersom vi identifierat det som en viktig aktivitet för vårt företag. Tipset att ta tag i detta fick vi av ett annat medverkande företag i Kickstart, så det lönar sig att var med och bjuda varandra på bra idéer.”

Utöver dokumenthantering har Scandymet bokat in möten med leverantörer som ska se över deras processflöden och kartlägga förbättringsområden.

”Vi har beslutat att göra en processkartläggning där en leverantör ska komma till oss för att gå igenom vårt processflöde, se över exempelvis hantering av förfrågningar från våra kunder. I samma veva har vi tagit in en webbyrå som kommer för att se hur vi kan presentera våra produkter på ett bättre sätt för att minska avståndet till våra kunder”

Planer för utveckling av produkter

Mellan kickstartsträffarna, när ångan var uppe passade Scandymet även på att besöka evenemanget Business Innovation Day i Sundsvall, där de tillsammans med forskare från Mittuniversitetet ventilerade utveckling av Scandymets produkter kopplat till sensorer.

”Till Business Innovation Day hade vi med oss fem förslag till forskarna på hur våra produkter kan utvecklas, något som vi inte hade någon lösning på. Det var en jättespännande dag och den där timmen man fick gick väldigt fort. Forskarna tyckte att detta var ett intressant ämne och vi har redan fått en rapport. Vi ska träffas igen i början av 2018 för att ta detta vidare”

Scandymet har en vision om att deras produkter ska bli smartare och tack vare medverkan i Kickstart har de fått information och tips av de andra deltagande företagen på hur de kan komma vidare i frågan.

”Vi fick tips från ett annat företag som medverkade i Kickstart om en leverantör som arbetar med smart märkning av produkter. Så vi har redan haft telefonkontakt och de ska komma med ett förslag till oss på hur vi kan applicera det på våra produkter”

Glöm inte bort människorna

En viktig lärdom som Thomas Eriksson vill dela med sig av är att inte glömma bort människorna i verksamheten när man genomför digitaliseringsaktiviteter.

”I och med alla dessa aktiviteter som vi planerar att genomföra så har vi även tänkt på den här biten att man inte får glömma bort oss som människor. Därför har jag planerat in att alla mina anställda ska gå en kurs för att få alla att förstå, vem är jag som person, hur kan vi gemensamt kan samarbeta och anpassa oss till den nya situationen framöver.”

Man ska inte heller underskatta de fysiska träffarna med intressanta personer.

”Man måste inse och ta kontakt med de människor som kan mycket mer än vad man kan själv, man får inte vara rädd för det och tro att nämen de vill inte jobba med oss för vi är ju inte tillräckligt intressanta, men det är ju inte riktigt sant. Man måste komma över den där tröskeln själv. Folk är intresserade av att samarbeta”

Kickstart-projektet gav en knuff i rätt riktning

”I dagens samhälle så ska vi vara så intressanta som människor, vi ska vara duktiga, kunniga, roliga, och liksom att göra en kickstartsresa det är ju också att utveckla sig själv som person. Vi hade ju aldrig tagit tag i något inom digitalisering om vi inte deltagit i Kickstart”

Vill du också gå Kickstart Digitalisering?
Läs gärna mer om upplägg och hur du kan delta i kommande kickstarter på www.kickstartdigi.se

Vad är Kickstart Digitalisering?
Kickstart Digitalisering är ett initiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering – oavsett var på resan man befinner sig.

Vi driver Kickstart Digitalisering
Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, IF Metall, Swerea IVF, RISE, SISP och IUC för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket. Kickstartsomgången i Gävle arrangerades i samverkan med Fiber Optic Valley och FindIT, www.findit-solutions.se

 

Five questions to Abdulrahman Kanaa

Meet Abdulrahman from Syria, a electronics engineer with passion for digitalization how ended up working for RISE Acero in Hudiksvall.

Tell us a little bit about yourself?
Abdulrahman is my long name, so everyone calls me ”Raman”. I come from Syria and I am a 32 years old electronics engineer. I have four siblings, one sister lives in Australia, another sister lives with my parents in Germany and two elder brothers in Sweden. Travelling is my passion and it broadens my mind. I have been to Turkey, China, Malaysia, Singapore, UAE, Qatar, KSA and Kuwait.

I have a PhD degree in electrical engineering (Digital Signal Processing) from university of technology Malaysia. I worked in Saudi as an RF engineer for mobile communications. In the Academic sector, after receiving the best student award, I worked as a teaching assistant and research assistant in several projects during my study. I do different programming languages such as C++, MALAB, Java and Python.

How did you end up working for RISE Acreo in Hudiksvall?
After I finished my PhD, the war was still going on in Syria and there was no safe way to go back. By a prior arrangement with the UN, on med February 2017, I moved to Sweden (extremely cold with an exceptionally fresh air) from Malaysia (tropically hot with almost non-stop showers). Hudiksvall was my final destination. A lovely city with welcoming and cheerful people. Thing has gone fast for me since I arrived. On April 2017, with the aid of “arbetsförmedling” I joined Acreo and started a new career.

What are your driving forces?
It is great not only to gain more experience but also to share and provide knowledge. RISE Acreo provides a perfect environment where I meet professional and innovative colleagues on a daily basis. My major motivation is to apply digitalization in different areas and come up with new ideas to improve the quality of life.

What are you working on right now? Any special projects or cool things you can tell us about?
I am currently working on project for the schools in Hudiksvalls municipality. My task is to design an efficient device with multiple sensors to measure a variety of environmental parameters such as CO2, humidity, pressure, noise and lamination. Several devices will be installed in different schools in Sweden and the data will be sent wirelessly to Acreo testbed. The stored data will be further analyzed to extract more information. My upcoming project is to investigate on IoT and design a tool to facilitate and improve recycling.

What do you do on a day off?
On a day off, I usually drive to another city to meet friends, hang around, go fishing, grill and watch movies. During my free times, I swim, go to the gym, meet locals over “fika” and improve my Swedish language as well.

Bonus question – Tell us something we don’t know!
I like to collect perfumes, so I surf the internet looking for special ones! I also used to do car drifting in play grounds. I do memorize numbers as figures, this helps me to remember unsaved contacts. So if you call me a second time and your number is not in my list, I can tell who you are!

Är du intresserad av att nå nya marknader i Kanada?

Kanada satsar på digitalisering av vård och hälsa
Är du intresserad av att nå nya marknader i Kanada?

Med start i januari, 2018, kommer Fiber Optic Valley att bjuda in till seminarium om export till Kanada av produkter och tjänster inom området digital hälsa i samarbete med Swecare, Business Sweden. I slutet av maj planerar vi en delegationsresa tillsammans med bland andra socialminister Annika Strandhäll.

Låter det intressant?
Hör av dig med frågor och funderingar till Thomas Åkesson, mobil; 070-372 4809 eller Christoffer Andresen, mobil;  070-895 7756 RISE Acreo/Fiber Optic Valley

Nya leverantörer för avfallshantering och grön teknologi efterfrågas i Mexico

Arbetar du med avfallshantering (Waste Management) eller grön teknologi (Green Tech) och vill öka dina exportintäkter? Då är det skräddarsydda programmet Fast Track Mexico ett program för dig.

RISE/Fiber Optic Valley erbjuder i samarbete med Mellansvenska Handelskammaren och Business Sweden ett program: Fast Track Mexico med två dagars workshop i Gävle 19, 25 januari, och delegationsresa till Mexico 12-15 februari för dig som vill öka dina exportintäkter eller som bara är nyfiken på vad en av världens snabbaste växande marknader har att ge. Läs mer om upplägget på programmet.

Varför ska jag åka till Mexico?
Mexico genererar cirka 42 miljoner ton fast avfall per år och är ett av de länder som genererar mest fast avfall, men högst 2% av det dagliga avfallet behandlas i återvinningsanläggningar. I dag lägger Mexikanska kommuner ca 10% av den årliga budgeten på sop- och avfallshantering samt vattenrening.  De belopp som de 10% motsvarar sträcker sig mellan 7 till 26 miljoner USD/år beroende på kommunensstorlek.

Mexico har förbundit sig att leva upp till det globala klimatavtalet dvs. Parisavtalet, som konsekvens förväntas kommunernas budgetar att öka i omfattning samt att nya leverantörer och ny grön teknologi mycket aktivt eftersöks.

Vill du vara med i Fast Track Mexico?
Ta kontakt med Thomas Åkesson 070-372 4809 eller Christoffer Andresen 070-895 7756

 

Export i fokus vid EU-handslaget i Gävle

I slutet av november var EU- och handelsminister Ann Linde på besök i Gävle för att genomföra ett regionalt EU-handslag och inviga det nya exportcentret i Gävle. EU-handslaget sker mellan regeringen, regionala och lokala aktörer som t ex Fiber Optic Valley, för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget för frågor som beslutas inom EU.

Det regionala exportcentret är ett initiativ som finns på sju andra platser i Sverige och det nya är tänkt att underlätta för Gävleborgsföretag att förstå handelsregler inom EU och kunna nå en internationell marknad. Ministern genomförde även ett så kallat EU-handslag med Regionen, som hon hoppas ska leda till större förståelse om EU bland medborgarna.

– Det är bara fem procent av folket som känner att de har något inflytande på EU. Det måste vi ta tag i och det kan inte Regeringen göra själv. Därför har vi bett om hjälp om att öka delaktigheten i EU och informera mer om EU, säger Ann Linde i en artikel från Sveriges radio.

Foto: Marie Hägg, Region Gävleborg

Läs mer på regeringen.se

Kreativt julpyssel och innovativ julbuffé

Under gårdagen bjöd Fiber Optic Valley och Propell Innovation på en innovativ julbuffé, kreativt julpyssel och en julig tipsrunda. Med en härlig stämning firade vi in den kommande julen tillsammans med över 70 proffsminglare i våra nätverk. Tack för att ni valde att komma och vi ses igen under nästa år då vi smider nya planer tillsammans.

 

 

Meet Sandeep Rao, the student and brain behind the best solution in Boost Innovation™ 2017

What made Sandeep Rao, a 17-year-old high school student from Mysore, India participate in a Swedish innovation competition? This is all you need to know about him.

An award-winning student

Sandeep Rao is a 17-year-old student from Mysore, India that will graduate high school from Excel Public School in 2019. Despite his age, Sandeep already has several impressive accomplishments under his belt. He is a member of the prestigious New York Academy of Sciences, and The Junior Academy. He has brought distinction to his school by being ranked number one in the world in the International English Olympiad and being selected as a finalist for the PepsiCo Healthier Snack Challenge. He has also received a full scholarship for his research on micronutrient deficiencies to attend the Bicentennial celebrations of The New York Academy of Sciences, NYC, a GripTape challenger. He is currently working on a project that is funded by GripTape and now he can add Winner of the best solution in Boost Innovation™ 2017 to his list.

“The main force that drives or motivates me to embark upon new challenges and overcome obstacles is my passion and interest in entrepreneurship, innovation, and problems. I’m fascinated by finding the simplest of solutions to the most complex of problems, so I try my best to do so with any problem I encounter”, says Sandeep Rao.

Kind-hearted and social person

Sandeep is interested in socializing with new people and learning things from them, and he strongly believes that everyone has a place in this world. He is also passionate about volunteering and giving back to society, thus spends his weekends volunteering at shelter homes by tutoring underprivileged children.

“I’ve also recently developed an interest in healthcare and in particular, in working on problems related to its cross-section with technology to better people’s lives. So I’m always working on these kind of projects,” says Sandeep Rao.

Rewarded for best solution

Sandeep found out about the competition Boost Innovation™ through a website called studentcompetitions. The challenge was to answer the question of how the company MYoroface could digitize their product IQoro, a globally unique neuromuscular device that cures snoring and swallowing problems. Of course, Sandeep had the answer to that challenge.

“I was impressed after reading the documentation on the prevalence of dysphagia in the west and how MYoroface had designed a remarkable product to help suffering patients. So I decided to both challenge myself and put my skills to the test, and participated in the competition”, says Sandeep Rao.

His proposal was selected as the winner by MYoroface because of his well-documented solution with all manner of information from sketches to how MYoroface could implement the new features.

“Without the Boost Innovation competition we would never have received this proposal. The solution gives us great potential for the future and we look forward to working on the development of our product Iqoro”, says Ylvali Gerling, CEO of MYoroface AB.

Sandeep will now receive SEK 25,000 for his solution, a prize he never thought he would win.

“Participating in this challenge was a lot of fun, and winning it wasn’t on my agenda. I just wanted to help, in whatever way I could, to make the lives of people suffering from a debilitating disease better. However, I am very grateful to MYoroface for choosing my design as the winning one, and I must say that it feels great”, says Sandeep Rao.

Future in artificial intelligence (AI) and healthcare

Sandeep’s future plans are focused on pursuing his work in AI-integrated medical services, providing basic healthcare free to all, and becoming an entrepreneur.

“I plan to go to college/university and take courses in business, math, and computer science after graduating high school. I’m currently working my way towards becoming an entrepreneur somewhere in the realm of artificial intelligence and healthcare. I’m also interested in startups and hope to create one someday and work in one soon”, says Sandeep Rao.

Interlan firade 20 år

Torsdagen den 23 november bjöd IT-företaget Interlan in till jubileumsfest på Gävle Teater när de firade 20 år i branschen. Ett par hundra kunder och samarbetspartners fanns på plats för att både blicka bakåt och framåt på Interlans utveckling genom åren.

Värdinnan för kvällen, Ulrika Mårtén hälsade tillsammans med Interlans VD Markus Wengelin alla välkomna till eftermiddagen med temat ”En bättre arbetsdag”, som även är Interlans eget motto. Gästerna fick ta del av en festlig och givande eftermiddag där föreläsarna Gustaf Josefsson, Britt-Marie och Mella Stegs från Hälsingestintan samt Bjanka Colic från Microsoft höll mycket intressanta föredrag om den accelererande digitaliseringen som påverkar både vår vardag och arbetsliv i alt raskare takt.

Företagare och innovatörer ventilerade idéer på Business Innovation Day

Under gårdagen samlades ett tjugotal företagsledare och representanter från näringslivet tillsammans med Mittuniversitetets forskare i Sundsvall för att hitta lösningar på företagens utvecklingsfrågor. Dagen kallas Business Innovation Day och arrangeras för fjärde året i rad.

Företagare och innovatörer från innovationsmiljöerna på plats
Ett flertal företag från Fiber Optic Valleys medlemsbas och innovatörer från Propell Innovation Hub fanns på plats för att vrida och vända på sina idéer tillsammans med forskare. Upplägget är att företagen/innovatörerna skickar in en utmaning som matchas ihop med universitetets forskare och sedan arbetar de gemensamt i workshops för att lösa utmaningarna.

– Det var kul att få vara med på denna dag och hjälpa våra medlemsföretag att ventilera sina idéer. Det känns som om alla som medverkade från oss fick värdefull input som de nu kan jobba vidare, säger Thomas Åkesson, projektledare Fiber Optic Valley som medverkade under workshopen.

Flera organisationer får hjälp
Genom åren har närmare 40 organisationer deltagit på Business Innovation Day för att få hjälp med sina utmaningar. Av dessa har mer än hälften hittills gått vidare till forskningssamarbeten, medan andra fått nya lösningar att arbeta vidare med.

− Vi möter olika utmaningar varje år och det är alltid lika stimulerande att medverka i diskussionerna med företagen kring deras produkter och tjänster. Vår uppfattning är att dagen, i högsta grad, bidrar till att utveckla nya idéer och samarbeten, säger Mattias O´Nils, professor och forskningsledare vid STC i ett pressmeddelande från Mittuniversitetet.

Om Business Innovation Day
Det är Mittuniversitets forskningscenter STC och FSCN som arrangerar Business Innovation Day tillsammans med innovationsmiljöerna Fiber Optic Valley, Åkroken Science Park och Processum. Läs mer här: www.businessinnovationday.se

Bilder tagna av Mittuniversitet

Haldors pedagogiska lärplattform växer – siktar på att anställa fler

Sundsvallsföretaget Haldor, ett av Fiber Optic Valleys senaste tillskott i medlemsbasen är inne i en spännande utvecklingsresa. De har sedan lanseringen i augusti fått sju skolar att börja använda deras Microsoftbaserade lärplattform i Office 365 som sätter digital kompetens och kreativa lösningar i fokus.

Anpassad lärplattform
Haldor erbjuder helhetslösningar för att både personal och elever som på ett effektivt sätt kan arbeta systematiskt med alltifrån administration och dokumentation till utvärdering av lärande och utveckling.

Plattformen är Microsoftbaserad och sätter digital kompetens och kreativa lösningar i fokus, vilket bidrar till en positiv utveckling utifrån skolors faktiska behov. Och enligt en nyhet från Bizmaker säger Haldors VD, Sara Zetterberg att de lärare som arbetar med deras plattform sparar upp till 10 timmar i veckan på att arbeta digitalt.

Anslutna skolor och framtidsplaner
Sedan augusti har sju skolor börjat använda systemet, varav Monitorskolan/MTH utbildning i Hudiksvall är en av dem. Haldor har demat och delat ut testkonton till flera intresserade kommuner och friskolor, vilket har gett resultat då bland annat Bräcke kommun har valt att satsa fullt ut på plattformen. Något som även medför att framtiden ser god ut för Haldor.

”Vi är nu sju anställda och räknar med att kunna dubbla antalet under nästa år”, säger Sara Zetterberg i en nyhet från Bizmaker.

Läs gärna mer om Haldor och dess verksamhet.