Meny

Utveckla ditt företag tillsammans med experter!

Ta chansen och anmäl en utmaning som din organisation står inför och diskutera lösningar med experter från Mittuniversitet, den 5 juni i Hudiksvall. Ni kanske har en produkt som behöver utvecklas, en ny tjänst eller ett arbetssätt som behöver effektiviseras?

Business Innovation Day är dagen som erbjuder en unik uppsättning av expertis för att tillgodose just dina utmaningars behov. Det är en mötesplats där du får nya infallsvinklar, idéer, vetenskapliga metoder och tekniska lösningar som är ovärderliga för fortsatt ditt utvecklingsarbeten. Dagen har genomförts under många år och resulterat i flera lyckade samarbeten mellan forskare och företagare. Här kan du få inspiration från tidigare deltagare och läsa om möjligheterna som de fått genom att delta.

Scandymet – efter Business Innovation Day anlitade de studenter för att utveckla sina produkter.
Office Tracker – ett sensorsystem som samlar in olika mätvärden för att underlätta service och skapa en bättre arbetsmiljö.
MittSverige Vatten –  Forskare på Mittuniversitet tog tillsammans med MittSverige Vatten, miljökontoret på Sundsvalls kommun och företaget Dewire fram en prototyp till ett nytt sensorsystem som kan larma och spåra oljeutsläpp i dagvattenbrunnar efter Business Innovation Day.

Var: Käppuddsgatan 1 i Hudiksvall
När: 5 juni
Hur: Välkommen att skicka in din företagsutmaning!

Vill du ha hjälp att skriva en utmaning?
Kontakta Thomas Johnson, projektledare Fiber Optic Valley.

Läs mer om Business Innovation Day

Femte året i rad – Innovation Day slog publikrekord

Hållbarhet och digitalisering var i fokus när Fiber Optic Valley och Propell Innovation för femte året i rad arrangerade Innovation Day med temat ”ett hållbart digitalt liv – men människan i fokus”. På plats fanns över 180 besökare som fick lyssna på bland annat Amer Mohammed, innovationschef på Stena Line som pratade om hur man skapar starka varumärken och hur man måste misslyckas i livet för att nå framgång.

”Jag har en riktlinje om att vara dummast i rummet och jag har nog gjort fler misstag än alla här inne tillsammans. Man kan inte planera sig till framgång, enda sättet till framgång är att misslyckas fortare än alla andra” – Amer Mohammed, Innovationschef Stena Line.

Det är upplevelsen som spelar roll
Digital innovation med artificiell intelligens i praktiken var något som Amer Mohammed fokuserade på under sitt framträdande. Där han bland annat berättade varför just Stena Line blev utsedd till 2017 års digitala projekt och delade med sig av lärdomar om hur man bygger ett starkt varumärke där man tar tillvara på sina kunder.

”Ta inte allt så seriöst, testa er fram, ingen dör för att en knapp slutar fungera. Involvera era kunder i utvecklingen för folk gillar att testa saker. Skippa all teknisk mumbojumbo när ni pratar om era varumärken, det är upplevelsen som era kunder känner som spelar någon roll”

Globalisering och digitalisering hand i hand
På plats fanns även framtidanalytikern, Claudia Olsson som bland annat blivit utsedd till Young Global Leader av World Economic Forum och är rådgivare till Utrikesdepartementet. Hon pratade om hur man måste effektivisera sitt ledarskap och förbereda människor för den digitala förändringen.

”Vi kommer bli fler i världen och allt vi gör kommer att utvecklas snabbare. Jämte digitaliseringen kommer globaliseringen, vi måste ta tillvara på talanger med olika bakgrund” Claudia Olsson, framtidsanalytiker.

Från hierarchy till wirearchy
Claudia radade även upp några tekniska innovationer som kan komma att bli aktuella på marknaden inom en snar framtid. Bland annat berättade hon om en medicinsk spegel som kan se hur vi mår, en solpanelsfärg som ersätter de stora solcellspanelerna och hur man redan nu använder drönare för skogsplantering.

”Vi kommer se allt fler tekniska innovationer framöver. Frågan är hur möter vi den framtida tekniken på bästa sätt i vårt ledarskap? När 70 procent av alla beslut tas i informella nätverk krävs ett nytt ledarskap utan hierarkier”

Smart eller bara dumt
Hållbarhetsexperten Per Grankvist som studerat över 500 företag i världen berättade under dagen om hur vi människor kan tjäna pengar på att sätta hållbarheten i centrum och att vi borde ifrågasätta gamla vanor i vår vardag.

”Vi måste börja reflektera mer över vår konsumtion. Behöver vi verkligen köpa de där kakburkarna, 3 för 25 kr. Hur är de framställda? Någonstans i ledet fuskar man eftersom det är så billigt. Idag är det lättare att köpa saker än att låta bli” Per Grankvist, Hållbarhetsexpert.

Per Grankvist påpekade att hållbarhet handlar om hur vi tar tillvara miljömässiga och mänskliga resurser och att det finns två sätt vi kan använda resurserna på;

”Antingen nyttjar vi resurserna smart eller så är det bara dumt, men vi är alla uppfostrade att vara lite trånga i huvudet.”

Spännande jobb på landsbygden

Som avslutning på Innovation Day berättade Mella Stegs, digitaliseringsrådgivare och grundare av Stegs & Sisters om möjligheterna som digital teknik skapar för företagande på landsbygden och hur hon själv kunde återvända till Järvsö tack vare digitaliseringen.

”Jag trodde aldrig att jag skulle återvända till Järvsö efter att jag lämnat orten som 19-åring, men i och med ny digital teknik kunde jag börja arbeta med spännande uppdrag på distans. Vi har en väldigt stor och bra kund i Norge som vi inte hade haft annars” Mella Stegs, digitaliseringsrådgivare.

I Mellas jobb som digitaliseringsrådgivare sker inte alla möten digitalt, eftersom hon fortfarande ser ett värde av att träffa sina kunder fysiskt.

”Det är naivt att tro att alla träffar ska ske digitalt, man skapar mer och bättre kundrelationer om man ses öga mot öga”

Moderatorer för dagen var Fiber Optic Valleys projektledare Ann-Sofie Däldehög och Thomas Johnson.

Industriföretag från Nordanstigs kommun genomför Kickstart Digitalisering

Vad behöver företag göra för att komma igång med digitaliseringen? Under dagen befinner sig Fiber Optic Valley på plats för att köra den nationella satsningen Kickstart Digitalisering med industriföretag från Nordanstigs kommun. Tio företag är på plats för att få fart på de små digitaliseringsaktiviteterna i sina verksamheter genom att få inspiration och träffa andra företag.

Kickstart Digitalisering handlar om att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Initiativet består av tre kostnadsfria träffar där små och medelstora industriföretag får möjlighet att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering. Träffen den 19 april var det första av tre tillfällen för industriföretagen i Nordanstig.

Inspirerar denna dag gör bland annat Mella Stegs från Stegs & Sisters som berättar för de deltagande företagen om hur man arbetar med digital transformation i praktiken och hur digitala kanaler förändrar affärsrelationer mellan företag.

Läs Helahälsinglands artikel om satsningen

Vill ditt företag också delta i Kickstartsatsningen eller kanske arrangera en Kickstartsomgång på din ort?  Läs mer och anmäl intresse på http://www.kickstartdigi.se/

Om Kickstart Digitalisering
Grunden till den nationella satsningen Kickstart Digitalisering föddes i och med ett pilotprojekt som Fiber Optic Valley arrangerade tillsammans med Teknikföretagen, IF Metall och RISE (Research Institute of Sweden). Det första Kickstart digitaliseringstillfället arrangerades i Hudiksvall i slutet av oktober 2016 och fortsatte sedan på 9 orter till med så pass lyckat resultat att projektet skalades upp och blev den nationella satsning som det är idag. I pilotprojektet var målet att nå 100 industriföretag på 10 orter, medan man nu, i den nationella satsningen siktar på att nå och stötta 1000 industriföretag på 100 orter.

Den stora nationella satsningen Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, RISE Research Institutes of Sweden, IF Metall, Swerea IVF, IUC och Swedish Incubators & Science Parks för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Läs mer på http://www.kickstartdigi.se/

En dag med fokus på digitalisering av industri och miljö

Den 17 april 2018 arrangerade Mittuniversitetet och Bron Innovation en konferens kring Digitalisering av industri och miljö. Dagens huvudtalare var digitaliseringsminister Peter Eriksson som berättade om regeringens digitaliseringspolitik.

”Vi måste ha en tydlig inriktning med vår digitalisering av Sverige. Sverige ligger ju bra till, men det är ju inte en självklarhet att det i framtiden kommer fortsätta att vara så. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” – Peter Eriksson, digitaliseringsminister.

Andra talare under dagen var Jonas Gustavsson, vd på ÅF, Anne Håkansson, docent inom Software and Computer Systems på KTH, Magnus Hedin, vice vd och affärsutvecklingschef på SDC. På plats fanns även RISE Acreos vd Peter Björkholm som pratade om samarbetet mellan Mittuniversitet och RISE, hur man arrangerar aktiviteter tillsammans idag och hur framtidens samarbete kommer att se ut.

”Vi har redan nu en stor andel ansökningar ute tillsammans med Mittuniversitetet, där vi tittar på möjligheterna att förbättra vår samverkan ytterligare ” – Peter Björkholm, vd RISE Acreo.

Missade du konferensen?
Här kan du se allt inspelat från hela konferensen.

 

MidDec Scandinavia prisades för sin radonsensor

Grattis säger vi till Sundsvallsbaserade MidDec Scandinavia som den 12 april tog hem första pris i Stora inneklimatpriset för sin radonsensor som mäter luften inomhus. Bostadsminister Peter Eriksson delade ut priset till MidDecs vd Örjan Martellur. 

Tidigare i vår stod MidDec som ett av de nominerade företagen, på grund av vår radonsensor med internettjänst. Under Nordbygg Stockholm, torsdagen den 12 april, utsågs MidDec som vinnare i Stora Inneklimatpriset med motiveringen:

“Sensorn mäter kontinuerligt radonhalten, och mätresultatet görs tillgängligt via internet. Det ger en effektiv övervakning av radonhalten inomhus. Resultatet av genomförda radonsaneringsåtgärder kan snabbt överblickas. Sensorn kan även användas för att styra luftutbytet i radonpåverkade lokaler. MidDecs sensor ökar möjligheten att åtgärda ett av våra svåraste inomhusmiljöproblem på ett säkert och energieffektivt sätt.”

Vill du veta mer om MidDec?

Läs mer här

Danska NKT Photonics etablerar sig i Hudiksvall

Den danska och ledande leverantören av högpresterande fiberlaser, fiberoptiska avkänningssystem och fotoniska kristallfibrer, NKT Photonics köper utrustning och kompetens av RISE Acreo Fiberlab i Hudiksvall för att utveckla och producera glas till optisk fiber. Avtalet innebär att företaget etablerar ett svenskt aktiebolag med säte i Hudiksvall och inleder ett samarbete med RISE Acreo. Två anställda på RISE Acreo övergår till NKT i samband med etableringen. Den 10 april välkomnades NKT Photonics till Hudiksvall genom en officiell bandklippningscermoni.

– Satsningen är stor från NKTs sida då de investerar i både personal, infrastruktur och större utrustning under de närmsta åren. För RISE Acreos del betyder det att ett högteknologiskt internationellt fotonikbolag etablerar sig nära oss, med stora möjligheter för en gemensam utveckling av framtiden, Åsa Claesson avdelningschef RISE Acreo Fiberlab i Hudiksvall.

Läs mer

 

Scandymet anlitar studenter för att utveckla sina produkter

Fyra studenter från Mittuniversitetet ska i sina examensarbeten hjälpa Söderhamsföretaget Scandymet, som utvecklar elektriska doppvärmare och värmeväxlare, att utveckla överhettningssensorer som gör deras produkter säkrare. Detta tack vare att företaget kom med en utmaning till Business Innovation Day i november.

I november deltog Scandymet med en utmaning på Business Innovation Day som arrangerads av Mittuniversitetet i samarbete med innovationsmiljöerna Fiber Optic Valley, Åkroken Science Park och Processum. Deras utmaning handlade om att hitta en lösning för att bland annat förhindra överhettning i några av deras produkter. De efterfrågade en prisvärd sensorlösning av Mittuniversitetets forskare, som tål de tuffa miljöer som företagets produkter verkar i.

Enligt en artikel från Mittuniversitetet lämnar forskarna över utmaningen till fyra studenter om läser elektroteknik och energiteknik. Studenterna kommer nu att titta närmare på olika lösningsförslag och presentera ett förslag till företaget innan sommaren.

Vill ditt företag också delta i Business Innovation Day?
Nästa omgång av Business Innovation Day sker i Hudiksvall den 5 juni. Kontakta Thomas Johnson, projektledare på Fiber Optic Valley 076-206 07 30, för mer information eller läs mer på businessinnovationday.se

Bättre skolmiljö med virtuell kartläggning

Med hjälp av ett digitalt verktyg kan läraren enkelt och tidseffektivt organisera den fysiska, pedagogiska och psykosociala lärmiljön för eleverna. Affärsidén är Maria Lundmarks och för den vann hon en delad 2:a plats i Boost Innovation.

-Med det här verktyget kan pedagogen göra en kartläggning, en simulerad 3D-bild, av miljön som eleven befinner sig i. Det kan handla om alltifrån ljud, ljus, synintryck till olika hjälpmedel som pedagog och elever kan behöva. Min tanke är att verktyget ska underlätta att skapa en inkluderande lärmiljö som främjar alla elevers kunskapsutveckling, både socialt och kunskapsmässigt, säger Maria Lundmark, ägare av SPPO (Specialpedagoger online).

SPPO i Hudiksvall erbjuder specialpedagogik online. Företaget är ensamma om sin webbaserade processhandledning och behovsanpassade utbildning för förskola upp till vuxenskola och familjehem. SPPOs specialpedagoger sköter alla kontakter med skolan live via dator, surfplatta eller smartphone. Företaget har kunder i stort sett i hela landet.

Virtuella rum
Kan man möblera, ljus- och färgsätta ett hem digitalt borde man kunna göra samma sak med ett klassrum med elevens behov i fokus. Det var tanken bakom Maria Lundmarks idé. I det digitala verktyget både kartlägger och dokumenterar läraren vilka åtgärder som behövs och vad som faktiskt görs, ett gemensamt system som spar tid. Hon menar att skolan behöver utvecklas, tekniken moderniseras och att det bör gå fort.

– Eleverna behöver hjälp idag, inte nästa vecka eller nästa månad. Kombinationen av den nationella lärarbristen och ökade behov hos eleverna gör att vi måste hitta lösningar snabbt. Att använda sig av digitala hjälpmedel i större utsträckning är en väg att gå, säger Maria Lundmark.

SPPO vann 50 000 kronor i Boost Innovation för affärsidén. Pengarna används till en förstudie av idéens utvecklingspotential som genomförs av oberoende statligt ägda forskningsinstitutet RISE. Innovationstävlingen har stimulerat Maria Lundmark att tänka utanför boxen.

– För mig är den här typen av tävling en morot att se nya möjligheter utan hinder. Jag får möjlighet att prova min idé innan jag har lagt ner både tid och pengar på den, det är guld värt, säger Maria Lundmark.

SPPO startades i mars 2016 och Maria Lundmark sökte sig tidigt till Propell Innovation, där fick hon stöttning med allt från lokaler till handledning och nätverk. Det har varit två intensiva år som betytt mycket för Maria Lundmark.

– Jag har under den här perioden gått från att vara en specialpedagog med en affärsidé till att bli företagare fullt ut, jag är stolt över den resa jag har gjort! Företaget är stabilt, vi levererar bra teknik och support till både kunder och våra specialpedagoger. Vi är redo att höja ribban. Utmaningarna nu är att rekrytera fler specialpedagoger, knyta till oss fler kunder och att börja marknadsföra oss på allvar, säger Maria Lundmark.

Läs den engelska versionen av artikeln i Fiber Optic Valleys verksamhetsberättelse

Lättare svets med laserkontroll

Sänkta produktionskostnader, höjd produktkvalitet och mindre miljöpåverkan med laserkontrollerade svetsade ytor. Företaget Nordic Welding Engineering AB deltog i Boost Innovation och prisades för sin affärsidé.  

Företaget utvecklar och säljer mätsystem för kvalitetssäkring av svetsning. Med hjälp av laser och sensorer mäts materialet. Informationen skickas till ett datorprogram som räknar ut vilken kvalitet svetsningen har.

– Vi laserscannar hela den svetsade ytan, i och med det blir mätresultaten exakta. Det är en stor skillnad jämfört med dagens traditionella metoder som oftast görs manuellt. Mätresultaten varierar på vem som gör mätningen och vilka verktyg som används och det är ett tidskrävande arbete, säger Eric Lindgren, delägare och vd för Nordic Welding Engineering AB.

Onödigt tung svetsning
Vid svetsning vill man ha så lätt material, både plåt och svetsförband, som möjligt för att produkten inte ska bli onödigt tung och klumpig. Utmaningen är att ha så tunna material som möjligt utan att kvaliteten riskeras. Resultatet blir att materialet vid tillverkning ofta överdimensioneras för att man ska vara på den säkra sidan.

-Majoriteten av de produkter som svetsas är cirka 20 till 40 procent tyngre än nödvändigt. Med vår metod att mäta kan man gå ner i plåttjocklek, tillverka lättare konstruktioner och öka svetshastigheten. Produktionskostnaderna minskar och kvaliteten ökar. Det finns stora pengar för industrin att spara, säger Eric Lindgren.

Boost Innovation pris
Nordic Welding Engineering AB vann delad andra plats i Boost Innovation och fick en prischeck på 50 000 kronor att använda till produktutveckling. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE Acreo håller de nu på att ta fram en molntjänst för beräkning och analys av stora datamängder från svetsningen och kvalitetssäkring av svetsning.

– Med bättre dataunderlag kan man skapa en mer avancerad styrning av svetsprocessen och göra arbetet ännu mer effektivt, med mindre material och bibehållen hög kvalitet, säger Eric Lindgren.

Han startade företaget hösten 2016 med tre kollegor: Thomas Stenberg, Martin Engman och Zuheir Barsoum. Nordic Welding Engineering AB är ett StartUp bolag som behöver hjälp med både affärsutveckling och finansiering.

– Den här typen av tävling är ett jättebra sätt att bygga värde i bolaget, framförallt med ökad kunskap. Även att sätta sin egen företagsidé på pränt, att konkretisera idéen är nyttigt, oavsett om man vinner något eller inte. Att kunna förklara sin tekniska lösning för en person som inte är insatt i ämnet spetsar vårt erbjudande och kommer sannolikt också att underlätta säljprocessen, säger Eric Lindgren.

Och det är säljarbetet som står i fokus kommande år.

-Vår största utmaning just nu är att nå ut till kunderna och komma ut på säljbesök, det är ett tids- och resurskrävande arbete. Det kan hända att vi behöver rekrytera ytterligare en person för det jobbet, säger Eric Lindgren.

Internationell marknad väntar
Parallellt med säljarbetet på hemmaplan satsar företaget på en internationell lansering av produkten.

– Vi ser att det finns en stor efterfrågan och vi har börjat titta på en internationalisering av vår produkt. Vi har redan varit på fabriker i Europa och presenterat vår idé och har fortsatta diskussioner med de företagen, säger Eric Lindgren.

Läs den engelska versionen av artikeln i Fiber Optic Valleys verksamhetsberättelse

Unik neuromuskulär träningsmetod blir digital

IQoro är en unik träningsmetod som sker med hjälp av ett litet munredskap. En enkel lösning för dem med svåra problem att andas, äta, tala och le. Metoden har utvecklats av Myoroface som vann första pris i innovationstävlingen Boost Innovation.

Myoroface vann 200 000 kronor i förstudiemedel och fick möjlighet att sprida en företagsutmaning runt hela världen.

– Utmaningen var hur man kan implementera modern teknik i vår analoga produkt. Vi fick in otroligt många olika idéer från innovatörer från vitt skilda branscher och från olika delar av världen. Det är en kreativ injektion bara att läsa alla förslag som kommit in, även om alla inte går att genomföra för oss, säger Ylvali Gerling, vd och delägare i Myoroface.

Studenten Sandeep Rao från Excel Public School i Indien vann utmaningen. Idén innebär att dagens analoga munredskap kopplas upp digitalt.

– Det handlar om allt från instruktioner till att skicka påminnelser om att det är dags för dagens övningar till informationsöverföring till journalsystemet. En digitalisering är ett komplement som skulle underlätta för både patienter och sjukvård, säger Ylvali Gerling.

Plastskena gör skillnad
Personer med ät- och sväljsvårigheter är en stor och ofta bortglömd patientgrupp. Hittills har det inte funnits så mycket hjälp att få. Med det lilla plastverktyget går det att träna upp icke viljestyrd muskulatur, bland annat sväljfunktionen, genom att påverka nervbanorna i munnen. Träningsprogrammet är enkelt.

– Patienten övar tre gånger per dag, totalt 90 sekunder. Munhanteln placeras i munnen, läpparna ska pressas ihop samtidigt som man försiktigt drar IQoron utåt. När man håller emot stimuleras känselnerverna i munnen. Redan efter ett par veckor märks skillnad. Träningen hjälper mot sväljsvårigheter, refluxproblematik, snarkning och sömnapné, säger Ylvali Gerling.

Företaget säljer produkten till sjukvården i Sverige, Norge och Storbritannien och till privatkunder över hela Europa.

– Den stora utmaningen just nu handlar om hur vi ska växa. Vi behöver bli fler medarbetare, hitta nya marknader och utveckla produkten. Genom Boost Innovation har vi har fått en idé om en version 2.0 av IQoro men att ta fram nya produkter inom den medicintekniska branschen tar tid med tanke på lagar, regler och kvalitetsmärkningar, säger Ylvali Gerling.

Internationellt patent
Runt om i världen har vården fått upp ögonen för uppfinngen från Hudiksvall och det är en utmaning att hinna med att växa i takt med förfrågningarna.

– Vi har till exempel många förfrågningar från USA men där kan vi inte sälja ännu för vi är inte certifierade enligt deras kvalitetssystem. Det är en krånglig process som kräver ganska stora resurser i anspråk, men målet på sikt är att växa internationellt.

Myoroface har patent på produkten i Sverige och övriga Europa, USA och Kina. I Japan och Brasilien pågår utredning om patent.

– Visionen är att bli ett globalt företag som kan hjälpa människor över hela världen med att återfå vitala grundfunktioner, som att kunna äta, och därmed återfå livskvalitén, säger Ylvali Gerling.

Läs den engelska versionen av artikeln i Fiber Optic Valleys verksamhetsberättelse