Meny

Lite om oss

Fiber Optic Valley i Hudiksvall har i drygt tio år arbetat med att föra Sveriges utveckling framåt. Inom områdena bredband och fiberteknologi har vi stöttat och drivit framgångsrika projekt genom att sammanföra näringslivets behov med forskares spetskompetens. På det sättet har vi skapat innovationer och vi hjälper gärna dig i din entreprenöriella process! Inom området innovativ ledarskap, vårt hållbarhetsarbete, har vi i forskning och utvecklingsprojekt skapat medvetna medlemsorganisationer. Vi är experter på lukrativa genusmedvetna ledarstrategier vilket har gett företag i vårt nätverk försprång och högre avkastning. Men hur började allt det här..?

DET VAR EN GÅNG…

Idén bakom Fiber Optic Valley kommer från ett antal eldsjälar med lång erfarenhet från affärsutveckling, forskning och utveckling inom fiberteknik och bredband. Historien går tillbaka till 90-talet då idén föddes om ett fiberoptiskt centrum i regionen.

Hudiksvalls kommun ville identifiera möjliga tillväxtområden för kommunen och för länet. Man bestämde sig för att försöka förvandla regionen till ett centrum inom fiberoptik, en teknik som genom Ericsson Network Technologies har en lång historia i regionen. För att öka den tekniska utvecklingen på området startade man projektet Infocom i augusti 1999. Projektet och de initiativ som sprang ur det kom att lägga grunden för Hudiksvalls stadsnät, vilket har spelat en viktig roll i framväxten av den testmiljö som idag finns i Fiber Optic Valley.

2001 byggdes Acreo FiberLab i Hudiksvall som är Nordeuropas enda labb för uppdragsforskning på specialfiber. Hösten 2002 startade Acreo uppbyggnaden av en nationell fiberoptisk testbädd med centrum i Hudiksvallsområdet för att utveckla nästa generations IT-infrastruktur och för att testa framtida produkter och tjänster.

Samtidigt som man i Hudiksvall kraftsamlade kring vad som skulle bli Fiber Optic Valley 2002, startade GIS-klustret Future Position X i Gävle. Samarbete mellan Fiber Optic Valley och Future Position X inleddes tidigt och är idag en viktig del i att placera regionen på kartan som en innovationsmiljö för produkter och tjänster inom geografiska informationssystem (GIS).

I Sundsvall satsade Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan) tidigt på fibertekniken. Ett forskningsprojekt kring optiska fibrer dopade med sällsynta jordarter i början av 2000-talet var startskottet för ett nära forskningssamarbete mellan Fiber Optic Valley, Mittuniversitetet och Acreo FiberLab som resulterat i flera spännande resultat inom bland annat specialfiber och IP-TV.

Fiber Optic Valley utsågs till VINNVÄXT-vinnare 2004 av statliga VINNOVA och utgör idag en samordnande kraft för den kompetens och de forskningsresurser som grundlagts i regionen sedan decennier tillbaka.

2007 bildades Fiber Optic Valley AB, ett icke vinstgivande aktiebolag som driver innovationssystemet Fiber Optic Valley.

Vår styrelse

Det operativa arbetet sker i bolaget Fiber Optic Valley AB, som ägs av en ideell förening med medlemmar från näringsliv, akademi och offentlighet.

I föreningsstyrelsen sitter:

Fiber Optic Valley AB är föreningens bolag.

I bolagsstyrelsen sitter:

I valberedningen sitter: