Meny

Hållbarhet

För Fiber Optic Valley är hållbarhet en högt prioriterad fråga och vi jobbar aktivt med samtliga hållbarhetsdimensioner.

2018 leder vi programmet Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor som är en del inom Region Gävleborgs satsning Jämställd regional tillväxt
Företagsfrämjande är till stor del uppbyggt kring traditionella branscher inom industri och tillverkning. Något som påverkar våra normer kring företagande och innovation.

Därför är projektet ”Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor” som Fiber Optic Valley projektleder och deltar i så viktigt. Satsningen är en fortsättning på pilotprojektet Öppna Upp Propell från 2016, och nu får även fler företagsaktörer i Gävleborg ta del av programmet.

Programmet är en del inom Region Gävleborgs uppdrag att skapa förutsättningar för jämställd regional tillväxt och pågår till november 2018.

Målet är att vi som arbetar med innovationsrådgivning ska bli mer uppmärksamma på hur vi agerar och bemöter våra kunder.

Läs mer på www.oppnaupp.se 

Läs mer om 2016 års pilotprojekt

Ekonomisk hållbarhet
Genom våra samverkansprojekt har vi under åren bidragit till 961 000 000 extra omsättning för regionens företag, 35 nya företag och 400 nya arbetstillfällen.

Social hållbarhet
Vi är kända för vårt sociala hållbarhetsarbete med fokus på jämställdhet som under många år gått under benämningen Innovativt Ledarskap. Det Innovativa Ledarskapet som fram till hösten 2015 var ett eget affärsområde har genom utbildning och forskningsprojekt hjälpt många av våra medlemsföretag i att arbeta normmedvetet för att bli mer attraktiva som arbetsgivare, säkra kompetensförsörjningen, öka effektiviteten och innovationskraften för att nämna några dimensioner. En socialt hållbar arbetsplats med en inkluderande arbetsmiljö bidrar även till ekonomisk hållbarhet och tillväxt. Läs gärna mer under våra projektcase för tidigare och aktuella projekt!

Miljömässig hållbarhet
Givetvis ska vi vara en stark kraft i omställningen till ett mer hållbart samhälle och successivt minska beroendet av fossila energikällor både lokalt och globalt. Fiber Optic Valley bidrar genom att öka medvetenheten om innovativa gröna affärsmodeller och dess potential i både privat och offentlig verksamhet.

Publikationer

Inom Fiber Optic Valley handlar mycket om att tänka och göra nytt. Det är innovationer och nya lösningar som är i fokus. Ett aktivt jämställdhetsarbete är ett effektivt sätt att vända upp och ner på gamla sanningar i de flesta organisationer. Här är några publikationer inom området som vi tagit fram under åren.

Mellanchefen en maktpotential (pdf)

Middle managers as change agents (pdf)

förstasidan-Genusmedvetet-ledarskap_liten-170x150Genusmedvetet ledarskap – resan från ickefråga till tillväxtfråga, 2012

beställ den på bokus.se!