Svensk nätmodell på export.

Gävlebaserade Fiberdata, med systerbolaget OpenNet, är välkända företag i bredbandssverige. Fiberdata grundades redan 1982 och finns på flera platser i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Man sköter övervakningen av bredbandsnät på 37 orter. Nu tar man också sina första steg mot en europeisk marknad.

Under 2009 blev Fiberdata kontaktade av en holländsk företagsgrupp som identifierat Sverige som ledande i Europa när det gäller så kallade öppna nät, det vill säga att man inte binder in slutkunden utan ger stor valfrihet när det gäller tjänster. Bland de svenska förebilder man studerat på avstånd, valde man ut Fiberdata. Holländarna ville helt enkelt lära av Fiberdata/OpenNet, för att kunna tillämpa den svenska affärsmodellen kring nätdrift på den holländska marknaden. Ett ramavtal skrevs, och under 2010 gjorde man sitt första gemensamma projekt.

Projektet innebar att Fiberdata tog fram ett utbildningsmaterial för den holländska kunden, där de fick en helhetsbild av affärsmodeller, rollbeskrivningar, exempel på organisation, övergripande processer och förslag på stödsystem för drift av ett öppet nät.

I september 2010 var holländarna på plats hos Fiberdata i Gävle, för att under en vecka få utbildning och jobba med konkret problemlösning. I februari 2011 höll parterna ett föredrag på FTTH Conference i Milano, där man presenterade samarbetet och berättade om sin gemensamma resa.

– Vår holländska partner har varit otroligt positiv till vårt sätt att jobba, säger Carina Gustavsson som är projektledare på Fiberdata och som också var den som utformade utbildningspaketet.

Genom samarbetet med Holland har Fiberdata lagt grunden till fler exportmarknader för sitt koncept. Det finns ett stort intresse i Europa för den svenska modellen med öppna nät.

– Vi konstaterar att Sverige har ett ordentligt försprång jämfört med de flesta övriga europeiska länder och att de politiska krafterna i Europa väldigt tydligt pekar mot fortsatt fiberutbyggnad och mot öppna nät. Sammantaget innebär det en nästan obegränsad möjlighet för svenska företag med erfarenhet från denna bransch, säger Christer Brunström, VD på Fiberdata.

Fakta

Fiberdata är ett företag i Sweden Carnica Group, där också företagen OpenNet och OpenCare ingår. Fiberdata har lång erfarenhet av hur man bygger, driver och utvecklar kommunikationsnät i allmänhet och stadsnät i synnerhet. Bolaget har en dygnet runt-bemannad serverhall i Järvsta utanför Gävle. Kunderna är kommuner, fastighetsägare, stadsnätsägare, myndigheter, samt små och stora företag. Huvudkontoret finns i Gävle och företaget har drygt 60 anställda.

Fiber Optic Valley har stöttat Fiberdata i framtagningen av utbildningskonceptet för Holland, och med deltagande i FTTH Conference i Milano.

Fiberdata

Fiberdata grundades 1982 och finns på flera platser i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Huvudkontoret finns i Gävle.
Läs mer på fiberdata.se »