Meny

”Därför är företagskulturen vår viktigaste konkurrensfördel”

– om ledarskapsprogrammet Inkluderande ledarskap

Hur stärker företaget sin image som en attraktiv arbetsgivare och blir mer innovativ på köpet? Hur kan jämställdhet och mångfald bidra till att utveckla din affär? Det är några av frågorna som tjugo vd:ar och chefer från elva företag har arbetat med inom ledarskapsprogrammet Inkluderande ledarskap  

Plötsligt ser jag kvinno- och mansnormer överallt och förundras över hur olika vi bemöter varandra utifrån bland annat kön, säger vd Birgitta Sjölin på Hälsinge Smådjursklinik.

I juni 2019 startade företagen en förändringsresa och flera har redan börjat arbeta på nya sätt. Deltagarna bestod av både mans- och kvinnodominerade företag från helt olika branscher. Ett av de kvinnodominerade företagen som deltog var Hälsinge Smådjursklinik som vill skapa en mer inkluderande företagskultur för att locka fler till branschen 

För att få syn på vilka normer vi sitter fast i hos oss har vi börjat med diskussionspunkter på arbetsplatsträffarna som handlar om iakttagelser vi gjort inom jämställdhet och mångfaldsfrågor. Genom att börja synliggöra hur det ser ut börjar alla tänka efter och bidra till en mer inkluderande företagskultur, påpekar Birgitta.

Ingen kan kopiera företagskulturen
Xlent i Hudiksvall var ett annat av företagen som deltog. De hade redan börjat jobba på koncernnivå med mål för ökad jämställdhet och mångfald när Hudiksvallskontoret kom med i Ledarskapsprogrammet och det blev en fördjupning med fokus på kulturen.

Det är helt klart en konkurrensfördel att skapa en inkluderande företagskultur. Vår affärsidé inom IT kan vem som helst kopiera – men ingen kan kopiera företagskulturen. Därför är det affärskritiskt för oss att jobba med den, poängterar Lennart Sundh, vd i Hudiksvall.

Medarbetarna har blivit engagerade genom att bland annat gå på normspaning och kunskap om varför det är viktigt med jämställdhet och mångfald. De har även startat ett arbete med Kulturbingo, för att lära känna kollegor man normalt inte jobbar med. Centralt på Xlent har man satt mätbara mål baserat på jämställdhet och styrelsen består inte längre av 100 procent vita, medelålders män från Stockholm. 

Mitt råd till chefer och ledare är att börja prata om inkludering. Fundera över vilken slags företagskultur de vill ha och hur de uppfattas? Bjud in förebilder som inspirerar. Börja göra små förändringar i vardagen så är bollen i rullning, säger Kristina Svedberg som är IT-konsultXlent 

Hur fångar vi upp allas idéer?  

Ett annat mansdominerat företag som deltagit i programmet är ExTe i Färila som tillverkar lastförankringsutrustning. Platschefen Lina Bylund poängterar att med större mångfald och ett inkluderande ledarskap får vi tillgång till fler olika perspektiv på verksamheten och det blir lättare att rekrytera. 

Vi vill bredda bilden av vem som kan jobba på ExTe. Vi har börjat jobba med allt ifrån våra bilder i marknadsföringen där vi ser många lastbilar men få människor, till att jobba internt med hur vi har det hos oss. Hur fångar vi upp allas idéer? Hur lever vi våra värderingar på riktigt?

Boka in 19 februari, 2020 – Rekrytera med mångfald
Att börja rekrytera på nya sätt är ofta ett bra sätt att öka mångfalden på arbetsplatsen. Xlent samarbetar med rekryteringsföretaget Novare Potential som specialiserat sig på att hitta rätt kompetens och att säkra rekryteringen genom mentorer som stöttar nyanlända och arbetsgivare under en introduktionsprocess.  

Vi har fått sex möjliga kandidater via Novare i höst. Jag upplever att största hindret för en ny slags företagskultur med större mångfald handlar om vår egen rädsla för att det ska bli obekvämt. Men vill vi ha en arbetsplats dit fler söker sig – då måste vi våga hoppa utan att veta exakt var det landar, avslutar Lennart.  

Lyssna till Farzad Golchin, grundare och vd för Novare Potential på Aktivitetsfabriken den 19 februari. I samverkan med Xlent och Hudiksvalls Näringslivsbolag arrangerar vi en spännande dag med rekrytering i fokus. Vill du ha en inbjudan? Kontakta Ann-Sofie Däldehög 

 


RISE och Fiber Opitc Valley satsar på hållbart företagande
– Genom att höja kompetensen inom hållbarhet vill vi bidra till att vidga synen på vad det innebär med hållbar produktion, ökad konkurrenskraft och attraktivitet som arbetsgivare. Hållbarhet handlar om allt ifrån hur vi säkrar kompetensförsörjningen i framtiden genom jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen, till hur cirkulära affärsmodeller kan skapa nya affärer, säger Ann-Sofie Däldehög, projektledare på Fiber Optic Valley 

Utbildningen har genomförts i samarbete med ledarskapskonsulter från Näringslivets Ledarskapsakademi. Fiber Optic Valley erbjuder i samarbete med bland andra Företagsutbildarna och Hudiksvalls Näringslivsbolag företag att delta i flera kompetenshöjande aktiviteter under det kommande året. Inom satsningen Hållbart företagande, där vi engagerar experter inom både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, erbjuder vi företag aktiviteter som till exempel inspirationsföreläsningar, workshops och coachning utifrån verksamheter och behov.
 

Företagen som deltagit i Ledarskapsprogrammet under 2019 är 

A-Assistans
Borins Maskinservice
ExTe 
Huddig
Edugrade
Sunfab
Hälsinge Smådjursklinik
Plyfa 
Myoroface
Voith
XLENT 

Fler Nyheter