fbpx
Meny

Därför ska du satsa på en cirkulär affärsmodell

Hur kan vi öka intresset för cirkulära affärsmodeller hos företagen i Gävleborg? Vilka är drivkrafterna bakom en hållbar företagsutveckling? Vilka möjligheter innebär nya affärsmodeller som bidrar till en cirkulär ekonomi? Det är frågor vi jobbar med i ett samverkansprojekt med Region Gävleborg i spetsen som kan erbjuda företag stöd för att ta första stegen mot en mer hållbar affärsmodell.

Företag i Gävleborg har ett intresse av att arbeta mer med cirkulära affärsmodeller, men det kan vara svårt för dem att ställa om. Framförallt krävs mer kunskap och bättre stöd för att komma igång med sitt arbete. Tack vare projektet Hållbarhet värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, som drivs av Region Gävleborg med flera samverkanspartners, får företagen möjligheten att få denna hjälp.

Vi jobbar för att öka intresset att skapa cirkulära affärsmodeller hos företag och organisationer runt om i Gävleborg. Genom riktade insatser kan vi få dem att tänka bortom den egna verksamheten. Och de får möjligheten att själva fundera på hur de kan skapa nya affärsmodeller som bidrar tilll en cirkulär ekonomi, både för företaget, människorna och miljön, säger Anna Gustavsson, senior projektledare Fiber Optic Valley/RISE

Projektets mål är att väcka intresset, stödja och uppmuntra till att det utvecklas affärsmodeller mot en cirkulär riktning hos både företag och inom den offentliga sektorn. De som medverkar ska få verktyg för att genom cirkulära affärsmodeller bidra till att skapa ett stort mervärde för kunder, minska koldioxidutsläpp och utveckla marknaden för att cirkulera material och minska avfall.

Från EU-kommissionen kommer tydliga signaler på att Europa ska styra mot en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Cirkulär ekonomi, där allt ses som en resurs och avfall inte existerar, är en av hörnstenarna för att uppnå det, avslutar Anna Gustavsson

Vill ditt företag genomföra en förändring mot en mer cirkulär affärsmodell? Kontakta Anna Gustavsson och berätta om dina planer.

Fler Nyheter