Meny

Dellcron och Wavin lanserar innovationssamarbete

Representanter från Wavin, DellCron, Fiber Optic Valley samt Opus3 på Elmässan.

I samband med årets elmässa i Stockholm presenterade Dellcron och Wavin sitt samarbete för att utveckla innovationslösningar avseende en patentsökt förläggningsmetod av fiber. Metoden möjliggör en halvering av kostnaderna för att förlägga fiberkanalisation i villaområden.

I hård konkurrens har Wavin blivit utvald som samarbetspartner till DellCron. Wavin bidrar med sin expertis inom kabelskydd och förläggning av tele-och fiberkabel. På elmässan visade Wavin upp sitt sortiment av kabelskydd och informerade om innovationssamarbetet med DellCron. I montern mötte kunderna representanter från Wavin, DellCron, Fiber Optic Valley och Opus 3.

DellCron har tillsammans med Husqvarna utvecklat världens mest avancerade metod för förläggning av kanalisationsrör för fiber i vägar och trottoarer. Metoden bygger på så kallad ”micro trenching”, och har vidareutvecklats till en storskalig och högt automatiserad metod. I ett välbesökt seminarium under torsdagens mässprogram berättade Hasse Hultman från DellCron om varför metoden är överlägsen andra sätt att bygga fiber till hemmet. Hasse berättade om den nya och högautomatiserade förläggningstekniken av kanalisationsrör och åhörarna bjöds på ny och värdefull kunskap utifrån installationer i verkligheten.

OPUS3 är en innovationsplattform som består av kompetenser från mer än 20 företag och organisationer. OPUS3 samarbetar med Fiber Optic Valley samt E&D rådgivare och patentbyrå som är specialiserade på telekommunikation. Samarbetet med E&D har varit en stor hjälp för DellCron vid framtagandet av patentansökningar och IP-rådgivning (immaterialrätt) .
– Jag upplever att även Fiber Optic Valley ser fördelarna i att knyta patentbyråer som E&D till nätverket, säger Conny Gustavsson på DellCron.

Fler Nyheter