Meny

Detta hände under 2017 för Fiber Optic Valley

Mycket hände under 2017 för Fiber Optic Valleys verksamhet, bland annat blev vi en del av RISE och beviljades 20 miljoner för att driva ett projekt under 2018 till 2021 för att öka Gävleborgs innovations- och digitaliseringsförmåga. Vi inledde en hel del samverkansprojekt med offentlig sektor och uppmuntrade våra SMEer i regionen att tänka innovativt och digitalisera. Ett arbete som vi fortsätter satsa på även under 2018.

I verksamhetsberättelsen presenteras bland annat spännande möten som vi arrangerat, hur vi arbetar och resultat från 2017 års innovativa projekt. Du kan även läsa om vinnarna i innovationstävlingen Boost Innovation 2017, Myoroface, Nordic Welding Engineering och SPPO och vilka spännande saker de arbetar med.

Läs hela verksamhetsberättelsen för Fiber Optic Valley.

Fler Nyheter