Meny

DIGITAL TRANSPORTINFORMATION FÖR BÄTTRE LOGISTIK

Som delaktiga i nätverket DININNO delar vi med oss av goda exempel från projekt och företag där det genomförs någon form av digital transformation.

DIGINNO-Proto handlar om att digitalisera transportdokument, för att underlätta för såväl transportföretag som myndigheter. Det ska leda till mindre pappersarbete i logistiksektorn och bättre förutsättningar för transportinformation. Just nu pågår tester av den digitala handelsvägen mellan Estland, Lettland, Litauen och Polen.
Lär mer här.

Fler Nyheter