Meny

Digitaliseringslösningen från Hudik sprider sig över världen

Det började med ett spånarmöte kring hur svensk industri ska kunna ta till sig digitalisering och slutade med ett koncept som nu går på export. Cirka 650 svenska små och medelstora företag har hittills tagit del av Kickstart Digitalisering. Ett koncept som utvecklats av Fiber Optic Valley och RISE i samarbete med Teknikföretagen och IF Metall. Något som är bevis på nyttan av att ha RISE och Fiber Optic Valley i kombo.

Svensk industri har sedan länge introducerat digitalisering, exempelvis i form av automation, men inte alltid tänkt digitalisering inom hela företaget, i alla verksamheter och heller inte fullt ut nyttjat värdet av den information man har. Den typen av tänk är dock nödvändigt för att effektivisera och upprätthålla konkurrenskraften för svensk industri.

När medlemmar i innovationsklustret Fiber Optic Valley i Hudiksvall samt lokala företrädare för Teknikföretagen och IF Metall hösten 2016 satte sig tillsammans för att diskutera vad man skulle kunna göra för att driva på digitaliseringen av de lokala industriföretagen blev det starten för konceptet Kickstart Digitalisering.

– Vi spånade ihop ett koncept och bjöd in tio företag som ingick i Hudiksvalls hydraulikkluster och testade konceptet på dem, berättar Anna Gustavsson, projektledare på Fiber Optic Valley och en av dem som var med och tog fram Kickstart Digitalisering.

Goda resultat från start

Tanken med Kickstart Digitalisering är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell. Konceptet består av tre kostnadsfria träffar där företagen får möjligheten att inspireras, samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering.

Tillväxtverket gillade resultatet av testet och finansierade en större testpilot som omfattade 100 företag på tio orter i landet. Som inspiratör och moderator fungerade Ola Wallberg, projektledare på Fiber Optic Valley som också han varit med från allra första början.

– Sedan starten har jag personligen träffat företag från Kalmar i söder till Kalix i norr i det här sammanhanget och det har verkligen varit lärande och roligt. Det finns så mycket att utveckla genom digitalisering, det har verkligen blivit tydligt vid våra workshops, säger han.

Samordning leder till bättre affär för alla

Ola Wallberg påpekar att ett företag ofta har flera olika datasystem för olika ändamål. Genom att samordna datainformationen kan man nå en rad affärsmässiga fördelar – både för kund och företag. Digitalisering skapar inte bara effektivare interna processer utan ökar också kundvärden. Med tillgång till transparent datainformation kan kunden exempelvis vara med och utforma eller bygga sin egen produkt.

– Även hos de företag som känner sig digitalt mogna finns det nästan alltid mer att göra. Knepet är att först titta på vilka behov man har. Sedan kan man undersöka om tekniken kan möta behoven. Och det kan den i nio fall av tio. Tänk behov före teknik är något som jag brukar upprepa, säger Ola Wallberg.

– Kickstart Digitalisering är upplagt så att alla kan känna igen sig. Man ges möjligheten att utgå från de egna behoven, som man vid första anblicken kanske inte ens inser att de kan mötas med hjälp av digitalisering. Sedan gäller det att ta små steg i taget. I utgångsläget handlar det oftast inte om att ställa om och skapa en helt ny affärsmodell – då blir det för stort, för dyrt och tar för mycket tid, säger Anna Gustavsson.

Ett koncept som sprider sig över världen

Testpiloten blev så lyckad att projektet skalades upp till en nationell satsning där man så här långt genomfört 85 Kickstarter och haft 650 deltagande företag över hela landet. Här kunde naturligtvis inte Ola Wallberg göra allt på egen hand utan ytterligare ett antal inspiratörer och moderatorer har utbildats i konceptet.

Kickstart Digitalisering har även utvecklats till en exportprodukt. Estland var först att visa intresse och Ola Wallberg reste över Östersjön för att utbilda ett antal inspiratörer och moderatorer även där. Även Lettland, Litauen och Finland har visat intresse liksom Österrike.

– Vårt arbetssätt är att inspirera och vår styrka är att våra idéer har en tendens att växla upp. Konceptet Kickstart Digitalisering används inte bara på industriföretag och industrinära företag, som var tanken från början, utan kan tillämpas i alla organisationer – behovet finns ju överallt, säger Sofia Pettersson, projektledare och kommunikatör på Fiber Optic Valley.

Ett exempel är den Kickstart Ola Wallberg genomfört med 150 tjänstemän på chefsnivå vid Hudiksvalls kommun.

– Förutsättningarna skiljer sig mellan ett industriföretag och en kommunal organisation, men att bli medveten om hur digitalisering kan påverka verksamheten – den delen är generisk, säger Ola Wallberg.

Coachning naturligt nästa steg

Konceptet Kickstart Digitalisering har lett till följdprojekt. Ett exempel är Kickstart Go som innebär att intresserade företag i Gävleborgs län har fått coachning och hjälp att skapa affärsmöjligheter med hjälp av digitalisering. Coachningen omfattade exempelvis gälla kompetensinventering, omvärldsbevakning eller interaktion med kunders och leverantörers affärssystem. Projektet är idag avslutat, men får en uppföljare till hösten 2020.

Ett annat exempel är en seminarieserie om hur ett företag på bästa sätt kan använda sina befintliga data för att skapa värde.

– Vi vill och ska bidra till att svenska företag blir mer konkurrenskraftiga och har specialiserat oss på transformation där digitalisering bara är en bit. En annan viktig bit är hållbarhet där vi tror att digitalisering är ett centralt verktyg, säger Ola Wallberg.

Blev rätt från start

Redan från början var gruppen bakom Kickstart Digitalisering noga med paketeringen av konceptet. Syfte och mål var formulerat, en domän registrerades och det fanns ett färdigt formspråk. Sedan dess har nästan ingenting ändrats.

– Jag är road av grafisk formgivning, så det var jag som tog fram hela den grafiska biten till konceptet. Då trodde jag aldrig att det skulle bli så stort. Men de färger och former som jag satte finns fortfarande kvar, berättar Sofia Pettersson.


Kickstart Digitalisering ingick i Tillväxtverkets satsning Digitaliseringslyftet och Hudiksvalls kommun har fungerat som pilotkommun. Kommunen, regionen och företagen har arbetat tillsammans med Fiber Optic Valley och RISE i projektet.

Den nationella satsningen Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, RISE, IF Metall, IUC samt Swedish Incubators & Science Parks och projektet finansieras av Tillväxtverket.

Läs mer på kickstartdigi.se

Fler Nyheter