Meny

Elva företag satsar på inkluderande ledarskap

Hur stärker företaget sin image som en attraktiv arbetsgivare och blir mer innovativ på köpet? Hur kan jämställdhet och mångfald bidra till att utveckla din affär? Det var några av frågorna som diskuterades på första träffen den 17 juni inom ledarskapsprogrammet Inkluderande ledarskap. Elva regionala företag, totalt 21 vd;ar och chefer, startar en förändringsresa för att på sikt bli mer konkurrenskraftiga.

– En väldigt intressant första dag på programmet, jag ser redan fram emot fortsättningen efter sommaren. För oss är inkludering och mångfaldsperspektiv avgörande för att ligga i framkant som företag, säger Ylvali Gerling, vd för Myoroface.

” Måste våga hoppa”
Bakgrunden till ledarskapsprogrammet är ett behov hos företag att framför allt säkra kompetensförsörjningen i framtiden genom att jobba med jämställdhet och mångfald för att bl.a. bli mer attraktiva som arbetsgivare och att bidra till hållbar utveckling. På lång sikt är det en överlevnadsfråga.

Unikt för förändringsarbete inom mångfald och jämställdhet är att ledningen måste våga hoppa utan att veta exakt var det landar – de möjliga vägarna syns sällan förrän vi börjar röra oss i någon riktning, poängterar Pär Lärkeryd, konsult och vd för Norra Skogsägarna.

Utbildningen genomförs i samarbete med ledarskapskonsulter från Näringslivets Ledarskapsakademi och första träffen leddes av Pär Lärkeryd som själv bland annat revolutionerat affärsstrategin för Norra Skogsägarna där han är vd samt Marita Svensson som tidigare drivit flera utvecklingsprojekt inom Fiber Optic Valley med fokus på jämställdhetsperspektiv och innovationsutveckling.

Företagen som deltar; A-Assistans, Borins Maskinservice, ExTe, Huddig, Edugrade, Sunfab, Smådjurskliniken, Plyfa, Myoroface, Voith, XLENT


Om satsningen Hållbart företagande

RISE och Fiber Optic Valley erbjuder i samarbete med Företagsutbildarna och Hudiksvalls näringslivsbolag företag att delta i flera kompetenshöjande aktiviteter där vi engagerar experter inom både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet under det kommande året. Det kan vara aktiviteter inom hållbarhet som till exempel inspirationsföreläsningar, workshops och coachning utifrån olika företagens behov. Inom miljömässig hållbarhet gör vi en satsning inom cirkulär ekonomi i projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller tillsammans med Högskolan i Gävle och Region Gävleborg.

Genom att fokusera på hållbarhet vill vi bidra till att vidga synen på hållbar produktion, ökad konkurrenskraft och attraktivitet som arbetsgivare. Hållbarhet spänner över en bredd av ämnesområden inom allt ifrån hur vi säkrar kompetensförsörjningen i framtiden genom jämställdhet och mångfald, till hur cirkulära affärsmodeller kan bidra till innovationer för en bättre affär och miljö.

Fler Nyheter