Meny

”En positiv anda sprider sig bland personalen”

På företaget Cameco i Sandviken har det länge funnits idéer på hur man skulle kunna utnyttja digitaliseringen för att förbättra verksamheten. Men i en stressig vardag har det varit svårt att göra verklighet av dem. Nu har företaget tagit ett första steg i form av deltagandet i den nationella satsningen Kickstart Digitalisering.

Maria Bäckström, som är vd och ägare, berättar att hon och hennes kollegor Michael Wirhed, managementkonsult och Jesper Sehl, operativ chef och ansvarig för produktionen vid båda verkstäderna, gick in i Kickstart med öppna sinnen.

– Vi hade egentligen inte några förväntningar, men det var otroligt inspirerande. Det var kul att träffa andra i samma situation och det gav nästan lika mycket att prata med dem som innehållet i själva utbildningen, säger Maria Bäckström.

Maria Bäckström vd och ägare, Michael Wirhed managementkonsult och Jesper Sehl, operativ chef och ansvarig för produktionen vid båda verkstäderna
Maria Bäckström vd och ägare, Jesper Sehl, operativ chef och ansvarig för produktionen och Michael Wirhed managementkonsult.

Kickstart genererar nya idéer
Cameco har 14 anställda och är legotillverkare inom svarvning, fräsning och mätning, med mestadels stora och medelstora företag som kunder. Efter utbildningen i höstas så har kontakterna med de andra deltagarna fortsatt och gett nya idéer.

– Alla pratar om samma saker och har ungefär samma problem och utmaningar. Dessutom har vi köpt grejer av varandra och jag tror att vi kommer att fortsätta ha kontakt, säger Michael Wirhed.

Efter deltagandet i Kickstart Digitalisering är det till en början inom kommunikation och information som förändringarna märkts tydligast på Cameco. Ledningen har bland annat jobbat med att visualisera resultat på nya sätt för att öka intresset för hur det går för företaget och effektiviseringar påverkar verksamheten.

Positiv och planer för framtiden
Maria, Michael och Jesper summerar den senaste tiden som att en positiv anda sprider sig bland personalen. Nu upplever alla att det händer saker på företaget, att det finns planer för framtiden.

– Det räcker inte med att ledningen vet vad det är den vill genomföra, alla måste förstå för att bli delaktiga, konstaterar Michael Wirhed.

– Jag ska inte säga att vi blivit tvingade att komma på saker att förändra, säger Maria Bäckström och skrattar, men i och med Kickstart Digitalisering så har vi faktiskt satt oss ner och tagit tag i det här på riktigt. Det blev sparken i baken som vi behöver.

Vad skulle ni ge för tips till andra företag som vill ta tag i sin digitalisering?

– Gå med i ett nätverk där man pratar om det här, för det ger insikt i hur digitaliseringen kan hjälpa bolagen. Så småningom kommer det att bli ett måste, säger Michael Wirhed.

– Det räcker inte med att tänka, man måste göra. Men man behöver inte göra allt på en gång, börja smått. Vi rekommenderar andra företag att gå Kickstart Digitalisering, avslutar Maria Bäckström.


Vill du också gå Kickstart Digitalisering?
Läs gärna mer om upplägg och hur du kan delta i kommande kickstarter på www.kickstartdigi.se

Vad är Kickstart Digitalisering?
Kickstart Digitalisering är ett initiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering – oavsett var på resan man befinner sig.

Vi driver Kickstart Digitalisering
Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, IF Metall, Swerea IVF, RISE, SISP och IUC för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket. Cameco deltog i Kickstartsomgången i Gävle där Fiber Optic Valley och FindIT var medarrangörer.


 Om Fiber Optic Valley
Fiber Optic Valley initierar och inspirerar till nya samarbeten för en digital samhällsutveckling. Vi är länken mellan, forskningen, marknaden och olika finansiärer. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Från och med 1 jan 2017 är vi en del av forskningsinstitutet RISE Acreo. Till våra finansiärer räknas Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Vinnova och Tillväxtverket. www.fiberopticvalley.com

Om FindIT
FindIT hjälper små- och medelstora företag i Gävleborg och Dalarna att stärka sin konkurrens- och innovationskraft och att nå en större marknad. Det gör vi bland annat genom att driva nätverk och samordna eller driva projekt. Vi fungerar som en katalysator i utvecklingsprocesser och som en kopplingsdosa mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. FindITs finansiärer är Sandvikens kommun, Region Gävleborg, Region Dalarna och Tillväxtverket. www.findit-solutions.se

Fler Nyheter