Meny

Fiber Optic Valley lyfter regionalt samarbete till EU nivå

Inom ramen för projektet Inno Industry marknadsförs goda exempel på regional innovation från Gävleborg i en internationell välrenommerad databas. Projektet sprider goda exempel på hur regionerna i Norra Mellan Sverige samverkar med andra aktörer kring innovationer och ekonomisk strukturomvandling. Målet är att inspirera övriga Europa och öppna upp för erfarenhetsutbyte.

Vi gör bra saker i vår region och vi vill att fler ska se nyttan med hur vi tänker och agerar kring just regional innovation och utvecklandet av nya modeller, säger Torbjörn Jonsson, senior projektledare Fiber Optic Valley

En artikel har blivit publicerad i ”Europé Policy Learning Platform – Database” och gör att policymakers runt om i Europa kan konsultera, inspireras och kontakta Fiber Optic Valley för ytterligare utbyte av erfarenheter. Artikeln handlar om de fem smarta arenorna som finns i Region Gävleborg och som bygger på fem styrkeområden för att förbättra regional innovation och ekonomisk omvandling.

 Målet med dessa smarta arenor är att utveckla nya modeller och påskynda innovationsprocessen, från idé till produkt. Vår artikel framhäver vikten av bra samordning för varje smart arena, det gäller att ha bra koordinering och att alla inblandade intressenter i dessa smarta arenor ofta möts för att sprida och dela kunskap, avslutar Torbjörn.

Läs hela artikeln på Interreg Europe
Läs mer om de smarta arenorna på Region Gävleborgs hemsida.

Om Inno Industry
Inno Industry syftar till att öka antalet kluster inom EU som stöder övergången till Industri 4.0 genom utveckling av nationella och regionala strukturer. Projektet är ett interregionalt samarbetsprojekt med nio partners som ska förbättra innovationsinfrastrukturpolitiken. Läs mer om projektet här

Fler Nyheter