Meny

Fiber Optic Valley tog hem Europacertifikat

”Vi kan jämföra vår verksamhet med andra kluster i hela Europa, och arbeta därefter. Certifieringen är en del i ett arbete som syftar till att stärka vår närvaro på europeisk nivå för ökade möjligheter att arbeta med och stötta våra regionala företag”, säger Mattias Öhr, Projektledare hos Fiber Optic Valley.

Fiber Optic Valley är ett av 22 utvalda kluster i Sverige som deltar i Tillväxtverkets klusterprogram. Som en del av deltagandet har vi genomgått en process där vi granskats och jämförts med andra kluster i hela Europa. Det är European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) som genomfört certifieringen.

Som ett resultat av att genomgå deras granskning tog Fiber Optic Valley hem ett så kallat Brons label certifikat, även kallat Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative.

Läs mer om Tillväxtverkets klusterprogram S3-piloten

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/smart-specialisering/klusterprogram.html

 

Fler Nyheter