Meny

Företag och forskare träffades på Business Innovation Day

Under gårdagen samlades företag och forskare hos Bizmaker i Sundsvall för Business Innovation Day. Totalt var det sju företag som hade skickat in sina utmaningar och fem företag deltog under dagen för att diskutera lösningar med forskare från Mittuniversitetet.

Företagen som medverkade under dagen var MidDec, LabService, Linea Werde, Andritz samt BioCompost och forskarna gav sina idéer, nya infallsvinklar och förslag till företagen för deras fortsatta utvecklingsarbete.

Business Innovation Day arrangeras för femte året i rad och denna gång var sensorlösningar och att hitta nya reningsmetoder för bioraffinaderier ett par av utmaningarna som diskuterades under dagen. En månad efter eventet får företagen ta del av dokumentationen från mötet inklusive slutsatser, förslag till nästa steg samt erbjudan om ett uppföljningsmöte.

Med eventet vill Mittuniversitetet tillsammans med Fiber Optic Valley, Åkroken Science Park, Bizmaker och RISE Processum öka företags möjligheter till innovation genom samarbeten, samt diskutera uppdragsforskning och finansieringsalternativ.

Om Business Innovation Day
Mittuniversitetets forskningscenter STC och FSCN arrangerar Business Innovation Day tillsammans med Fiber Optic Valley, Åkroken Science Park, Bizmaker och RISE Processum. Inför denna dag kan företagare skicka in en utmaning för att sedan matchas ihop med Mittuniversitetets forskare och under evenemangets dag arbeta fram en lösning på sina utmaningar. Läs mer här www.businessinnovationday.se

Fler Nyheter