Meny

Framtidens affärssystem utvecklas i Gävleborg

Behovet av flexiblare arbetstider och utveckling av nästa generations affärssystem för att stödja detta ligger bakom ett nytt samverkansprojekt mellan tolv olika aktörer och företag i Gävleborg. Med förstudiemedel från innovationsmyndigheten Vinnova kan aktörerna nu undersöka hur framtidens affärssystem kan anpassas utifrån människans behov och vanor.

Mänsklig vinkling på system

Utgångspunkten för samverkansprojektet är en följd av en hel del idéer och frågeställningar som uppkommit genom andra projekt som Fiber Optic Valley och RISE i Hudiksvall arrangerat de senaste två åren.

Inom flera av våra satsningar har vi fått höra spännande idéer kring just ERP-system och hur företagen önskar att systemen borde se ut och hur de kan utvecklas. Det var för många bra idéer för att vi bara skulle släppa dem, säger Ola Wallberg, affärsutvecklare RISE/Fiber Optic Valley

För att ta ett helhetsgrepp på alla tankar, söktes pengar av Vinnova för att kunna genomföra en förstudie. Fokus ligger på att utmana såväl företag som affärssystemsleverantörer att tillsammans skapa förutsättningar för flexiblare arbetsplatser genom en förändrad syn på arbetets organisering och nästa generations affärssystem.

Deltagande företag önskar att deras medarbetare själva skulle kunna styra över sin egen arbetstid och planera mera själva. Därför kommer vi undersöka hur systemet kan möta dessa behov på ett bättre sätt, säger Ola Wallberg, affärsutvecklare RISE/Fiber Optic Valley

Flera aktörer ger stor potential

De aktörer som inledningsvis deltar i projektet är Monitor, Alderholmens Mekaniska, Drivex, Exte, MittX, Metallprodukter, Scandymet, KonfigDesign, XLENT i Hudiksvall, RISE, Fiber Optic Valley och Mittuniversitet.

Det är ett spännande projekt där vi har möjlighet att undersöka kraven på framtidens ERP-system och arbetsplatser tillsammans. Målsättningen är att bidra med kunskap som kan leda till effektivare ERP-system som möjliggör för arbetsgivare att erbjuda anställda ökad flexibilitet vilket i sin tur kan leda till bättre arbetsmiljö och attraktivitet till arbetsgivaren, säger Henrik Florén, innovationsexpert RISE/Fiber Optic Valley.

Projektinformation
Projektet Humle, (Human Perspective Learning ERP-system) och är ett Vinnovafinansierat projekt inom programmet Produktion 2030 ”Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik”. Projektet förväntas hålla på mellan perioden 5/6-2/12 2019.

Fler Nyheter