Meny

Hjälp Högskolans forskare med frågor om hållbarhet!

Just nu genomför två forskare från Högskolan i Gävle en undersökning om hållbarhet. För att få ett så bra forskningsunderlag som möjligt ber vi er att delta i studien och berätta hur det ser ut i er verksamhet.

Du kan svara om du är företagare, tillhör offentlig sektor eller representerar det civila samhället (utbildning, trosbaserad verksamhet eller något icke-statligt). Efter studien har du möjlighet att ta del av resultaten och även få råd om förbättringsåtgärder om du så önskar.

Här hittar du mer information och länk till enkäten:

https://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-nyheter/2018-05-08-Unik-studie-ska-kartlagga-hur-hallbara-svenska-organisationer-ar.html

Fler Nyheter