Meny

Högskolan i Gävle bjuder in – kom och diskutera digitalisering, internationalisering och hållbarhet

Välkommen till workshopen: Värdeskapande inom Digitalisering, Internationalisering, Hållbarhetsredovisning och Hållbar Samverkan

När: måndag den 13 november

Tid: kl. 08.30 – 21.00 inkl. kostnadsfri övernattning i enkelrum

Var: Älvkarleö Herrgård, Bruksgatan 22, 81494 Älvkarleby

Anmälan: marije.renkemasingh@hig.se – projektledare HAR-ira, Högskolan i Gävle. Läs mer (pdf) 

 

Workshopen är del av projektet Hållbara Affärsrelationer för Innovativ Regional Affärsutveckling, ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, klusterorganisationer och företag i regionen.

I workshopen diskuteras frågor som rör:

      vad digitalisering innebär och hur digitala utmaningar kan hanteras

      vilka interna och externa förutsättningar som behöver tillvaratas, stärkas och förändras för att optimera internationaliseringsstrategierna

      vilka redovisnings- och ekonomistyrningsmodeller som används idag samt vilka modeller och redskap som underlättar arbetet att redovisa hållbarhet

      varför det är viktigt att få kännedom om vilken samverkan som idag sker mellan företag i regionen

      vad social hållbarhet innebär, varför den behöver beaktas och hur företagen kan verka för att förbättra den

 

Fler Nyheter