Meny

Innovate Passion – jakten på digitaliserade intressen

Den 26 april välkomnades ett tiotal gymnasieelever till Hiabs innovationscenter för att brainstorma om hur deras intressen och passioner kan utvecklas med hjälp av digital teknik. Ett arbete som genomfördes tillsammans med teknikexperter från SenseAir, Gripen, Fiber Optic Valley, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, RISE Acreo, Hiab och Future Position X. Dagen bjöd på mängder av idéer och genererade enkla prototyper.

Börja smått och låt kreativiteten flöda

Eventet samlade unga kvinnor från gymnasienivå som brinner för att utveckla sina intressen och som vill öka sitt intresse för digital teknik.Under eventet fick deltagarna arbeta med att se sina egna intressen i nya perspektiv och komma med nya kreativa lösningar på hur de önskar att deras intressen skulle se ut i framtiden.

Workshop med inslag av klipp och klistra
Marshmallow challenge
Vinnande laget i marshmallow challenge

Dynamik ger kvalitetshöjning
Deltagarna grupperades likt en workshop och fick tillsammans genomföra innovationsövningar som leddes av klusterledaren Paul Bogatir från Hudiksvalls Hydraulikkluster, HHK. Man utgick från en metod som HHK tagit fram tillsammans med Hiab som kallas SkunkworX, där man identifierar utmaningar med utgångspunkt från kundens behov, för att sedan generera mängder av idéer och enkla prototyper. Det diskuterades om allt från uppkopplade hästar och hästgårdar till bildskärm med lasersensorer, ryttar-airbag, och en app som hjälper till att skapa tid för just hobbies. Läs mer om resultatet från dagen i HHKs nyhetsbrev.

Att blanda personer från ledande positioner som besitter bred kompetens inom teknikområdena med ungdomar som tänker nytt ger en stor dynamik och bredd i diskussionerna, Maja Swenson, Projektledare, Propell Innovation

Den här videon presenterade Paul Bogatir för deltagarna, för att visa processen för dagen.

Paul Bogatir från HHK

Paul Bogatir, klusterledare för HHK, Hudiksvalls Hydraulikkluster.

Öka intresset för teknik
Innovate Passion eventet arrangerades av Fiber Optic Valley, Propell Innovation och HHK i ett försöka att öka intresset för teknik bland gymnasieungdomarna och ge dem mer kunskap om digitalisering, men även för att hitta nya områden att samverka mellan för näringsliv och skola.

Att arrangera ett Innovate Passion event i Hudiksvall var ett test på hur vi kan bli bättre på att samverka mellan näringslivet och skolväsendet, samtidigt som vi försöker höja intresset för teknik främst bland tjejer, Anna Gustavsson, Projektledare, Fiber Optic Valley.

Tjejer från estetiska programmet presenterar resultat

Deltagarna på Innovate Passion fick senare delta på Innovation Day för att inspireras ytterligare av digitaliseringens framfart.

Fler Nyheter