Meny

Kick för digitalisering i industrin

Ett digitalt helhetstänk utvecklar alternativa affärsmodeller, underlättar kommunikationen med kunden och effektiviserar verksamheten. KickStart Digitalisering hjälper industriföretag att komma in i ett utökat digitalt tänk.

Digitalisering är inget nytt för industrin som hållit på med automation och effektiviseringsprocesser sedan 60-talet. Det som är nytt för många företag är hur man tänker digitalisering inom hela företaget, genomgående i alla verksamheter och system. Hur man samkör datainformationen och utnyttjar den för affärsutveckling, säger Ola Wallberg, projektledare för KickStart Digitalisering.

Digitalt tänk
KickStart Digitalisering är ett initiativ av Teknikföretagen och IF Metall som drivs tillsammans med RISE (Research Institute of Sweden) och Fiber Optic Valley. Syftet är att mobilisera och initiera tänk kring digitalisering hos tillverkande industriföretag.

Digitalisering av företagen är avgörande för Sveriges förmåga till attraktion och tillväxt. Våra stora företag ligger långt framme i sin digitalisering, det är också viktigt att våra små och medelstora företag utvecklas i den riktningen, säger Monica Bellgran, projektledare och sakkunnig vid Teknikföretagen.

Digitaliseringen inkluderar allt i vårt samhälle idag. För teknikföretagen handlar det mycket om att förädla den datainformation företagen redan har, att automatisera informationsflödet.

Ett företag har ofta en rad olika datasystem för olika ändamål. Genom att samordna datainformationen kan man nå en rad affärsmässiga fördelar för både kund och företag. Digitalisering skapar inte bara effektivare interna processer utan ökar också kundvärden. Med tillgång till transparant datainformation kan kunden vara med och utforma eller bygga sin egen produkt, som vid beställning av en ny bil exempelvis, säger Ola Wallberg.

Lokalt stödsystem viktigt
KickStart Digitalisering ingår i det nationella förändringsprogrammet ”Digilyft” som Tillväxtverket finansierar. Hudiksvalls kommun var snabba att hoppa på som pilotkommun i projektet. Kommunen, näringslivsenheten, regionen och företagen har jobbat tillsammans med Fiber Optic Valley i projektet.

Samarbetet är en förutsättning om man vill lyckas långsiktigt med digitaliseringen. För företagen är supporten från det lokala stödsystemet otroligt viktig. Vi jobbar därför utifrån den samarbetsmodellen på alla våra orter vi har våra workshops, Monica Bellgran.

Målet är att nå 10 orter och 100 företag under det ettåriga pilotprojektet som avslutas hösten 2017 men Ola Wallberg ser en fortsatt framtid för KickStart Digitalisering.

Vi ser att den här metoden att jobba med digitalisering kan spridas till alla branscher och företag runt om i Sverige. Det handlar mer om ”tänk” än om teknik. Det handlar om att implementera ett förhållningssätt till digitalisering och kundrelationer, att se helheten, säger Ola Wallberg.

20161214_104118

Ola Wallberg inspirerar på första träffen i Örnsköldsvik

20161214_130113

En av tre workshopgrupper diskuterar digitaliseringsmöjligheter i Örnsköldsvik

20161114_093444

Monica Bellgran går igenom vad som man åstadkommit i och med KickStart Digitalisering i Hudiksvall

Fler Nyheter