Meny

Konfigdesign hjälper företag att frigöra tid och digitalisera

Konfigdesign i Hudiksvall fortsätter att leverera specialanpassade lösningar för sina kunder. De är just nu mitt uppe i ett digitaliseringsprojekt där man hjälper Repus Ventilation AB att införa en automatiserad process som kommer att spara tid för företaget.

Fiber Optic Valleys medlemsföretag Konfigdesign hjälper företag med tekniska lösningar som kapar tid i sälj- och orderprocessen. De ser till att kunderna sparar tid genom att effektivisera rutinmässiga arbetsuppgifter, så som administration. I dagsläget har Konfigdesign tre medarbetare och har med åren successivt utökat sin kundgrupp, varav Repus Ventilation som utvecklar, tillverkar och säljer ventilationslösningar är en stor kund i ett aktuellt digitaliseringsprojekt.

– Vi stödjer och konsultar Repus Ventilation genom hela deras process för att de på ett effektivt sätt ska spara tid i sin arbetsgång. Vi hjälper dem att ta fram ritningar, offerter och produktionsunderlag med hjälp av en konfigurator och på så sätt skapar en automatiserad process som frigör arbetskraft till annat, säger Anders B Hallberg, ägare Konfigdesign.

Konfigdesign levererar väldigt specifika lösningar utifrån kundens önskemål, men ser även till att lösningar kan kommunicera med redan befintliga program.

– Vi har levererat en helhetslösning till Repus Ventilation med programvaror för crm, projekthantering, dokumenthantering tillsammans med en konfigurator som medför att programmen kommunicerar med varandra. Med integration till de mest vanliga programmen på marknaden som Microsoft Office och cad-program kan vi kommunicera även med dessa och automatisera en rad processer i en och samma lösning.

Utöver digitaliseringsprojektet med Repus Ventilation är Konfigdesign en av 22 upphandlade leverantörer i Fiber Optic Valleys coachningsprojekt för digitalisering, Kickstart Go. Alla leverantörer kan genom upphandlingen få möjlighet att hjälpa små och medelstora företag att digitalisera sina verksamheter inom utvalda ämnesområden.

Vill ditt företag få 65 timmar digialiseringscochning? Läs mer här.

Fler Nyheter