Meny

Lära för livet under Industridagen 2019 och industriell omvandling

Industrin spelar en viktig roll i Gävleborgs regionala ekonomi och den står inför stora utmaningar för att fortsätta vara hållbar och konkurrenskraftig. Det finns flera områden som är viktiga för en framgångsrik industriell övergång och alla områden är kompetens och kunskapskrävande. Region Gävleborg ordnar olika möjligheter att bidra, inklusive regionala rundabordssamtal och också genom ett webbformulär.

Region Gävleborg är regionala värd för Industridagen 2019 och vill höra från näringslivet, civil samhället och lärosätten: lyfta just dina största utmaningar, framgångar eller misslyckanden för att stärka utvecklingen. Dina synpunkter är viktiga. Detta är en unik möjlighet för leverera slutsatser och förslag som sammanställs och delges direkt till riksdag, regering och andra beslutsfattare under Industridagen 2019 i Sandviken. Ett effektivt samarbete kring dessa områden kommer att hjälpa oss att leverera konkreta åtgärder för en konkurrenskraftig och inkluderande framtid.

För att svara på några frågor, surfa in på länken.
Mer info om Industridagen 2019 (30e september)- https://www.industriradet.se/industridagen/2019/

För mer information kontakta Anna Douglas +46725438919, anna.douglas@regiongavleborg.se

 

Fler Nyheter