fbpx
Meny

Lättare svets med laserkontroll

Sänkta produktionskostnader, höjd produktkvalitet och mindre miljöpåverkan med laserkontrollerade svetsade ytor. Företaget Nordic Welding Engineering AB deltog i Boost Innovation och prisades för sin affärsidé.  

Företaget utvecklar och säljer mätsystem för kvalitetssäkring av svetsning. Med hjälp av laser och sensorer mäts materialet. Informationen skickas till ett datorprogram som räknar ut vilken kvalitet svetsningen har.

– Vi laserscannar hela den svetsade ytan, i och med det blir mätresultaten exakta. Det är en stor skillnad jämfört med dagens traditionella metoder som oftast görs manuellt. Mätresultaten varierar på vem som gör mätningen och vilka verktyg som används och det är ett tidskrävande arbete, säger Eric Lindgren, delägare och vd för Nordic Welding Engineering AB.

Onödigt tung svetsning
Vid svetsning vill man ha så lätt material, både plåt och svetsförband, som möjligt för att produkten inte ska bli onödigt tung och klumpig. Utmaningen är att ha så tunna material som möjligt utan att kvaliteten riskeras. Resultatet blir att materialet vid tillverkning ofta överdimensioneras för att man ska vara på den säkra sidan.

-Majoriteten av de produkter som svetsas är cirka 20 till 40 procent tyngre än nödvändigt. Med vår metod att mäta kan man gå ner i plåttjocklek, tillverka lättare konstruktioner och öka svetshastigheten. Produktionskostnaderna minskar och kvaliteten ökar. Det finns stora pengar för industrin att spara, säger Eric Lindgren.

Boost Innovation pris
Nordic Welding Engineering AB vann delad andra plats i Boost Innovation och fick en prischeck på 50 000 kronor att använda till produktutveckling. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE Acreo håller de nu på att ta fram en molntjänst för beräkning och analys av stora datamängder från svetsningen och kvalitetssäkring av svetsning.

– Med bättre dataunderlag kan man skapa en mer avancerad styrning av svetsprocessen och göra arbetet ännu mer effektivt, med mindre material och bibehållen hög kvalitet, säger Eric Lindgren.

Han startade företaget hösten 2016 med tre kollegor: Thomas Stenberg, Martin Engman och Zuheir Barsoum. Nordic Welding Engineering AB är ett StartUp bolag som behöver hjälp med både affärsutveckling och finansiering.

– Den här typen av tävling är ett jättebra sätt att bygga värde i bolaget, framförallt med ökad kunskap. Även att sätta sin egen företagsidé på pränt, att konkretisera idéen är nyttigt, oavsett om man vinner något eller inte. Att kunna förklara sin tekniska lösning för en person som inte är insatt i ämnet spetsar vårt erbjudande och kommer sannolikt också att underlätta säljprocessen, säger Eric Lindgren.

Och det är säljarbetet som står i fokus kommande år.

-Vår största utmaning just nu är att nå ut till kunderna och komma ut på säljbesök, det är ett tids- och resurskrävande arbete. Det kan hända att vi behöver rekrytera ytterligare en person för det jobbet, säger Eric Lindgren.

Internationell marknad väntar
Parallellt med säljarbetet på hemmaplan satsar företaget på en internationell lansering av produkten.

– Vi ser att det finns en stor efterfrågan och vi har börjat titta på en internationalisering av vår produkt. Vi har redan varit på fabriker i Europa och presenterat vår idé och har fortsatta diskussioner med de företagen, säger Eric Lindgren.

Läs den engelska versionen av artikeln i Fiber Optic Valleys verksamhetsberättelse

Fler Nyheter