Meny

Nå internationella marknader genom digitala relationer

Den rådande pandemin sätter inte stopp för internationella projekt. Det som krävs är en omställning och satsning på digitala verktyg, vilket är något som man gör i projektet eMesai. Där får nu små och medelstora företag möjlighet att nå nya marknader i bland annat Indien genom nya arbetssätt och processer.

Vi vill hjälpa små och medelstora företag att göra nya affärer i Indien, men på grund av den rådande pandemin har vi fått ställa om vår process. Tidigare hade vi tänkt att förbereda företagen på hemmaplan och sedan göra flera resor gemensamt. Men nu ställer vi om till mer digitalt och gör mer av en digital guide som företagen kan följa för att lyckas med sina affärer, säger Stina Jonsson, projektledare Fiber Optic Valley/RISE

Utnyttja befintliga strukturer

För att fortsätta stötta små och medelstora företag tar man nu hjälp av det stora affärsnätverket EEN – Enterprise Europé Network och flera andra partners.

Vi på Fiber Optic Valley och RISE hjälper till att identifiera, registrera och beskriva företagen i EENs databas. På så sätt utnyttjar vi redan befintliga strukturer och kan på lättare sätt lämna över till våra partners i Indien, där vi samarbetar med EBTC. Vi har också samarbetat med Business Sweden India som delat med sig av erfarenheter om Indien, fortsätter Stina

Lättare tillgång till företagskontakter

Genom ett avtal mellan EBTC (European Business and Technology Center) och RISE kan svenska företag få snabb tillgång till företagskontakter i Indien och få stöttning i olika digitala matchmakings.

Vi tror och hoppas att detta arbetssätt kommer att göra att flera företag kommer fram till en affär snabbare. Tillsammans med EBTC så kan vi få till digitala möten med relevanta partners för våra små och medelstora företag. Men sen är ju vår förhoppning, att vi ska kunna göra ett fysiskt möte i framtiden eftersom vi också tror på vikten av att skapa sådana relationer, avslutar Stina

Vill du veta mer om satsningen och hur ditt företag kan delta?
Kontakta stina.jonsson@ri.se, christoffer.andresen@ri.se eller susanne.nylen@ri.se


Om eMesai

Med stöd från Interreg Central Baltic kan Fiber Optic Valley och RISE erbjuda små och medelstora företag att undersöka nya marknader i södra Afrika, Indien och UAE. Satsningen vid namn eMesai drivs tillsammans med IT-kluster från Lettland och Estland och ska pågå till första kvartalet 2021. Läs mer om projektet här

 

 

Fler Nyheter