Meny

Ny satsning på hållbart företagande

Fiber Optic Valley erbjuder i samarbete med Företagsutbildarna och Hudiksvalls Näringslivsbolag företag att delta i flera kompetenshöjande aktiviteter under det kommande året. Vår nya satsning Hållbart företagande, där vi engagerar experter inom både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, erbjuder företag aktiviteter som till exempel inspirationsföreläsningar, workshops och coachning utifrån verksamheter och behov.

– Genom att höja kompetensen inom hållbarhet vill vi bidra till att vidga synen på hållbar produktion, ökad konkurrenskraft och attraktivitet som arbetsgivare. Hållbarhet spänner över en bredd av ämnesområden inom allt ifrån hur vi säkrar kompetensförsörjningen i framtiden genom jämställdhet och mångfald, till hur cirkulära affärsmodeller kan bidra till innovationer för en bättre affär och miljö och här har vi en viktig uppgift i vårt uppdrag att bidra till hållbar tillväxt säger Ann-Sofie Däldehög, projektledare och hållbarhetsansvarig på Fiber Optic Valley.

Den första inspirationsträffen var i november med Pär Lärkeryd, vd för Norra Skogsägarna, som berättade hur jämställdhets- och mångfaldsperspektivet revolutionerat affärsstrategin, stärkt varumärket och ökat konkurrenskraften. Nästa inspirationsträff har fokus på hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi.

Satsningen vänder sig till vd;ar och chefer i företag med i första hand minst tio medarbetare. Några företag kommer att erbjudas delta i ett ledarutvecklingsprogram inom social hållbarhet som startar våren 2019. Då fokus är på förändringsledning med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Nyligen avslutades ett liknande ledarskapsprogram för företagsfrämjare som Fiber Optic Valley genomförde i samverkan med Region Gävleborg med namnet Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor.

Planen är att även erbjuda liknande kompetenshöjning inom miljömässig hållbarhet.

Hållbar utveckling och innovation = sant
Fiber Optic Valley har en historia av att genom utbildning och forskningsprojekt bistå företag att arbeta genus- och normmedvetet för att exempelvis bättre ta tillvara allas kompetenser, öka effektiviteten, kreativiteten och på sikt innovationskraften. En socialt hållbar arbetsplats med en inkluderande arbetsmiljö bidrar även till ekonomisk hållbarhet och tillväxt. Fiber Optic Valley ska även vara en stark kraft i omställningen till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. Det handlar om att bidra till att successivt minska beroendet av fossila energikällor både lokalt och globalt genom att exempelvis öka medvetenheten om cirkulära affärsmodeller som också kan bidra till innovationer.

 

Fler Nyheter