Meny

Ny som chef? Så lyckas du!

En ny chefsroll innebär nya arbetsuppgifter och kräver ny kunskap. Sedan 1 december är Mattias Öhr ny som enhetschef på riktigt inom RISE för verksamheterna Fiber Optic Valley och Propell Innovation. Och han har redan tjuvstartat som tillförordnad sedan ett år tillbaka. Här ger Mattias sina bästa tips på hur man tar sig an en ny chefsroll på bästa sätt.  

Det är ett stort förtroende att bli vald som chef och ledare, ta väl hand om förtroendet så har du stora chanser att lyckas i din nya yrkesroll, inleder Mattias.  


Inkluderande ledarskap är en framgångsfaktor
Mattias arbetade tidigare på Länsstyrelsen i Stockholm där han fokuserade på innovationsfrågor, näringslivsutveckling och utvecklandet av innovationssystemet, något som han även idag arbetar med i sin roll som chef för Fiber Optic Valley och Propell Innovation.     

Jag brinner verkligen för att driva och utveckla processer. Att underlätta för innovatörer och företagare att utveckla sina idéer är något som följt mig i hela min karriär och något som jag kommer fortsätta att arbeta med nu, säger Mattias. 

Den första tiden som chef kan vara omvälvande på många sätt. Mattias berättar hur han tog sig an chefspositionen och vad han ser som det viktigaste uppdraget en ny ledare har.  

För mig är det viktigt att arbeta på ett inkluderande sätt, att lyssna av gruppen och ta in flera perspektiv för att skapa mig en bredare bild. Sedan behöver jag kunna prioritera, kommunicera, delegera och framförallt fatta beslut 

Ha roligt på jobbet!
Mattias arbetar efter divisen “Vi ska ha kul på jobbet” och att alla i gruppen ska vara engagerade i rätt saker.  

Man måste arbeta med det man tycker är roligt, har man inte roligt gör man inget bra jobb på lång sikt. Detta tankesätt försökte jag få in tidigt i gruppen. Uppmuntra dina medarbetare genom att berätta vad de gör för varandra och för utomstående. Du vill ju få dem att känna stolthet över att de bidrar till en fantastisk grupp.  

Att få alla att känna samhörighet och få utlopp för sin kreativitet är också viktigt.  

Jag tror att motivationen ökar om man känner att man kan utvecklas och få prova på nya saker på jobbet. Vi blir mer kreativa på köpet och det är ett krav för den organisation jag driver.  


Mattias bästa tips, för att lyckas med ditt ledarskap 

  1. Skapa en inkluderande arbetsplats. Lyssna, förstå och ta in fler perspektiv än ditt eget.
  2. Se till att alla har roligt. Ser du någon som inte gillar sina arbetsuppgifter eller vantrivs i en gruppkonstellation? Gå då in och styr upp så att alla blir nöjda. 
  3. Utmana dina egna och organisationens normer. Se till att alla i gruppen blir sedda och hörda. Hur fördelar du ansvaret? Vilka får alltid utrymme på möten? Bryt mönster och uppmärksamma olikheter. 
  4. Tydliga roller och släpp kontrollen. Det är viktigt att alla i gruppen känner en trygghet i sin roll och tydlighet om vad som förväntas levereras, då vågar man även gå utanför ramarna och testa nytt. Våga lita på alla dina kollegor och släpp kontrollbehovet!
  5. Uppmuntra balans mellan jobb och fritid. Glöm inte att se till att alla i gruppen kan lösa livspusslet på ett bra sätt. Det är oattraktivt att vara en tidspolis.
  6. Låt kreativiteten flöda. Våga testa nya idéer och ompröva gamla rutiner och strategier. Det är här verksamhetsutvecklingen sker. 

Fler Nyheter