Meny

Så räddar du världen och tjänar pengar på ett hållbart företagande

Vill ditt företag ligga i framkant vad gäller affärsutveckling och innovation? Vill du stärka företagets image som en attraktiv arbetsgivare? Vilka är drivkrafterna bakom en hållbar företagsutveckling? Det här är frågor som Ann-Sofie Däldehög jobbar mest med. Hon har koll på varför det lönar sig att arbeta med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Om du vill vara konkurrenskraftig i framtiden och attrahera samt behålla talanger behöver du utveckla ett hållbart företagande. Inom mitt expertområde social hållbarhet handlar det exempelvis om att ha ett inkluderande ledarskap där du drar nytta av fördelarna med mångfald och jämställdhet. Vi har helt enkelt inte råd att missa några möjligheter.

Ann-Sofie Däldehög har lång erfarenhet av att arbeta med jämställdhet- och mångfaldsperspektiv och hon vet hur arbetet hänger ihop med framgångsrik affärsutveckling.

Min viktigaste lärdom är betydelsen av ledningens engagemang i förändringsarbetet för att det ska bli resultat – oavsett om vi pratar miljöarbete eller jämställdhet.

Just nu projektleder hon satsningen Hållbart företagande där företag och organisationer får göra olika aktiviteter för att öka kunskapen om hur de kan rädda världen och tjäna pengar – samtidigt.

Inom Hållbart företagande gör vi aktiviteter med fokus på cirkulär ekonomi tillsammans med Högskolan i Gävle och Region Gävleborg och i juni drar jag igång Ledarprogrammet Inkluderande Ledarskap för tjugo vd;ar och chefer från tio företag. Vi fokuserar på cheferna som har mandat att avsätta resurser, driva på och följa upp det som behöver göras för att förändra. Ensamma eldsjälar har en tendens att brinna upp.

Bildtext: Ann-Sofie Däldehög tillsammans med hållbarhetsexperterna Laura Vidje och Michael Jalmby från Esam AB under en lunchföreläsning på Except i Hudiksvall.

Genom åren har hon varit med och skrivit en bok om Genusmedvetet ledarskap samt drivit det framgångsrika ledarskapsprogrammet Öppna Upp, som handlat om hur företagsfrämjare i Gävleborg kan bli bättre på att ta tillvara alla människors idéer och företagsamhet, oavsett kön, ålder, etnicitet med mera.

Deltagarna i Öppna Upp har fått lära sig verktyg för hur jämställdhet och mångfald kan användas som medel i innovationsarbetet när det gäller exempelvis hur de utformar kreativa team, stöttar företagare i att tänka nya marknader, innovativ produktutveckling och marknadsföring, inkluderande event och mycket mer.

Ann-Sofie upplever att företag och organisationer som hon möter idag är mer öppna för denna typ av frågor än vad det var när hon började sitt arbete för tio år sedan.

När jag började arbeta med jämställdhetsprojekt fanns det en större misstänksamhet mot förändringsarbete som handlade om jämställdhet och ledarskap än det gör idag. Nu upplever jag att det finns en större insikt hos chefer och ledare om att det här är en överlevnadsfråga, kanske har #metoo och andra samhällsförändringar bidragit. Men det man ska komma ihåg är att strategiskt förändringsarbete tar tid. Det behöver finnas en förståelse för att ny kunskap och nya insikter tar tid att landa. Att göra små förändringar tidigt är ett första steg för en långsiktig genomgripande förändring.


Ann-Sofies tips utifrån social hållbarhet när det gäller att ta första stegen mot en inkluderande, attraktiv företagskultur;

  • Börja med att gå på spaning!  Studera och synliggör den egna organisationens struktur och kultur.
  • Exempelvis räkna hur många kvinnor och män, samt utifrån t ex ålder och etnisk bakgrund som finns inom olika positioner i organisationen. Diskutera varför det ser ut som det gör?
  • Försök att få syn på vilka normer som gäller?
  • Makt och inflytande – hur fördelas ansvar och befogenheter?
  • Titta på vilka yrkeskategorier som finns, vem gör vad? vilken verksamhet ger status?
  • Vilka personer arbetar med statusfyllda arbetsuppgifter? Utifrån t ex kön, ålder, etnisk bakgrund.
  • Vilka konsekvenser får det?

Vill du veta mer om hur ditt företag eller din organisation kan arbeta med hållbart företagande? Kontakta Ann-Sofie

Fler Nyheter