Meny

Så revolutionerade jämställdhetsarbetet Norras kunderbjudande – Pär Lärkeryd om kulturen som nyckel till förändring

Den 29 november lockade Pär Lärkeryd, 2016s års vinnare av Svenska Jämställdhetspriset, närmare 40 chefer när Fiber Optic Valley rivstartade satsningen på hållbart företagande med föreläsningen ”Från timmersågar till webbutbildningar.” Pär berättade hur Norras jämställdhets- och mångfaldsarbete skapat affärsmöjligheter och avslöjade affärsstrategin som revolutionerat deras kunderbjudande.

Pär föreläste om hur han som vd inom först industrin och sedan hos Norra Skogsägarna har fokuserat på företagskulturen för att skapa nya affärsmöjligheter. Verktyget har varit kunskap om jämställdhet och mångfald.

  • Vad är företagskultur? Stället där vi hamnar när manualerna inte räcker till. När vi börjar granska våra värderingar, normer och beteenden ur ett jämställdhetsperspektiv får vi även med automatiksyn på företagskulturen, säger Pär om kulturen som nyckel till förändring. Och om vikten av att våga ifrågasätta arbetssätt och inte klamra oss fast vid gamla sanningar.

Föreläsningen för chefer och en särskild vd-lunch var en del av Fiber Optic Valleys nya satsning på hållbart företagande: om hur du tjänar pengar och räddar världen – samtidigt. Ett unikt erbjudande för företag att delta i flera kompetenshöjande aktiviteter där vi engagerar experter inom både social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet under det kommande året. Det kan vara aktiviteter inom hållbarhet som till exempel inspirationsföreläsningar, workshops och coachning utifrån behov.

Genom att fokusera på hållbarhet vill vi bidra till att vidga synen på hållbar produktion, ökad konkurrenskraft och attraktivitet som arbetsgivare. Hållbarhet spänner över en bredd av ämnesområden inom allt ifrån hur vi säkrar kompetensförsörjningen i framtiden genom jämställdhet och mångfald, till hur cirkulära affärsmodeller kan bidra till innovationer för en bättre miljö.

Är du intresserad av att delta? Kontakta Ann-Sofie Däldehög, Fiber Optic Valley.

Fler Nyheter