Meny

Så skapar du nya affärer genom digitalisering

Vad behöver du göra för att ditt företag ska bli konkurrenskraftigt imorgon? Ett viktigt verktyg för att bemöta den frågan är fortsatt digitalisering. Affärsutvecklaren Ola Wallberg har lång erfarenhet av utveckling- och digitaliseringsfrågor och hjälper företag att börja tänka på nya lösningar och affärsmodeller.

– Var finns era utmaningar? Kring vad behöver ni tänka nytt? Vad behöver ni ändra? Det handlar om att ha höga ambitioner och mål, men framförallt handlar det om att se till att göra saker! Mindre företag måste våga komma igång, lära och förbättra i det lilla. Bygg inte er digitaliseringsresa i gigantiska projekt.

Företag behöver utveckla och tänka nytt
Med en bakgrund från ledande positioner i olika företag och från skilda branscher, kompletterat med flera spännande affärsutvecklingsuppdrag, har Ola byggt upp ett intresse för att inspirera företag till att tänka nytt och utveckla – och just nu handlar det mycket om digitaliseringsfrågor.

– Min största drivkraft är att påverka små och medelstora företag att börja tänka i nya banor, sen är det naturligtvis roligt med teknik i det sammanhanget också. Men den roligaste delen är att just tänka fram möjliga lösningar och vägar att utveckla, därefter finns det andra som är betydligt mer lämpade än mig att ta tag i det tekniska genomförandet. Digitalisering handlar om så mycket mer än bara teknik och nya system. Det handlar om att kunder, medarbetare och intressenter förväntar sig andra saker eftersom samhället i stort genomgår digitala transformationer.

Insatser på flera områden
Just nu är Ola med och driver flera internationella-, nationella- och regionala satsningar som alla handlar om förändring- och innovationshöjande insatser.

– På EU nivå är jag med och bidrar i projekt som mer fokuserar på utbyte mellan länder. Det handlar bland annat om struktur- och policypåverkan, så att inte det blir hinder för vår konkurrenskraft. På nationell nivå handlar det främst om att inspirera små och medelstora företag att tänka nytt och förstå förändring genom digitalisering. Och på regional nivå blir det praktiskt arbete för att skapa samarbete mellan företag och utföra konkreta digitaliseringsåtgärder.

Samhällsutmaningar och digitaliseringslösningar
Företagen har idag fler utmaningar utöver att haka på den digitala omställningen. De förväntas vara hållbara ur ekologiskt och socialt perspektiv, vara attraktiva och kompetensutvecklande för medarbetare och intressenter, leverera mer stöd genom leveranskedjan som spårbarhet, miljödeklarationer osv. Det mest spännande just nu enligt Ola är att para ihop dessa samhällsutmaningar med digitaliseringslösningar och på så vis skapa helt nya affärsmöjligheter.

– Kan vi redan nu skapa nytänkande hållbarhetslösningar så stärker det vår långsiktiga konkurrenskraft.


Olas bästa tips, för att ta sig an digitaliseringen

  1. Se det inte som enbart teknik. Börja i att hitta behov och fundera över hur en önskad lösning skulle se ut, utan att bry er om hinder eller bromsar. Gå därefter ut och kolla efter vilken teknik som skulle kunna möjliggöra detta. Bli ”behovsletare” dvs fundera på vad som är jobbigt och besvärligt i er verksamhet? Vad kan vara jobbigt för era kunder? Kan ni underlätta för er själva eller kunderna på något sätt?
  2. Öka omvärldsbevakningen, inte bara inom den egna branschen. Inspireras av vad andra företag och organisationer gör och har gjort, var nyfiken på nya saker. Fundera över det ni ser i omvärlden och framför allt var någonstans i er verksamhet som det skulle kunna ge effekt.
  3. Våga öppna er och samverka! Gör det tillsammans med andra företag. Prata med befintliga och nya leverantörer för att få input på vad de tänker på området framåt. Prata med era kunder och identifiera deras behov och önskemål. Förankra incitament mot fortsatt digitalisering internt, initiera rörelse och involvera medarbetare.
  4. Börja i små steg. Gör – Utvärdera – Lär – Gör igen. Våga arbeta efter metoden ”fail-fast”, men ge inte upp!

Fler Nyheter