Meny

Scandymet anlitar studenter för att utveckla sina produkter

Fyra studenter från Mittuniversitetet ska i sina examensarbeten hjälpa Söderhamsföretaget Scandymet, som utvecklar elektriska doppvärmare och värmeväxlare, att utveckla överhettningssensorer som gör deras produkter säkrare. Detta tack vare att företaget kom med en utmaning till Business Innovation Day i november.

I november deltog Scandymet med en utmaning på Business Innovation Day som arrangerads av Mittuniversitetet i samarbete med innovationsmiljöerna Fiber Optic Valley, Åkroken Science Park och Processum. Deras utmaning handlade om att hitta en lösning för att bland annat förhindra överhettning i några av deras produkter. De efterfrågade en prisvärd sensorlösning av Mittuniversitetets forskare, som tål de tuffa miljöer som företagets produkter verkar i.

Enligt en artikel från Mittuniversitetet lämnar forskarna över utmaningen till fyra studenter om läser elektroteknik och energiteknik. Studenterna kommer nu att titta närmare på olika lösningsförslag och presentera ett förslag till företaget innan sommaren.

Vill ditt företag också delta i Business Innovation Day?
Nästa omgång av Business Innovation Day sker i Hudiksvall den 5 juni. Kontakta Thomas Johnson, projektledare på Fiber Optic Valley 076-206 07 30, för mer information eller läs mer på businessinnovationday.se

Fler Nyheter