Meny

Scandymet – vill styra istället för att styras

Söderhamnsföretaget Scandymet satsar på digitalisering för att öka konkurrenskraften på en internationell marknad. Företaget tillverkar elektriska doppvärmare och värmeväxlare för industrin och redan idag sker 90% av försäljningen av de egentillverkade produkterna utanför Sveriges gränser.

Med stöd av Teknikföretagens nationella satsning Kickstart Digitalisering, där RISE, Fiber Optic Valley och FindIT är en av medarrangörerna, tar de nästa medvetna kliv in i framtiden.

Ordet digitalisering är ingenting som skrämmer Scandymet och dess ägare och vd Thomas Eriksson. Bara två månader efter deras medverkan i den nationella satsningen Kickstart Digitalisering i Gävle, 17 oktober har företaget dragit igång ett flertal digitaliseringsaktiviteter och förändrat sitt förhållningssätt till just begreppet digitalisering.

Vill själva påverka inriktningen

”Ämnet är ju så brett, så att delta i Kickstart kändes som en självklarhet. Det är en väldigt bra start för att komma igång med ett nytt tankesätt och ger en ny dimension till digitalisering. Som tillverkande företag fick man upp ögonen för att det är skillnad på automation och digitalisering” säger Thomas Eriksson, vd och ägare av Scandymet.

Tack vare Thomas Eriksson och hans kollegor Patrik Henriksen och Emil Pettersson har Scandymet redan deltagit på intressanta möten och planerar inför framtiden. Allt går i 200km/h och det är full fart framåt.

”Just nu arbetar vi med att titta framåt, hur det kan se ut framöver och hur vi hanterar det. Det var även därför vi hamnade på kickstart, vi såg att det här är verkligen något som vi behöver och det gäller att förändra verksamheten inifrån innan det förändras utifrån. Man får ställa sig frågan vill du påverka utgången själv eller vill du ta konsekvenserna senare?” säger Thomas Eriksson.

Kartläggning av digitaliseringsaktiviteter

Scandymet var ett av flera företag som deltog i Kickstart Digitalisering i Gävle, där man under några tillfällen träffas för att dela med sig av erfarenheter och se nya möjligheter i och med digitaliseringen.

”Vi har varit lyckligt lottade med att personer från produktion, försäljning och ledning fick delta på de här träffarna. Därför så har vi kunnat samlat in information och diskuterat oss fram till en bra bild om hur det ser ut hos oss. Därifrån har vi kunnat göra olika prioriteringar vilka aktiviteter vi skulle kunna göra. En prioritering som blir bäst för företaget”

Att automatisera olika typer av dokumenthantering, kartlägga processer, placera sensorer på produkter och utveckla företagets hemsida är bara några av de aktiviteter som är på Scandymets ”att göra” listan. Det gäller bara att våga testa nya angreppsvinklar och ta tag i även de där små förändringarna påpekar Thomas Ericsson.

”Inom området lågt hängande frukter är det dagliga processer som vi har tittat på. Det är olika typer av blanketter som ska fyllas i, inskanning av saker till leverantörer, kunder och personal som man istället kan göra digitalt och få digitala påminnelser när de ska fyllas i. Vi ska nu tillsätta någon person på att göra jobbet, eftersom vi identifierat det som en viktig aktivitet för vårt företag. Tipset att ta tag i detta fick vi av ett annat medverkande företag i Kickstart, så det lönar sig att var med och bjuda varandra på bra idéer.”

Utöver dokumenthantering har Scandymet bokat in möten med leverantörer som ska se över deras processflöden och kartlägga förbättringsområden.

”Vi har beslutat att göra en processkartläggning där en leverantör ska komma till oss för att gå igenom vårt processflöde, se över exempelvis hantering av förfrågningar från våra kunder. I samma veva har vi tagit in en webbyrå som kommer för att se hur vi kan presentera våra produkter på ett bättre sätt för att minska avståndet till våra kunder”

Planer för utveckling av produkter

Mellan kickstartsträffarna, när ångan var uppe passade Scandymet även på att besöka evenemanget Business Innovation Day i Sundsvall, där de tillsammans med forskare från Mittuniversitetet ventilerade utveckling av Scandymets produkter kopplat till sensorer.

”Till Business Innovation Day hade vi med oss fem förslag till forskarna på hur våra produkter kan utvecklas, något som vi inte hade någon lösning på. Det var en jättespännande dag och den där timmen man fick gick väldigt fort. Forskarna tyckte att detta var ett intressant ämne och vi har redan fått en rapport. Vi ska träffas igen i början av 2018 för att ta detta vidare”

Scandymet har en vision om att deras produkter ska bli smartare och tack vare medverkan i Kickstart har de fått information och tips av de andra deltagande företagen på hur de kan komma vidare i frågan.

”Vi fick tips från ett annat företag som medverkade i Kickstart om en leverantör som arbetar med smart märkning av produkter. Så vi har redan haft telefonkontakt och de ska komma med ett förslag till oss på hur vi kan applicera det på våra produkter”

Glöm inte bort människorna

En viktig lärdom som Thomas Eriksson vill dela med sig av är att inte glömma bort människorna i verksamheten när man genomför digitaliseringsaktiviteter.

”I och med alla dessa aktiviteter som vi planerar att genomföra så har vi även tänkt på den här biten att man inte får glömma bort oss som människor. Därför har jag planerat in att alla mina anställda ska gå en kurs för att få alla att förstå, vem är jag som person, hur kan vi gemensamt kan samarbeta och anpassa oss till den nya situationen framöver.”

Man ska inte heller underskatta de fysiska träffarna med intressanta personer.

”Man måste inse och ta kontakt med de människor som kan mycket mer än vad man kan själv, man får inte vara rädd för det och tro att nämen de vill inte jobba med oss för vi är ju inte tillräckligt intressanta, men det är ju inte riktigt sant. Man måste komma över den där tröskeln själv. Folk är intresserade av att samarbeta”

Kickstart-projektet gav en knuff i rätt riktning

”I dagens samhälle så ska vi vara så intressanta som människor, vi ska vara duktiga, kunniga, roliga, och liksom att göra en kickstartsresa det är ju också att utveckla sig själv som person. Vi hade ju aldrig tagit tag i något inom digitalisering om vi inte deltagit i Kickstart”

Vill du också gå Kickstart Digitalisering?
Läs gärna mer om upplägg och hur du kan delta i kommande kickstarter på www.kickstartdigi.se

Vad är Kickstart Digitalisering?
Kickstart Digitalisering är ett initiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering – oavsett var på resan man befinner sig.

Vi driver Kickstart Digitalisering
Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, IF Metall, Swerea IVF, RISE, SISP och IUC för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket. Kickstartsomgången i Gävle arrangerades i samverkan med Fiber Optic Valley och FindIT, www.findit-solutions.se

 

Fler Nyheter