Meny

Succé för Gävleborgsföretag i Rwanda

Gävleborgsföretagen Borins och Proxytech deltog i Africa Green Growth Forum i Kigali, Rwanda den 26–30 november. En konferens som sammanförde investerare och beslutsfattare från helakontinenten för utbyte av erfarenheter i grön tillväxt och hållbart klimatDeltagandet gjordes med stöd av Fiber Optic Valley och RISE inom projektet ICT Meta Cluster. Ett projekt som erbjudit 400 ICT företag i Estland, Lettland och Sverige att ta första steget till nya marknader utanför EU. Borins AB kom hem med konkreta förfrågningar på återvinningskoncept.   

  • Vi har några allmänna kontakter att följa upp, men även två stycken där vi har konkreta frågeställningar att återkoppla på. Dessa handlar om att ge förslag på lösningar på hur en modern återvinning i anslutning till soptippen skulle kunna se ut. En av dessa kontakter är eventuellt intresserad av ett samarbete på längre sikt om det faller väl ut medan den andra kontakten är mera intresserad av ett rent köp av produkterna, säger Birgitta Borin, Personal och Ekonomiansvarig Borins AB.

Borins tyckte att forumet hade ett bra upplägg med en variation av talare och diskussioner vilket gjorde det lätt att vara fokuserade. Förutom att Gävleborgsföretaget deltog på forumet och hade möten med olika företag så besöktes olika återvinningsindustrier som var intressant och de såg även potential för deras produkter på flera delar av dessa verksamheter. Resan öppnade upp affärsmöjligheter för Borins och Birgitta är nöjd med besöket.

  • Resan har bland annat lett till att vi har fått upp ögonen för att det även kan finnas en marknad för våra produkter på andra marknader än de vi redan finns på. Naturligtvis är Rwanda och resten av Östafrika mycket intressant med den tillväxt som förväntas där och med det intresse som verkar finnas för återvinnig samt ny teknik, säger Birgitta.

I samband med konferensen så samverkade RISE och Fiber Optic Valley med Make Trade – Sweden On the Go, för att göra marknadsanalys och planerade in affärsmöten för deltagande företag. Och förutom Gävleborgsföretagen deltog företaget Tellux från Uppsala. Med på resan var även Benny Hallberg, specialist inom Operativa lösningar inom Återvinning och Miljö från Stena Recycling.

  • Det blev en mycket intensiv vecka och Africa Green Growth Forum var en fantastisk upplevelse med cirka 1 000 besökare. Extra roligt var det när Miljöministern i Rwanda hälsade speciellt välkommen till deltagarna från USA, Sverige och Australien. Parallellt med forumet var det en mässa med utställare som fokuserade på miljö och återvinning som var ett intressant komplement till forumet, säger Benny Hallberg.

Fiber Optic Valleys chef Torbjörn Jonsson poängterar att projektet ICT Meta Cluster som möjliggjort resan har gett resultat.

  • Vi har uppnått målet med framgångsrika försäljningar, men det finns flera försäljningar som inte är klara ännu som kommer bli det efter projektets slut. Vi ser fram emot att jobba med dessa samarbetspartners i framtiden för att stötta små och medelstora företag, säger Torbjörn.

Frågor och funderingar kontakta

Torbjörn Jonsson, RISE/Fiber Optic Valley, 070-211 08 06

Birgitta Borin, Borins AB, 070-521 21 50

Christoffer Andresen, RISE NetLab, 070-895 77 56

Om Borins
Gör bland annat produkter för återvinningsindustrin, värmeverk och pappersbruk och sågverk. www.borinsab.com

Om Tellux,
Stadsbelysning/hybridstolpe som använder sol- och vindenergi med batteribackup. www.tellux.se/

Om Proxytech
Renavatten utan flockningsmedel eller kemikalier, en innovativ metod som använder en speciell teknik kopplat till termodynamik.

Om Africa Green Growth Forum
Africa Green Growth Forum är en samling av event som sammanför investerare, beslutsfattare och utövare från hela kontinenten för utbyte av erfarenheter i grön tillväxt och hållbart klimat.

Africa Green Growth Forum ägde rum 26–30 november 2018 i Kigali och organiserades av Rwandas regering med stöd från samarbetspartners från kontinenten och världen. Värdar var institutioner och organisationer som jobbar för grön tillväxt i Rwanda och över hela kontinenten, Africa Green Growth Forum förmedlar nationell och internationell erfarenhet samt stärker samarbeten mellan viktiga intressenter som jobbar med grön tillväxt. www.greengrowth.rw

Om ICT Meta Cluster
ICT Meta Cluster startades under september 2015 och avslutades den 30 november 2018. Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gävleborg medfinansierade den svenska delen av projektet. Under 3,5 år har projektet hjälpt små och medelstora It-företag i Lettland, Estland och Sverige att nå ut till nya marknader utanför EU. ICT Meta Cluster hjälpte små och medelstora företag som är i en utmanande situation på grund av en liten hemmamarknad som är starkt konkurrensutsatt, detta gör det helt nödvändigt att söka nya marknader utanför regionen.

ICT Meta Cluster har uppnått sina målsättningar med 14 försäljningar (9 som mål). Sedan har 166 företag identifierats (120 som mål) och 45 (30 som mål) har fått support. Totalt fick 130 små och medelstora företag nån form av icke finansiell support från projektet.

Om RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Om Fiber Optic Valley

Fiber Optic Valley initierar och inspirerar till nya samarbeten för en digital samhällsutveckling. Vi är länken mellan, forskningen, marknaden och olika finansiärer. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Från och med 1 jan 2017 är vi en del av forskningsinstitutet RISE. Till våra finansiärer räknas Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Vinnova och Tillväxtverket. www.fiberopticvalley.com

Fler Nyheter