Meny

Succén fortsätter – fler industriföretag ska få stöd i sin digitala transformation

1 000 små och medelstora industriföretag ska få stöd att komma igång eller vidare med sin digitala transformation. Med utökade medel från Tillväxtverket kan projektet Kickstart Digitalisering fortsätta spridas till fler företag och branscher.

 

Lyckosam pilot ger nya medel
Med målet att stärka svensk industris konkurrenskraft och skynda på den digitala transformationen hos små och medelstora industriföretag initierade Teknikföretagen och IF Metall tillsammans med RISE ett pilotprojekt under 2016, Kickstart Digitalisering. Piloten finansierades av Tillväxtverket och ambitionen var att stötta 100 svenska teknikföretag som har begränsade möjligheter att arbeta med digitalisering.

Hudiksvall valdes ut som första ort att genomföra en Kickstart och sedan dess har resan fortsatt runt Sverige. På bland annat orter som Östersund, Sandviken och Kalmar. Eftersom piloten blev lyckosam beviljade nyligen Tillväxtverket ytterligare medel för att skala upp satsningen och denna gång ska man nå minst 1 000 små och medelstora företag under en 18-månadersperiod med start i höst.

Utmaningar och digitala möjligheter
För många företag är den största utmaningen att kunna sortera vilka behov av förbättringar som man ska titta på utifrån ett digitaliseringsperspektiv: Var börjar man? Och hur ska man tänka? Detta får företaget hjälp med genom att delta i Kickstart Digitalisering.

– Vi har ett uppdrag att stärka näringslivet, säger Pia Sandvik, vd för RISE i ett pressmeddelande. Med Kickstart Digitalisering vill vi inspirera företagen att se de digitala möjligheterna och dela med oss av vår kunskap och erfarenhet för att sänka trösklarna att komma igång

Torbjörn Jonsson, Fiber Optic Valley/RISE presenterade Kickstart Digitalisering på RISE innovationsdag i Göteborg den 16 augusti. Foto: RISE

Vad är Kickstart Digitalisering?
Konceptet fungerar på så sätt att företag delar erfarenheter och idéer kring digitalisering under en workshopsserie på tre tillfällen och hemläxa däremellan landar i några konkreta digitaliseringsaktiviteter som de tänker arbeta med. Företagen identifierar även behov av externt stöd i olika form. Läs mer.

Projektet drivs av Teknikföretagen i nära samarbete med IF Metall och RISE och genomförs tillsammans med nationella och regionala partners, Swerea IVF, Industriella utvecklingscentra (IUC) och Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Vill ditt företag delta i Kickstart Digitalisering?  Kika i kalendarium efter kommande Kickstarter .

Fler Nyheter