Meny

Uppkopplad sensor möjliggör snabbare åtgärder mot radon

Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicates) på Mittuniversitet har tillsammans med företaget MidDec utvecklat en radonsensor som gör det möjligt för privatpersoner och företag att snabbt vidta åtgärder för att sanera radon. Radarsensorn är uppkopplad mot en webbsida och ger mätresultat omgående, vilket ska jämföras med andra mätmetoder där resultatet dröjer flera månader. Sensorn testas nu för fullt för att senare kunna erbjudas till konsumentmarknaden.

− Genom att utveckla den här sensorn bidrar vi till att processen kring radonsanering förkortas väsentligt, vilket i slutändan är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Vi har en mångårig samverkan med MidDec och nu har vi tillsammans utvecklat en produkt som kan vara tillgänglig för vem som helst att använda, säger Mattias O´Nils, professor på forskningscentret STC, Mittuniversitetet.

Bild: Mittuniversitet

Varje år drabbas hundratals människor i Sverige av lungcancer till följd av att de har exponerats för radon. Radon finns naturligt i berggrunden samt i byggnader som byggts med så kallad ”blå lättbetong”. Idag sker vanligen radonmätning med hjälp av så kallade ”radonpuckar” som samlar in data i den aktuella fastigheten under 2-3 månader och sedan skickas puckarna till laboratorium för analys.

− I förlängningen kan vår radonsensor kopplas samman med ventilationssystemet i större fastigheter. Genom en omedelbar överföring av mätresultat så kan sedan ventilationen styras så att fläktsystemet arbetar i de delar av fastigheten där man ser förhöjda värden av radon och där det följaktligen behöver ventileras mer, säger Örjan Martelleur, vd på MidDec Scandinavia AB.

Den uppkopplade versionen av mätaren kommer att testas under hösten för att sedan förbättras till en kommersiell produkt hos MidDec.

Läs gärna hela artikeln på STCs hemsida

Fler Nyheter