Meny

Vårkänslor och wirearchy

Våren kom med raketfart i år. Och full fart med många aktiviteter har vi hela våren. Den 19 april fortsatte turnén för satsningen Kickstart Digitalisering som vi gör i samverkan med bland andra Teknikföretagen. På mötet i Nordanstigs kommun var det stor uppslutning med tio företag på plats. Samtliga nyfikna på att få fart på de små digitaliseringsaktiviteterna i sina verksamheter genominspiration och utbyte averfarenheter med andra företag. Kickstart handlar om att ge nya insikter och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Och digitalisering handlande det även om på Innovation Day som vi arrangerade för femte året i rad den 26 april. Årets tema ”Ett hållbart digitalt liv med människan i fokus” lockade närmare 200 företagare, forskare och chefer från både privat och offentlig sektor. Inspirerade gjorde bland andra Amer Mohammed, Innovationschef på Stena Line som fick många att dra på smilbanden och som betonade vikten av att våga ta risker i innovationsprocessen. ”Enda sättet till framgång är att misslyckas fortare än alla andra”

Kanske behöver vi fler tillfällen där vi vågar testa och vågar misslyckas? Vi bidrargenom att arrangera mötesplatser där idégivare, entreprenörer och forskare kan träffas och testa nya ideér. Anmäl ditt intresse till en workshop med forskare från Mittuniversitetet – kanske har du en utmaning i din verksamhet du skulle vilja diskutera med experter inom digitalisering? Boka in Business Innovation Day i Hudiksvall den 5 juni.

Från hierarchy till wirearchy*

Och för att nya idéer ska tas tillvara och frodas krävs en öppen, tillåtande företagskultur och ett inkluderande ledarskap. Det är en viktig del inom social hållbarhet som vi arbetat för i många år och gör inom programmet Öppna Upp som avslutas i vår.För att citera framtidsanalytikern Claudia Olsson på Innovation Day.

”Frågan är hur möter vi den framtida tekniken på bästa sätt i vårt ledarskap? När 70 procent av alla beslut tas i informella nätverk krävs ett nytt ledarskap utan hierarkier.”

Kom och testa dina idéer i mötet med nya spännande personer när vi bjuder på sommarskoj i samverkan med Propell och Hudiksvalls Näringslivsbolag den 19 juni.

Med full fart mot sommaren – vi ses då!

* Wirearchy – a dynamic two-way flow of power and authority based on knowledge, trust, credibility and a focus on results, enabled by interconnected people and technology.” (www.wirearchy.com)