Meny

Vill ditt företag stärka sin konkurrenskraft genom digitalisering?

Då kan ditt företag söka Tillväxtverkets affärscheckar för digitalisering för 2019. Affärsutvecklingschecken ska bidra till en hållbar tillväxt i ditt företag där du som småföretagare exempelvis kan ta in extern kompetens för att förbättra och effektivisera digitala processer och system, få hjälp att ta fram nya tjänster med att använda existerande data etc. Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor. Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har 2-49 personer anställda
 • Har en omsättning på minst tre miljoner kronor och högst 10 miljoner EUR
 • Har en ekonomi i ordning
 • Har en befintlig produkt/tjänst
 • Är i behov av att ta in extern kompetens

Vad kan du söka stöd för?
Du kan ansöka om stöd mellan 50 000 och 250 000 kronor. Stödet täcker max 50 % av externa kostnader kopplat till investeringen, den resterande delen står ditt företag för.

Du kan ansöka om stöd för att anlita och köpa en tjänst, samt till att projektanställa en ny kompetens i ditt företag som inte varit anställd i företaget tidigare och det får inte vara en närstående.

Digitaliseringschecken kan bland annat användas till att:

 • Ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen
 • Ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
 • Förbättra och effektivisera digitala processer och system
 • Ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
 • Utveckling av kundrelationer
 • E-handelslösningar
 • Juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter

Detta kan du INTE söka stöd för!

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Löpande applikation- och webbutveckling
 • Licenskostnader
 • Produktion av innehåll, till exempel text, bilder och film till webbplatser
 • Utbildningar
 • Resor
 • Marknadsföring mot slutkund
 • Framtagande av nya produkter (varor eller tjänster)
 • Anpassning för att uppfylla GDPR

När ansöker du?
Ansökningarna sker löpande under året. Om ditt företags ansökning går vidare kommer du att få presentera den vid ett speciellt tillfälle.

Hur ansöker du?
Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se
För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

För mer information kontakta Ola Wallberg.


Intresserad av andra typer av checkar?
Här finns fler former av stöd för dig som bor och verkar i Gävleborg.

Fler Nyheter