Meny

Vinnova satsar stort på kommersialisering av Fiber Optic Valleys genusforskning

Fiber Optic Valleys projektidé inom genus och innovativ produktion var ett av 94 projekt som i hård konkurrens beviljades medel av Vinnova. Totalt 635 ansökningar kom in i utlysningen Utmaningsdriven Innovation. Nu blir det möjligt att ta tillvara och kommersialisera sex års genusforskning.

–    Det här är ytterligare ett bevis för att vi positionerat vår kompetens och metodik inom genus och innovation som bland de främsta i Sverige. Nu tar vi steget att paketera och kommersialisera vår kunskap i det vi kallar den Svenska Gender Managementmodellen. Arbetet kommer att ske i en konstellation med aktörer som är noggrant utvalda för att skapa den nödvändiga bredden av både kunskap och nätverk, säger Marita Svensson, projektledare Fiber Optic Valley.

Med motiveringen; ”En tjänsteinnovation som har god potential att bli internationellt efterfrågad” beviljade Vinnova medel för att ta nästa kliv och kommersialisera sex års genusforskning och förändringsarbete. Projektidén utgår från grundtesen att genus är en hämmande struktur för konkurrenskraftig och innovativ produktion. I projektet kopplar vi ihop behovet av strategier och metoder för innovativa produktionsprocesser med kraften i moderna, genusmedvetna organisationsstrukturer. Aktörerna i konstellationen består av universitet, innovationsmiljöer, inkubatorer och etablerade tjänsteföretag inom management, innovation och tillväxt.

Rekord i antal ansökningar
Totalt kom det in 635 ansökningar till Vinnova, vilket är det största antalet ansökningar i en enskild utlysning. Utlysningen är ett led i Vinnovas nya arbetssätt som innebär att uppmuntra ämnesöverskridande samarbeten där akademi, näringsliv och offentlig sektor samverkar på ett tidigt stadium för att lösa framtidens globala utmaningar. Sammanlagt kommer 94 projekt finansieras med 68 miljoner kronor varav Fiber Optic Valley får 750 000 kronor.

Från vård och hälsa till infrastruktur och organisationsutveckling
En stor del av ansökningarna har fokuserat på problem som rör en åldrande befolkning som till exempel förebyggande vård och hjälp till självhjälp. Andra ansökningar har tagit sikte på infrastruktur och logistik som exempelvis effektivare beslutsystem, organisationsuppbyggnad och vårdkedjor. Några ansökningar innefattar innovativa lösningar när det gäller informationsöverföring och it-system för att säkerhetsställa patientsäkerheten och öka effektiviteten.

Läs mer på www.vinnova.se

Fler Nyheter