Meny

Introduktion till cirkulär ekonomi – seminarieserie i tre delar

Plats: Webbsändning

Datum: 2020-04-22 till 2020-04-22

Så tjänar du pengar på en hållbar affärsmodell
Seminarium #1 webbsändning – 22 april, 2020 kl. 8:30-10:30

Vilka är drivkrafterna bakom en hållbar företagsutveckling? Vilka möjligheter innebär nya affärsmodeller som bidrar till en cirkulär ekonomi? Vilka styrmedel kan marknaden förvänta sig i omställningen till en hållbar utveckling?

Ta del av konkreta exempel på hur en cirkulär affärsmodell kan minska resurser och kostnader samtidigt som företaget ökar lönsamheten, konkurrenskraften och skapar arbetstillfällen.

En seminarieserie i tre delar – delta när och var det passar dig! Vi rekommenderar att du deltar på samtliga tre tillfällen men de fungerar även som fristående delar. Kursledare är hållbarhetskonsulterna Laura Vidje och Michael Jalmby från ESAM.

Anmäl dig här

Frågor?
Ann-Sofie Däldehög, 073 024 89 89

För vem?
Ett unikt erbjudande till företag och offentliga organisationer att öka kompetensen inom cirkulär ekonomi och omsätta den i praktisk handling!

Genom projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller erbjuder RISE genom Fiber Optic Valley i samarbete med Triple Steelix, Högskolan i Gävle och Region Gävleborg företag att delta i flera kompetenshöjande aktiviteter där vi engagerar experter inom både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet under det kommande året. Det kan vara aktiviteter inom hållbarhet som till exempel inspirationsföreläsningar, workshops och coachning utifrån olika företags behov.

Hållbarhet spänner över en bredd av ämnesområden inom allt ifrån hur vi säkrar kompetensförsörjningen i framtiden genom jämställdhet och mångfald, till hur cirkulära affärsmodeller kan bidra till innovationer för en bättre affär och miljö. Från EU-kommissionen kommer tydliga signaler på att Europa ska styra mot en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi, den 11:e mars 2020 kom det nyaste EU-paketet för cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi, där allt ses som en resurs och avfall inte existerar, är en av hörnstenarna för att uppnå det.

Fler Evenemang