Meny

Så tjänar du pengar på en hållbar affärsmodell – 6 oktober

Plats: Digitalt via zoom

Datum: 2020-10-06 till 2020-10-06

Den 6 oktober genomförs seminarium #2 i seminarieserien – Så tjänar du pengar på en hållbar affärsmodell.

Vilka möjligheter innebär nya affärsmodeller som bidrar till en cirkulär ekonomi? Ta del av exempel på fem olika cirkulära affärsmodeller.
Kanske skulle du kunna hyra ut istället för att sälja en produkt? Eller börja utveckla produkter som går att återbruka? Få en försmak och kolla in vår film med Esams 10 bästa tips för en cirkulär affärsmodell.

Välkommen till träff nr 2 i en kostnadsfri seminarieserie i tre delar. Vi rekommenderar att du deltar på samtliga tre tillfällen men de fungerar även som fristående delar.

Ta del av konkreta exempel på hur en cirkulär affärsmodell kan minska resursanvändning och kostnader samtidigt som företaget ökar lönsamheten, konkurrenskraften och skapar arbetstillfällen.

Kursledare från Esam AB är hållbarhetskonsulterna Laura Vidje och Michael Kalmby

Intresserad av att delta?
Anmäl dig här!  Frågor? kontakta Ann-Sofie Däldehög, 073 024 89 89


För vem?

Ett unikt erbjudande till företag och offentliga organisationer att öka kompetensen inom cirkulär ekonomi och omsätta den i praktisk handling!

Genom projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller erbjuder RISE genom Fiber Optic Valley i samarbete med Triple Steelix, Högskolan i Gävel och Region Gävleborg företag att delta i flera kompetenshöjande aktiviteter där vi engagerar experter inom både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet under det kommande året. Det kan vara aktiviteter inom hållbarhet som till exempel inspirationsföreläsningar, workshops och coachning utifrån olika företags behov.

Hållbarhet spänner över en bredd av ämnesområden inom allt ifrån hur vi säkrar kompetensförsörjningen i framtiden genom jämställdhet och mångfald, till hur cirkulära affärsmodeller kan bidra till innovationer för en bättre affär och miljö. Från EU-kommissionen kommer tydliga signaler på att Europa ska styra mot en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi, den 11:e mars 2020 kom det nyaste EU-paketet för cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi, där allt ses som en resurs och avfall inte existerar, är en av hörnstenarna för att uppnå det.

Fler Evenemang