Meny

Så tjänar du pengar på en hållbar affärsmodell – 6 oktober

Plats: Digitalt eller fysiskt

Datum: 2020-10-06 till 2020-10-06

Den 6 oktober genomförs seminarium #2 i seminarieserien – Så tjänar du pengar på en hållbar affärsmodell.

Temat för detta tillfälle är: ”Tänka cirkulärt i den egna verksamheten”. Här får du ta del av konkreta exempel på hur en cirkulär affärsmodell kan minska resurser och kostnader samtidigt som företaget ökar lönsamheten, konkurrenskraften och skapar arbetstillfällen.

Planen är att erbjuda träffarna både digitalt och fysiskt på plats i Hudiksvall eller Gävle. Om det blir fysiskt är träffarna upplagda som dialogcaféer med fokus på hur företag och organisationer omsätter kunskapen i praktiken.Ta del av konkreta tips, verktyg och metoder.

Kursledare från Esam AB är hållbarhetskonsulterna Laura Vidje och Michael Kalmby

Intresserad av att delta?
Kontakta Ann-Sofie Däldehög, 073 024 89 89


För vem?

Ett unikt erbjudande till företag och offentliga organisationer att öka kompetensen inom cirkulär ekonomi och omsätta den i praktisk handling!

Genom projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller erbjuder RISE genom Fiber Optic Valley i samarbete med Triple Steelix, Högskolan i Gävel och Region Gävleborg företag att delta i flera kompetenshöjande aktiviteter där vi engagerar experter inom både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet under det kommande året. Det kan vara aktiviteter inom hållbarhet som till exempel inspirationsföreläsningar, workshops och coachning utifrån olika företags behov.

Hållbarhet spänner över en bredd av ämnesområden inom allt ifrån hur vi säkrar kompetensförsörjningen i framtiden genom jämställdhet och mångfald, till hur cirkulära affärsmodeller kan bidra till innovationer för en bättre affär och miljö. Från EU-kommissionen kommer tydliga signaler på att Europa ska styra mot en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi, den 11:e mars 2020 kom det nyaste EU-paketet för cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi, där allt ses som en resurs och avfall inte existerar, är en av hörnstenarna för att uppnå det.

Fler Evenemang