Meny

Hudiksvallsföretag inspireras att tänka nytt kring cityhandeln

Förväntansfulla företagare och medlemmar i föreningen Hudik City samlades under onsdagskvällen i Guldsmeden i Hudiksvall för att tänka nytt kring cityhandeln. Hur skapar man en attraktiv stad och hur får vi fler att stanna till i just Hudiksvall? Detta var några av de frågor som diskuterades under kvällen med ledning av Ola Wallberg, affärsutvecklare från innovationsmiljöerna RISE och Fiber Optic Valley.

Cityhandeln är inte död, ni har alla möjligheter att skapa nya upplevelser för era kunder och göra hela Hudiksvalls city mer levande, inledde Ola Wallberg  

 

Kvällen fokuserade på att få företagen att tänka utanför det vanliga och genom olika workshops få fram tankar och idéer kring hur Hudiksvalls cityhandel kan frodas och utvecklas. Men för att åstadkomma förändring påpekade Ola vikten av samarbete 

Det handlar om att förstå vikten av att samverka och att förstå nyttan med det. Det räcker inte med att bara en butik gör förbättringar, man måste få med fler i förändringsresan om man vill skapa en attraktiv stad på lång sikt. 

 

Initiativtagare till workshopen var föreningen Hudik City med Ann-Sofie Lundvall i spetsen. Detta var den tredje delen i en inspirationssatsning där målet är att få medlemmarna att utvecklas och att samverka för att möta upp konsumenternas behov. Ann-Sofie Lundvall är mycket positiv till att många fick vara med på denna typ av workshop. 

Det här var en viktig kväll för stadens handlare. Vi kunde enas om att vår stadsmiljö måste förnyas. Vi måste få vår stadskärna att bli mysig, bli mer inbjudande och fungera som en mötesplats, avslutar Ann-Sofie Lundvall 


Ann-Sofie Lundvall, ordförande i Hudik City och ägare av Hälsinglands fastighetsbyrå

Så skapar du nya affärer genom digitalisering

Vad behöver du göra för att ditt företag ska bli konkurrenskraftigt imorgon? Ett viktigt verktyg för att bemöta den frågan är fortsatt digitalisering. Affärsutvecklaren Ola Wallberg har lång erfarenhet av utveckling- och digitaliseringsfrågor och hjälper företag att börja tänka på nya lösningar och affärsmodeller.

– Var finns era utmaningar? Kring vad behöver ni tänka nytt? Vad behöver ni ändra? Det handlar om att ha höga ambitioner och mål, men framförallt handlar det om att se till att göra saker! Mindre företag måste våga komma igång, lära och förbättra i det lilla. Bygg inte er digitaliseringsresa i gigantiska projekt.

Företag behöver utveckla och tänka nytt
Med en bakgrund från ledande positioner i olika företag och från skilda branscher, kompletterat med flera spännande affärsutvecklingsuppdrag, har Ola byggt upp ett intresse för att inspirera företag till att tänka nytt och utveckla – och just nu handlar det mycket om digitaliseringsfrågor.

– Min största drivkraft är att påverka små och medelstora företag att börja tänka i nya banor, sen är det naturligtvis roligt med teknik i det sammanhanget också. Men den roligaste delen är att just tänka fram möjliga lösningar och vägar att utveckla, därefter finns det andra som är betydligt mer lämpade än mig att ta tag i det tekniska genomförandet. Digitalisering handlar om så mycket mer än bara teknik och nya system. Det handlar om att kunder, medarbetare och intressenter förväntar sig andra saker eftersom samhället i stort genomgår digitala transformationer.

Insatser på flera områden
Just nu är Ola med och driver flera internationella-, nationella- och regionala satsningar som alla handlar om förändring- och innovationshöjande insatser.

– På EU nivå är jag med och bidrar i projekt som mer fokuserar på utbyte mellan länder. Det handlar bland annat om struktur- och policypåverkan, så att inte det blir hinder för vår konkurrenskraft. På nationell nivå handlar det främst om att inspirera små och medelstora företag att tänka nytt och förstå förändring genom digitalisering. Och på regional nivå blir det praktiskt arbete för att skapa samarbete mellan företag och utföra konkreta digitaliseringsåtgärder.

Samhällsutmaningar och digitaliseringslösningar
Företagen har idag fler utmaningar utöver att haka på den digitala omställningen. De förväntas vara hållbara ur ekologiskt och socialt perspektiv, vara attraktiva och kompetensutvecklande för medarbetare och intressenter, leverera mer stöd genom leveranskedjan som spårbarhet, miljödeklarationer osv. Det mest spännande just nu enligt Ola är att para ihop dessa samhällsutmaningar med digitaliseringslösningar och på så vis skapa helt nya affärsmöjligheter.

– Kan vi redan nu skapa nytänkande hållbarhetslösningar så stärker det vår långsiktiga konkurrenskraft.


Olas bästa tips, för att ta sig an digitaliseringen

 1. Se det inte som enbart teknik. Börja i att hitta behov och fundera över hur en önskad lösning skulle se ut, utan att bry er om hinder eller bromsar. Gå därefter ut och kolla efter vilken teknik som skulle kunna möjliggöra detta. Bli ”behovsletare” dvs fundera på vad som är jobbigt och besvärligt i er verksamhet? Vad kan vara jobbigt för era kunder? Kan ni underlätta för er själva eller kunderna på något sätt?
 2. Öka omvärldsbevakningen, inte bara inom den egna branschen. Inspireras av vad andra företag och organisationer gör och har gjort, var nyfiken på nya saker. Fundera över det ni ser i omvärlden och framför allt var någonstans i er verksamhet som det skulle kunna ge effekt.
 3. Våga öppna er och samverka! Gör det tillsammans med andra företag. Prata med befintliga och nya leverantörer för att få input på vad de tänker på området framåt. Prata med era kunder och identifiera deras behov och önskemål. Förankra incitament mot fortsatt digitalisering internt, initiera rörelse och involvera medarbetare.
 4. Börja i små steg. Gör – Utvärdera – Lär – Gör igen. Våga arbeta efter metoden ”fail-fast”, men ge inte upp!

Hur kan en gammal aula få nytt liv?

Hur kan en gammal aula, som vanligtvis används ett fåtal gånger per år, få nytt liv och fungera som en testbädd för att testa nya pedagogiska arbetsmetoder, innovativ möblering och nya digitala hjälpmedel?

Ja, här kan ni se Östra skolan i Hudiksvall som fått hjälp med att göra aulan till en mer attraktiv lokal. Se slutresultatet från förvandlingen i ett ihopsatt klipp från Bromangymnasiet.

Projektet, Vässa Skolan som gjort förvandlingen möjligt drivs av Hudiksvalls kommun tillsammans med oss (Fiber Optic Valley & RISE) och Högskolan i Gävle. Satsningen finansieras av Vinnova. Läs mer på vassaskolan.nu

 

Slutspurt – ansök om digitaliseringscoachning

Än har ditt industriföretag chansen att ansöka om upp till 65 timmar digitaliseringscoachning. Kanske vill du ha hjälp att visualisera data för dina medarbetare? Eller kanske behöver ditt företag automatisera delar av produktionen och förenkla administrationen? Ta nu chansen och ansök om coachning som anpassas utifrån vad er verksamhet har för behov och vilka förändringar ni står inför. Läs gärna mer och anmäl intresse här.

Ingen aning om vad ni kan göra? Bli inspirerad av företag som redan fått digitaliseringscoachning.

Fiber Optic Valley, RISE och FindIT erbjuder coachningen genom upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket och sker under projektnamnet Kickstart Go. Projektet pågår fram till årsskiftet. 

Sista chansen att delta i workshopserie

Industriföretag i Hälsingland, se hit! Gör som hundratals andra industriföretag och delta i den nationella satsningen Kickstart Digitalisering som hjälper er att påbörja er digitaliseringsresa.

Den 17 september arrangeras denna unika workshopserie i Bollnäs, vilket även är det sista tillfället i Hälsingland. Detta vill ni inte missa! Kontakta Näringsliv- och utvecklingskontoret på Bollnäs kommun för anmälan.

https://www.kickstartdigi.se/…/kickstart-digitalisering-da…/

 

Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen , IF Metall, RISE Research Institutes of Sweden, IUC och Swedish Incubators & Science Parks för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket

Läs mer på https://www.kickstartdigi.se/

Dags att digitalisera – ny sajt för att stödja företag i sin digitalisering

Dags att digitalisera är en kunskapsbank för dig som vill utveckla ditt företag med hjälp av digitalisering. Digitaliseringen ser olika ut för alla företag och i kunskapsbanken Dags att digitalisera hittar du tankar, tips och erfarenheter från både experter, forskare och företagare som redan testat sig fram.

Allt i kunskapsbanken är fritt att ta del av och fritt att använda. Kom igång idag och få tillgång till alla funktioner i kunskapsbanken genom att skapa ett konto. I banken finns över 200 korta avsnitt med information och inspiration i olika format och på olika nivåer att jobba vidare med i din verksamhet, utifrån just dina behov. Här bjuder vi på två av dem.

Dags att digitalisera är framtaget på uppdrag av Tillväxtverket och utvecklat av RISE. 

Elva företag satsar på inkluderande ledarskap

Hur stärker företaget sin image som en attraktiv arbetsgivare och blir mer innovativ på köpet? Hur kan jämställdhet och mångfald bidra till att utveckla din affär? Det var några av frågorna som diskuterades på första träffen den 17 juni inom ledarskapsprogrammet Inkluderande ledarskap. Elva regionala företag, totalt 21 vd;ar och chefer, startar en förändringsresa för att på sikt bli mer konkurrenskraftiga.

– En väldigt intressant första dag på programmet, jag ser redan fram emot fortsättningen efter sommaren. För oss är inkludering och mångfaldsperspektiv avgörande för att ligga i framkant som företag, säger Ylvali Gerling, vd för Myoroface.

” Måste våga hoppa”
Bakgrunden till ledarskapsprogrammet är ett behov hos företag att framför allt säkra kompetensförsörjningen i framtiden genom att jobba med jämställdhet och mångfald för att bl.a. bli mer attraktiva som arbetsgivare och att bidra till hållbar utveckling. På lång sikt är det en överlevnadsfråga.

Unikt för förändringsarbete inom mångfald och jämställdhet är att ledningen måste våga hoppa utan att veta exakt var det landar – de möjliga vägarna syns sällan förrän vi börjar röra oss i någon riktning, poängterar Pär Lärkeryd, konsult och vd för Norra Skogsägarna.

Utbildningen genomförs i samarbete med ledarskapskonsulter från Näringslivets Ledarskapsakademi och första träffen leddes av Pär Lärkeryd som själv bland annat revolutionerat affärsstrategin för Norra Skogsägarna där han är vd samt Marita Svensson som tidigare drivit flera utvecklingsprojekt inom Fiber Optic Valley med fokus på jämställdhetsperspektiv och innovationsutveckling.

Företagen som deltar; A-Assistans, Borins Maskinservice, ExTe, Huddig, Edugrade, Sunfab, Smådjurskliniken, Plyfa, Myoroface, Voith, XLENT


Om satsningen Hållbart företagande

RISE och Fiber Optic Valley erbjuder i samarbete med Företagsutbildarna och Hudiksvalls näringslivsbolag företag att delta i flera kompetenshöjande aktiviteter där vi engagerar experter inom både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet under det kommande året. Det kan vara aktiviteter inom hållbarhet som till exempel inspirationsföreläsningar, workshops och coachning utifrån olika företagens behov. Inom miljömässig hållbarhet gör vi en satsning inom cirkulär ekonomi i projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller tillsammans med Högskolan i Gävle och Region Gävleborg.

Genom att fokusera på hållbarhet vill vi bidra till att vidga synen på hållbar produktion, ökad konkurrenskraft och attraktivitet som arbetsgivare. Hållbarhet spänner över en bredd av ämnesområden inom allt ifrån hur vi säkrar kompetensförsörjningen i framtiden genom jämställdhet och mångfald, till hur cirkulära affärsmodeller kan bidra till innovationer för en bättre affär och miljö.

Så blir ditt företag mer innovativt

Ser du nya möjligheter hela tiden, kanske inom ditt företag eller i din organisation men inte riktigt orkar göra något med dem? Henrik Florén har lång erfarenhet av innovationsledning och affärsmodellsutveckling, så han har alla tips som du behöver för att din verksamhet ska bli mer innovativ.

Medvetet, systematiskt och strategiskt innovationsarbete är en viktig framgångsfaktor för att skapa nya tjänster, produkter och arbetssätt. Det är detta arbete som gör att utvecklingen går framåt och att företag kan säkerställa goda vinstmarginaler på kort sikt och överlevnad på lång sikt.

Innovationer kräver mod
Som innovationsforskare* har Henrik gedigen erfarenhet och kan leda både storskaliga och småskaliga innovationssatsningar framåt, men han tycker att vi borde bli bättre på att ta tillvara goda idéer.

Potential till innovation finns överallt i samhället och idéer är sällan en bristvara. Utmaningen består av att vi måste ha personer och organisationer med förmåga och mod att ta tag i, testa och realisera de goda idéer som identifieras. Det här är viktigt för en hållbar samhällsutveckling. Det är inte bara nya företag som utvecklar samhället, utan etablerade företag måste också utvecklas för att säkerställa kort- och långsiktig konkurrensförmåga.

För närvarande har Henrik fokus på att erbjuda företag och organisationer runt om Gävleborg stöd i deras innovationsarbete.

Just nu är jag med och driver flera projekt kopplat till Hudiksvalls kommun, där vi ska få dem att börja tänka och arbeta annorlunda i sitt innovationsarbete. Jag arbetar också med att stötta både små och medelstora företag samt större företag i utvecklingen av deras strategiska och operativa innovationsarbete framförallt kopplat till de möjligheter som nya teknologier erbjuder.

Vill ditt företag eller organisation få hjälp i ert innovationsarbete?
Ta kontakt med Henrik.

* innovationsprocesser i tidiga faser, samspelet mellan teknik- och affärsutveckling, affärsmodellsutveckling, metoder och processer för digitalisering i både företag och offentlig sektor samt företags innovationsförmåga i snabbt växande företag.


Henriks åtta bästa tips, för att bli ett mer innovativt företag eller organisation

 1. Tänk strategiskt när ni beslutar om vad ni utvecklar och hur ni gör det. Utgå tex från hur er produktportfölj ser ut när ni prioriterar utvecklingsinsatser, och fundera över vad som skapar störst värde för er just nu, och vad som behöver göras på längre sikt.
 2. Nytänkande bör belönas och uppmuntras, väv in det i er organisationskultur så kommer ni en bra bit framåt. Kom ihåg att misslyckande är viktiga steg mot framgång!
 3. Sträva efter att höja ribban i ”tänket” men sänk ribban för ”göret”. Våga testa nya idéer, men sträva efter att göra det på ett enkelt och snabbt sätt utan krav på att hitta den bästa lösningen direkt.
 4. Ifrågasätt befintliga strukturer, processer, och sätt att tänka. När ni börjar experimentera med lösningar kommer ni lära er viktiga saker som driver utvecklingen framåt – tänk normkritiskt!
 5. Våga utforska möjligheterna med nya teknologier och marknader. Där finns ofta stor potential till nya affärer.
 6. Lyssna inte bara på era befintliga kunder eftersom det kommer att leda till mer av samma sak, snarare än utveckling av morgondagens produkter och tjänster.
 7. Sträva efter en mångfald av perspektiv. Hur innovativa är ni om alla medarbetare kommer från samma ort, har samma ålder/kön och liknande intressen?
 8. Inget företag är en ö, vilket gör att samverkan med andra är en framgångsfaktor.

Framtidens affärssystem utvecklas i Gävleborg

Behovet av flexiblare arbetstider och utveckling av nästa generations affärssystem för att stödja detta ligger bakom ett nytt samverkansprojekt mellan tolv olika aktörer och företag i Gävleborg. Med förstudiemedel från innovationsmyndigheten Vinnova kan aktörerna nu undersöka hur framtidens affärssystem kan anpassas utifrån människans behov och vanor.

Mänsklig vinkling på system

Utgångspunkten för samverkansprojektet är en följd av en hel del idéer och frågeställningar som uppkommit genom andra projekt som Fiber Optic Valley och RISE i Hudiksvall arrangerat de senaste två åren.

Inom flera av våra satsningar har vi fått höra spännande idéer kring just ERP-system och hur företagen önskar att systemen borde se ut och hur de kan utvecklas. Det var för många bra idéer för att vi bara skulle släppa dem, säger Ola Wallberg, affärsutvecklare RISE/Fiber Optic Valley

För att ta ett helhetsgrepp på alla tankar, söktes pengar av Vinnova för att kunna genomföra en förstudie. Fokus ligger på att utmana såväl företag som affärssystemsleverantörer att tillsammans skapa förutsättningar för flexiblare arbetsplatser genom en förändrad syn på arbetets organisering och nästa generations affärssystem.

Deltagande företag önskar att deras medarbetare själva skulle kunna styra över sin egen arbetstid och planera mera själva. Därför kommer vi undersöka hur systemet kan möta dessa behov på ett bättre sätt, säger Ola Wallberg, affärsutvecklare RISE/Fiber Optic Valley

Flera aktörer ger stor potential

De aktörer som inledningsvis deltar i projektet är Monitor, Alderholmens Mekaniska, Drivex, Exte, MittX, Metallprodukter, Scandymet, KonfigDesign, XLENT i Hudiksvall, RISE, Fiber Optic Valley och Mittuniversitet.

Det är ett spännande projekt där vi har möjlighet att undersöka kraven på framtidens ERP-system och arbetsplatser tillsammans. Målsättningen är att bidra med kunskap som kan leda till effektivare ERP-system som möjliggör för arbetsgivare att erbjuda anställda ökad flexibilitet vilket i sin tur kan leda till bättre arbetsmiljö och attraktivitet till arbetsgivaren, säger Henrik Florén, innovationsexpert RISE/Fiber Optic Valley.

Projektinformation
Projektet Humle, (Human Perspective Learning ERP-system) och är ett Vinnovafinansierat projekt inom programmet Produktion 2030 ”Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik”. Projektet förväntas hålla på mellan perioden 5/6-2/12 2019.

Ny strategi ska lyfta Ryon Märk

Hudiksvallsföretaget Ryon Märk har genom digitaliseringscoachning från Syntesia fått en ny strategi som kan öka och effektivisera försäljningen av deras produkter med hjälp av digitala kanaler. Coachningen möjliggjordes genom den regionala digitaliseringssatsningen Kickstart Go.

Mer digital närvaro

Ryon Märk har varit verksamma sedan 1950-talet och är kanske mest kända för sin signaturpenna Ryon Märk. Tillverkningen sker i Hudiksvall i deras väl inkörda maskinpark och det är även därifrån distributionen av produkter sker. Nu är de aktuell med att ta sin försäljning av sina klassiska produkter, märkpennor, produkter för whiteboardtavlor och stämpelfärg för skogsindustrin, till nya höjder.

Det är viktigt för oss med expansion och hitta nya marknader. Så därför önskade vi få hjälp att hitta nya effektiva säljprocesser och identifiera viktiga säljkanaler som kan driva upp vår försäljning, säger Liselott Lättman, vd Ryon Märk.

 

E-handel, sökordsoptimering och mycket mer

Tillsammans med en upphandlad digitaliseringscoach från Syntesia har Ryon Märk vridit och vänt på ett flertal frågeställningar kring marknadsföring, försäljning och olika kanaler för detta.

Vi har tillsammans med Ryon Märk lagt upp en plan för hur de de kommande åren ska få mer digital närvaro och få en effektivare försäljningsprocess. Bland annat har vi diskuterat idéer kring webbhandel, sökordsoptimering, sociala medier och hur man förpackar sina produkter, säger Magnus Burvall digitaliseringscoach från Syntesia.

Som resultat har Ryon Märk fått en lista över prioriteringsområden och tagit in offerter på olika slags åtgärder.

Målet är nu att utveckla Ryon Märk under en 3-5 årsperiod. Där vi ska bli mer närvarande digitalt, öka vår omsättning och satsa på att göra mer affärer i Norden, avslutar Liselott Lättman, vd Ryon Märk.


Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Kontakta Fiber Optic Valley eller FindIT eller läs mer på kickstartgo.se

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland

Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­