Meny

Fiber Optic Valley lyfter regionalt samarbete till EU nivå

Inom ramen för projektet Inno Industry marknadsförs goda exempel på regional innovation från Gävleborg i en internationell välrenommerad databas. Projektet sprider goda exempel på hur regionerna i Norra Mellan Sverige samverkar med andra aktörer kring innovationer och ekonomisk strukturomvandling. Målet är att inspirera övriga Europa och öppna upp för erfarenhetsutbyte.

Vi gör bra saker i vår region och vi vill att fler ska se nyttan med hur vi tänker och agerar kring just regional innovation och utvecklandet av nya modeller, säger Torbjörn Jonsson, senior projektledare Fiber Optic Valley

En artikel har blivit publicerad i ”Europé Policy Learning Platform – Database” och gör att policymakers runt om i Europa kan konsultera, inspireras och kontakta Fiber Optic Valley för ytterligare utbyte av erfarenheter. Artikeln handlar om de fem smarta arenorna som finns i Region Gävleborg och som bygger på fem styrkeområden för att förbättra regional innovation och ekonomisk omvandling.

 Målet med dessa smarta arenor är att utveckla nya modeller och påskynda innovationsprocessen, från idé till produkt. Vår artikel framhäver vikten av bra samordning för varje smart arena, det gäller att ha bra koordinering och att alla inblandade intressenter i dessa smarta arenor ofta möts för att sprida och dela kunskap, avslutar Torbjörn.

Läs hela artikeln på Interreg Europe
Läs mer om de smarta arenorna på Region Gävleborgs hemsida.

Om Inno Industry
Inno Industry syftar till att öka antalet kluster inom EU som stöder övergången till Industri 4.0 genom utveckling av nationella och regionala strukturer. Projektet är ett interregionalt samarbetsprojekt med nio partners som ska förbättra innovationsinfrastrukturpolitiken. Läs mer om projektet här

Utökat område för gratis WiFi i Hudiksvall

I Hudiksvalls kommun finns redan gratis WiFi på flera platser, men nu har området utökats tack vare ett spännande samarbete mellan flera parter och projektpengar från EU.

Vi har projektlett en satsning om utökat område för gratis WiFi i Hudiksvall och samtidigt testat på nya tekniska lösningar. Detta arbete har vi gjort tillsammans med Fiberstaden, Hudiksvalls kommun, Glysisvallen AB, Hexatronic, Sörens EL och The Cloud, inleder Anna Gustavsson, senior projektledare Fiber Optic Valley

Lösning för framtiden på Glysisvallen

De samarbetande parterna kom under 2019 fram till att arbetet skulle genomföras på Glysisvallen i Hudiksvall, en intressant plats utifrån många olika aspekter.

Vi kom gemensamt fram till att Glysisvallen var en lämplig plats på grund av att det ofta är många människor i rörelse där och det sker många stora event runt platsen. Alla dessa typer av event kräver bättre och stabilare uppkoppling. En ytterligare anledning var att tekniken som skulle användas kunde installeras på ett lätt sätt utan att göra åverkan på asfalteringen.

Denna plats är en av flera WiFi punkter i Hudiksvall, men den skiljer sig från de övriga.

Det som skiljer denna plats ifrån andra WiFi-punkter som finns runt om i Hudiksvall är att denna innehåller en lösning för framtiden och förutsättningar för t ex 5G eller sensorer tack vare teknik från Hexatronic, fortsätter Anna Gustavsson

 

Drar nytta av befintligt stadsnät
Tekniken som installeras under juni 2020 kommer från Hexatronic, en systemleverantör som utvecklar, tillverkar och tillhandahåller fiberoptisk kabel- och infrastrukturlösningar. I Hudiksvalls har Hexatronic egen produktion av fiberkabel, dukt, kopparkabel och installationsmaterial. Genom att använda sig av deras InOne teknik i denna installation, så kan det befintliga stadsnätet enkelt utökas med traditionella installationsmetoder med inblåsning av kabel i dukt.

Med InOne systemet får vi nu även med strömförsörjning till de aktiva noderna i stadsnätet vilket underlättar nätplanering och behov av lokal strömförsörjning, vilket reducerar totalkostnaden för installationen, säger Tomas Flodin business manager, Hexatronic

InOne är optimerat för distribuerade aktiva system som WiFi, Kamerasystem, 4G,5G Micro radiosystem mfl. Och installationen fungerar även som demo för Hexatronic.

Detta exempel på Glysisvallen fungerar som en demo för oss och vår InOne-teknik. Där kan vi visa våra kunder hur vi kan vara med och bidra till påskyndandet av den digitala transformationen som kommer både samhället, företagen och individerna till nytta, fortsätter Tomas

Utökat WiFi tack vare projektpengar

Årligen genomförs en utlysningen av pengar från EU för att bygga ut de öppna näten på offentliga platser runt om i Europa. Varje projekt kan tilldelas 15.000 euro. Hudiksvall lyckades kamma hem denna peng vilket möjliggjorde denna utökning av öppet och gratis WiFi.

Tack vare pengarna från EU kunde vi lyckas med installationen och samarbetet mellan de olika parterna. Både vi på Fiber Optic Valley, kommunen och Fiberstaden har lagt arbetstid i projektet, Hexatronic sponsrade med delar av utrustningen och arbetstid, Glysisvallen betalar Sörens EL för att installera Hexatronics tenik och nu får the Cloud stå för driften framgent, säger Anna

Anslut till gratis WiFi
The Cloud är leverantör av WiFi-lösningen och har omfattande erfarenhet och kompetens att kunna leverera en skalbar, stabil och säker WiFi på gator och torg. The Cloud står för driften och det är enkelt att ansluta sig till nätet. Personuppgifterna som du lämnar hanteras av The Cloud och lagras enligt gällande lagstiftning.

Man väljer nätnamnet Glada Hudik och accepterar villkoren. Därefter kan man börja surfa fritt och obegränsat, det är gratis WiFi både inne på Glysis och runt hela utomhusområdet på Glysis, både konstgräsplan och friidrottsarenan, avslutar Anna

 

Uppkopplad domkraft gör industrin mer hållbar

En uppkopplad domkraft för industrin som går att hyra och som kan styras via mobilen, är det möjligt? Ja, det är det konstaterar forskare som under cirka ett år har arbetat med att ta fram en prototyp på en uppkopplad domkraft för företaget Simson Power Tools i Hofors. Ett arbete som gjorts för att bidra till en mer hållbar industri inom forskningsprojektet Hållbart värdeskapande för cirkulära affärsmodeller som drivs av forskningsinstitutet RISE genom Fiber Optic Valley i samverkan med stålklustret Triple Steelix och Högskolan i Gävle

Simson Power Tools i Hofors är ett litet företag med närmare tio medarbetare och har sedan 50-talet tillverkat domkrafter och hydrauliska verktyg. Deras smidiga verktyg är uppskattade bland kunder världen över. För att öka konkurrenskraften och vara en vinnare även i framtiden tillhör Simson de företag som försöker ställa om sin verksamhet till en mer hållbar produktion. Sedan cirka ett år tillbaka har de tillsammans med affärsutvecklare inom stålklustret Triple Steelix och experter inom RISE enhet för Tillämpad digitalisering undersökt olika möjligheter för att skapa en mer hållbar affärsmodell och tagit fram en prototyp för en uppkopplad domkraft 

Resultatet blev en domkraft som kan underlätta uthyrning, delningstjänster och datadrivet förebyggande underhåll som på sikt kan sänka antalet tillverkade domkrafter, öka livslängden på dessa och sälja service- och mertjänster till kunderna istället för enbart den färdiga produkten. I förlängningen innebär det en ökad grad av cirkulär ekonomi och en mer hållbar industri, berättar Erik Timan, forskare på RISE.  

Uppdraget har handlat om att utreda möjligheterna kring att hyra ut kompaktdomkrafter som ett led i en mer hållbar affärsmodell för Simson Power Tools.  

Därför föreslog vi i samarbete med forskare inom RISE att projektet skulle ta fram en prototyp av en uppkopplad domkraft. Vi har ett unikt samarbete i projektet mellan olika kompetenser som kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt, poängterar Nicklas Tarantino, utvecklingschef inom Triple Steelix.   

I början var huvudspåret att fästa sensorer på utsidan för att förstå användningen av och slitaget på domkraften. Senare togs beslutet att istället försöka motorisera prototypen då detta kan uppnå en rad fördelar som var svåra att realisera med enbart sensorer monterade på utsidan av huset.

Förutom att en uppkopplad domkraft skulle bidra till en mer hållbar affärsmodell så ser vi flera andra mervärden av en digitaliserad produkt som kan styras via t ex Bluetooth poängterar vd, Mikael Olofsson, på Simson Power Tools. Vi kan exempelvis sälja abonnemang i framtiden och olika informationstjänster. Och när vi kan styra en domkraft på distans innebär det en säkrare hantering och helt nya möjligheter öppnar sig som att exempelvis kunna styra flera domkrafter samtidigt. 

Simsons kunder består av exempelvis serviceavdelningar, serviceföretag, maskinimportörer och installatörer inom alla branscher som har olika slags lyft i sin verksamhet som exempelvis pappersindustri, stålindustri, varvsindustri, gruvindustri och energisektorn. I dagsläget har Simson ett 20-tal återförsäljare runt om i världen. Simson deltog även tidigare i satsningen Kickstart Digitalisering för att digitalisera sälj- och marknadsfunktioner och det här blir en förlängning av det arbete som redan påbörjats. 

Efter Kickstart-projektet har vi tagit tag i enkla saker som t ex ett streckkodsystem för våra produkter så att vi kan börja spåra dem och få bättre koll på våra slutanvändare. Att vi nu kopplar upp själva domkraften känns som ett naturligt steg i vårt strategiska utvecklingsarbete. Vi vill växa och bygga ett hållbart företag för framtiden så det här samarbetet med RISE, Triple Steelix, Fiber Optic Valley och Högskolan i Gävle har varit som hand i handske för oss, avslutar Mikael Olofsson 


ProjektetHållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller,drivs avRISEgenom Fiber Optic Valley i samverkan medHögskolan i Gävle, stålklustretTriple SteelixochRegion Gävleborg. Genom satsningen får företagen ett kostnadsfritt erbjudande att göra en flygande start i sitt förändringsarbete. Projektet pågår fram till 2021. Läs mer på cirkularaaffarsmodeller.nu 

Digitaliseringslösningen från Hudik sprider sig över världen

Det började med ett spånarmöte kring hur svensk industri ska kunna ta till sig digitalisering och slutade med ett koncept som nu går på export. Cirka 650 svenska små och medelstora företag har hittills tagit del av Kickstart Digitalisering. Ett koncept som utvecklats av Fiber Optic Valley och RISE i samarbete med Teknikföretagen och IF Metall. Något som är bevis på nyttan av att ha RISE och Fiber Optic Valley i kombo.

Svensk industri har sedan länge introducerat digitalisering, exempelvis i form av automation, men inte alltid tänkt digitalisering inom hela företaget, i alla verksamheter och heller inte fullt ut nyttjat värdet av den information man har. Den typen av tänk är dock nödvändigt för att effektivisera och upprätthålla konkurrenskraften för svensk industri.

När medlemmar i innovationsklustret Fiber Optic Valley i Hudiksvall samt lokala företrädare för Teknikföretagen och IF Metall hösten 2016 satte sig tillsammans för att diskutera vad man skulle kunna göra för att driva på digitaliseringen av de lokala industriföretagen blev det starten för konceptet Kickstart Digitalisering.

– Vi spånade ihop ett koncept och bjöd in tio företag som ingick i Hudiksvalls hydraulikkluster och testade konceptet på dem, berättar Anna Gustavsson, projektledare på Fiber Optic Valley och en av dem som var med och tog fram Kickstart Digitalisering.

Goda resultat från start

Tanken med Kickstart Digitalisering är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell. Konceptet består av tre kostnadsfria träffar där företagen får möjligheten att inspireras, samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering.

Tillväxtverket gillade resultatet av testet och finansierade en större testpilot som omfattade 100 företag på tio orter i landet. Som inspiratör och moderator fungerade Ola Wallberg, projektledare på Fiber Optic Valley som också han varit med från allra första början.

– Sedan starten har jag personligen träffat företag från Kalmar i söder till Kalix i norr i det här sammanhanget och det har verkligen varit lärande och roligt. Det finns så mycket att utveckla genom digitalisering, det har verkligen blivit tydligt vid våra workshops, säger han.

Samordning leder till bättre affär för alla

Ola Wallberg påpekar att ett företag ofta har flera olika datasystem för olika ändamål. Genom att samordna datainformationen kan man nå en rad affärsmässiga fördelar – både för kund och företag. Digitalisering skapar inte bara effektivare interna processer utan ökar också kundvärden. Med tillgång till transparent datainformation kan kunden exempelvis vara med och utforma eller bygga sin egen produkt.

– Även hos de företag som känner sig digitalt mogna finns det nästan alltid mer att göra. Knepet är att först titta på vilka behov man har. Sedan kan man undersöka om tekniken kan möta behoven. Och det kan den i nio fall av tio. Tänk behov före teknik är något som jag brukar upprepa, säger Ola Wallberg.

– Kickstart Digitalisering är upplagt så att alla kan känna igen sig. Man ges möjligheten att utgå från de egna behoven, som man vid första anblicken kanske inte ens inser att de kan mötas med hjälp av digitalisering. Sedan gäller det att ta små steg i taget. I utgångsläget handlar det oftast inte om att ställa om och skapa en helt ny affärsmodell – då blir det för stort, för dyrt och tar för mycket tid, säger Anna Gustavsson.

Ett koncept som sprider sig över världen

Testpiloten blev så lyckad att projektet skalades upp till en nationell satsning där man så här långt genomfört 85 Kickstarter och haft 650 deltagande företag över hela landet. Här kunde naturligtvis inte Ola Wallberg göra allt på egen hand utan ytterligare ett antal inspiratörer och moderatorer har utbildats i konceptet.

Kickstart Digitalisering har även utvecklats till en exportprodukt. Estland var först att visa intresse och Ola Wallberg reste över Östersjön för att utbilda ett antal inspiratörer och moderatorer även där. Även Lettland, Litauen och Finland har visat intresse liksom Österrike.

– Vårt arbetssätt är att inspirera och vår styrka är att våra idéer har en tendens att växla upp. Konceptet Kickstart Digitalisering används inte bara på industriföretag och industrinära företag, som var tanken från början, utan kan tillämpas i alla organisationer – behovet finns ju överallt, säger Sofia Pettersson, projektledare och kommunikatör på Fiber Optic Valley.

Ett exempel är den Kickstart Ola Wallberg genomfört med 150 tjänstemän på chefsnivå vid Hudiksvalls kommun.

– Förutsättningarna skiljer sig mellan ett industriföretag och en kommunal organisation, men att bli medveten om hur digitalisering kan påverka verksamheten – den delen är generisk, säger Ola Wallberg.

Coachning naturligt nästa steg

Konceptet Kickstart Digitalisering har lett till följdprojekt. Ett exempel är Kickstart Go som innebär att intresserade företag i Gävleborgs län har fått coachning och hjälp att skapa affärsmöjligheter med hjälp av digitalisering. Coachningen omfattade exempelvis gälla kompetensinventering, omvärldsbevakning eller interaktion med kunders och leverantörers affärssystem. Projektet är idag avslutat, men får en uppföljare till hösten 2020.

Ett annat exempel är en seminarieserie om hur ett företag på bästa sätt kan använda sina befintliga data för att skapa värde.

– Vi vill och ska bidra till att svenska företag blir mer konkurrenskraftiga och har specialiserat oss på transformation där digitalisering bara är en bit. En annan viktig bit är hållbarhet där vi tror att digitalisering är ett centralt verktyg, säger Ola Wallberg.

Blev rätt från start

Redan från början var gruppen bakom Kickstart Digitalisering noga med paketeringen av konceptet. Syfte och mål var formulerat, en domän registrerades och det fanns ett färdigt formspråk. Sedan dess har nästan ingenting ändrats.

– Jag är road av grafisk formgivning, så det var jag som tog fram hela den grafiska biten till konceptet. Då trodde jag aldrig att det skulle bli så stort. Men de färger och former som jag satte finns fortfarande kvar, berättar Sofia Pettersson.


Kickstart Digitalisering ingick i Tillväxtverkets satsning Digitaliseringslyftet och Hudiksvalls kommun har fungerat som pilotkommun. Kommunen, regionen och företagen har arbetat tillsammans med Fiber Optic Valley och RISE i projektet.

Den nationella satsningen Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, RISE, IF Metall, IUC samt Swedish Incubators & Science Parks och projektet finansieras av Tillväxtverket.

Läs mer på kickstartdigi.se

Nå internationella marknader genom digitala relationer

Den rådande pandemin sätter inte stopp för internationella projekt. Det som krävs är en omställning och satsning på digitala verktyg, vilket är något som man gör i projektet eMesai. Där får nu små och medelstora företag möjlighet att nå nya marknader i bland annat Indien genom nya arbetssätt och processer.

Vi vill hjälpa små och medelstora företag att göra nya affärer i Indien, men på grund av den rådande pandemin har vi fått ställa om vår process. Tidigare hade vi tänkt att förbereda företagen på hemmaplan och sedan göra flera resor gemensamt. Men nu ställer vi om till mer digitalt och gör mer av en digital guide som företagen kan följa för att lyckas med sina affärer, säger Stina Jonsson, projektledare Fiber Optic Valley/RISE

Utnyttja befintliga strukturer

För att fortsätta stötta små och medelstora företag tar man nu hjälp av det stora affärsnätverket EEN – Enterprise Europé Network och flera andra partners.

Vi på Fiber Optic Valley och RISE hjälper till att identifiera, registrera och beskriva företagen i EENs databas. På så sätt utnyttjar vi redan befintliga strukturer och kan på lättare sätt lämna över till våra partners i Indien, där vi samarbetar med EBTC. Vi har också samarbetat med Business Sweden India som delat med sig av erfarenheter om Indien, fortsätter Stina

Lättare tillgång till företagskontakter

Genom ett avtal mellan EBTC (European Business and Technology Center) och RISE kan svenska företag få snabb tillgång till företagskontakter i Indien och få stöttning i olika digitala matchmakings.

Vi tror och hoppas att detta arbetssätt kommer att göra att flera företag kommer fram till en affär snabbare. Tillsammans med EBTC så kan vi få till digitala möten med relevanta partners för våra små och medelstora företag. Men sen är ju vår förhoppning, att vi ska kunna göra ett fysiskt möte i framtiden eftersom vi också tror på vikten av att skapa sådana relationer, avslutar Stina

Vill du veta mer om satsningen och hur ditt företag kan delta?
Kontakta stina.jonsson@ri.se, christoffer.andresen@ri.se eller susanne.nylen@ri.se


Om eMesai

Med stöd från Interreg Central Baltic kan Fiber Optic Valley och RISE erbjuda små och medelstora företag att undersöka nya marknader i södra Afrika, Indien och UAE. Satsningen vid namn eMesai drivs tillsammans med IT-kluster från Lettland och Estland och ska pågå till första kvartalet 2021. Läs mer om projektet här

 

 

Digital praktik – det går också

Under tio veckor har Simone Jonsson gjort sin praktik hos oss aktörer på Käppuddsgatan i Hudiksvall, vanligtvis studerar hon till affärsutvecklare vid YrkesAkademin. På grund av den rådande pandemin genomfördes hennes praktik digitalt, vilket visade sig gå minst lika bra som att vara fysiskt på plats.  

Det var ju lite annorlunda till en början, men man kom snabbt in i det tack vare täta avstämningar, digitalt fika och genom att bli inkastad i olika projekt direkt, inleder Simone Jonsson.

Bred insyn hos flera aktörer
Simone studerar affärsutveckling mot besöksnäringen på YrkesAkademin, en distansutbildning på två år i Örnsköldsvik och hon blir färdigutbildad i januari 2021. Under sina tio veckor hos aktörerna på Käppuddsgatan har hon hunnit med mycket och fått insyn i både små och stora projekt.

Jag har lärt mig mycket inför kommande arbetsliv och i en roll som affärsutvecklare. Att få ta del av alla initiativ på Käppuddsgatan, så som Propell Innovation, Fiber Optic Valley och RISE har varit väldigt lärorikt och samtidigt resulterat i mycket information att ta in under så kort tid, fortsätter Simone.

Bland annat har Simone fått träffa personer med kreativa affärsidéer på Propell Innovation, varit med i olika internationaliseringsprojekt som Fiber Optic Valley och RISE driver samt koordinerat och planerat inför det digitala eventet Innovation Week X.

Jag har fått göra allt ifrån att delta i interna och externa möten, träffat idéägare, samtalat med företagsfrämjare och varit med och skapat marknadsföringsmaterial för olika projekt. Det har varit händelserika veckor, trots att det mesta har skett digitalt.

Möjligheter framöver
Efter ett välförtjänt sommarlov ska hon tillbaka till studierna och sedan får tiden utvisa vart hon hamnar.

Jag hoppas såklart att det finns möjligheter hos någon av aktörerna på Käppuddsgatan efter att jag avslutat mina studier. Det skulle passa så bra med tanke på den utbildning som jag har valt. För då får jag vara med och bidra med utveckling och samverkan i företag inom Gävleborgsregionen, avslutar Simone.

Verktyg för att mäta digital mognad

Utvärdera ditt företags digitala mognad med hjälp av rekommendationsverktyget ”Online SME Digital maturity recommender tool” https://www.diginnotool.eu/hem. Här kan du höra affärsutvecklaren Ola Wallberg från Fiber Optic Valley inom RISE Research Institutes of Sweden i en intervju med Simone Jonsson, som berättar om hur din verksamhet kan dra nytta av verktyget.

Verktyget riktar sig till små- och medelstora företag och är framtaget inom projektet Diginno BSR
Läs gärna mer här; https://www.diginnobsr.eu/.

Ställ om till cirkulära affärsmodeller

Vill ditt företag ha en flygande start och få hjälp att ställa om till mer cirkulära affärsmodeller? Hör Stina Jonsson, projektledare på Fiber Optic Valley inom RISE berätta om ett erbjudande till små och medelstora företag i Gävleborg som vill ställa om mot en cirkulär riktning.

Läs mer om projektet på cirkularaaffarsmodeller.nu/

Klippet var en del av Innovation Week X som pågick under 29 maj-2 juni

 

Växla upp er digitalisering

Hur gör man egentligen för att växla upp och komma igång? Hur ska man tänka, hur ska man agera för att sätta igång digitaliseringen av verksamheten? Lyssna till ett klipp med Ola Wallberg, affärsutvecklare på Fiber Optic Valley inom RISE som berätta om fyra punkter som de flesta verksamheter och företag behöver tänka på för att växla upp sin digitalisering.

Klippet var en del av Innovation Week X som pågick under 29 maj-2 juni

Normkreativ innovation – kreativa arbetssätt för att inkludera allas idéer

Ta del av tips från Julia Jonasson TolvRISE som är expert inom normkreativ innovation och tjänstedesign.

Julia Jonasson Tolv arbetar som projektledare inom normkreativ innovation och tjänstedesign på RISE och har ett särskilt intresse för hur normer påverkar innovationsförmågan hos individer och organisationer. Jonasson Tolv håller också utbildningar i normkritik och normkreativa innovationsmetoder.

Klippet var en del av Innovation Week X som pågick under 29 maj-2 juni