Meny

Radarbolaget lanserar fukthaltsmätning via unik molntjänst för skogsindustrin  

– Det är svårt att se skogen för alla träd, säger Patrik Ottosson, vd på utvecklingsföretaget Radarbolaget i Gävle som tagit ytterligare ett kliv i utvecklingen av en produkt som mäter fukthalten i träflis.

När Patrik började se på fukthaltsmätning i hjullastarskopor med nya ögon öppnade sig nya möjligheter och nu blir produkten även en molnbaserad tjänst som går att köpa som abonnemang. En mer hållbar affärsmodell helt enkelt. Först i kön står kunder som värmekraftverk, massabruk, pappersbruk och sågverk, helt enkelt de som använder träflis på ett eller annat sätt.

Mäter fukthalten i träflis direkt i lastskopan

Tjänsten lanseras i samarbete med Söderhamnsföretaget Redskaparna som tillverkar redskap och utrustning för industrin som till exempel skopor, snöplogar och kranarmar. Radarbolagets komponent i tjänsten är ett radiobaserat sensorsystem som mäter fukthalten i träflis direkt i lastskopan. Ett värmekraftverk vill mäta fukten i träflis för att i slutändan möjliggöra effektivare förbränning i värmepannorna.

– Det är viktigt att bestämma fukthalten i trädbränslet direkt i tillförselprocessen för att få rätt betalning, bättre uppföljning och styrning av träflisinköp, effektivare logistik på depåer och bränsleplaner samt snabbare och enklare mätning för chauffören berättar Patrik. Och med en molntjänst gör vi så att kunden inte ska bekymra sig över en pryl utan de köper en tjänst istället och hårdvaran ska bara fungera. Vill man hyra både lastskopa och molntjänst så ska det också vara möjligt. Tjänsten gör att vi bidrar till en hållbar utveckling och får dessutom mer trogna affärsrelationer på sikt.

Kommer ut på marknaden under 2021

Radarbolaget är mitt i en intensiv period där de själva finjusterar mätmetodiken och bygger själva molntjänsten. Målet är att de första skoporna finns tillgängliga på marknaden i början av nästa år.

-Det här är en innovation som innebär en enorm potential för många företag som idag bestämmer fukthalten manuellt genom torkning och vägning. Vi går från ett dygns mätning till mätning på någon sekund. Dessutom mäter vi stora mängder och direkt i skopan. Därför löser vi också en annan utmaning man har idag – att erhålla god representativitet i mätningen. Idag ska några enskilda liter träflis i ett stickprov representera en hel skopa eller ett helt lastbilslass. Det är ju en utmaning. Så det är inte konstigt att vi redan har blivit kontaktade av företag som vill köpa tjänsten innan vi ens har lanserat den!

Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, drivs av RISE genom Fiber Optic Valley i samverkan med Högskolan i Gävle, stålklustret Triple Steelix och Region Gävleborg. Genom satsningen får företagen ett kostnadsfritt erbjudande att göra en flygande start i sitt förändringsarbete. Projektet pågår fram till 2021. Läs mer på cirkularaaffarsmodeller.nu

Utvecklingsbolaget Radarbolaget är lokaliserade i Gävle. Företaget startades 2004 och omsätter ca 5,5 MSEK på en global marknad. De utvecklar radar- och radiobaserade mätapplikationer till tuffa miljöer, som synliggör processer för online-kontroll. Läs mer på www.radarbolaget.com

Effektivare introduktionsprocess med 3D-skanner


Som delaktiga i nätverket #DIGINNOBSR delar vi med oss av goda exempel från olika företag runt om i världen som har genomfört någon form av digital transformation.

Den finska system- och komponentleverantören HT Laser har digitaliserat sina produktintroduktionsprocesser. Dimensionskontroller utförs med hjälp av en 3D-skanner. Mätningarna kommuniceras enkelt mellan företag, designers och kunder – något som avsevärt har effektiviserat produktionen. Läs mer här.

Bli expert på att nätverka

Susanne Nylén från Fiber Optic Valley/RISE delar med sig av konkreta tips i konsten att nätverka på årets IT-forum. FindIT arrangerar årets IT-forum digitalt och bjuder på flera intressanta digitala föreläsningar och workshops. 

Lyssna till Susannes tips för hur du tar ditt nätverkande till en ny nivå.  Varför ska man nätverka? För att varje människa du möter kan öppna en dörr till nya möjligheter. Men hur gör man då? I det här avsnittet berättar Susanne Nylén om hur man gör för att få ut det mesta av sitt nätverkande.

Under hela oktober månad hittar du två till fyra nya filmer i veckan – så håll utkik på IT-forum Talks.

 

 

Fler än 10 tips för bättre digitala möten

Att kunna mötas digitalt har blivit viktigare än någonsin när många jobbar hemifrån och vi inte kan träffas i större grupper.

Mötesledarskapet blir extra viktigt. Vi behöver vara extra pedagogiska och ibland övertydliga. Guida genom dokument, visa exakt var deltagarna ska läsa och så vidare. Vi behöver vara snälla mot oss själva och hjälpsamma mot varandra vad gäller teknikstrul.

Här kommer några blandade tips från olika håll

 • Anslut i tid
 • Ha bra ljudutrustning, hörlurar med mikrofon är bättre än datorns inbyggda högtalare
 • Testa ljudet, innan mötet
 • Placera gärna datorn /webbkameran lite högre än normalt
 • Undvik starka ljuskällor (fönster, lampor) bakom dig
 • När du inte pratar, stäng av mikrofon
 • Om tekniken tillåter – ha gärna video på för en mer personlig känsla
 • Använd chattfunktionen lite oftare istället för att gå in och bryta ljudöverföringen
 • Ha alltid en backup-plan om systemet går ner, till exempel genom att ha mobilen redo

Tydligt mötesledarskap;

 • Gör mötesagendan känd för alla
 • Ha en tydlig struktur som ger alla lika möjligheter att delta i samtalet
 • Fördela ordet
 • Acceptera en digital kvart i början av mötet.
 • Chefen kan låta en annan person vara mötesledare. Mötesledare kan hålla ordning på talarordning och liknande, så att chefen kan fokusera på själva mötet.
 • Utse en person som är ansvarig för tekniken.
 • Försök att låta varandra prata till punkt. Undvik att tala i mun på varandra med utfyllnadsord, inlevelseljud och avbrytande meningar
 • Våga testa, våga göra fel och lär av varandra!

 

Digital workshop den 6/10 ”Så tjänar du pengar på en hållbar affärsmodell” inom satsningen Hållbart värdeskapande.

Demobooster matchar företagens digitala behov

Som delaktiga i nätverket DIGINNO delar vi med oss av goda exempel från olika företag runt om i världen som har genomfört någon form av digital transformation.

Demobooster är en digital plattform som matchar de digitala behoven hos företag inom tillverknings- och process- och serviceindustrin med lösningsfokuserade och innovativa leverantörer som är specialiserade på programvara och inbäddade lösningar.

Läs artikeln här

Så utvecklar du dina idéer

Vad behöver du för att komma igång med dina idéer? Vilka verktyg och metoder lämpar sig bäst? Vad behöver man tänka på inför att skapa nya produkter och tjänster? Vår startupcoach Martin Askne hjälper både privatpersoner och företag att utveckla nya idéer och innovativa affärsmodeller.

Innovationscoach, startupcoach, idécoach, idérådgivare, innovationsrådgivare, Lean Startupcoach – ja titlarna är många. Som tidigare parallellentreprenör och medgrundare till 14 innovativa startups har Martin Askne gedigen erfarenhet kring innovations- och utvecklingsfrågor.
– Min största drivkraft är att peppa personer och få dem att våga utveckla sina idéer. Jag pushar på och ser till att den som driver en idé kommer framåt och får olika typer av stöd längs vägen.

Propell stöttar människor med idéer
Under 2015 var Martin med och öppnade upp dörrarna till innovationsmiljön Propell Innovation Hub i Hudiksvall. Sedan dess har han jobbat för att vidareutveckla verksamheten.
– Propell har till uppgift att stötta människor och företag som har kreativa idéer och hjälpa dem att komma framåt genom beprövade innovationsmetoder. Ett av våra mål är att förse vår regionala inkubator Movexum med inkubationsklara innovationer. En annan uppgift vi har är att accelerera innovation och agera mötesplats mellan små- och medelstora företag och startups.

MARTINS BÄSTA TIPS FÖR ATT KOMMA IGÅNG

 1. Gör en omvärldsbevakning – googla på din idé. Finns den redan?
 2. Dela med dig. Skapa ett bra team kring din idé så att du har någon att bolla alla dina frågor med och fördela olika arbetsuppgifter. Det kommer inte att hända något med din idé om du inte verifierar den och börjar jobba med den.
 3. Prata med tilltänkta kunder. Samla på dig så mycket information som möjligt om dem och identifiera behov och önskemål. Du kan få många svar på vägen bara av att prata med kunden. Kanske inser du att din idé inte är bra nog, att något behöver ändras – eller att du är på helt rätt väg.

DIGITAL TRANSPORTINFORMATION FÖR BÄTTRE LOGISTIK

Som delaktiga i nätverket DININNO delar vi med oss av goda exempel från projekt och företag där det genomförs någon form av digital transformation.

DIGINNO-Proto handlar om att digitalisera transportdokument, för att underlätta för såväl transportföretag som myndigheter. Det ska leda till mindre pappersarbete i logistiksektorn och bättre förutsättningar för transportinformation. Just nu pågår tester av den digitala handelsvägen mellan Estland, Lettland, Litauen och Polen.
Lär mer här.

VÄX HUDIKSVALL – temaveckor för hållbar tillväxt

Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) arrangerar under hösten tre temaveckor under flaggen VÄX Hudiksvall, där bland annat RISE, Fiber Optic Valley och Propell medverkar.

Näringslivsbolaget driver nätverk inom tre områden som skapar hållbar tillväxt; lokalproducerade livsmedel, lokal handel och råvaran trä. Under temaveckorna kommer du att kunna ta del av intressanta föreläsningar, artiklar och stories kring lokala företag som är verksamma inom dessa områden. Syftet är att väcka intresse för viktiga branscher, bygga hållbara nätverk och på så sätt skapa förutsättningar för att starta, utveckla och etablera företag i kommunen.

Vecka 36: Lokal mat & dryck

Vecka 41: Lokal handel

Vecka 49: Råvaran trä

Information om VÄX Hudiksvall uppdateras löpande HÄR.

 

 

Ett kluster för startups inom robotik och automatisering

Som delaktiga i nätverket DIGINNO delar vi med oss av goda exempel från projekt och företag där det genomförs någon form av digital transformation.

Ett intressant exempel kommer från vårt grannland Danmark. Odense Robotics erbjuder olika typer av stöd till nystartade företag inom robotik och automatisering.

Läs mer här.

Fiber Optic Valley lyfter regionalt samarbete till EU nivå

Inom ramen för projektet Inno Industry marknadsförs goda exempel på regional innovation från Gävleborg i en internationell välrenommerad databas. Projektet sprider goda exempel på hur regionerna i Norra Mellan Sverige samverkar med andra aktörer kring innovationer och ekonomisk strukturomvandling. Målet är att inspirera övriga Europa och öppna upp för erfarenhetsutbyte.

Vi gör bra saker i vår region och vi vill att fler ska se nyttan med hur vi tänker och agerar kring just regional innovation och utvecklandet av nya modeller, säger Torbjörn Jonsson, senior projektledare Fiber Optic Valley

En artikel har blivit publicerad i ”Europé Policy Learning Platform – Database” och gör att policymakers runt om i Europa kan konsultera, inspireras och kontakta Fiber Optic Valley för ytterligare utbyte av erfarenheter. Artikeln handlar om de fem smarta arenorna som finns i Region Gävleborg och som bygger på fem styrkeområden för att förbättra regional innovation och ekonomisk omvandling.

 Målet med dessa smarta arenor är att utveckla nya modeller och påskynda innovationsprocessen, från idé till produkt. Vår artikel framhäver vikten av bra samordning för varje smart arena, det gäller att ha bra koordinering och att alla inblandade intressenter i dessa smarta arenor ofta möts för att sprida och dela kunskap, avslutar Torbjörn.

Läs hela artikeln på Interreg Europe
Läs mer om de smarta arenorna på Region Gävleborgs hemsida.

Om Inno Industry
Inno Industry syftar till att öka antalet kluster inom EU som stöder övergången till Industri 4.0 genom utveckling av nationella och regionala strukturer. Projektet är ett interregionalt samarbetsprojekt med nio partners som ska förbättra innovationsinfrastrukturpolitiken. Läs mer om projektet här