Meny

”Vi ställer inte in, vi ställer om”

– Med anledning av den senaste tidens spridning av coronaviruset går vi på Fiber Optic Valley och Propell Innovation över till att jobba mer digitalt. Kontoret är för närvarande stängt och istället träffar du oss via telefon och online – tveka inte att höra av dig.

Vi står inför stora utmaningar och funderar du som företagare på hur det påverkar dig, så vill vi passa på att rekommendera verksamt.se – här finns samlad information från olika myndigheter värd att känna till. Tillsammans ställer vi om till ett digitalt hållbart samhälle. Nu är det viktigare än någonsin.

Mattias Öhr, enhetschef Fiber Optic Valley & Propell Innovation i Hudiksvall

Läs mer i vårt extrautskick till våra kunder och partners

Med senaste tekniken skriver offerterna sig själva

Redskaparna i Söderhamn effektiviserar offerthanteringen med den senaste tekniken. Med stöd av digitaliseringscoacher från Stegs & Sisters har man fått lösningsförslag som kan spara tid och minska den manuella handpåläggningen. 

– Offerering och prisberäkningar sker idag till både direkta kunder och till återförsäljare. Trots att vi har prislistor och en viss standardisering av produktsortimentet så innebär processen mycket handpåläggning, säger Bengt Jansson, vd Redskaparna

Redskaparna tillverkar redskap och utrustning för entreprenadmaskiner. Deras produktsortiment är stort och innefattar delvis standardiserade produkter som flertalet modeller av skopor, plogar och gafflar. Dessutom gör Redskaparna mycket specialprodukter och kundanpassningar. Marknaden består av kunder inom industrin, hamn, renhållning, flishantering mm. Redskaparnas verksamhet bedrivs i Söderhamn med kontor i Söderala och tillverkningen sker i Ljusne.

Beräkning av pris och offerter

Redskaparna är i tillväxt där ordervolymer och produktsortiment ökar. Med detta kommer även viss växtvärk för företaget.

– Vi behöver rationalisera och effektivisera vissa processer för att främst kunna frigöra tid till andra uppgifter. Just en sådan process är beräkning av pris och offerter, fortsätter Bengt

Redskaparnas önskan är att lyfta lägsta nivån för detta arbete, den nivån man utgår ifrån när det blir dags för handpåläggning.

– Vi funderade på om man inte kunde använda en offergenerator som i vissa fall ger färdiga offerter direkt och som man sedan kunde göra manuella handpåläggningar när det bara gäller specialanpassningar. Men vi behövde kompetens för att se över saken närmare, fortsätter Bengt.

Koppla ihop olika system

För att undersöka saken fick man genom projektet Kickstart Go hjälp av digitaliseringscoacher från Stegs & Sisters.

– Vi började med att sätta oss in i Redskaparnas verksamhet och undersöka vad man kan göra mer med befintliga system och vilka funktioner man kan uppnå med kompletterande funktioner. Därefter fortsatte vi jobba fram lösningsförslag på deras frågeställning, säger Mella Stegs, ägare Stegs & Sisters

Lösningen skulle kunna spara tid för Redskaparna.

– Lösningen innebär inte något eget systembygge för företaget utan det kopplar ihop olika system som de redan har. Det är en offertgenerator som kan användas internt såväl som läggas ut på hemsidan där hela eller delar av processen kan skötas av kund, säger Mella Stegs

Men hur Redskaparna går vidare med lösningsförslaget får framtiden utvisa.

– Det är nyttigt och lärorikt att låta externa undersöka vår verksamhet. Det vi nu fått är en bra bild av Stegs & Sisters på hur vi kan ta det här vidare, men sen är det upp till oss vilket digitaliseringstempo vi ska hålla framöver, avslutar Bengt Jansson


Om Kickstart Go Sydöstra Norrland Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­Projektet avslutades 31 dec 2019.

 

Därför ska du paketera din berättelse

Har du svårt att förklara vad ditt företag erbjuder? Funderar du på om det är sociala medier, köpta annonser eller en broschyr du ska lägga marknadsföringsbudgeten på? Sofia Pettersson är paketeringsproffs för Fiber Optic Valley och Propell Innovation och här kommer några av hennes viktigaste kommunikationstips.

Det gäller framför allt att ta reda på vilka kommunikationskanaler som fungerar för den målgrupp du vill nå, säger Sofia. Och i dagens mediebrus är det viktigare än någonsin att berätta en bra historia för att ha en chans att nå fram överhuvudtaget.

Framgångsfaktorer för kommunikationsarbetet
Sofias stora expertområde är formgivning och en känsla för detaljer som skapar helhetsintryck. Dessutom är Sofia en diplomatisk fena på att parera skilda krav på kommunikation från finansiärer, kunder, samarbetspartners och medier.

Det är viktigt att vara flexibel och känna ett engagemang för kommunikationen. Att planera in kommunikationsinsatser i det man gör, kan vara avgörande för om ni kommer att lyckas eller inte.

Ett av hennes ansvarsområden är att kommunicera flera olika utvecklingsprojekt och det har sina utmaningar.

Jag är bra på att ta in expertis där jag själv inte räcker till, det tror jag är en framgångsfaktor för alla som jobbar med kommunikation. Som kommunikationsansvarig för olika projekt handlar det ofta om att vara en bra beställare av kommunikationstjänster.

Paketering av koncept
Under 2016 skapade Sofia tillsammans med två andra kollegor konceptet Kickstart Digitalisering, som handlar om att ställa om svensk industri till en digital värld. Sofia ansvarade då för den kommunikativa paketeringen när det gäller storytelling, grafisk form och digital produktion.

Sedan starten har jag varit konsekvent med att vi ska paketera budskapet på ett enhetligt sätt för att bygga igenkänningsfaktorn, oavsett vilka aktörer som varit involverade i konceptet på olika orter i Sverige. Och vi har kommunicerat framgångsberättelser från företag löpande under hela projektet vilket har skapat förtroende och byggt varumärket Kickstart Digitalisering.

Kickstart Digitalisering som koncept har tack vare Sofias strategiska kommunikationsarbete blivit ett koncept som under 2018 togs över av Teknikföretagen och som nu spridits till över 500 industriföretag runt om i Sverige.

Kommunikationstips till idéägare

Andra som får ta del av hennes kommunikationstips är innovatörer och idéägare på Propell Innovation. Med erfarenhet av att arrangera event och samla flera företag på nischade arenor har hennes erfarenhet uppmärksammats inom regionen.

Jag fungerar ofta som bollplank för innovatörer som behöver hitta kostnadseffektiva kommunikationsvägar för att nå ut med sina budskap. Och ofta är de bästa kommunikationskanalerna de som inte kräver en stor budget. Kanaler som sociala medier där du själv kan publicera din berättelse eller om du lyckas väcka intresse hos någon journalist för din historia och kan få publicitet den vägen är jättebra vägar att nå ut. Man kommer ganska långt med en berättelse som fångar mottagaren, ett välformulerat budskap och ett målmedvetet långsiktigt, hårt arbete!


Sofia bästa tips för att nå ut med sitt budskap

  1. Börja i rätt ände! Vilka är det du vill nå med din berättelse om företaget/tjänsten/produkten?
  2. Fråga målgruppen! Om du inte vet vilka kommunikationskanaler du ska använda, fråga några ur den grupp du vill nå, var hämtar de sin information?
  3. Berätta så att du berör de du vill nå – om du t ex vill nå ut i lokala medier, på vilket sätt påverkar din berättelse just din stad eller by?
  4. Tänk på att vara konsekvent och enhetlig i ditt sätt att kommunicera när det gäller grafiskt material, logotyp och bildval – då bygger du ett varumärke som man känner igen.
  5. Ta hjälp! Alla kan inte vara bäst på allt. Vi är oftast starkare på något område, till exempel bra på att skapa illustrationer och bilder men inte lika bra på att skriva. Mycket i kommunikationsrollen handlar om att vara en bra beställare av specialisttjänster inom kommunikation.

Därför lönar det sig att satsa på hållbart företagande

Vilka affärsmöjligheter innebär en hållbar företagsutveckling? Vad är en cirkulär affärsmodell? Och hur stort intresse finns det hos företagen i Norra Mellansverige?

För ExTe är det avgörande att ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling för att vara konkurrenskraftiga på en global marknad, säger Lina Bylund, platschef på ExTe i Färila. Vi har börjat ta olika steg som att öka kunskapen genom att delta i ett ledarutvecklingsprogram med fokus på inkludering och jämställdhet för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har även startat ett strategiskt arbete för hur vi kan bidra till Agenda 2030 och de globala målen. För att få koll på nuläget och kunna sätta mål för exempelvis vår CO2-påverkan kommer Fiber Optic Valley under våren 2020 att hjälpa oss med en CO2-uträkning på valda delar i produktionen.

Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, drivs av RISE genom Fiber Optic Valley i samverkan med Högskolan i Gävle, stålklustret Triple Steelix och Region Gävleborg. Genom satsningen får företagen ett kostnadsfritt erbjudande att göra en flygande start i sitt förändringsarbete. Förutom ExTe i Färila deltar exempelvis Plyfa Plywood i Hassela, Isakssons Rostfria i Borlänge och Simsons Power Tools i Hofors som också ser möjligheterna med att stärka sin konkurrenskraft genom att jobba mer hållbart.

Varför behövs projektet?
Från EU-kommissionen kommer tydliga signaler på att Europa ska styra mot en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Cirkulär ekonomi, där allt ses som en resurs och avfall inte existerar, är en av hörnstenarna för att uppnå det.

Framförallt krävs mer kunskap och bättre stöd för att komma igång med sitt arbete mot en mer cirkulär verksamhet. Genom riktade insatser får företagen hjälp med allt från analyser och kunskapspåfyllning till att genomföra mätningar i produktionen eller att testa nya material. Målet är att bidra till att skapa ett stort mervärde för kunder, minska koldioxidutsläpp och utveckla marknaden för att cirkulera material och minska avfall, berättar Stina Jonsson, projektledare Fiber Optic Valley/RISE.

Konceptet Kickstart Digitalisering sprids i Europa

Konceptet Kickstart Digitalisering sprids nu till övriga Europa. Estland är redan igång, Lettland och Litauen har startat och nu presenterar Fiber Optic Valley och RISE även konceptet för innovationsaktörer från åtta olika länder i Österrike.

Det är roligt att se en export av ett framgångsrikt koncept. Estland är redan igång och kör medan aktörer från Lettland och Litauen inte är så långt efter – sedan börjar ju ännu fler länder att visa intresse, säger Ola Wallberg affärsutvecklare på RISE och Fiber Optic Valley, men även en av skaparna av konceptet

Kickstart Digitalisering handlar om att sätta igång en digitaliseringsresa för företag kopplade till tillverkande industri. Fiber Optic Valley och RISE tog fram kickstartskonceptet i Hudiksvall under slutet av 2016 tillsammans med Teknikföretagen och IF Metall. Totalt har 550 små och medelstora industriföretag nåtts under två år i Sverige.

Vi åker i väg till Krems i början på mars för att berätta för flera internationella aktörer om allt positivt som kommit ur den svenska varianten av Kickstart Digitalisering. Förhoppningen är att de också skulle vilja använda sig av konceptet för att utveckla sina företag inom digitalisering, säger Torbjörn Jonsson, affärsutvecklare RISE och Fiber Optic Valley

Nya kontakter skapades mellan företag och arbetssökande med utländsk bakgrund

 

 

”Extra bra var att möta människor som man annars inte skulle träffa”  ”Proffsiga föreläsare med tydlig förankring i verkligheten”  ”Bra mötesplats!” ”Så viktigt att sammanföra arbetssökande och företag”

Hur skapar du affärsnytta med mångfald på arbetsplatsen? Och kulturskillnader – vad är det egentligen? Är vi svenskar så normala som vi tror?

Närmare 40 chefer från ett tjugotal regionala företag och organisationer och närmare 50 arbetssökande med utländsk bakgrund möttes den 19 februari på Aktivitetsfabriken i Hudiksvall. Nya insikter och nya kontakter var målet med dagen. Två parallella föreläsningar med rekryteringsföretaget Novare Potential avslutades med gemensam mingellunch.

Initiativtagare till dagen var Lennart Sundh, vd på XLENT i Hudiksvall som vill att fler ska börja förstå kopplingen mellan affärsnytta och mångfald.

Kulturen är vår viktigaste konkurrensfördel och vi har en målbild att återspegla samhällets sammansättning. Eftersom 70% av alla rekryteringar sker via kontakter och de flesta av våra affärer görs genom befintliga relationer, så ökar vi våra kontaktytor och affärsmöjligheter genom större mångfald bland våra medarbetare poängterade Lennart.

Lennart berättade även om XLENTs samarbete med Novare och hans nya kollega Abed Naqeeb som precis flyttat till Hudiksvall berättade om sin resa för att få jobb i Sverige.

Språkkunskaper för en internationell marknad

Från Novare föreläste Kinan Halal och Farzad Golchin om affärsnyttan med mångfald för företagen. Susanna Vaara och Lana Haddad gav kunskap om svensk företagskultur och olika verktyg för att hitta vägen till jobb i Sverige. De arbetssökande som deltog har en stor bredd av utbildningar som exempelvis ingenjör, systemtekniker, finansanalytiker, elektriker, lärare, undersköterska och hantverkare. Dessutom har de språkkunskaper som arabiska, ryska, kinesiska, engelska, persiska, kurdiska, rumänska med mera, en enorm resurs för företag på en internationell marknad.

Dagen arrangerades av RISE genom Fiber Optic Valley i samverkan med XLENT, Hudiksvalls Näringslivsbolag och Företagsutbildarna.

DellenMejeriet växer genom ny digital teknik

DellenMejeriet i Delsbo är inne i en fas där fokus är på expansion och tillväxt. Genom att få digitaliseringscoachning som ser över deras administration och deras interaktion med kunder, blir de nu mer redo att möta framtiden.

 

”Vi siktar högt”

DellenMejeriet etablerades 2016 och började leverera sina produkter till butiker i april 2017.  All verksamhet drivs i Delsbo. De producerar mejeriprodukter av huvudsakligen mjölk som hämtas från närliggande lantbruk. Deras produkter säljs till ett sextiotal butiker runt om i Hälsingland.

Vi är just nu inne i en expansion där vi siktar högt och har planer på att ta våra produkter utanför närregionen, säger Leif Björklund, vd DellenMejeriet.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.jpeg

Men inför en expansion behövde DellenMejeriet hjälp att se över sin administrativa hantering och interaktionen med kunderna. Genom att söka till projektet Kickstart Go förväntades man få hjälp med dessa behov.

Vi vill växla upp och hitta bättre lösningar för bland annat hur vi tar emot beställningar via webben och då tyckte vi att projektet var en bra början för att komma igång, fortsätter Leif Björklund.

Kopplar samman system

Idag tar DellenMejeriet emot sina beställningar av produkter via en egen framtagen lösning.

Idag använder vi oss av en lösning där vi kombinerar verktygen Google Forms med ett vanligt Exceldokument. Det är ju inte en optimal hantering, säger Leif Björklund

Önskemålet från DellenMejeriet var också att man skulle kunna koppla samman lager, order, leverans och fakturering på ett enkelt sätt. Samtidigt som man inte var riktigt redo att kliva in i ett stort ERP-system och göra en total omställning av alla system man har i dagsläget. Till sin hjälp fick man digitaliseringscoachen Annika Bach från CGI att undersöka saken.

Vi undersökte DellenMejeriets nuläge, behov och förutsättningar. Det hela började med att vi gjorde en workshop på plats hos DellenMejeriet för att analysera problematiken med deras administration, säger Annika Bach, CGI.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Slide2_annika.jpg

Vägen framåt

CGI kunde i slutet av coachningen leverera ett antal aktiviteter som kan effektivisera DellenMejeriets verksamhet och föra dem framåt.

DellenMejeriet har vad vi förstått fått en djupare förståelse för sina verksamhetsprocesser. De har fått flera olika förslag på hur de går vidare med hjälp av digitalisering. Bland annat presenterade vi två lösningsalternativ som kan stödja DellenMejeriets orderhantering med enkla medel, säger Annika

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Slide1-1024x576.jpg

– Vi fick lösningsförslag som kändes enkla och som för oss skulle innebära en kort startsträcka. Därför har vi redan uttryckt ett intresse för att gå vidare och ser självklart fram emot att höja oss en nivå, avslutar Leif.


Om Kickstart Go Sydöstra Norrland

Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­Projektet avslutades 31 dec 2019.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är logotyper_samlade_619x68px-2.png

Intresset för positioneringsteknologi är stort hos HHKs medlemsföretag

På initiativ från Hudiksvalls Hydraulikkluster medlemmar arrangeras ett spännande event kring navigations- och positioneringsteknologi och Bluetooth 5 i början på mars i Hudiksvall. Ett event som kan ge bättre konkurrensfördelar och möjlighet till nya affärer för medlemsföretagen.  

På eget initiativ från våra medlemsföretag anordnar vi ett ett praktiskt och kreativt event för att utforska teknikerna GNSS* och Bluetooth 5 mera, säger Paul Bogatir klusterledare på Hudiksvalls Hydraulikkluster

Foto: Per Trané

Företagen från Hudiksvalls Hydraulikkluster kommer den 10 mars att samlas tillsammans med specialinbjudna experter, för att nätverka och utbyta erfarenheter om vad man kan på området och vad man kan lära sig av varandra.

Dagen handlar om att företagen ska få dela med sig av sin egen kunskap kring teknikerna. Några företag arbetar redan med teknikerna idag, men man har kommit olika långt. Så i rollen som kluster samlar vi därför företagen så att de får nätverka och utvecklas, fortsätter Paul Bogatir

RISE och Fiber Optic Valley, som även är medlem i HHK, kommer att finnas på plats under dagen för att dela med sig av sin expertis på området och spåna fram nya produkter, tjänster och idéer tillsammans med hydraulikföretagen.

Målet är att företagen under dagen ska skapa snabba prototyper som kopplar an till den egna verksamheten och som i sin tur kan leda till bättre konkurrensfördelar, avslutar Christoffer Andresen, affärsutvecklare på RISE/Fiber Optic Valley

Eventet är endast öppet för HHKs medlemsföretag och specialinbjudna experter.

*Kort teknisk fakta om GNSS och Bluetooth 5
GNSS är ett positionssystem som använder fem olika satellitsystem, GPS(USA), GLONASS( Ryssland), BeiDou(Kina), Galileo(EU) och IRNSS(Indien), och kan ge en precision på 10cm. Bluetooth 5, som nu finns i nya mobiltelefoner, har fyra gånger i räckvidd (ca. 400 meter) och dubbel hastighet (48MB/s) i förhållande till dagens Bluetooth 4.

 

Därför satsar Pepab på den senaste tekniken

Tunnplåtsleverantören Pepab Produktionspartner i Söderhamn har genom digitaliseringscoachning från KonfigDesign tagit ett steg närmare automatiserade flöden i sin verksamhet.   

Vi har flera pågående projekt internt, ett av dem är att vi just nu utvecklar våra administrativa processer. Vårt fokus ligger på att så långt som möjligt övergå från analog till digital information eftersom vi tror att det är nödvändigt för att vara konkurrenskraftig. Men vi vill ju givetvis göra ännu mer saker för att kunna möta våra kunders behov framgent, säger Therese Emelind, kundansvarig på Pepab.

Driva och utvecklingsvilliga

Pepab Produktionspartner är en legoleverantör som tillverkar produkter och komponenter i tunnplåt. De har verksamhet på två platser i Söderhamn och har en avancerad maskinpark med modern utrustning för laserskärning, stansning, kantpressning och svetsning. Pepab satsar stort på flera olika plan inom företaget.

Pepab Produktionspartner har även en tjänst där de hjälper sina kunder med konstruktion, produktionsberedning och projektledning. För Pepab ligger utmaningen i att deras kunder ska få snabbare feedback i samband med prisförfrågningar. Därför önskade de få lösningsförslag genom att delta i den regionala satsningen Kickstart Go.

Vi var nyfikna på att se möjligheterna med att kunna ge våra kunder snabbare feedback i samband med prisförfrågningar. Vi ser ett behov av mer automatiserade flöden, där vi bygger bort repetitiva arbetsuppgifter och fokuserar på sådant som är mer värdeskapande för oss och våra kunder. I första hand ser vi detta som ett internt verktyg men det finns även idéer om att kunderna själva ska kunna skapa sina produkter och få fram korrekta offerter i framtiden, fortsätter Therese Elmelind

Automatiserade flöden är målbilden

För att undersöka möjligheterna fick man genom projektet digitaliseringscoachning av KonfigDesign i Hudiksvall, som tittade vidare på lösningar på Pepabs önskemål.

Vi hjälpte Pepab med att sortera ut vilka möjligheter, system och plattformar som finns på marknaden idag och vilka som kunde vara användbara för dem. Men vi kikade även på deras befintliga system och vad man kan göra för att underlätta för dem redan nu, säger Per-Erik Eriksson KonfigDesign.

Tillsammans har Pepab och KonfigDesign haft olika träffar där de diskuterat, analyserat och kommit fram till olika lösningar.

Therese Emelind tillsammans med Per-Erik Eriksson

Rustade för omställning

Tillsammans har man tänkt ut en plan för att införa automation och mer digitalisering i företaget med utgångspunkt från nuläget.

Vi har fått ett genomarbetat underlag för att kunna gå vidare med att köpa tjänster och IT-stöd för automation. KonfigDesign har gett oss en bättre förståelse för viktiga moment som bör ingå i en kravspecifikation när man beställer denna typ av funktion som handlar om digitalisering och automation, avslutar Therese Elmelind

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland

Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­Projektet avslutades 31 dec 2019.

Ny 3D-teknik lyfter MittX i Färila

Ljusbågstillverkaren MittX i Färila utvecklar sin kompetens inom 3D för att bli mer konkurrenskraftig. De har med stöd av en digitaliseringscoach från Stedings Consulting AB åstadkommit flera förbättringar av befintliga processer.

– Vi har deltagit i flera projekt på just digitaliseringsområdet tidigare, men den här gången ville vi fokusera extra på att förbättra våra befintliga processer inom 3D-scanning, säger Erik Toresson, konstruktör på MittX

MittX Aluminiumproffset i Färila tillverkar och levererar ljusbågar i aluminium till entreprenad- och lantbruksmaskiner. Företaget har funnits sedan 1995 och har ca 20 anställda. De arbetar på flera fronter för att effektivisera verksamheten och har tillväxt på flera marknader. Företagets drivkraft är att utveckla sin verksamhet genom olika typer av digitaliseringsinsatser.

Erik Toresson

Effektivisera konstruktion och produktutveckling

Från MittX fanns önskemål om att få mer kunskap kring området 3D-scanning.

– Vi har börjat använda oss av 3D-scanning av entreprenadmaskiner för att effektivisera produktutvecklingen och konstruktionen. Men vi är i ett relativt tidigt stadie i vårt lärande och för att komma igång på allvar ville vi få hjälp av erfarna på området, fortsätter Erik Toresson.

Till sin hjälp fick man en digitaliseringscoach från Stedings Consulting genom projektet Kickstart Go.

– Vi kastade oss rakt in och coachade MittX inom teknologin, termer, utrustningsalternativ, affärsmöjligheter inom 3D-scanning och reverse engineering. Vi har mångårig erfarenhet inom denna teknologi och har genom åren levererat kunskap till andra kunder som exempelvis Scania CV, Gjuterier och kärn/vattenkraft industrin. Kunskapen från våra andra kunder ville vi ju gärna dela med MittX, så att de i framtiden kommer klara av detta själva, säger Niklas Steding

Niklas Steding

Kunskap för strategiska val

MittX har fått coachning inom 3D scanning, CAD samt fått en inblick i vilka metoder och tekniker som är tillgängliga på marknaden. Tillsammans har man åstadkommit flera förbättringar av befintliga processer.

– Vi tittade igenom och gjorde förbättringar på de befintliga processerna när det gäller 3D scanning inom verksamheten. Samt benat ut vad som är möjligt steg framåt för att komma ännu längre, säger Niklas Steding.

MittX hoppas nu av att det arbete man har gjort tillsammans med Stedings ska kunna implementera funktioner för 3D-scanning som effektiviserar deras konstruktion och produktutveckling.

– Vi utvärderar och provar oss fram, men nu har vi fått tillräckligt med kunskap för att klara av det dagliga arbetet med den utrustning vi har. Sedan har vi fått grunden för att kunna göra strategiska val i framtiden på området, avslutar Erik Toresson.

Intresserad av att veta mer om Stedings Consulting och deras erbjudandet? Läs deras företagspresentation här.


Om Kickstart Go Sydöstra Norrland

Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­Projektet avslutades 31 dec 2019.