Meny

Inbjudan: Welcome to an interactive event on Digital Ethics

Kollegor från RISE Digitala System bjuder in till ett event på temat digital etik:

In this event, we invite you to explore and converse around different digital ethics issues. Conversations will be prompted and inspired by designs
developed by or in collaboration with design students and discussed by researchers from RISE. The prototypes are connected to challenges around
misinformation, the use of personal data, and mobility of the future.

January 27th 2021, 9.30-12.00 (in Zoom)

Sign up here – You can join us for the whole event, or just for the parts you are most interested in.

9.30-10.00 Welcome and introduction

10.00-10.45 Conversation on digital ethics, Round 1
Introduction of design prototypes
1) Mobility of the future
2) Reflection on the use of personal data
+ discussion in smaller groups

10.45-10.50 Break

10.50-11.30 Conversation on digital ethics, Round 2
Introduction of design prototypes
1) Aesthetics of misinformation
2) The Station of Being
+ discussion in smaller groups

11.30-11.50 Mapping of relevant digital ethics questions for external partners from industry and public sector

11.50-12.00 Wrap-up

Here is a sneak peek at one of the prototypes: Use of Personal Data

Inbjudan

Hosts: Nina Bozic, Senior Researcher & Katarina Pietrzak, Educational Strategist

This conversation is part of a project on Digital Ethics at the Digital Systems Division at RISE.
Read more and find recordings of talks from the previous conversations here: www.ri.se/en/what-we-do/projects/digital-ethics

 

Använd ditt data – seminarieserie och praktiska genomföranden

Under 2020 har RISE arbetat med ett antal företag i syfte att få dem att se värdet i och använda befintligt data från sina egna verksamheter. I projektet har företag och leverantörer samverkat för att hitta nya lösningar utifrån befintliga behov. 

”Använd ditt data” faller inom ramen för projekten DIGINNO och Open Innovation Centre for the Factory of the Future. I början av året genomfördes tre seminarier där RISE tillsammans med upphandlade leverantörer inspirerade till att upptäcka fler värden och affärsnytta utifrån sin egen data. Seminarierna gick under olika teman; “Befintligt data ”, “Kombinerat/korrelerat data” samt “Potential i big-data, machine-learning och AI”. Bidragande leverantörer var Atea, Decerno, Ohappa och KonfigDesign.

Från teori till verkstad

Utifrån seminarierna gick företagen över i en period av förstudier och inventering av egna behov. I detta skede fick deltagarna operativ hjälp av oss på RISE, och vi formulerade även en sammanställning och rekommendationer till hur arbetet skulle kunna genomföras. Detta underlag låg sedan till grund för ett avrop till de leverantörer som tillsammans med företagen genomfört de första stegen i genomförandet under hösten.

Redskaparna AB konstruerar och säljer utrustning till entreprenadmaskiner.Deras uttryckta behov var att utveckla och uppgradera sin produktkatalog. Tillsammans med Ohappa som leverantör har de haft möjlighet att se över sin webbplats. Bland annat vill de undersöka möjligheten att starta en webbshop för reservdelar.
– Vi har börjat fylla på vår ”nygamla” hemsida med färskare information och kommer att lansera den så snart vi känner att den ligger längre fram än den nuvarande, säger Bengt Jansson från Redskaparna som är mycket nöjd med samarbetet.
– Ohappa gjorde ett seriöst och gott intryck på oss och hade en bra plattform med många bra idéer.

Nya samarbeten

Alderholmens Mekaniska AB har fått vägledning av KonfigDesign, utifrån utmaningen att strukturera och ta vara på data från uppkopplade maskiner. Alderholmens hade en ganska stor medvetenhet om betydelsen av att använda data i verksamheten och har sedan tidigare skapat en ”digital vision” med egen data som en viktig pusselbit. Under resans gång har Alderholmen och KonfigDesign även kommit att arbeta med den digitala byrån Snajd.
– En tröskel som vi försökt ta oss över ett tag är hur vi ska kunna koppla ihop data från maskinerna med övrig data, samt att visualisera detta. Det som Snajd har hjälpt oss att ta fram ser väldigt lovande ut för oss att kunna åstadkomma just detta. Vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Ninnie Löfqvist, kvalitetschef på Alderholmens.

En följdeffekt har blivit att KonfiDesign och Snajd har funnit att de kan matcha varandra i sina leveranser och de fördjupar nu sitt samarbete.
– Det har stärkt vårt erbjudande och vi arbetar nu med att utveckla samarbetet vidare till kommande projekt, säger Per-Erik Eriksson från KonfigDesign.

KonfigDesign i möte med Alderholmens Mekaniska och Snajd. Från vänster: Andreas B Hallberg- KonfigDesign, Jonatan Hjalmarsson- Snajd, Magnus Eklöf- Alderholmens, Ninnie Löfqvist- Alderholmens, Oskar Sannö- Alderholmens och Per-Erik Eriksson från KonfigDesign.

Tid för reflektion

Scandymet i Söderhamn är ett annat företag som har fått hjälp av KonfigDesign. Deras behov var att utveckla sin garantiregistreringsprocess.
– Små företag tar sig sällan tid att reflektera. Det har vi fått göra här. I samtal och diskussioner med duktigt folk har vi blivit inspirerade och kommit på bra saker. Utan dessa kurser och projekt med Fiber Optic Valley/RISE, och i samarbete med leverantörerna, skulle vi ha varit kvar där vi var för tre år sedan, säger Thomas Eriksson och Erik Petterson.

De berättar att Scandymet på egen hand har jobbat vidare med QR-kod och transportinformation till kund. De har även börjat se över hur man kan samla in data på ett strukturerat sätt för användning längre fram. Reflektionen är att det finns mycket att jobba vidare med. Till exempel kan det vara svårt att förstå vad som är användbar data.
– Vi försöker att tänka kritiskt och förstår å ena sidan att man kan få hjälp att selektera, men också att det kan vara viktigt att bromsa och reflektera. De tydligaste värdena för oss är att vi har ökat förståelsen och kan kommunicera med varandra. När man konkretiserar något teoretiskt i en visuell beskrivning är det möjligt att gå ifrån idé till möjlighet.

– Vi har fått en strukturerad matnyttig och lärorik kartläggning, med  bra dokumentation för fortsatt framtida arbete i form av sammanfattningar vid varje mötestillfälle. Det har varit kanonbra och mycket väl använd tid.

Fyller ett stort behov

Som leverantör har KonfigDesign jobbat med flera företag genom projektet. Per-Erik Eriksson sammanfattar att behovet av digitalisering av affärsprocesser har varit stort hos alla företag de träffat.
– Vi tror att projektet har gjort det enklare för företagen att ta de första stegen och få en uppfattning om vad man kan göra mer konkret när det gäller digitalisering. De har naturligtvis haft olika förutsättningar och därmed behov av olika lösningar, men vi har upplevt att behovet av coaching är stort.

Vilka värden ser ni för egen del?
– Leveranserna har gett oss möjlighet att få kontakt med flera företag i regionen och chans att visa vad vi och vår kompetens kan bidra med. Det har såklart också gett oss själva större och värdefulla erfarenheter att stoppa i ryggsäcken.

 

Några deltagande företag och deras utmaningar
Redskaparna – Ytterligare digitalisering av produktkatalog
Sjölins Smide – Förbättrade spårbarhetsfunktioner i produkt- och produktionskedjor
Scandymet – Utveckla garantiregistreringsprocess
MittX – Koppla ERP (Monitor) till intern webbshop
Alderholmens Mekaniska – Strukturera och ta vara på data från uppkopplade maskiner
ExTe – Prototyp för produktkonfigurator utifrån befintliga datakällor

 

 

2021 byter vi namn till Propell

Under 2021 tar förinkubatorn Propell Innovation och klusterorganisationen Fiber Optic Valley det gemensamma namnet Propell.


– Våra erbjudanden kommer alla att känna igen, med ett gemensamt namn blir vi framförallt tydligare i vår kommunikation och vi kan lägga ännu mer energi på att jobba tillsammans med våra målgrupper – idéägare, blivande och befintliga företag samt organisationer säger Mattias Öhr, chef för Propell. Tillsammans har vi bättre förutsättningar att främja regionens konkurrenskraft och hållbar tillväxt genom att hjälpa innovativa idéer och företag vidare.

Propell är ett samarbete mellan Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun och Forskningsinstitutet RISE.

Det nya varumärket kommer att lanseras under våren 2021.

Så lyckas du som projektledare

Att arbeta i projektform är något som många av oss gör eller sannolikt kommer att stöta på i arbetslivet. Men vad innebär det att arbeta projektbaserat och vilka egenskaper krävs för att bli en bra projektledare? Stina Jonsson på Fiber Optic Valley har lång och gedigen erfarenhet av att leda stora projekt. Här delar hon med sig av några tips.

Överallt och i alla branscher där projekt bedrivs behövs en projektledare. Det är en roll som kräver bred kompetens och ofta innebär många och varierande arbetsuppgifter.

Stina Jonsson är bergsingenjör, utbildad vid KTH med en civilingenjörsexamen i metallurgi. Under många år arbetade hon med produktionsledning och projektledning hos tillverkande industriföretag som SSAB, HIAB, Ericsson och Iggesund Tools. För fem år sedan rekryterades hon till RISE som produktionschef på Fiberlabbet i Hudiksvall. Nu jobbar hon sedan drygt ett år tillbaka med projektledning på heltid hos oss på Fiber Optic Valley och leder två större projekt: Hållbart Värdeskapande genom Cirkulära Affärsmodeller och eMESAI.

– Det är både spännande och utmanade att arbeta med projekt med offentlig finansiering. Eftersom det till stor del är skattepengar som finansierar projekten vill vi naturligtvis få ut bästa möjliga effekt av dessa. Jag tycker att vi på RISE gör stor nytta tillsammans.

Som projektledare bär Stina det huvudsakliga ansvaret för att projekten rullar framåt inom sin budget och tidsram och att projektmålen uppfylls. Hon ansvarar för att planera, styra, leda, koordinera och rapportera projekten och håller samtidigt koll så att ingenting faller mellan stolarna.
Ofta får hon möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter från industrin, allt från metoder inom Lean till konsten att nätverka.

– Att använda nätverk är en viktig och ibland underskattad väg till goda resultat. Genom att tänka ”vad kan jag bidra med till den här personen/organisationen” snarare än ”vad kan den här personen/organisationen ge mig”, kommer man längst alla dagar i veckan.

STINAS BÄSTA TIPS FÖR ATT BLI EN BRA PROJEKTLEDARE

1. Jobba med kulturen. Ett öppet och tillåtande samarbetsklimat är inte bara trevligare att arbeta i – det ger också bättre resultat.

2. Struktur. Det kan låta tråkigt men med struktur i arbetet kan man fokusera på roligare saker som ger utdelning.

3. Försök att lyfta blicken! Se projektets i sin kontext – fråga kunden (den som projektet syftar att stötta) istället föra att gissa hur hen vill ha det.

4. Vårda relationer – både inom och utanför projektet!

5.  Se till att alla som arbetar i projekten drar mot samma mål – undanröj hinder och arbeta för att skapa en god stämning i arbetsgrupperna.

6. Våga testa nytt. Håll ögonen öppna och sök nya arbetsmodeller, mötesformer, verktyg osv.

7.  Arbeta gärna med mindre arbetspaket och stäm av ofta med varandra för att kunna anpassa arbetet när kartan inte stämmer med verkligheten.

Utveckla din verksamhet genom kreativa digitala workshops

Behöver du strukturera upp din organisation eller affärsmodell? Vill du utveckla dina digitala tjänster eller produkter? Fiber Optic Valleys processledare Christoffer Andresen hjälper företag att utveckla affärsmodeller och hitta nya affärsmöjligheter.

Christoffer Andresen flyttade från Norge till Sverige för fem år sedan. Innan han kom till Hudiksvall jobbade han som konsult inom projekt och testledning i flera stora offentliga digitaliseringsprojekt. Han har en masterutbildning inom data- och systemvetenskap från Stockholms universitet och dessutom en bredd av kunskaper inom såväl företagande som UX-design och beteendelära.

Som processledare hos RISE/Fiber Optic Valley har Christoffer möjlighet att konsultera företag som behöver hjälp med verksamhetsutveckling genom hållbar digitalisering och internationalisering – både på lokal och global nivå.
– Jag gillar utmaningar och att söka lösningar på problem. Man lär sig allt möjligt i kreativa möten med andra.

I sitt arbete hjälper han till exempel företag att utveckla digitala tjänster, hitta nya marknader, bygga upp affärsmodeller och att utveckla metoder och processer. Här kommer hans erfarenheter kring att uveckla designprocesser och metoder ofta väl till pass.
– Gemensamt för alla projekt är att jag håller skräddarsydda Co-Creation-workshops utifrån vad företagen behöver kartlägga, analysera och lösa. Det är ett effektivt sätt att komma framåt.

Du leder ofta digitala workshops med hjälp av de senaste verktygen. Vilka av dessa skulle du rekommendera till någon som är nybörjare?

– Idag finns många verktyg för digitala möten, t.ex. Apple Facetime, WhatsApp, Facebook Messenger och Google Meet. Dessutom finns företagsverktygen Microsoft Teams och Zoom, där deltagarna kan se varandra. Utmaningen med digitala verktyg är att man förlorar den naturliga möjligheten att småprata med varandra. Det behövs en moderator som styr agendan och ser till att alla får komma till tals.

Christoffers tips för att lyckas med en digital workshop 

Lär dig något av de digitala verktyg som finns för att mötas digitalt, till exempel Microsoft Teams, Skype eller Zoom. Bekanta dig även med någon form av digital whiteboard, som gör det möjligt att samarbeta visuellt. Här finns exempelvis Microsoft Whiteboard, Google Jamboard eller betalverktygen Mural och Miro.

Före workshopen:

 • Gör en agenda med tydliga mål och syften.
 • Bjud in brett med fokus på jämställdhet, mångfald och spridning av kompetensområden – exempelvis personer från olika avdelningar.
 • Ha en genomtänkt tidsplan – håll tempot uppe och glöm inte att lägga in korta raster.
 • Om workshopen har många deltagare – förbered digitala grupprum i förväg.
 • Förbered eventuellt inför att använda en digital whiteboard (se ovan).

Under workshopen

 • Börja med att presentera agendan.
 • Gör en kort presentationsrunda.
 • Presentera de digitala verktyg som ni kommer att använda (och kontrollera om deltagarna känner sig bekväma med att använda dessa).
 • Se till så att alla är aktiva – att alla får komma till tals och presentera sina tankar och idéer.
 • Glöm inte att ta korta raster.
 • Innan workshopen avslutas – stäm av vägen framåt och boka in tid för eventuellt nytt möte medan alla är på plats.

Efter workshopen

 • Skicka eventuella resultat från whiteboard, presentationer och hemläxor.
 • Skicka eventuell inbjudan till nästa workshoptillfälle.

Och viktigast av allt – skratta, skoja och ha roligt!

Rätt fokus på styrelsearbetet? Bli mer professionell genom StyrelseAkademien

För dig som vill utveckla ditt styrelsearbete erbjuder den ideella föreningen StyrelseAkademien certifieringsutbildningen ”Rätt fokus”.

Utbildningen är digital och genomförs den 25-26 januari och 8-9 februari kl. 08.30 – 12.30.
Läs mer och anmäl dig här.

Ta chansen att bli en mer professionell styrelseledamot. Målet med utbildningen är att öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning under fyra halvdagar, fördelat på fyra block med olika ämnesområden:

 • Rätt styrning
 • Rätt bemanning
 • Rätt inriktning
 • Rätt arbetssätt

Under det kommande året erbjuder StyrelseAkademien även en ordförandeutbildning, strategiutbildning och en utbildning inom modern ekonomistyrning samt komprimerade styrelseutbildningar som ges som halvdagar.

StyrelseAkademien är idag Europas näst största och snabbast växande styrelseinstitut med cirka 7 000 medlemmar runt om i landet. Vi hjälper dig att göra skillnad i styrelserummet genom utbildning, certifiering i styrelsearbete, styrelseförmedling, styrelseutvärderingar, opinionsbildning och nätverkande.

Läs mer

Fiber Optic Valley utsedd som representant till programmet för ett digitalt Europa

I samverkan med IT-klustren Bron Innovation i Sundsvall, Future Position X i Gävle och Sandbacka Science Park i Sandviken koordinerar forskningsinstitutet RISE genom Fiber Optic Valley i Hudiksvall arbetet för att bli en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Ett unikt initiativ kallat Mid Sweden Industry och GovTech (MIGHTY) som blir en av innovationsmyndigheten Vinnovas svenska representanter och som sätter spetskompetens i Norra Mellansverige och Mellersta Norrland på kartan. 

– Målet är att öka konkurrenskraften för företagen genom att ge stöd till utvecklingen av affärsprocesser samt nya produkter och tjänster. På så sätt bidrar vi även till att driva agendan för ökad digitalisering och hållbar utveckling i övriga Europa framåt. Företag får tillgång till teknisk expertis, innovationstjänster, finansieringsråd, utbildning och kompetensutveckling som behövs för en framgångsrik digital omvandling, säger Torbjörn Jonsson, projektledare som koordinerar samarbetet från Fiber Optic Valley.


Digitaliserar Europa
Den 23 oktober meddelande Innovationsmyndigheten VINNOVA att Initiativet MIGHTY är en av deras svenska kandidater som får ansöka om att bli en Europeisk Digital Innovationshubb. MIGHTY-samarbetet handlar om att stötta små- och medelstora företag och offentlig sektor i Norra Mellansverige och Mellersta Norrland att ta tillvara möjligheterna med digitalisering med särskilt fokus på Artificiell Intelligens (AI) inom både offentlig och privat sektor.

Initiativet MIGHTY leds idag av fyra regionala klusterorganisationer, Bron Innovation, Fiber Optic Valley, Future Position X (FPX) och Sandbacka Science Park och de täcker fem regioner, Gävleborg, Dalarna, Jämtland Härjedalen, Västernorrland och Värmland. Utöver det ingår samverkanspartners från näringsliv och offentlig sektor. Samverkan sker också med regionala universitet, högskolor och industriella utvecklingscentrum, IUC.

Unika utmaningar
Utmärkande i dessa regioner är det förhållandevis höga antalet små och medelstora företag i kombination med antalet anställda inom industrin jämfört med övriga Sverige. Det som också skiljer detta initiativ från de flesta andra regioner är att en betydande del definieras som glesbefolkade områden, vilket ger unika utmaningar för industrin och den offentliga sektorn för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på de globala marknaderna eller för att leverera välfärdstjänster av högsta klass.

Vad är en Europeisk Digital Innovationshubb, EDIH?
Tanken är att dessa hubbar ska ha en central roll vid genomförandet av programmet och möjliggöra de senaste digitala teknikerna, inklusive artificiell intelligens (AI), cybersäkerhet och högpresterande datorsystem (HPC). Syftet med satsningen på EDIH är att stimulera en digital transformation inom alla branscher och inom offentlig sektor i EU. Huvudfokus ligger på ökad digitalisering i företag, framförallt de små och medelstora, samt på de delar av offentlig sektor som har behov av ökad digitalisering.

Läs mer här; https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs

Frågor? Kontakta Torbjörn Jonsson på RISE/Fiber Optic Valley, mobil: 070-211 0806

Radarbolaget lanserar fukthaltsmätning via unik molntjänst för skogsindustrin  

– Det är svårt att se skogen för alla träd, säger Patrik Ottosson, vd på utvecklingsföretaget Radarbolaget i Gävle som tagit ytterligare ett kliv i utvecklingen av en produkt som mäter fukthalten i träflis.

När Patrik började se på fukthaltsmätning i hjullastarskopor med nya ögon öppnade sig nya möjligheter och nu blir produkten även en molnbaserad tjänst som går att köpa som abonnemang. En mer hållbar affärsmodell helt enkelt. Först i kön står kunder som värmekraftverk, massabruk, pappersbruk och sågverk, helt enkelt de som använder träflis på ett eller annat sätt.

Mäter fukthalten i träflis direkt i lastskopan

Tjänsten lanseras i samarbete med Söderhamnsföretaget Redskaparna som tillverkar redskap och utrustning för industrin som till exempel skopor, snöplogar och kranarmar. Radarbolagets komponent i tjänsten är ett radiobaserat sensorsystem som mäter fukthalten i träflis direkt i lastskopan. Ett värmekraftverk vill mäta fukten i träflis för att i slutändan möjliggöra effektivare förbränning i värmepannorna.

– Det är viktigt att bestämma fukthalten i trädbränslet direkt i tillförselprocessen för att få rätt betalning, bättre uppföljning och styrning av träflisinköp, effektivare logistik på depåer och bränsleplaner samt snabbare och enklare mätning för chauffören berättar Patrik. Och med en molntjänst gör vi så att kunden inte ska bekymra sig över en pryl utan de köper en tjänst istället och hårdvaran ska bara fungera. Vill man hyra både lastskopa och molntjänst så ska det också vara möjligt. Tjänsten gör att vi bidrar till en hållbar utveckling och får dessutom mer trogna affärsrelationer på sikt.

Kommer ut på marknaden under 2021

Radarbolaget är mitt i en intensiv period där de själva finjusterar mätmetodiken och bygger själva molntjänsten. Målet är att de första skoporna finns tillgängliga på marknaden i början av nästa år.

-Det här är en innovation som innebär en enorm potential för många företag som idag bestämmer fukthalten manuellt genom torkning och vägning. Vi går från ett dygns mätning till mätning på någon sekund. Dessutom mäter vi stora mängder och direkt i skopan. Därför löser vi också en annan utmaning man har idag – att erhålla god representativitet i mätningen. Idag ska några enskilda liter träflis i ett stickprov representera en hel skopa eller ett helt lastbilslass. Det är ju en utmaning. Så det är inte konstigt att vi redan har blivit kontaktade av företag som vill köpa tjänsten innan vi ens har lanserat den!

Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, drivs av RISE genom Fiber Optic Valley i samverkan med Högskolan i Gävle, stålklustret Triple Steelix och Region Gävleborg. Genom satsningen får företagen ett kostnadsfritt erbjudande att göra en flygande start i sitt förändringsarbete. Projektet pågår fram till 2021. Läs mer på cirkularaaffarsmodeller.nu

Utvecklingsbolaget Radarbolaget är lokaliserade i Gävle. Företaget startades 2004 och omsätter ca 5,5 MSEK på en global marknad. De utvecklar radar- och radiobaserade mätapplikationer till tuffa miljöer, som synliggör processer för online-kontroll. Läs mer på www.radarbolaget.com

Effektivare introduktionsprocess med 3D-skanner


Som delaktiga i nätverket #DIGINNOBSR delar vi med oss av goda exempel från olika företag runt om i världen som har genomfört någon form av digital transformation.

Den finska system- och komponentleverantören HT Laser har digitaliserat sina produktintroduktionsprocesser. Dimensionskontroller utförs med hjälp av en 3D-skanner. Mätningarna kommuniceras enkelt mellan företag, designers och kunder – något som avsevärt har effektiviserat produktionen. Läs mer här.