Meny

PILAR – Ett delprojekt i Robotlyftet

 

Robotlyftet är ett program från Tillväxtverket som ska främja automationen av Sveriges små och medelstora industriföretag. En del i programmet är PILAR projektet och Fiber Optic Valley samverkar med IUC Dalarna inom detta projekt tillsammans med Swerea IVF, Robotdalen samt Automation Region.

PILAR projektet har som mål att öka kunskapen om förutsättningar för ökad robotisering och automatisering i industriföretag.

”Med ett automationsprogram för små och medelstora industriföretag i hela landet främjas introduktionen av nya automations- och robotiseringslösningar inom industriföretag”
Mikael Damberg

Vill ni som företag:
Automatisera eller robotisera din verksamhet?
Öka kunskapen om de tekniska lösningarna?
Bli en bättre kravställare?

Vill ni veta mer kring projektet och hur ni anmäler er?
https://www.iucdalarna.se/stöd-för-ditt-företag/pilar-robotlyftet-40209127

Eller varför inte anmäla er direkt för att delta?

Thomas Åkesson
Kontakt för Hälsingland
070-372 48 09
thomas.akesson@fiberopticvalley.com

Högskolan i Gävle arrangerar konferens: Det hållbara samhället – forskning möter politik

Vilka utmaningar och möjligheter möter näringslivet i omställningen till hållbart företagande? Det är en av frågorna som forskare kommer diskutera under konferensen som Högskolan i Gävle arrangerar med temat ”Akademiska och politiska utmaningar för hållbar företags- och samhällsutveckling”. Forskare och politiker kommer ge sin syn på aktuella utvecklingsområden inom näringsliv och samhälle riktat mot hållbarhet. Konferensen ingår i projektet Hållbara Affärsrelationer för Innovativ Regional Affärsutveckling (HARira) och organiseras i samarbete med ABF och Omställning Gävle.

I anknytning till konferensen så kommer det inför att arrangeras en företagarlunch.

Företagarlunch

När: Den 27 augusti 2018 kl. 11 – 12.45
Var: Hus 61, Embla, Högskolan i Gävle
Anmälan: Senast den 17 augusti till: Marije Renkema Singh, Projektledare HARira: marije.renkemasingh@hig.se

Konferensen: Det Hållbara Samhället – forskning möter politik

När: Den 27 augusti 2018 kl. 13.00 – 17.30
Var: Högskolan i Gävle, Valhall
Anmälan: Senast den 20 augusti sker via: https://www.hig.se/4.319a304015f2fd357ec160de.html

Länk till pdf för konferensen och företagarlunchen nedan
Inbjudan 27 aug Det Hållbara Samhället HiG
Företagarlunch 27 augusti

Vässa Skolan lyftes fram i samband med Almedalsveckan

Utvecklingsprojektet Vässa Skolan är ett samarbete mellan oss och Hudiksvalls Kommun, RISE Acreo samt högskolan i Gävle. Visionen är att skapa en skola i världsklass där den fysiska, sociala och pedagogiska miljön ger de bästa förutsättningarna för ett kreativt lärande.
Almedalen.se publicerade en artikel om projektet inför Almedalsveckan och nedan kan ni ta del av texten.

I Hudiksvalls kommun pågår just nu det innovativa utvecklingsprojektet Vässa skolan som utforskar, utvecklar och utmanar framtidens skolmiljö. I tre av kommunens skolor utvecklas nytänkande miljöer för att skapa en skola i världsklass där en kreativ studiemiljö stimulerar till lärande.

En av de tre skolorna som är med i projektet är den över 100 år gamla Östra skolan. Det är en högstadieskola som består av en äldre stenbyggnad med en klassisk planlösning där aulan är placerad i mitten. Vässa skolan kommer nu testa arbetsmetoder, teknik och möblering för att sedan analysera och utvärdera dem. De innovativa  lösningar som fungerar bra kommer behållas medan andra skrotas och nya testas.

– Vässa skolan har påbörjat en renovering av lokalen för att inspirera till nya användningsområden och arbetssätt. Elever och lärare har fått tycka till om hur lokalen ska användas och har sedan fått se ritningen av förslaget som en 3D-visualisering via VR-glasögon, säger Ingela Käck Brolund, rektor på Östra skolan.

Ingela berättar vidare att deras mål är att skolans aula ska inspirera till olika former av pedagogisk verksamhet där exempelvis flera klasser och ämnen kan samarbeta.

– Vi vill också att vår aula ska vara öppen för olika former av aktiviteter för andra skolor och aktörer. Vi hoppas på stort intresse från skolor runt om i landet som har liknande utmaningar och att vår skola kan bli en förebild för andra.

Vässa skolan kommer att hjälpa lärare och elever
Emma Forsvik Hell är lärare på Östra skolan och tycker att projektet är jättebra.

– Det är spännande att arbeta i en innovativ skola. Projektet kan även hjälpa mig i mitt pedagogiska arbete och en kreativ stimulerande studiemiljö kan bidra till att eleverna lättare tar till sig kunskap, avslutar Emma.

Text och bild från Almedalen.se

Rekrytera med bredd- lunchföreläsning med Rättviseförmedlingen

Lunchföreläsningen den 6 september kl 11.30 – 13.30

Anmäl dig här

Den 6 september kommer 400 potentiella Hudiksvallsbor att åka med Rekryteringståget från Stockholm. Hur säkerställer ni att ni rekryterar på rätt sätt?

Att gå på kompetens när det är dags att anställa är lätt i teorion, men svårt i praktiken. Kom på en lunchföreläsning med Rättviseförmedlingen och få med dig en konkret checklista för kompetensbaserad rekrytering! Föreläsningen tar upp de delar i rekryteringsprocessen som är extra känsliga för påverkan av vår magkänsla och omedvetna föreställningar om vem som kan göra vad.

Vilka fallgropar finns det och varför är bredd av erfarenheter och perspektiv så viktigt för organisationer idag och i framtiden? Forskning visar nämligen att mångfald och jämställdhet bidrar till fler infallsvinklar och därmed mer kreativitet och bättre lösningar.

Denna föreläsning sker genom ett gemensamt initiativ av Propell Innovation, Fiber Optic Valley, Hudiksvalls Näringslivsbolag och Clockwork

Europeisk delegation besökte Hudikföretag – för framtidens teknikutveckling

Den 11 och 12 juni arrangerades en konferens inom projektet ClusterFy där Hudiksvalls kommun deltog tillsammans med statliga och regionala partners från Grekland, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien, Litauen och Holland. Projektet ClusterFY startades 2017 och är en del av programmet Interreg Europé som stöttar företag och organisationer som arbetar med framtidens material som till exempel bioteknik, fotonik och nanoteknik. 

”Det har varit enormt lärorikt att fördjupa samtalen med våra partners i Europa kring framtidens nyckelteknologier och vi har fått jämföra våra olika länders arbetssätt, vi har helt olika förutsättningar. Dessutom har vi satt Hudiksvall på den internationella kartan som en stad i framkant”, säger projektledare Karin Nygård Skalman, Hudiksvalls kommun.

Det var två konferensdagar som innehöll studiebesök, workshops och intressanta diskussioner samt synvinklar från deltagarna. Projektets syfte är att utveckla policyarbetet på nationell, regional och kommunal nivå så att kommuner och landsting kan stötta företag och andra organisationer inom klusterorganisationer som arbetar med möjliggörande tekniker för hållbar tillväxt.

Fem snabba frågor till vår kommunikatör Andreas Eriksson som vikarierar när Sofia Pettersson är föräldraledig

Vem är du?
Jag kommer ursprungligen från Leksand i Dalarna men flyttade till Sundsvall under 2014 för att studera. Jag bor kvar i Sundsvall tillsammans med min flickvän Emily och vår hund Gizmo.

Jag tog ut min kandidatexamen under förra sommaren från Mittuniversitetet i Sundsvall där jag studerade informations- och PR-programmet. Under min utbildning fick jag värdefulla kunskaper inom muntlig, visuell och skriftlig kommunikation. Jag älskade verkligen utbildningen och trivdes så bra att bo i Sundsvall under studietiden att det inte var någon tveksamhet från min sida att bo kvar även efter studierna.

Vilka är dina drivkrafter?
Jag trivs allra bäst när jag får jobba med motiverade och engagerade personer vilket jag får göra hos Fiber Optic Valley och Propell. Sedan är en stor drivkraft för mig att ständigt vilja utvecklas i yrkesrollen och personligen. Tydliga målsättningar och ambitioner att sträva efter motiverar mig enormt mycket.

Hur ser dina arbetsuppgifter ut?
Jag sköter den generella kommunikationen för både Fiber Optic Valley och Propell Innovation såväl externt som internt och gör även mer projektspecifika kommunikationsinsatser som till exempel för Kickstart GO.

Vad skulle du säga är viktigt att tänka på i din roll som kommunikatör?
Det är viktigt i den här yrkesrollen att bilda sig en tydlig uppfattning om vilka målgrupper verksamheten har, att förstå sin målgrupp tror jag är det viktigaste, (och svåraste) för lyckad kommunikation.

Jag brukar alltid tänka på Lasswells modell vid produktion av kommunikation som innebär att utgå ifrån fem olika steg i form av: avsändare, meddelande, kommunikationskanal, mottagare och effekt. Varje steg i denna modell är viktiga beståndsdelar i all kommunikation som organisationer producerar.

Hur kan en ledig dag se ut för dig?
En ledig dag spenderar jag gärna med Emily och Gizmo där det kan bli allt ifrån att promenera runt i Sundsvall eller hitta på något annat roligt. Jag har ett stort intresse för fotboll vilket gör att en del av min lediga tid spenderar jag med att spela eller kolla på fotboll. Under min utbildning på Universitetet i Sundsvall fick jag upp ögonen för filmning samt fotografering och jag har sedan dess fått ett stort intresse att lära mig och utvecklas inom det området.

En innovationsnod tar form- metodbok om Fiber Optic Valley

 

Nu finns äntligen boken om Fiber Optic Valley tillgänglig för alla som vill läsa om verksamhetens historia och utveckling under mer än tio år som klusterorganisation.

Vilka utmaningar och möjligheter har vi varit med om, vilka lärdomar finns att göra för framtiden?

Metodboken tar dig tillbaka till bildningen av Fiber Optic Valley, vidare till utvecklingen av högst betydande arbetsområden inom organisationen. Med hjälp av denna bok vill vi beskriva, uppmärksamma och förtydliga vad vi gör inom verksamheten och vad vi kan erbjuda er intressenter.

Boken i sin helhet hittar ni i PDF-format nedan.

Läs mer här 

 

 

 

 

 

Näringsministern tycker till om möjligheterna med digitalisering!

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle och företagens förutsättningar i en allt snabbare takt. Lyssna till vår närings- och innovationsminister Mikael Damberg som berättar om Digitaliseringslyftet och möjligheterna för Sveriges industriföretag att komma vidare med sitt digitaliseringsarbete. 

 

Digitaliseringslyftet stimulerar till ökad digitalisering i företag – med fokus på industriföretag och industrinära tjänsteföretag. Fiber Optic Valley och RISE Acreo bedriver tillsammans med FindIT projektet Kickstart GO Sydöstra Norrland som ingår inom digitaliseringslyftet.

Vill du veta mer om Kickstart GO Sydöstra Norrland?

Läs mer på www.kickstartgo.se

Har du ett industriföretag och vill ta vara på digitaliseringens möjligheter? Läs mer här 

Normklivet – en analys av lean innovation

Ett litet kliv för människan men ett stort kliv för jämställdheten

Den 1 juni startade projektet Normklivet finansierat genom Vinnovas utlysning Normkritisk innovation. Det handlar om att göra en normkritisk analys av metodiken Lean Innovation som företagsfrämjarna idag använder för att utveckla start up-bolag, för att se om den kan utvecklas och bli mer inkluderande.   

– en av de största utmaningarna i startup-Sverige, som ofta associeras med teknologibaserade företag, är att attrahera nya målgrupper. Företagsfrämjandet är uppbyggt kring traditionellt mansdominerade branscher som t ex ICT men alltmer fokus riktas mot nya tjänsteföretag t ex från offentlig sektor och därför behöver arbetssätten anpassas, säger Ann-Sofie Däldehög, projektledare RISE Propell Innovation

Projektet tittar därför på hur innovationsmiljöers arbetssätt kan förändras. Målet är att med normkritisk analys av Lean Innovation/Lean Startup-metoden synliggöra hinder för innovation. Genom att föra in ett normkritiskt perspektiv i metodiken för att utveckla startups skapas potential för ökat idéinflöde från fler målgrupper.

Arbetet görs genom nära samverkan med det Region Gävleborgs tillväxtprojekt Innovationsklivet med syfte att hitta gemensamma arbetssätt som t ex Lean Innovation.

Behov av att förändra strukturer

Till grund för projektet ligger det regionala ledarskapsprogrammet för företagsfrämjare i Gävleborg; Öppna Upp-företagsfrämjande på lika villkor som vi avslutar hösten 2018. Ett program som visat på behovet av att förändra strukturer som råder i det företagsfrämjande systemet. Exempelvis att kvalitetssäkra den metodik som används för att utveckla startups. Utmaningen är att identifiera vad i metoderna som begränsar och vad möjliggör innovationers utveckling oavsett målgrupp.

Förväntade effekter och resultat
Genom den normkritiska analysen ges en djupare förståelse för innovationsprocessen och en mer heltäckande bild av metoder och processmodeller som idag används för startup-företag. Resultatet kommer att användas inom de gemensamma processer och arbetssätt som utvecklas inom ramen för Innovationsklivet, för att erbjuda ett mer effektivt och tillgängligt innovationssystem.

Forskare och företag träffades i Hudik för Business Innovation Day

Det var första gången som Mittuniversitetets Business Innovation Day var i Hudiksvall och hos Fiber Optic Valley. Den 5 juni samlades företag, experter och medarrangörer på Käppuddsgatan i Hudiksvalli samband med att evenemanget arrangeras för det femte året.

Under dagen hade företagen tillsammans med experterna intressanta diskussioner kring lösningar på företagens utmaningar. Det var även en stolt medarrangör i form av Fiber Optic Valley som fick välkomna alla deltagare till sina lokaler.

”Vi har sedan en längre tid tillbaka sett framemot denna dag och att för första gången ha Business Innovation Day i våra lokaler kändes fantastiskt roligt. Jag känner att alla deltagare var nöjda med dagen och att företagen blev inspirerade att jobba vidare med sina respektive utmaningar”, säger Thomas Johnson, projektledare hos Fiber Optic Valley.

Totalt så var det sju företag som deltog under dagen i Hudiksvall. Till exempel fanns företaget Fiberstaden AB på plats för att diskutera sin företagsutmaning som utgår ifrån att de vill ha en sensor som kan detektera rörelse och miljöförändringar i fiberskåp samt brunnar. Denna sensor skulle sedan skicka ut en signal ifall en förändring har skett och utmaningen i detta är att få en fungerande signalering trots långa avstånd och utan el i såväl skåp som brunnar.

Björkträ AB var ett annat företag som deltog under Business Innovation Day. Deras utmaning är att effektivisera torktiden för björk och förbättra kvalitén gällande sprickor, vridning, färger m.m. I jämförelse med till exempel fura så är torktiden för björk betydligt längre i nuläget och detta är något som Björkträ AB tror kan förbättras och det diskuterades med forskare från Mittuniversitetet under evenemanget.

Om Business Innovation Day
Mittuniversitetets forskningscenter STC och FSCN arrangerar Business Innovation Day tillsammans med Fiber Optic Valley, Åkroken Science Park och Processum. Inför denna dag kan företagare skicka in en utmaning för att sedan matchas ihop med Mittuniversitetets forskare och under evenemangets dag arbeta fram en lösning på sina utmaningar. Läs mer här www.businessinnovationday.se