Meny

Därför investerar Alderholmen i ny teknik

Gävleföretaget Alderholmens Mekaniska har under längre tid satsat på nya smarta lösningar i sin verksamhet. Tillsammans med digitaliseringscoacher från XLENT i Hudiksvall har man fått hjälp att komma närmare implementering av sina idéer för nya och effektivare arbetssätt.

– Vi är en framåtriktad organisation och vi utmanar gärna gamla sanningar. Vilket ofta leder till att vi ser vår verksamhet med nya ögon och ser nya smarta lösningar som vi vill implementera, inleder Magnus Eklöf, vd på Alderholmens Mekaniska

Alderholmens Mekaniska är en framstående legoleverantör inom främst skärande tillverkning och montage. Företaget bedriver sin verksamhet i Gävle med ca 30 anställda. Företaget har en modern maskinpark och har flera stora kunder som Sandvik, Rolba, Cibes med flera. Alderholmen har under de senaste åren deltagit flitigt i flera utvecklingsaktiviteter som exempelvis den nationella satsningen Kickstart Digitalisering och sökt och fått affärsutvecklingscheckar för digitalisering.

– Vi har under en längre tid satsat på flera områden samtidigt, vilket är både krävande för verksamheten, men samtidigt väldigt roligt, fortsätter Magnus Eklöf.

Coachning inom olika områden

Alderholmen har fått möjlighet att undersöka ett par idéer i sin verksamhet närmare. Ett arbete handlar om ett visuellt verktyg för maskinoperatörer, i korthet en hjälp för dem att planera sina uppdrag. Till sin hjälp har de via Kickstart Go fått coachning av konsulter från XLENT i Hudiksvall.

– Vi har haft olika digitaliseringscoacher från XLENT hos oss i perioder som hjälpt oss med våra frågeställningar, säger Ninnie Löfqvist, kvalitetschef Alderholmen

Visuellt verktyg för maskinoperatörer

I Alderholmens maskinpark händer det ofta att en operatör kör flera maskiner samtidigt, vilket kan skapa problem när ställtider och andra operationer sammanfaller. För att kunna eliminera detta problem önskade Alderholmen kunna se och förhindra sådana situationer genom simulering och visualisering.

– Vi tänkte oss ett visuellt verktyg som underlättar för våra maskinoperatörer och där de själva kan planera in sin vecka. På lång sikt vill vi även kunna styra detta i realtid i form av en interaktiv machine-learning, säger Ninnie Löfqvist Alderholmen.

Ett exempel på det förklarar Ninnie är när en produktion i en maskin tar lite längre tid än beräknat, då får man fel tidsåtgång i planeringen. I det läget vill man i sin tur kanske att en annan maskin ska dra ned på sin hastighet, så att den inte kör för fullt och sedan ändå bara blir stående i väntan på operatören. Kan man dra ned på hastighet medför det minskat slitage på maskinerna och även omfattande energibesparingar. Det senare är något som Alderholmen nu är intresserade av att börja mäta med sensorer. Naturligtvis har man därför engagerat sig i ett annat projekt för just detta behov.

Ninnie Löfqvist vid nytt verktygsskåp

Efter flera månader av arbete tillsammans med XLENT finns en första version av det visuella verktyget nu på plats hos Alderholmen.

– Det visuella verktyget har fortfarande några brister som vi måste åtgärda för att det ska passa vår verksamhet perfekt, men förhoppningen är att vi snart kommer att börja använda det på det sätt som det är tänkt, säger Ninnie Löfqvist

Maskiner delar information digitalt

Arbetet med det nya visuella verktyget väckte ytterligare tankar och idéer hos Alderholmen. Framför allt blev man nyfiken på, och såg ett tydligt behov av, en djupare kartläggning av teknik och system för hur information från deras maskinpark kan nyttjas på bättre sätt.

– Vi vill ju att våra maskiner ska sköta sig ännu mer själva och inte minst ge oss mer information med hjälp av machine-learning och Internet of things. Men då behöver man ju ha kompetensen för hur det ska gå till, säger Magnus Eklöf

Operatör Musa Ugurelli

Det andra området som man undersökte blev därmed vilken funktion och vilka möjligheter som Alderholmens maskinpark har idag för att kunna dela information digitalt. En annan viktig aspekt i detta var också vilka standarder för sådan kommunikation som finns på marknaden och vilken man ska satsa på. Även denna gång var det XLENT som vann uppdraget via upphandling inom ramen för Kickstart Go.

XLENT presenterade olika protokoll och lösningar som var bäst lämpade för oss och vår verksamhet. De tog reda på vad våra maskiner klarar av idag och vilka funktioner vi behöver köpa in för att lyckas med det vi önskar. De visade även oss demo på hur man kan göra för att vi ska uppnå de resultat vi vill ha och även hur vi kan utveckla egna mjukvaror mot maskingränssnittet. Det här arbetet är något som vi inte med enkelhet hade kunnat genomföra själva, så hjälpen har varit väldigt värdefull och gett oss nya insikter och en ny kunskapsnivå, säger Magnus Eklöf

Operatör Johan Bertilsson vid Alderholmens splitternya Pallatech

Alderholmen är nu tack vare alla insatser och sitt stora engagemang på god väg att ställa om många delar av sin verksamhet. En omställning som i sig leder till nya idéer hela tiden.

Vi har en del jobb kvar att göra, men vi har tagit tydliga och viktiga steg framåt, vi tänker väldigt mycket mer automatisering, visualisering och integrering i alla processer som ingår i vår verksamhet. Det är häftigt och det ska verkligen bli spännande att se vad det kommer att leda till för oss framöver, avslutar Magnus Eklöf


Om Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­Projektet avslutades 31 dec 2019.

”Från en serie workshops till en digital tjänst”

Priskonsulterna hjälper företag med att hitta rätt prismodell och prisstrategi och på så vis fånga värdet på sina tjänster och produkter. Företagets vd heter Åke Wallbäcks och han har genom Kickstart GO fått möjlighet att ta del av digitalcoachning som haft stor betydelse för företaget.

– Grunden i allt jobb vi gör är ett eget metodstöd som vi kallar ProPricing Canvas. Det hjälper företag att bättre fånga värdet på sitt erbjudande. Inom startup-världen handlar det ofta om innovationsföretag med produkter och tjänster som inte funnits tidigare. Då går det inte att konkurrensprissätta. Att prissätta utan riktmärke kräver noggrant arbete med prissättningen för att inte lägga sig alldeles för högt eller lågt, och det är där vi kommer in med vår metod, säger Åke Wallbäcks.

Åke Wallbäck och hans kollega Stefan Ekström

Digitaliseringshjälp med fokus på användarupplevelse

Priskonsulternas hade organisk tillväxt som ett av sina affärsmål, men med bara två personer i företaget räckte dygnets timmar inte till. De insåg att de behövde reproducera sin kunskap och metodik.

– Genom att digitalisera ProPricing Canvas kan vi låta kunderna på egen hand eller med stöd av coacher ta del av vår metod, som en utbildningstjänst. Men vi insåg också att vi inte kunde skala upp den här delen av vår verksamhet utan digitaliseringshjälp, och via Kickstart GO kom vi i kontakt med coachen Jonas Klingström på Harriet AB.

Jonas Klingström är digital designer och arbetar mycket med utbildningsdesign. På Harriet AB skapar man digitala lärandelösningar och hjälper till att digitalisera lärandeupplevelser med stort fokus på användarupplevelsen.

– Tillsammans med Priskonsulterna arbetade vi fram en lösning på hur ProPricing Canvas skulle gå från en serie workshops till en digital tjänst. På så vis skulle Priskonsulterna frigöra tid och istället arbeta för att växa företaget. Jag hjälpte dem specificera vilka funktioner som behövdes och hur det skulle se ut ur ett användarperspektiv, säger Jonas Klingström.

Nyttigt med nya ögon

Övergången till ett digitalt arbetssätt visade sig inte bara komma med nya möjligheter, det rymdes också många nya utmaningar.

– I en mänsklig interaktion märker jag om någon inte förstår vad jag förklarar. Men i en digital situation uppfattas inte det, och då måste man vara mycket tydligare. Vi visste vad vi ville uppnå, men behövde någon utifrån som kom och såg på det med andra ögon. Det visade sig vara väldigt nyttigt, berättar Åke Wallbäcks.

Efter coachingen valde Priskonsulterna att avvakta med att göra sin lösning helt digital.

 

Digitala möjligheter formar Frontleaders framtid

Frontleaders AB med Pernilla Pihl i spetsen säljer Lean Six Sigma-kompetens. I produktportföljen finns projektledning, utbildningar, workshops och rena kunduppdrag. Pernilla Pihl har tidigare arbetat mycket inom industrin, och det är också där Frontleaders har många av sina kunder.

Utmaningen – att nå ut till fler

Efter några år av framgångsrikt företagande fann Frontleaders att de behövde se över sina metoder och använda digitaliseringens möjligheter för att växa sin affär.

  – Klassrumsutbildning blir alltmer ett hinder för företagen. De har inte tid eller råd att skicka iväg sina medarbetare på en utbildning som sträcker sig över flera dagar. Parallellt med detta såg vi att digitala utbildningar var på stark tillväxt. Vi hade börjat nosa på att digitalisera vårt utbildningsutbud, men kände att vi behövde mer support. Det var det Syntesia AB hjälpte oss med, berättar Pernilla Pihl.

Via Kickstart Go kom Frontleaders i kontakt med Syntesia AB och dess affärsutvecklare Magnus Burvall som hjälper företag lyckas bättre med sina affärer, primärt genom digitalisering. Under 40 timmar arbetare Pernilla och Magnus med att forma Frontleaders digitaliserade framtid.

– Pernilla hade en tydlig vision om att flytta ut sina klassrumsutbildningar på nätet. De arbetade redan med E-learning, men stod inför utmaningen att nå ut till fler. Där kunde jag bidra med en strategi, säger Magnus Burvall.

Ny struktur och ett tydligare arbetssätt

De inledde med att specificera Frontleaders idealmålgrupper och hur de bättre kan nå dem framöver. När den initiala kartläggningen var gjord såg de över vilka konkreta, tekniska lösningar som skulle kunna bidra till målet.

– Magnus hjälpte mig använda ”Business model canvas” som ett verktyg för att bättre se vad våra målgrupper behöver. Jag hade sett verktyget förut, men efter coachningen började jag använda det på allvar och idag jobbar jag aktivt med canvaser, berättar Pernilla Pihl och fortsätter

– Det var verkligen fråga om coachning. Vi jobbade tillsammans. Magnus ställde coachande frågor som hjälpte mig komma fram till nya svar och nytt material. Jag fick nya tankar och infallsvinklar som kom från mig själv, men tack vare och genom hans kompetens. Han kunde bidra med ny struktur så mitt arbete blev tydligare, mer konkret och omfattande, säger Pernilla Pihl.

På rätt väg framåt

Några månader efter coachningen avslutats känner Pernilla Pihl att det viktigaste mål de nått  var att finna en helhet. Att berätta om verksamheten för någon som inte alls var insatt tvingade henne att konkretisera företagets mål och medel.

– Jag fick ett kvitto på att jag är på rätt väg, och det i sig är värt mycket. Det gav mig ny energi framåt, berättar Pernilla Pihl.

Magnus Burvall delar den bilden. – Det är en oerhört viktigt för både små och stora företag att få ny energi och någon att bolla med. Står företaget och väger vid någon form av trappsteg kan det göra stor skillnad att bli peppad att våga ta ett nytt steg framåt, avslutar han.

Ny som chef? Så lyckas du!

En ny chefsroll innebär nya arbetsuppgifter och kräver ny kunskap. Sedan 1 december är Mattias Öhr ny som enhetschef på riktigt inom RISE för verksamheterna Fiber Optic Valley och Propell Innovation. Och han har redan tjuvstartat som tillförordnad sedan ett år tillbaka. Här ger Mattias sina bästa tips på hur man tar sig an en ny chefsroll på bästa sätt.  

Det är ett stort förtroende att bli vald som chef och ledare, ta väl hand om förtroendet så har du stora chanser att lyckas i din nya yrkesroll, inleder Mattias.  


Inkluderande ledarskap är en framgångsfaktor
Mattias arbetade tidigare på Länsstyrelsen i Stockholm där han fokuserade på innovationsfrågor, näringslivsutveckling och utvecklandet av innovationssystemet, något som han även idag arbetar med i sin roll som chef för Fiber Optic Valley och Propell Innovation.     

Jag brinner verkligen för att driva och utveckla processer. Att underlätta för innovatörer och företagare att utveckla sina idéer är något som följt mig i hela min karriär och något som jag kommer fortsätta att arbeta med nu, säger Mattias. 

Den första tiden som chef kan vara omvälvande på många sätt. Mattias berättar hur han tog sig an chefspositionen och vad han ser som det viktigaste uppdraget en ny ledare har.  

För mig är det viktigt att arbeta på ett inkluderande sätt, att lyssna av gruppen och ta in flera perspektiv för att skapa mig en bredare bild. Sedan behöver jag kunna prioritera, kommunicera, delegera och framförallt fatta beslut 

Ha roligt på jobbet!
Mattias arbetar efter divisen “Vi ska ha kul på jobbet” och att alla i gruppen ska vara engagerade i rätt saker.  

Man måste arbeta med det man tycker är roligt, har man inte roligt gör man inget bra jobb på lång sikt. Detta tankesätt försökte jag få in tidigt i gruppen. Uppmuntra dina medarbetare genom att berätta vad de gör för varandra och för utomstående. Du vill ju få dem att känna stolthet över att de bidrar till en fantastisk grupp.  

Att få alla att känna samhörighet och få utlopp för sin kreativitet är också viktigt.  

Jag tror att motivationen ökar om man känner att man kan utvecklas och få prova på nya saker på jobbet. Vi blir mer kreativa på köpet och det är ett krav för den organisation jag driver.  


Mattias bästa tips, för att lyckas med ditt ledarskap 

 1. Skapa en inkluderande arbetsplats. Lyssna, förstå och ta in fler perspektiv än ditt eget.
 2. Se till att alla har roligt. Ser du någon som inte gillar sina arbetsuppgifter eller vantrivs i en gruppkonstellation? Gå då in och styr upp så att alla blir nöjda. 
 3. Utmana dina egna och organisationens normer. Se till att alla i gruppen blir sedda och hörda. Hur fördelar du ansvaret? Vilka får alltid utrymme på möten? Bryt mönster och uppmärksamma olikheter. 
 4. Tydliga roller och släpp kontrollen. Det är viktigt att alla i gruppen känner en trygghet i sin roll och tydlighet om vad som förväntas levereras, då vågar man även gå utanför ramarna och testa nytt. Våga lita på alla dina kollegor och släpp kontrollbehovet!
 5. Uppmuntra balans mellan jobb och fritid. Glöm inte att se till att alla i gruppen kan lösa livspusslet på ett bra sätt. Det är oattraktivt att vara en tidspolis.
 6. Låt kreativiteten flöda. Våga testa nya idéer och ompröva gamla rutiner och strategier. Det är här verksamhetsutvecklingen sker. 

VR-proffs från Kodkvarnen på internationellt startupevent

Startupföretaget Kodkvarnen fick i början av november följa med till startupevenet Slush i Finland. Där fick de träffa många aktörer inom liknande områden och få inspiration för framtiden 

Själva Slush var maffigt, mäktigt, genomtänkt, nördigt, festligt och svårt att beskriva med ord. När 25.000 kreativa personer samlas under samma tak och tillställningen dessutom arrangeras av en studentdriven organisation med 2000 volontärer utan vinstsyfte blir det både genuint och så-mycket-det-bara-går. Världens största sammankomst av och för entreprenörer helt enkelt, Johannes Ridderstedt.

Tre killar med stort intresse för VR
Kodkvarnen består av tre glada teknikentusiaster som gillar Virtual Reality. De startade tillsammans under 2019 den gemensamma VR-verkstaden med utgångspunkt från Hudiksvall. Björn Grundström är IT-pedagogen som bidrar med verklighetens perspektiv ifrån skolans värld, Carl Öst Wilkens den programmerande fotografen som numera även halkat in på spelmotorer och Johannes Ridderstedt är programmeraren som har erfarenhet ifrån att bygga företag i Uppsala. 

Vi bygger lokalproducerade VR-appar och levererar dessa som en helhet inklusive rätt hårdvara & utbildning, oftast till mässor eller som permanenta installationer på företag, säger Johannes.  

Två exempel på vad Kodkvarnen har gjort hittills är att de har byggt VR-demot ”Hitta i Hudik” till Innovation Day 2019 samt arrangerat VR-kvällar på Propell Innovation för nyfikna företagare. 

Ett av våra långsiktiga mål är att kunna hjälpa skolor med VR i utbildningen genom att tillhandahålla ett helheterbjudande så att varje skola som vill kan ha en VR-sal, ungefär som en klassisk datorsal fast med VR-stationer, säger Björn 

Slush levererade en kreativ eftersmak
För att inspireras av andra och träffa likasinnade valde Kodkvarnen att hänga med till
Slush i Finland och delta på olika sidoevent.  

Av klimathänsyn valde vi vattenvägen till vårt kära grannland. Men det gav oss också mer tid tillsammans och all strötid har vi ägnat åt att bygga vidare på nästa VR-prototyp eller olika nya koncept. Det kändes helt rätt i tiden för oss att åka på ett så välarrangerat evenemang som Slush, det lämnade en kreativ eftersmak. Det är en miljö som utmanar en att tänka större och mer innovativt än normalt. 

Flera intressanta kontakter
Under
Slush fick Kodkvarnen väldigt konkreta kontakter som kan hjälpa dem med framtida projekt.  

Vi fick kontakt med en 3D-artist som kan hjälpa oss med framtida 3D-modeller, en amerikansk spelutvecklare som gav tips kring marknadsföring, ett företag ifrån Tjeckien som jobbar med VR inom utbildning och två tyskar som bygger AR-upplevelser för turism. Björn fick också chansen att besöka en finsk skola på nära håll. Calle hann delta i en master class om UX inom gaming. Och jag deltog på Slush Founders Day där jag fick god kontakt med VDn på ett företag som bygger en tjänst för möten i VR, säger Johannes  

Mycket spännande saker hände under dessa dagar i Finland och favoritsysslan dessa dagar var att sitta i publiken vid den så kallade Showcase Studio och se entreprenörer som handgripligen visade upp sina projekt.  

Vi lyckades pricka in bra platser där både när det var IoT-fokus och VR-fokus. Vi blev även accepterade till sido-eventet XR-day i samma byggnad där bland annat Volvo visade hur testförare kör bil med VR-headset för att på så sätt nästan på riktigt kunna prova hur en ny interiör eller panel kan fungera, säger Björn. 

Kodkvarnen imponerades av den välarrangerade matchmakingen under själva Slush och kringeventen som ägde rum.  

Något som utmärkte såväl Slush som alla sidoevent som MatchUp AR/VR och Press Start var den fokuserade matchmakingen. Genom att via ett webbsystem på förhand boka in möten med andra intressanta deltagare gick det för den som ville att ha flera timmar i sträck varje dag uppbokade med högrelevanta möten. För den som åker till Slush i framtiden är detta något av det allra viktigaste. Bästa matchmakingen för oss var när Johannes på MatchUp-eventet fick visa våra prototyper för Head of ContentOculus, berättar Carl.

Fler prototyper och fler samarbetspartners
Efter vistelsen i Finland har killarna från
Kodkvarnen planerat in både långsiktiga och kortsiktiga planer inför framtiden 

Den närmaste tiden handlar om att göra klart den prototyp vi håller på med för Oculus Quest. Vi kommer troligen även hjälpa ett nischat upplevelsecenter här i Hälsingland med VR. Långsiktigt hoppas vi hitta rätt samarbetspartners för att realisera vårt skolkoncept och så har vi några spelidéer som kan komma att se dagens ljus, avslutar Johannes

Intresserad av Kodkvarnens tjänster och erbjudanden
Tror du också på VR och skulle vilja visa kollegorna en konkret prototyp av ditt koncept är du välkommen att maila Kodkvarnen på hej@kodkvarnen.se för att få hjälp med produktionen. Eller om du vill börja med att köra en VR-kväll fullmatad med VR-upplevelser på ditt kontor så kan de hjälpa till med det också. 

”Därför är företagskulturen vår viktigaste konkurrensfördel”

– om ledarskapsprogrammet Inkluderande ledarskap

Hur stärker företaget sin image som en attraktiv arbetsgivare och blir mer innovativ på köpet? Hur kan jämställdhet och mångfald bidra till att utveckla din affär? Det är några av frågorna som tjugo vd:ar och chefer från elva företag har arbetat med inom ledarskapsprogrammet Inkluderande ledarskap  

Plötsligt ser jag kvinno- och mansnormer överallt och förundras över hur olika vi bemöter varandra utifrån bland annat kön, säger vd Birgitta Sjölin på Hälsinge Smådjursklinik.

I juni 2019 startade företagen en förändringsresa och flera har redan börjat arbeta på nya sätt. Deltagarna bestod av både mans- och kvinnodominerade företag från helt olika branscher. Ett av de kvinnodominerade företagen som deltog var Hälsinge Smådjursklinik som vill skapa en mer inkluderande företagskultur för att locka fler till branschen 

För att få syn på vilka normer vi sitter fast i hos oss har vi börjat med diskussionspunkter på arbetsplatsträffarna som handlar om iakttagelser vi gjort inom jämställdhet och mångfaldsfrågor. Genom att börja synliggöra hur det ser ut börjar alla tänka efter och bidra till en mer inkluderande företagskultur, påpekar Birgitta.

Ingen kan kopiera företagskulturen
Xlent i Hudiksvall var ett annat av företagen som deltog. De hade redan börjat jobba på koncernnivå med mål för ökad jämställdhet och mångfald när Hudiksvallskontoret kom med i Ledarskapsprogrammet och det blev en fördjupning med fokus på kulturen.

Det är helt klart en konkurrensfördel att skapa en inkluderande företagskultur. Vår affärsidé inom IT kan vem som helst kopiera – men ingen kan kopiera företagskulturen. Därför är det affärskritiskt för oss att jobba med den, poängterar Lennart Sundh, vd i Hudiksvall.

Medarbetarna har blivit engagerade genom att bland annat gå på normspaning och kunskap om varför det är viktigt med jämställdhet och mångfald. De har även startat ett arbete med Kulturbingo, för att lära känna kollegor man normalt inte jobbar med. Centralt på Xlent har man satt mätbara mål baserat på jämställdhet och styrelsen består inte längre av 100 procent vita, medelålders män från Stockholm. 

Mitt råd till chefer och ledare är att börja prata om inkludering. Fundera över vilken slags företagskultur de vill ha och hur de uppfattas? Bjud in förebilder som inspirerar. Börja göra små förändringar i vardagen så är bollen i rullning, säger Kristina Svedberg som är IT-konsultXlent 

Hur fångar vi upp allas idéer?  

Ett annat mansdominerat företag som deltagit i programmet är ExTe i Färila som tillverkar lastförankringsutrustning. Platschefen Lina Bylund poängterar att med större mångfald och ett inkluderande ledarskap får vi tillgång till fler olika perspektiv på verksamheten och det blir lättare att rekrytera. 

Vi vill bredda bilden av vem som kan jobba på ExTe. Vi har börjat jobba med allt ifrån våra bilder i marknadsföringen där vi ser många lastbilar men få människor, till att jobba internt med hur vi har det hos oss. Hur fångar vi upp allas idéer? Hur lever vi våra värderingar på riktigt?

Boka in 19 februari, 2020 – Rekrytera med mångfald
Att börja rekrytera på nya sätt är ofta ett bra sätt att öka mångfalden på arbetsplatsen. Xlent samarbetar med rekryteringsföretaget Novare Potential som specialiserat sig på att hitta rätt kompetens och att säkra rekryteringen genom mentorer som stöttar nyanlända och arbetsgivare under en introduktionsprocess.  

Vi har fått sex möjliga kandidater via Novare i höst. Jag upplever att största hindret för en ny slags företagskultur med större mångfald handlar om vår egen rädsla för att det ska bli obekvämt. Men vill vi ha en arbetsplats dit fler söker sig – då måste vi våga hoppa utan att veta exakt var det landar, avslutar Lennart.  

Lyssna till Farzad Golchin, grundare och vd för Novare Potential på Aktivitetsfabriken den 19 februari. I samverkan med Xlent och Hudiksvalls Näringslivsbolag arrangerar vi en spännande dag med rekrytering i fokus. Vill du ha en inbjudan? Kontakta Ann-Sofie Däldehög 

 


RISE och Fiber Opitc Valley satsar på hållbart företagande
– Genom att höja kompetensen inom hållbarhet vill vi bidra till att vidga synen på vad det innebär med hållbar produktion, ökad konkurrenskraft och attraktivitet som arbetsgivare. Hållbarhet handlar om allt ifrån hur vi säkrar kompetensförsörjningen i framtiden genom jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen, till hur cirkulära affärsmodeller kan skapa nya affärer, säger Ann-Sofie Däldehög, projektledare på Fiber Optic Valley 

Utbildningen har genomförts i samarbete med ledarskapskonsulter från Näringslivets Ledarskapsakademi. Fiber Optic Valley erbjuder i samarbete med bland andra Företagsutbildarna och Hudiksvalls Näringslivsbolag företag att delta i flera kompetenshöjande aktiviteter under det kommande året. Inom satsningen Hållbart företagande, där vi engagerar experter inom både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, erbjuder vi företag aktiviteter som till exempel inspirationsföreläsningar, workshops och coachning utifrån verksamheter och behov.
 

Företagen som deltagit i Ledarskapsprogrammet under 2019 är 

A-Assistans
Borins Maskinservice
ExTe 
Huddig
Edugrade
Sunfab
Hälsinge Smådjursklinik
Plyfa 
Myoroface
Voith
XLENT 

Så lyckas du med ditt projekt

Vad behöver du tänka på för att ditt projekt ska bli lyckat? Vilka faktorer är avgörande för att nå framgång? Det vet projektledaren Anna Gustavsson. Anna har över tjugo års erfarenhet av projektledning inom både privat som offentlig verksamhet. Hon har tipsen du behöver för att lyckas.  

Att arbeta med projekt som arbetsform gör att man lägger energi på utvalda saker under en begränsad tid. En stor fördel med det är att man kan åstadkomma förändringar snabbt och öka engagemanget kring specifika frågor i en organisation 

Befriande att arbeta i projektform
Under nästan hela sin karriär har Anna Gustavsson arbetat som projektledare och hon har ett stort driv för att utveckla, utmana och utvärdera olika tankar och idéer.   

Att förbättra och förändra är nästan alltid närvarande i mitt sätt att tänka, det är nog också den största anledningen till att jag varit projektledare så länge. Det finns någonting befriande med att arbeta med projekt och att man kan avsluta ett projekt för att sedan ta med sig godbitarna till nästa. 

Anna poängterar att man som projektledare bör ha vissa kvalifikationer för att trivas i rollen 

Som projektledare är du ansvarig från start till mål och du är den som ska smitta andra med ditt engagemang. Eftersom projekt ofta bryter ny mark uppstår gärna nya situationer och hinder hela tiden. Därför gäller det att ha förmåga att vända hinder till möjligheter och att vara bekväm med att ta svåra beslut. Sedan är naturligtvis struktur i arbetet A och O.  

Hållbarhet engagerar
Anna driver flera projekt som alla har någon koppling till förändring och innovationsprocesser. Det hon tycker är mest spännande just nu är ett projekt i mångmiljonklassen som handlar om att starta igång utvecklingsprocesser hos företag inom hållbar utveckling.  

Det kan handla om att byta till förnyelsebar energi i en produktionsprocess eller att ställa om hela affärsmodellen till en cirkulär ekonomi där allting är en resurs för något annat i ett kretslopp – och avfall inte finns. 

Vill ditt företag komma igång med projekt som arbetsform? Läs boken som Anna skrivit om att leda projekt, Projektarbete i företag.” Intresserad? Köp boken via anna.gustavsson@ri.se   


Annas bästa tips, för att lyckas med ditt projekt 

 1. Tydliga mål. Ha ett tydligt mål och en bra struktur på ditt projekt. Använd tekniska hjälpmedel som underlättar ert arbete. Överadministrera inte. 
 2. Sätt samman projektteamet med omsorg – tänk mångfald! Se till att skapa mångfald i projektgruppen, gärna utifrån t ex kön, ålder, bakgrund och personlighetstyper. Ju större mångfald ju fler perspektiv får du med i arbetet och du skapar ett kreativare klimat! Du behöver både visionärer och utförare – och framför allt engagerade individer. 
 3. Tydliga roller. Det är viktigt att bestämma roller tidigt i projektet. Vad vill alla göra, vem är ansvarig för vad och vad förväntas levereras under projektets gång? 
 4. Gör en generös budget. Har du satt en budget för ditt projekt? Bra, men addera ytterligare 20 procent på den så hamnar du garanterat mer rätt. 
 5. Utveckla, utvärdera – och lär av misstagen. Glöm inte att utvärdera efter ett avslutat projekt, ta med dig godbitarna in i nästa och lär av alla misstag. 
 6. Framför allt – ha kul! Se till att ni har roligt ihop och att alla känner samhörighet – då kommer engagemanget och resultaten av sig själv.

 


Kablegosystemet som kapar både kablar och ledtider

Säterföretaget Kablego tillverkar kablar utifrån kundbeställningar. De har länge använt sig av det egenutvecklade systemet i kombination med det mer kända affärssystemet Monitor ERP System. Mycket tyder på att denna kombination av system har gjort företaget unikt och konkurrenskraftigt inom sitt affärsområde. För att ta nästa steg och öka takten i sin påbörjade digitaliseringsresa har Kablego tagit hjälp av coachningsprogrammet Kickstart Go.

För att enkelt kunna uppdatera såväl affärssystemet Monitor som datorer och operativsystem, måste samtliga ingående system hänga med i utvecklingen. Så har inte alltid skett med det egenutvecklade ”Kablegosystemet”. För att få hjälp med att modernisera systemen samt utveckla dem valde Kablego få hjälp av digitaliseringssatsningen Kickstart Go och få coachning i form av kartläggning, rådgivning och vägval från IT-leverantören Interlan.

Hjälp och stöd vid vägval
IT-konsulten Christian Höglund från Interlan gav Kablego rådet att se över vilka nya lösningar som fanns tillgängliga på marknaden innan en eventuell uppgradering av gamla system genomfördes. Erfarenheter säger att det kan vara resurskrävande att uppgradera gammal programkod och många gånger är det snabbare och effektivare att börja om från början. Alternativt att det kan finnas helt nya tekniker och lösningar.

— Vi har funderat mycket över hur övergången till modernare system och teknik ska gå till, berättar Per-Arne Sahlberg som ansvarar över Kablegos tillverkning och montering, säger Per-Arne.

I dagsläget är det framförallt tre kap- och monteringsmaskiner som påverkas av den egenutvecklade programvaran. Kablegosystemet överför alla data om kapning/montering till respektive maskin och kontrollerar dessutom att operatören, liksom konstruktören, har valt rätt ingående komponenter som alla kan kombineras med varandra.

— Att programmen både styr valet av komponenter, samt kontrollerar kvalitet/rimlighet, är något vi inte har sett hos andra liknande system, påpekar Per-Arne.

Men moderna maskiner har å andra sidan mer utvecklade datagränssnitt varför det sannolikt finns nya sätt att integrera med Monitor och ta vara på de funktioner och fördelar som nuvarande Kablegosystem har.

Det fortsatta arbetet
En av de första uppgifterna har därför blivit att ta reda på mer om moderna maskiner och hur deras gränssnitt ser ut mer i detalj. Per-Arne har tidigare haft kontakt med olika maskintillverkare, men nu fördjupas utredningen ytterligare med bland annat ett studiebesök på plats hos en italiensk maskintillverkare. När vi kontaktar Per-Arne så är det just i det skedet som coachningsprocessen befinner sig.

Uppdraget är alltså inte helt genomfört, men redan nu ser alla hur digitaliseringsarbetet fortskrider både snabbare och betydligt mer målmedvetet. Kablego och Interlan räknar med att snart vara klara med ett väl utarbetat förslag som ger en betydligt större trygghet inför den fortsatta digitaliseringsresan.

 

Inseco sparar tid och pengar med ny avläsningsportal

I början av året berättade vi om Inseco, som fått hjälp med att lösa ett problem kring deras resurskrävande hantering av plastlådor. Själva tekniken fanns inte på plats då, men nu har företaget en fungerande avläsningsportal som gjort hanteringen av plastlådorna mer kostnadseffektiv.

– I vår nya portal kör man in en hel pall, full med plastlådor som ligger huller om buller. Sedan på bara några sekunder läses alla plastlådor av i pallen och vi vet exakt vad det är kunden vill ha tillbaka, säger Per Olsson, vd Inseco.

Från tidskrävande till tidseffektivt

Inseco arbetar med att lagerhålla och leverera fästelement, som exempelvis skruvar, muttrar och tätningar åt sina kunder. De arbetar med ett retursystem, så kallat tvåbingesystem, där lådor med olika fästelement skickas till kunden, när innehållet i en låda hos kunden förbrukas skickas den till Inseco för påfyllning, under tiden fortsätter kunden att förbruka från låda två. Tidigare har hanteringen av plastlådorna tagit både mycket tid och framförallt mycket plats i Insecos lokalen.

– Om vi hade fortsatt att hantera våra plastlådor på samma gamla sätt hade vi behövt bygga ut våra lokaler. Plastlådorna stod överallt och tog upp väldigt mycket yta. Så det här är en kanonlösning som sparar tid vilket gör att vi nu kan lägga mer fokus på service för våra kunder och på att hitta fler affärsmöjligheter, säger Per Olsson

 

Plastlådorna hamnade överallt i lokalen innan införandet av den nya portalen.

En portal för avläsning

Det Inseco har gjort är att de i början av året fick ett antal coachningstimmar av Atea, genom den regionala satsningen Kickstart Go, för att komma igång och lösa problemet kring hanteringen kring dessa platslådor. Därefter har Inseco fortsatt att arbeta på lösningen med en lokal leverantör.

Kenworld har hjälpt oss att spinna vidare på den tekniska biten från Atea och sedan har vi själva snickrat ihop en portal som uppfyllde våra krav och önskemål hur vi själva ville att det skulle fungera, säger Per.

Företaget har under året gjort ett gediget arbete och utrustat nästan alla sina 25 000 plastlådor ute hos kund med en liten RFID*-sensor. Denna sensor är det som avläses i den nybyggda portalen när lådorna kommer tillbaka till Inseco.

– Vi slipper nu plocka upp varje låda manuellt och scanna av dem en och en. Tidigare tog det ungefär 15 minuter att gå igenom alla plastlådor i en pall, idag tar allt som allt bara 3 minuter med hjälp av portalen, säger Per

Förutom tidsvinster har även den nya portalen säkerställt kvalitén och kontrollen kring lådhanteringen.

– Förut var det lätt att blanda ihop lådorna till olika kunder när vi ställde upp dem överallt i lokalen, men nu är det ordning och reda. Och vi kan hantera större mängder av lådor fast vi är samma antal anställda. Lösningen har gett oss bättre koll på statistiken och det skapar mervärde för våra kunder, fortsätter Per.

Ökat digitaliseringstänk

Inseco har tack vare coachningen och det egna drivet vågat göra fler satsningar, investerat mera och startat flera projekt inom företaget.

– Det ingen hightechlösning som vi fått till, men den har varit otroligt viktig för oss och hjälpt oss att effektivisera vårt flöde. Här har deltagande i Kickstart Go varit avgörande för att komma igång att tänka fler lösningar baserat på digitalisering. Vi kommer att fortsätta att utveckla verksamheten i samma anda framöver eftersom vi har ett väldigt bra flyt just nu, avslutar Per.

Från vänster: Jocke Larsson utesäljare, Jan Englund inköpare, Emil Hedvall lagerchef och Per Olsson vd på Inseco som alla varit inblandade i framtagandet av portalen.   

* RFID (Radio-frequency identification), en teknik som gör det möjligt att läsa av information på avstånd.


Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Kontakta Fiber Optic Valley eller läs mer på kickstartgo.se

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland

Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­

 

 

Hudiksvallsföretag inspireras att tänka nytt kring cityhandeln

Förväntansfulla företagare och medlemmar i föreningen Hudik City samlades under onsdagskvällen i Guldsmeden i Hudiksvall för att tänka nytt kring cityhandeln. Hur skapar man en attraktiv stad och hur får vi fler att stanna till i just Hudiksvall? Detta var några av de frågor som diskuterades under kvällen med ledning av Ola Wallberg, affärsutvecklare från innovationsmiljöerna RISE och Fiber Optic Valley.

Cityhandeln är inte död, ni har alla möjligheter att skapa nya upplevelser för era kunder och göra hela Hudiksvalls city mer levande, inledde Ola Wallberg  

 

Kvällen fokuserade på att få företagen att tänka utanför det vanliga och genom olika workshops få fram tankar och idéer kring hur Hudiksvalls cityhandel kan frodas och utvecklas. Men för att åstadkomma förändring påpekade Ola vikten av samarbete 

Det handlar om att förstå vikten av att samverka och att förstå nyttan med det. Det räcker inte med att bara en butik gör förbättringar, man måste få med fler i förändringsresan om man vill skapa en attraktiv stad på lång sikt. 

 

Initiativtagare till workshopen var föreningen Hudik City med Ann-Sofie Lundvall i spetsen. Detta var den tredje delen i en inspirationssatsning där målet är att få medlemmarna att utvecklas och att samverka för att möta upp konsumenternas behov. Ann-Sofie Lundvall är mycket positiv till att många fick vara med på denna typ av workshop. 

Det här var en viktig kväll för stadens handlare. Vi kunde enas om att vår stadsmiljö måste förnyas. Vi måste få vår stadskärna att bli mysig, bli mer inbjudande och fungera som en mötesplats, avslutar Ann-Sofie Lundvall 


Ann-Sofie Lundvall, ordförande i Hudik City och ägare av Hälsinglands fastighetsbyrå