fbpx
Meny

Elva företag satsar på inkluderande ledarskap

Hur stärker företaget sin image som en attraktiv arbetsgivare och blir mer innovativ på köpet? Hur kan jämställdhet och mångfald bidra till att utveckla din affär? Det var några av frågorna som diskuterades på första träffen den 17 juni inom ledarskapsprogrammet Inkluderande ledarskap. Elva regionala företag, totalt 21 vd;ar och chefer, startar en förändringsresa för att på sikt bli mer konkurrenskraftiga.

– En väldigt intressant första dag på programmet, jag ser redan fram emot fortsättningen efter sommaren. För oss är inkludering och mångfaldsperspektiv avgörande för att ligga i framkant som företag, säger Ylvali Gerling, vd för Myoroface.

” Måste våga hoppa”
Bakgrunden till ledarskapsprogrammet är ett behov hos företag att framför allt säkra kompetensförsörjningen i framtiden genom att jobba med jämställdhet och mångfald för att bl.a. bli mer attraktiva som arbetsgivare och att bidra till hållbar utveckling. På lång sikt är det en överlevnadsfråga.

Unikt för förändringsarbete inom mångfald och jämställdhet är att ledningen måste våga hoppa utan att veta exakt var det landar – de möjliga vägarna syns sällan förrän vi börjar röra oss i någon riktning, poängterar Pär Lärkeryd, konsult och vd för Norra Skogsägarna.

Utbildningen genomförs i samarbete med ledarskapskonsulter från Näringslivets Ledarskapsakademi och första träffen leddes av Pär Lärkeryd som själv bland annat revolutionerat affärsstrategin för Norra Skogsägarna där han är vd samt Marita Svensson som tidigare drivit flera utvecklingsprojekt inom Fiber Optic Valley med fokus på jämställdhetsperspektiv och innovationsutveckling.

Företagen som deltar; A-Assistans, Borins Maskinservice, ExTe, Huddig, Edugrade, Sunfab, Smådjurskliniken, Plyfa, Myoroface, Voith, XLENT


Om satsningen Hållbart företagande

RISE och Fiber Optic Valley erbjuder i samarbete med Företagsutbildarna och Hudiksvalls näringslivsbolag företag att delta i flera kompetenshöjande aktiviteter där vi engagerar experter inom både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet under det kommande året. Det kan vara aktiviteter inom hållbarhet som till exempel inspirationsföreläsningar, workshops och coachning utifrån olika företagens behov. Inom miljömässig hållbarhet gör vi en satsning inom cirkulär ekonomi i projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller tillsammans med Högskolan i Gävle och Region Gävleborg.

Genom att fokusera på hållbarhet vill vi bidra till att vidga synen på hållbar produktion, ökad konkurrenskraft och attraktivitet som arbetsgivare. Hållbarhet spänner över en bredd av ämnesområden inom allt ifrån hur vi säkrar kompetensförsörjningen i framtiden genom jämställdhet och mångfald, till hur cirkulära affärsmodeller kan bidra till innovationer för en bättre affär och miljö.

Så blir ditt företag mer innovativt

Ser du nya möjligheter hela tiden, kanske inom ditt företag eller i din organisation men inte riktigt orkar göra något med dem? Henrik Florén har lång erfarenhet av innovationsledning och affärsmodellsutveckling, så han har alla tips som du behöver för att din verksamhet ska bli mer innovativ.

Medvetet, systematiskt och strategiskt innovationsarbete är en viktig framgångsfaktor för att skapa nya tjänster, produkter och arbetssätt. Det är detta arbete som gör att utvecklingen går framåt och att företag kan säkerställa goda vinstmarginaler på kort sikt och överlevnad på lång sikt.

Innovationer kräver mod
Som innovationsforskare* har Henrik gedigen erfarenhet och kan leda både storskaliga och småskaliga innovationssatsningar framåt, men han tycker att vi borde bli bättre på att ta tillvara goda idéer.

Potential till innovation finns överallt i samhället och idéer är sällan en bristvara. Utmaningen består av att vi måste ha personer och organisationer med förmåga och mod att ta tag i, testa och realisera de goda idéer som identifieras. Det här är viktigt för en hållbar samhällsutveckling. Det är inte bara nya företag som utvecklar samhället, utan etablerade företag måste också utvecklas för att säkerställa kort- och långsiktig konkurrensförmåga.

För närvarande har Henrik fokus på att erbjuda företag och organisationer runt om Gävleborg stöd i deras innovationsarbete.

Just nu är jag med och driver flera projekt kopplat till Hudiksvalls kommun, där vi ska få dem att börja tänka och arbeta annorlunda i sitt innovationsarbete. Jag arbetar också med att stötta både små och medelstora företag samt större företag i utvecklingen av deras strategiska och operativa innovationsarbete framförallt kopplat till de möjligheter som nya teknologier erbjuder.

Vill ditt företag eller organisation få hjälp i ert innovationsarbete?
Ta kontakt med Henrik.

* innovationsprocesser i tidiga faser, samspelet mellan teknik- och affärsutveckling, affärsmodellsutveckling, metoder och processer för digitalisering i både företag och offentlig sektor samt företags innovationsförmåga i snabbt växande företag.


Henriks åtta bästa tips, för att bli ett mer innovativt företag eller organisation

 1. Tänk strategiskt när ni beslutar om vad ni utvecklar och hur ni gör det. Utgå tex från hur er produktportfölj ser ut när ni prioriterar utvecklingsinsatser, och fundera över vad som skapar störst värde för er just nu, och vad som behöver göras på längre sikt.
 2. Nytänkande bör belönas och uppmuntras, väv in det i er organisationskultur så kommer ni en bra bit framåt. Kom ihåg att misslyckande är viktiga steg mot framgång!
 3. Sträva efter att höja ribban i ”tänket” men sänk ribban för ”göret”. Våga testa nya idéer, men sträva efter att göra det på ett enkelt och snabbt sätt utan krav på att hitta den bästa lösningen direkt.
 4. Ifrågasätt befintliga strukturer, processer, och sätt att tänka. När ni börjar experimentera med lösningar kommer ni lära er viktiga saker som driver utvecklingen framåt – tänk normkritiskt!
 5. Våga utforska möjligheterna med nya teknologier och marknader. Där finns ofta stor potential till nya affärer.
 6. Lyssna inte bara på era befintliga kunder eftersom det kommer att leda till mer av samma sak, snarare än utveckling av morgondagens produkter och tjänster.
 7. Sträva efter en mångfald av perspektiv. Hur innovativa är ni om alla medarbetare kommer från samma ort, har samma ålder/kön och liknande intressen?
 8. Inget företag är en ö, vilket gör att samverkan med andra är en framgångsfaktor.

Framtidens affärssystem utvecklas i Gävleborg

Behovet av flexiblare arbetstider och utveckling av nästa generations affärssystem för att stödja detta ligger bakom ett nytt samverkansprojekt mellan tolv olika aktörer och företag i Gävleborg. Med förstudiemedel från innovationsmyndigheten Vinnova kan aktörerna nu undersöka hur framtidens affärssystem kan anpassas utifrån människans behov och vanor.

Mänsklig vinkling på system

Utgångspunkten för samverkansprojektet är en följd av en hel del idéer och frågeställningar som uppkommit genom andra projekt som Fiber Optic Valley och RISE i Hudiksvall arrangerat de senaste två åren.

Inom flera av våra satsningar har vi fått höra spännande idéer kring just ERP-system och hur företagen önskar att systemen borde se ut och hur de kan utvecklas. Det var för många bra idéer för att vi bara skulle släppa dem, säger Ola Wallberg, affärsutvecklare RISE/Fiber Optic Valley

För att ta ett helhetsgrepp på alla tankar, söktes pengar av Vinnova för att kunna genomföra en förstudie. Fokus ligger på att utmana såväl företag som affärssystemsleverantörer att tillsammans skapa förutsättningar för flexiblare arbetsplatser genom en förändrad syn på arbetets organisering och nästa generations affärssystem.

Deltagande företag önskar att deras medarbetare själva skulle kunna styra över sin egen arbetstid och planera mera själva. Därför kommer vi undersöka hur systemet kan möta dessa behov på ett bättre sätt, säger Ola Wallberg, affärsutvecklare RISE/Fiber Optic Valley

Flera aktörer ger stor potential

De aktörer som inledningsvis deltar i projektet är Monitor, Alderholmens Mekaniska, Drivex, Exte, MittX, Metallprodukter, Scandymet, KonfigDesign, XLENT i Hudiksvall, RISE, Fiber Optic Valley och Mittuniversitet.

Det är ett spännande projekt där vi har möjlighet att undersöka kraven på framtidens ERP-system och arbetsplatser tillsammans. Målsättningen är att bidra med kunskap som kan leda till effektivare ERP-system som möjliggör för arbetsgivare att erbjuda anställda ökad flexibilitet vilket i sin tur kan leda till bättre arbetsmiljö och attraktivitet till arbetsgivaren, säger Henrik Florén, innovationsexpert RISE/Fiber Optic Valley.

Projektinformation
Projektet Humle, (Human Perspective Learning ERP-system) och är ett Vinnovafinansierat projekt inom programmet Produktion 2030 ”Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik”. Projektet förväntas hålla på mellan perioden 5/6-2/12 2019.

Ny strategi ska lyfta Ryon Märk

Hudiksvallsföretaget Ryon Märk har genom digitaliseringscoachning från Syntesia fått en ny strategi som kan öka och effektivisera försäljningen av deras produkter med hjälp av digitala kanaler. Coachningen möjliggjordes genom den regionala digitaliseringssatsningen Kickstart Go.

Mer digital närvaro

Ryon Märk har varit verksamma sedan 1950-talet och är kanske mest kända för sin signaturpenna Ryon Märk. Tillverkningen sker i Hudiksvall i deras väl inkörda maskinpark och det är även därifrån distributionen av produkter sker. Nu är de aktuell med att ta sin försäljning av sina klassiska produkter, märkpennor, produkter för whiteboardtavlor och stämpelfärg för skogsindustrin, till nya höjder.

Det är viktigt för oss med expansion och hitta nya marknader. Så därför önskade vi få hjälp att hitta nya effektiva säljprocesser och identifiera viktiga säljkanaler som kan driva upp vår försäljning, säger Liselott Lättman, vd Ryon Märk.

 

E-handel, sökordsoptimering och mycket mer

Tillsammans med en upphandlad digitaliseringscoach från Syntesia har Ryon Märk vridit och vänt på ett flertal frågeställningar kring marknadsföring, försäljning och olika kanaler för detta.

Vi har tillsammans med Ryon Märk lagt upp en plan för hur de de kommande åren ska få mer digital närvaro och få en effektivare försäljningsprocess. Bland annat har vi diskuterat idéer kring webbhandel, sökordsoptimering, sociala medier och hur man förpackar sina produkter, säger Magnus Burvall digitaliseringscoach från Syntesia.

Som resultat har Ryon Märk fått en lista över prioriteringsområden och tagit in offerter på olika slags åtgärder.

Målet är nu att utveckla Ryon Märk under en 3-5 årsperiod. Där vi ska bli mer närvarande digitalt, öka vår omsättning och satsa på att göra mer affärer i Norden, avslutar Liselott Lättman, vd Ryon Märk.


Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Kontakta Fiber Optic Valley eller FindIT eller läs mer på kickstartgo.se

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland

Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­

Gävleföretaget Hydro Sport öppnar för nya marknader med digital strategi

Gävleföretaget Hydro Sport har genom digitaliseringscoachning från Stegs and Sisters i Järvsö fått en ny strategi som kan revolutionera serviceadministrationen och öka försäljningen av deras vattenparkstjänster. Coachningen möjliggjordes genom den regionala digitaliseringssatsningen Kickstart Go.

Nya erbjudanden och nya utmaningar
Hydro Sport är en av världens ledande tillverkare av vattenrutschbanor och vattenparksdesign. De har i över 30 år konstruerat, tillverkat och levererat över 900 rutschbanor i 36 länder. Under de senaste åren har de breddat sitt erbjudande för att göra nya spännande affärer.

De senaste åren har vi fokuserat på att komplettera vårt erbjudande med service och underhåll eftersom vi ser att det leder till merförsäljning. Genom att vi kan erbjuda kompletteringar och uppgraderingar av befintliga installationer kan vi bidra till att optimera vattenrutschbanornas livslängd och ge en förbättrad åkupplevelse för badets besökare. Men för att vi ska lyckas bättre med vårt erbjudande kring service och underhåll framöver önskade vi hjälp att fila på vår process kring detta område, Thomas Lugnet, vd Hydro Sport.

Kartläggning och sammankoppling
Utmaningen för Hydro Sport var att kartlägga behov för servicefunktionaliteten, kartläggning av orderflöden, sammankoppling av olika system och funktioner i verksamheten samt få in mer digitala lösningar. Till sin hjälp fick Hydro Sport hjälp av den upphandlade leverantören Stegs and Sisters i projektet Kickstart Go, där Mella Stegs blev deras digitaliseringscoach.

Vi har funnits där som digital stöttning, där vi grundligt tagit reda på vad man vill ha och behöver för att sedan satsa på saker som ger maximal effekt för företaget. Jag har varit lite av en advokat som öppnat upp för nya sätt att tänka och hur man kan välja en annan väg framåt, säger Mella Stegs, digital affärsutvecklare Stegs and Sisters.


Mella Stegs, digital affärsutvecklare Stegs and Sisters

Plan att inför ett digitalt arbetssätt
I dagsläget saknar Hydro Sport ett digitalt stöd för att administrera service och ärenden vilket resulterar i en bromskloss för utvecklingen framåt. Men genom coachningen kan de nu ta ett kliv framåt.

Med tydligare rutiner, ett systematiskt sätt och bra digital ärendehantering kan Hydro Sport skapa något riktigt bra. På ett strukturerat sätt har vi presenterat en process till Hydro Sport och på deras inrådan börjat en diskussion med några leverantörer som kan hjälpa dem framåt, vilket känns väldigt spännande, säger Mella Stegs, digital affärsutvecklare Stegs and Sisters.

 


 

Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Kontakta Fiber Optic Valley eller FindIT eller läs mer på kickstartgo.se

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­

Världsrekord i energieffektiva persontransporter, igen!

Tack vare ny infrastruktur som Fiber Optic Valley, RISE och Kontorscenter i Hudiksvall stod för kunde besökare för första gången följa de deltagande ekipagen på tävlingen Delsbo Electric i realtid. Lördagen den 25 maj gick den nionde upplagan av stapeln i Delsbo, Hälsingland med deltagande studenter från hela Sverige som tävlade i energieffektiva persontransporter. Högskolan i Dalarna kammade hem segern för fjärde året i rad och likt föregående år satte de även ett nytt världsrekord.

Innovativt och energieffektivt

Delsbo Electric är en unik tävling där tävlingsdeltagarna ska skapa de smartaste spårburna fordonen för en sträcka på exakt 3,36km och under lördagen avgjordes den nionde upplagan. Universitet från hela landet hade samlats för att vara med och tävla, och i år tog Högskolan Dalarna hem segern för fjärde året i rad med sin Eximus IV som klarade testet på endast 0,63Wh/pkm (wattimmar per personkilometer)

Syftet med tävlingen är att uppmuntra unga till nytänkande och innovation men självklart även att sätta fokus på den elektriska järnvägstrafikens energieffektivitet och miljövänlighet, säger Anna Gustavsson, senior projektledare RISE/Fiber Optic Valley

Nya lösningar för infrastruktur

Evenemanget är unikt, har en potential att växa och har redan skapat stora avtryck runt om i världen. Tävlingen har blivit en testbädd och utvecklingsarena för morgondagens energieffektiva persontransport. Som samarbetspartner till Delsbo Electric var Fiber Optic Valley, Propell Innovation och RISE i Hudiksvall med och levererade ny infrastruktur längs tävlingssträckan. Något som kommer ha stor betydelse för tävlingens utveckling framöver.

Just denna gång var vi tillsammans med leverantören Kontorscenter med och bidrog till WiFi-uppkoppling längs hela tävlingssträckan för att testbädden skulle bli mer komplett. Genom den nya lösningen kunde besökare följa tävlingsekipagen i realtid, se tävlingen online och deltagarna får nu möjlighet att utläsa data, vilket är ett oerhört lyft för tävlingen, säger Anna Gustavsson

Thomas Johnson och Maja Swenson representerade Fiber Optic Valley, Propell Innovation och RISE Hudiksvall i en gemensam monter.

Jonas Dahlström, vd på Kontorscenter som på uppdrag av RISE har levererat en WiFilösning som täcker hela tävlingssträckan i Delsbo Electric

Det här kan vara världens längst sammanhängande Wifi i glesbygd utan fast strömförsörjning och efter en järnväg, vilket är rätt coolt.

Vi satsar på digitalisering och startups

Den 8e maj gästades Fiber Optic Valley, Propell Innovation och RISE i Hudiksvall av ett fyrtiotal beslutsfattare och intresserade som önskade få veta mer om våra verksamheter.

Bland besökarna fanns regionfullmäktiges ledamöter och tjänstemän som fick höra den engagerade entreprenören Petter Andersson, bredbandsexperten Crister Mattsson och programchefen för Framtidsbygget Magnus Busk.

Petter Andersson inledde dagen där han berättade om sin händelserika resa; från att ha haft många idéer och hängt på Propell Innovation till att misslyckas och komma vidare. För att i dagsläget få arbeta för ett innovativt företag 2p1.

– Jag har hela tiden många saker på gång och är uppvuxen med entreprenörskap. Och mitt bästa tips som jag vill dela med mig av här idag är att, sitt inte på kammaren och fundera på din idé, börja med att prata med kunden och förändra din idé längs vägen.

Från idéer och innovation tog en erfaren bredbandsexpert vid. Crister Mattsson påpekade vikten av att alla bör få tillgång till bra digital infrastruktur var man än befinner sig i världen och presenterade delar ur sin nyutgivna bok, Vision och vetande – om det digitala samhället.

– Vi är dåliga på att tala om varför man ska investera i digital infrastruktur och förklara nyttan med dessa investeringar. När man vill lägga pengar på denna typ av insatser som bredband och fiber måste man ha bra argument. Jag har gjort flera studier, så jag har alla siffror och viktiga argument på hur bra uppkoppling påverkar människan och samhället.

Magnus Busk, programchefen för Framtidsbygget, fick avsluta dagen där han berättade om de kommande ombyggnationerna av sjukhusen i regionen.

– Framtidsbygget är ett samlingsnamn för en mängd om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Byggnationerna omfattar en bygginvestering på över 5 miljarder – så det är ett stort program med många saker som ska stämma för att arbetet ska flyta på. På Hudiksvalls sjukhus rullar arbetet på väldigt bra just nu.

Dagen var en del i ett så kallat Mitt Europa event, där man runt i världen lyfter spännande satsningar. Syftet med eventet är att ge möjlighet till EU-finansierade projekt att öppna upp sina dörrar för att ge allmänheten möjlighet att upptäcka och lära sig mer om hur EU-pengar för nytta i samhället.

Två Punkt Ett blir tydligare med digital marknadsplan

Kommunikationsbyrån Ohappa har fått Gävleföretaget Två Punkt Ett att bli tydligare i sitt erbjudande att sälja ljus som tjänst. Äntligen kan de få folk att förstå vad de gör. Företaget har kommit en bra bit på väg i det kommunikativa arbetet mot nya kunder och nya marknader. Samarbetet mellan de två parterna är en del i coachningsprogrammet Kickstart Go.

Det innovativa företaget Två Punkt Ett (2p1) levererar och säljer ljus som tjänst. Genom åren har de tänkt cirkulärt och arbetat hårt för att bryta barriärer för att nå ut till marknaden. Trots motgångar under åren, ser man nu ett ökat intresse från flera håll.

– Intresset för vår tjänst ökar, mycket tack vare att vi nyligen vann en innovativ upphandling mot den offentliga sektorn. Men i och med det kommer fler utmaningar. Vi har haft enorma kommunikationsproblem genom åren för att ingen har tid att göra jobbet. Och efter många års arbete finns det mycket endast i mitt huvud, vi har kört fast med vår kommunikation och vi blir en aning hemmablinda när verksamheten bara rullar på, säger Joel Smedberg, ägare av Två Punkt Ett.


Två Punkt Etts bild på företagets cirkulära tänk

Med fokus på budskap och målgrupper
För att få hjälp med sin kommunikativa utmaning; att få folk att förstå vad de egentligen gör, säljer och hur de kan nu ut till flera, fick de genom coachningsprojektet Kickstart Go hjälp att arbeta med marknad- och försäljningsfrågor samt affärsutveckling genom Åsa Askne från Ohappa i Hudiksvall.

– När jag träffade Joel så var det mycket fokus på vilka kanaler som man ska använda sig av, men där fick jag stoppa honom och istället ställa frågor kring vilka som egentligen är deras målgrupp och vilka behov de har. Vilka budskap är viktiga för den här målgruppen? säger Åsa Askne, projektledare Ohappa

Åsa Askne, projektledare Ohappa

En digital marknadsplan
Mer ingående har coachningen utgått ifrån vad som gör Två Punkt Ett unika, diskussion kring affärsmodellen, analysering av målgruppen och viktiga budskap för att nå dem.

– Under resans gång har vi haft givande och utvecklande samtal, där vi bollat oerhört många idéer. Vissa frågor har återkommit på nytt då förutsättningarna har förändrats. Vi har tillsammans gjort en digital kommunikationsplan innehållande, vision, affärsidé, mål, prioriterade målgrupper, geografisk marknad, utvalda budskap, kanalval, strategiska prioriteringar och en handlingsplan för 2019 förklarar Åsa Askne, projektledare Ohappa.

Efter flera workshopstillfällen har Joel och kollegorna på Två Punkt Ett fått en ökad förståelse för hur de kan kommunicera med sina målgrupper och göra företaget synligt och mer tillgängligt digitalt.

– Det har varit toppen att få hjälp av experter på området och att ha någon att bolla sina tankar och idéer med. Det bästa är ju att få någon som ser på vår verksamhet med andra ögon och ger oss en karta över hur vi ska planera kommunikationen för att de ska bli rätt från början, säger Joel Smedberg vd 2p1.

Joel Smedberg på en skola för att informera om Två Punkt Ett

Fortsatt arbete framåt

– Tack vare coachningen från Åsa kan vi göra rätt beställningar inom kommunikationsområdet och framförallt så är vi redo att skala upp för att nå fler kunder eftersom vi har planerat kommunikationen rätt från början, avslutar Joel Smedberg ägare av Två Punkt Ett.


Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Kontakta Fiber Optic Valley eller FindIT eller läs mer på kickstartgo.se

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­

Så räddar du världen och tjänar pengar på ett hållbart företagande

Vill ditt företag ligga i framkant vad gäller affärsutveckling och innovation? Vill du stärka företagets image som en attraktiv arbetsgivare? Vilka är drivkrafterna bakom en hållbar företagsutveckling? Det här är frågor som Ann-Sofie Däldehög jobbar mest med. Hon har koll på varför det lönar sig att arbeta med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Om du vill vara konkurrenskraftig i framtiden och attrahera samt behålla talanger behöver du utveckla ett hållbart företagande. Inom mitt expertområde social hållbarhet handlar det exempelvis om att ha ett inkluderande ledarskap där du drar nytta av fördelarna med mångfald och jämställdhet. Vi har helt enkelt inte råd att missa några möjligheter.

Ann-Sofie Däldehög har lång erfarenhet av att arbeta med jämställdhet- och mångfaldsperspektiv och hon vet hur arbetet hänger ihop med framgångsrik affärsutveckling.

Min viktigaste lärdom är betydelsen av ledningens engagemang i förändringsarbetet för att det ska bli resultat – oavsett om vi pratar miljöarbete eller jämställdhet.

Just nu projektleder hon satsningen Hållbart företagande där företag och organisationer får göra olika aktiviteter för att öka kunskapen om hur de kan rädda världen och tjäna pengar – samtidigt.

Inom Hållbart företagande gör vi aktiviteter med fokus på cirkulär ekonomi tillsammans med Högskolan i Gävle och Region Gävleborg och i juni drar jag igång Ledarprogrammet Inkluderande Ledarskap för tjugo vd;ar och chefer från tio företag. Vi fokuserar på cheferna som har mandat att avsätta resurser, driva på och följa upp det som behöver göras för att förändra. Ensamma eldsjälar har en tendens att brinna upp.

Bildtext: Ann-Sofie Däldehög tillsammans med hållbarhetsexperterna Laura Vidje och Michael Jalmby från Esam AB under en lunchföreläsning på Except i Hudiksvall.

Genom åren har hon varit med och skrivit en bok om Genusmedvetet ledarskap samt drivit det framgångsrika ledarskapsprogrammet Öppna Upp, som handlat om hur företagsfrämjare i Gävleborg kan bli bättre på att ta tillvara alla människors idéer och företagsamhet, oavsett kön, ålder, etnicitet med mera.

Deltagarna i Öppna Upp har fått lära sig verktyg för hur jämställdhet och mångfald kan användas som medel i innovationsarbetet när det gäller exempelvis hur de utformar kreativa team, stöttar företagare i att tänka nya marknader, innovativ produktutveckling och marknadsföring, inkluderande event och mycket mer.

Ann-Sofie upplever att företag och organisationer som hon möter idag är mer öppna för denna typ av frågor än vad det var när hon började sitt arbete för tio år sedan.

När jag började arbeta med jämställdhetsprojekt fanns det en större misstänksamhet mot förändringsarbete som handlade om jämställdhet och ledarskap än det gör idag. Nu upplever jag att det finns en större insikt hos chefer och ledare om att det här är en överlevnadsfråga, kanske har #metoo och andra samhällsförändringar bidragit. Men det man ska komma ihåg är att strategiskt förändringsarbete tar tid. Det behöver finnas en förståelse för att ny kunskap och nya insikter tar tid att landa. Att göra små förändringar tidigt är ett första steg för en långsiktig genomgripande förändring.


Ann-Sofies tips utifrån social hållbarhet när det gäller att ta första stegen mot en inkluderande, attraktiv företagskultur;

 • Börja med att gå på spaning!  Studera och synliggör den egna organisationens struktur och kultur.
 • Exempelvis räkna hur många kvinnor och män, samt utifrån t ex ålder och etnisk bakgrund som finns inom olika positioner i organisationen. Diskutera varför det ser ut som det gör?
 • Försök att få syn på vilka normer som gäller?
 • Makt och inflytande – hur fördelas ansvar och befogenheter?
 • Titta på vilka yrkeskategorier som finns, vem gör vad? vilken verksamhet ger status?
 • Vilka personer arbetar med statusfyllda arbetsuppgifter? Utifrån t ex kön, ålder, etnisk bakgrund.
 • Vilka konsekvenser får det?

Vill du veta mer om hur ditt företag eller din organisation kan arbeta med hållbart företagande? Kontakta Ann-Sofie

Lära för livet under Industridagen 2019 och industriell omvandling

Industrin spelar en viktig roll i Gävleborgs regionala ekonomi och den står inför stora utmaningar för att fortsätta vara hållbar och konkurrenskraftig. Det finns flera områden som är viktiga för en framgångsrik industriell övergång och alla områden är kompetens och kunskapskrävande. Region Gävleborg ordnar olika möjligheter att bidra, inklusive regionala rundabordssamtal och också genom ett webbformulär.

Region Gävleborg är regionala värd för Industridagen 2019 och vill höra från näringslivet, civil samhället och lärosätten: lyfta just dina största utmaningar, framgångar eller misslyckanden för att stärka utvecklingen. Dina synpunkter är viktiga. Detta är en unik möjlighet för leverera slutsatser och förslag som sammanställs och delges direkt till riksdag, regering och andra beslutsfattare under Industridagen 2019 i Sandviken. Ett effektivt samarbete kring dessa områden kommer att hjälpa oss att leverera konkreta åtgärder för en konkurrenskraftig och inkluderande framtid.

För att svara på några frågor, surfa in på länken.
Mer info om Industridagen 2019 (30e september)- https://www.industriradet.se/industridagen/2019/

För mer information kontakta Anna Douglas +46725438919, anna.douglas@regiongavleborg.se