Meny

Delsbo Electric 2020 – livesändning och nytt världsrekord

Årets upplaga av Delsbo Electric blev annorlunda. Publiken fick denna gång uppleva den spännande tävlingen digitalt – ett koncept som arrangörerna vill utveckla inför framtiden. 

Delsbo Electric är en studenttävling där teknikinriktade skolor konstruerar och framför järnvägsfordon med upp till 6 passagerare. Utmaningen går ut på att förflytta ett fordon 3,3 kilometer längs en räls, med minsta möjliga energiåtgång. Syftet är att driva omvandlingen till en mer hållbar värld, genom engagemang och inspirerande upplevelser för morgondagens ingenjörer. 

I år genofördes Delsbo Electric delvis digitalt. Tävlande studenter med handledare från universitet och högskolor samt funktionärer var på plats, medan publiken erbjöds att delta digitalt. Organisationen bakom eventet förväntade sig ett lyft med fler ”besökare” på distans. Vad man inte hade förväntat sig var att det blev en mycket positiv upplevelse även för lokalbefolkningen.

Eftersom tävlingen sker på ett järnvägsspår har man tidigare inte kunnat se fordonens framfart mer än korta stunder. Nu kunde besökarna följa dessa online längs hela tävlingssträckan och även lyssna till samtal i studion runt energieffektivitet, utbildning och tävlingsresultat. Det blev ett överskådligt och tydligt sätt att följa tävlingen, eller som någon uttryckte sig:
” Det var lika mysigt som att kolla på Vasaloppet.”

Även om eventet i framtiden förhoppningsvis blir ett fysiskt event igen säger Delsbo Electric att de kommer att behålla och utveckla livesändningen.
– Den ihållande pandemin gjorde att vi tog steget och snabbt ställde om till livesändning och det är vi glada för, säger projekt- och tävlingsledaren Lars Gustavsson.

Inför Delsbo Electric 2020 utförde RISE flera åtgärder för att säkerställa driften i testbädden, för WiFi-koppling via air-fiber. Under årets tävling dedikerades Wi-Fi-kopplingen till att strömma video från följefordonen under tävlingen. Till kommande år kommer Delsbo Electric att utrusta banan med fler sensorer för att facilitera utvecklingen av mer avancerad autonom körning. De har lärt sig av de deltagande lagen att vinden under andra delen av tävlingssträckan är oberäknelig. Med sensorer kommer fordonen till exempel att kunna hämta in vindförhållanden några hundra meter framåt. På så sätt blir det möjligt att ändra körsättet och komma i mål med ännu lägre energiförbrukning.

Och hur gick det då i årets tävling? Jo, det slogs ett nytt världsrekord för världens mest energieffektiva persontransport, då Högskolan Dalarnas Eximus IV slog sitt eget rekord från 2019 med ett resultat på 0,517 Wh/person-km.

Läs mer om Delsbo Electric:

.

 

Bli expert på att nätverka

Susanne Nylén från Fiber Optic Valley/RISE delar med sig av konkreta tips i konsten att nätverka på årets IT-forum. FindIT arrangerar årets IT-forum digitalt och bjuder på flera intressanta digitala föreläsningar och workshops. 

Lyssna till Susannes tips för hur du tar ditt nätverkande till en ny nivå.  Varför ska man nätverka? För att varje människa du möter kan öppna en dörr till nya möjligheter. Men hur gör man då? I det här avsnittet berättar Susanne Nylén om hur man gör för att få ut det mesta av sitt nätverkande.

Under hela oktober månad hittar du två till fyra nya filmer i veckan – så håll utkik på IT-forum Talks.

 

 

Fler än 10 tips för bättre digitala möten

Att kunna mötas digitalt har blivit viktigare än någonsin när många jobbar hemifrån och vi inte kan träffas i större grupper.

Mötesledarskapet blir extra viktigt. Vi behöver vara extra pedagogiska och ibland övertydliga. Guida genom dokument, visa exakt var deltagarna ska läsa och så vidare. Vi behöver vara snälla mot oss själva och hjälpsamma mot varandra vad gäller teknikstrul.

Här kommer några blandade tips från olika håll

 • Anslut i tid
 • Ha bra ljudutrustning, hörlurar med mikrofon är bättre än datorns inbyggda högtalare
 • Testa ljudet, innan mötet
 • Placera gärna datorn /webbkameran lite högre än normalt
 • Undvik starka ljuskällor (fönster, lampor) bakom dig
 • När du inte pratar, stäng av mikrofon
 • Om tekniken tillåter – ha gärna video på för en mer personlig känsla
 • Använd chattfunktionen lite oftare istället för att gå in och bryta ljudöverföringen
 • Ha alltid en backup-plan om systemet går ner, till exempel genom att ha mobilen redo

Tydligt mötesledarskap;

 • Gör mötesagendan känd för alla
 • Ha en tydlig struktur som ger alla lika möjligheter att delta i samtalet
 • Fördela ordet
 • Acceptera en digital kvart i början av mötet.
 • Chefen kan låta en annan person vara mötesledare. Mötesledare kan hålla ordning på talarordning och liknande, så att chefen kan fokusera på själva mötet.
 • Utse en person som är ansvarig för tekniken.
 • Försök att låta varandra prata till punkt. Undvik att tala i mun på varandra med utfyllnadsord, inlevelseljud och avbrytande meningar
 • Våga testa, våga göra fel och lär av varandra!

 

Digital workshop den 6/10 ”Så tjänar du pengar på en hållbar affärsmodell” inom satsningen Hållbart värdeskapande.

Demobooster matchar företagens digitala behov

Som delaktiga i nätverket DIGINNO delar vi med oss av goda exempel från olika företag runt om i världen som har genomfört någon form av digital transformation.

Demobooster är en digital plattform som matchar de digitala behoven hos företag inom tillverknings- och process- och serviceindustrin med lösningsfokuserade och innovativa leverantörer som är specialiserade på programvara och inbäddade lösningar.

Läs artikeln här

Så utvecklar du dina idéer

Vad behöver du för att komma igång med dina idéer? Vilka verktyg och metoder lämpar sig bäst? Vad behöver man tänka på inför att skapa nya produkter och tjänster? Vår startupcoach Martin Askne hjälper både privatpersoner och företag att utveckla nya idéer och innovativa affärsmodeller.

Innovationscoach, startupcoach, idécoach, idérådgivare, innovationsrådgivare, Lean Startupcoach – ja titlarna är många. Som tidigare parallellentreprenör och medgrundare till 14 innovativa startups har Martin Askne gedigen erfarenhet kring innovations- och utvecklingsfrågor.
– Min största drivkraft är att peppa personer och få dem att våga utveckla sina idéer. Jag pushar på och ser till att den som driver en idé kommer framåt och får olika typer av stöd längs vägen.

Propell stöttar människor med idéer
Under 2015 var Martin med och öppnade upp dörrarna till innovationsmiljön Propell Innovation Hub i Hudiksvall. Sedan dess har han jobbat för att vidareutveckla verksamheten.
– Propell har till uppgift att stötta människor och företag som har kreativa idéer och hjälpa dem att komma framåt genom beprövade innovationsmetoder. Ett av våra mål är att förse vår regionala inkubator Movexum med inkubationsklara innovationer. En annan uppgift vi har är att accelerera innovation och agera mötesplats mellan små- och medelstora företag och startups.

MARTINS BÄSTA TIPS FÖR ATT KOMMA IGÅNG

 1. Gör en omvärldsbevakning – googla på din idé. Finns den redan?
 2. Dela med dig. Skapa ett bra team kring din idé så att du har någon att bolla alla dina frågor med och fördela olika arbetsuppgifter. Det kommer inte att hända något med din idé om du inte verifierar den och börjar jobba med den.
 3. Prata med tilltänkta kunder. Samla på dig så mycket information som möjligt om dem och identifiera behov och önskemål. Du kan få många svar på vägen bara av att prata med kunden. Kanske inser du att din idé inte är bra nog, att något behöver ändras – eller att du är på helt rätt väg.

DIGITAL TRANSPORTINFORMATION FÖR BÄTTRE LOGISTIK

Som delaktiga i nätverket DININNO delar vi med oss av goda exempel från projekt och företag där det genomförs någon form av digital transformation.

DIGINNO-Proto handlar om att digitalisera transportdokument, för att underlätta för såväl transportföretag som myndigheter. Det ska leda till mindre pappersarbete i logistiksektorn och bättre förutsättningar för transportinformation. Just nu pågår tester av den digitala handelsvägen mellan Estland, Lettland, Litauen och Polen.
Lär mer här.

VÄX HUDIKSVALL – temaveckor för hållbar tillväxt

Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) arrangerar under hösten tre temaveckor under flaggen VÄX Hudiksvall, där bland annat RISE, Fiber Optic Valley och Propell medverkar.

Näringslivsbolaget driver nätverk inom tre områden som skapar hållbar tillväxt; lokalproducerade livsmedel, lokal handel och råvaran trä. Under temaveckorna kommer du att kunna ta del av intressanta föreläsningar, artiklar och stories kring lokala företag som är verksamma inom dessa områden. Syftet är att väcka intresse för viktiga branscher, bygga hållbara nätverk och på så sätt skapa förutsättningar för att starta, utveckla och etablera företag i kommunen.

Vecka 36: Lokal mat & dryck

Vecka 41: Lokal handel

Vecka 49: Råvaran trä

Information om VÄX Hudiksvall uppdateras löpande HÄR.

 

 

Ett kluster för startups inom robotik och automatisering

Som delaktiga i nätverket DIGINNO delar vi med oss av goda exempel från projekt och företag där det genomförs någon form av digital transformation.

Ett intressant exempel kommer från vårt grannland Danmark. Odense Robotics erbjuder olika typer av stöd till nystartade företag inom robotik och automatisering.

Läs mer här.

Fiber Optic Valley lyfter regionalt samarbete till EU nivå

Inom ramen för projektet Inno Industry marknadsförs goda exempel på regional innovation från Gävleborg i en internationell välrenommerad databas. Projektet sprider goda exempel på hur regionerna i Norra Mellan Sverige samverkar med andra aktörer kring innovationer och ekonomisk strukturomvandling. Målet är att inspirera övriga Europa och öppna upp för erfarenhetsutbyte.

Vi gör bra saker i vår region och vi vill att fler ska se nyttan med hur vi tänker och agerar kring just regional innovation och utvecklandet av nya modeller, säger Torbjörn Jonsson, senior projektledare Fiber Optic Valley

En artikel har blivit publicerad i ”Europé Policy Learning Platform – Database” och gör att policymakers runt om i Europa kan konsultera, inspireras och kontakta Fiber Optic Valley för ytterligare utbyte av erfarenheter. Artikeln handlar om de fem smarta arenorna som finns i Region Gävleborg och som bygger på fem styrkeområden för att förbättra regional innovation och ekonomisk omvandling.

 Målet med dessa smarta arenor är att utveckla nya modeller och påskynda innovationsprocessen, från idé till produkt. Vår artikel framhäver vikten av bra samordning för varje smart arena, det gäller att ha bra koordinering och att alla inblandade intressenter i dessa smarta arenor ofta möts för att sprida och dela kunskap, avslutar Torbjörn.

Läs hela artikeln på Interreg Europe
Läs mer om de smarta arenorna på Region Gävleborgs hemsida.

Om Inno Industry
Inno Industry syftar till att öka antalet kluster inom EU som stöder övergången till Industri 4.0 genom utveckling av nationella och regionala strukturer. Projektet är ett interregionalt samarbetsprojekt med nio partners som ska förbättra innovationsinfrastrukturpolitiken. Läs mer om projektet här

Utökat område för gratis WiFi i Hudiksvall

I Hudiksvalls kommun finns redan gratis WiFi på flera platser, men nu har området utökats tack vare ett spännande samarbete mellan flera parter och projektpengar från EU.

Vi har projektlett en satsning om utökat område för gratis WiFi i Hudiksvall och samtidigt testat på nya tekniska lösningar. Detta arbete har vi gjort tillsammans med Fiberstaden, Hudiksvalls kommun, Glysisvallen AB, Hexatronic, Sörens EL och The Cloud, inleder Anna Gustavsson, senior projektledare Fiber Optic Valley

Lösning för framtiden på Glysisvallen

De samarbetande parterna kom under 2019 fram till att arbetet skulle genomföras på Glysisvallen i Hudiksvall, en intressant plats utifrån många olika aspekter.

Vi kom gemensamt fram till att Glysisvallen var en lämplig plats på grund av att det ofta är många människor i rörelse där och det sker många stora event runt platsen. Alla dessa typer av event kräver bättre och stabilare uppkoppling. En ytterligare anledning var att tekniken som skulle användas kunde installeras på ett lätt sätt utan att göra åverkan på asfalteringen.

Denna plats är en av flera WiFi punkter i Hudiksvall, men den skiljer sig från de övriga.

Det som skiljer denna plats ifrån andra WiFi-punkter som finns runt om i Hudiksvall är att denna innehåller en lösning för framtiden och förutsättningar för t ex 5G eller sensorer tack vare teknik från Hexatronic, fortsätter Anna Gustavsson

 

Drar nytta av befintligt stadsnät
Tekniken som installeras under juni 2020 kommer från Hexatronic, en systemleverantör som utvecklar, tillverkar och tillhandahåller fiberoptisk kabel- och infrastrukturlösningar. I Hudiksvalls har Hexatronic egen produktion av fiberkabel, dukt, kopparkabel och installationsmaterial. Genom att använda sig av deras InOne teknik i denna installation, så kan det befintliga stadsnätet enkelt utökas med traditionella installationsmetoder med inblåsning av kabel i dukt.

Med InOne systemet får vi nu även med strömförsörjning till de aktiva noderna i stadsnätet vilket underlättar nätplanering och behov av lokal strömförsörjning, vilket reducerar totalkostnaden för installationen, säger Tomas Flodin business manager, Hexatronic

InOne är optimerat för distribuerade aktiva system som WiFi, Kamerasystem, 4G,5G Micro radiosystem mfl. Och installationen fungerar även som demo för Hexatronic.

Detta exempel på Glysisvallen fungerar som en demo för oss och vår InOne-teknik. Där kan vi visa våra kunder hur vi kan vara med och bidra till påskyndandet av den digitala transformationen som kommer både samhället, företagen och individerna till nytta, fortsätter Tomas

Utökat WiFi tack vare projektpengar

Årligen genomförs en utlysningen av pengar från EU för att bygga ut de öppna näten på offentliga platser runt om i Europa. Varje projekt kan tilldelas 15.000 euro. Hudiksvall lyckades kamma hem denna peng vilket möjliggjorde denna utökning av öppet och gratis WiFi.

Tack vare pengarna från EU kunde vi lyckas med installationen och samarbetet mellan de olika parterna. Både vi på Fiber Optic Valley, kommunen och Fiberstaden har lagt arbetstid i projektet, Hexatronic sponsrade med delar av utrustningen och arbetstid, Glysisvallen betalar Sörens EL för att installera Hexatronics tenik och nu får the Cloud stå för driften framgent, säger Anna

Anslut till gratis WiFi
The Cloud är leverantör av WiFi-lösningen och har omfattande erfarenhet och kompetens att kunna leverera en skalbar, stabil och säker WiFi på gator och torg. The Cloud står för driften och det är enkelt att ansluta sig till nätet. Personuppgifterna som du lämnar hanteras av The Cloud och lagras enligt gällande lagstiftning.

Man väljer nätnamnet Glada Hudik och accepterar villkoren. Därefter kan man börja surfa fritt och obegränsat, det är gratis WiFi både inne på Glysis och runt hela utomhusområdet på Glysis, både konstgräsplan och friidrottsarenan, avslutar Anna