Meny

Söderhamnsföretaget JTB Stålslipning rustar för framtiden

Maskininköp och nyanställningar är bara några av sakerna som händer hos JTB Stålslipning i Söderhamn. Företaget har genom Kickstart Digitalisering och coachningsprogrammet Kickstart Go skapat ett mer digitalt och hållbart tänk i verksamheten.

Det märks tydligt att vi försöker bli bättre på att hitta nya effektiva lösningar på våra utmaningar efter att vi medverkat i dessa olika typer av digitaliseringssatsningar, berättar Ulrika Fallgren, delägare JTB Stålslipning.

Det lilla företaget JTB Stålslipning i Söderhamn, med åtta medarbetare, har över 30 års erfarenhet inom slipning och maskinbearbetning av stål. De arbetar huvudsakligen med legobearbetning och har flera kunder i närregionen som exempelvis Rosenqvist Rail, Huddig, Bruks, USNR, ACAB och Andritz, där leveranserna kan innehålla allt från konstruktion till montage.


Ulrika Fallgren visar upp en av deras många produkter


Tony Fallgren visar upp en kundanpassad produkt som används till större köttkvarnar

En tvåstegsraket till förändring
JTB Stålslipning har de senaste åren utvecklat verksamheten och strävar mot nya tjänsteområden och nya lösningar. Bland annat har man börjat använda sig av 3d-printing för protypleveranser till sina kunder.

Det var efter vår medverkan i Kickstart Digitalisering som vi bestämde oss för att göra ett inköp av en 3d-printer. På så sätt kunde vi börja skriva ut prototyper till kunderna, istället för att ställa om i hela produktionen, säger Ulrika Fallgren, delägare JTB Stålslipning.

Under medverkan i Kickstart Digitalisering genererades flera idéer att jobba vidare med. Därför sökte företaget sig vidare till coachningsprogrammet Kickstart Go, där man fick hjälp att undersöka hur de kunde presentera information på ett mer effektivt sätt.

Genom coachningsprogrammet fick vi IT-leverantören XLENT i Hudiksvall att ge oss förslag på hur vi med hjälp av våra befintliga system kunde visualisera det i så kallade dashboards. Tack vare hjälpen är vi nu på gång, säger Ulrika Fallgren, delägare JTB Stålslipning.

Jonny Olsson, från XLENT i Hudiksvall var den som gav digitaliseringscoachningen till JTB och han poängterar hur enkla lösningar kan åstadkomma stora förbättringar.

Vi har tillsammans med JTB skapat en lösning som passade deras verksamhet bäst utifrån deras ekonomiska förutsättningar. Det vi gjort är att vi snabbt och enkelt kopplat samman Exceldokument med deras affärssystem. Dokumenten visar en presentation av sammanställt data vilket är till stor nytta i beslutsprocessen kring optimering och prioritering. Tanken är sen, att när de har tid och lust, kan de utveckla detta och ge presentationen ett mer grafiskt uttryck.

Utökad maskinpark bidrar till nytänk i rekryteringar
Utöver insatser i nya lösningar har man även planer på att utveckla verksamheten ytterligare. Med en maskinpark på tio maskiner fördelat på åtta anställda kan man själv räkna ut att mer personal behövs för att öka produktionstakten ytterligare.

Kompetensförsörjningen är en stor och viktig fråga för oss som vi hela tiden brottas med. Vi anställde nyligen två personer som gått en yrkesutbildning. De får nu lära sig maskinerna på plats hos oss, samtidigt som de får en möjlighet att lära sig svenska facktermer och bli bättre på det svenska språket, säger Ulrika Fallgren delägare JTB stålslipning.

Just nu saknas kompetens för att bemanna deras senaste nyinköp, en femaxlig fleroperationsmaskin som kan producera komponenter med extrem precision, om den nu var i bruk.

Vi har en nyinstallerad maskin som vi behöver få högre beläggning i. Vi behöver utöka kompetensen för att få igång den fullt ut. Och det ska vi nog lösa på något sätt inom en snar framtid. Antingen genom att utbilda befintlig personal i maskinen eller anställa ytterligare personer, säger Ulrika Fallgren.

Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Kontakta Fiber Optic Valley eller FindIT eller läs mer på kickstartgo.se

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­

Vill du nå en ny internationell marknad?

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till dig som vill komma ut på en ny internationell marknad eller bredda din internationella marknad ytterligare. Checken ska bidra till en hållbar tillväxt i ditt företag. Konsultcheckar ger dig möjlighet att göra det lilla extra för att utveckla företaget. Mikrostöd hjälper dig att komma igång med viktiga investeringar. Det finns stöd för att stimulera gemensamma satsningar och arbetsprocesser. Vi erbjuder investeringsstöd och stöd till företagsutveckling när du själv är med och satsar.

Vem kan söka?
Du kan söka om ditt företag:

 • Har 2 – 49 personer anställda
 • Har en omsättning på minst tre miljoner kronor och högst 10 miljoner EUR
 • Har en ekonomi i ordning
 • Har en befintlig produkt/tjänst
 • Är i behov av att ta in extern kompetens

Vad kan du söka stöd för?
Du kan ansöka om stöd mellan 50 000 och 250 000 kronor. Stödet täcker max 50 % av externa kostnader kopplat till investeringen, den resterande delen står ditt företag för.

Stödet kan täcka hälften av kostnaden för köp av tjänst eller resekostnader och dessa får vara max 20 % av den totala kostnaden. Du kan projektanställa en ny person i företaget som kan hjälpa till med internationaliseringsarbetet. Det ska vara en ny kompetens som inte har varit anställd i företaget innan och det får inte vara en närstående.

Internationaliseringschecken kan bland annat användas till att:

 • Skriva en strategi för internationalisering
 • Göra marknadsundersökningar
 • Söka leverantörer i utlandet
 • Utbilda er inför en internationalisering
 • Utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • Utreda patent och immaterialrättsliga tillgångar, IPR
 • Utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet

Vad kan du INTE söka stöd för?

 • Löpande affärsutveckling
 • Inköp av material
 • Patentansökningar
 • Certifieringskostnader
 • Delegationsresor
 • Försäljningsinsatser
 • Utbildningskostnader

När ansöker du?
Ansökningarna tas emot löpande under under året. Om ditt företags ansökning går vidare kommer du att få presentera den vid ett speciellt tillfälle.

Hur ansöker du?
Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se
För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen

För mer information kontakta Susanne Nylén


Intresserad av andra typer av checkar?
Här finns fler former av stöd för dig som bor och verkar i Gävleborg.

Kickstartsföretag inspirerades av elektronikföretaget CrossControl

Alderholmens Mekaniska, ExTe och Scandymet genomförde för en tid sedan ett studiebesök hos elektronikföretaget CrossControl i Alfta. De besökande företagen har alla deltagit i den nationella satsningen Kickstart Digitalisering och två av dem deltar nu i förlängningen, coachningsprogrammet Kickstart Go. Med inspiration från CrossControls implementeringar får de energi till att förverkliga sina egna digitala satsningar.

– Under Kickstart Digitalisering upplever jag att flera småföretag har snarlika problem och vill utveckla liknande saker. Så istället för att de ska uppfinna hjulet på egen hand, fixade vi ett studiebesök hos CrossControl som redan gjort en digitaliseringsresa som kan de kan dra lärdomar av, säger Ola Wallberg affärsutvecklare RISE/Fiber Optic Valley.

Inspiration av egenutvecklat system
CrossControl utvecklar och tillverkar elektronikprodukter som används i styrsystem på arbetsmaskiner. Just nu är de inne i en period av stark expansion med omfattande investeringar och nyanställningar som följd. Under studiebesöket var omflyttning och anpassning av lokaler för en ny effektivare linje för kretskortsmontage i full gång, bara det en investering på dryga 20 miljoner.

De besökande företagen, Alderholmens Mekaniska, Gävle, ExTe, Ljusdal och Scandymet, Söderhamn fick under sitt besök höra i detalj och mer övergripande om de digitaliseringsaktiviteter som CrossControl genomfört.

Bland annat inspirerades de av hur CrossControl tänker och arbetar utifrån sin egna data, hur de byggt och lagt funktioner ovanpå befintliga produktionssystem. Något som ger bättre överblick och skapar en tydligare kommunikation med och för sina medarbetare. Bland de besökande företagen fanns också stor behållning i att få se det som CrossControl själva kallar Workflow.

– Vårt egenutvecklade verktyg Workflow, är en del av vårt produktionsstyrningssystem, där vi kan koppla ihop produktionsdata med testresultat, arbetsinstruktioner och utbildningsinformation och få en överblick och spårbarhet som inte tidigare var möjligt, säger Henric Skarp fabrikschef på CrossControl.

”Ta omtag om man inte lyckas”
Hela digitaliseringen hos CrossControl började i små steg, ett förhållningssätt som företag också blir uppmuntrade till när de deltar i Kickstart Digitalisering.

På frågan om tre råd att ge till företag som vill digitalisera på liknande sätt som CrossControl så svarar Magnus Olsson, automationsansvarig på CrossControl.

– Utifrån att vi nu i högsta grad är ett producerande företag så är det inte bara bra, utan också väldigt viktigt, att även ta med produktionskunnande till digitaliseringskompetensen. Som andra råd gäller att göra i mindre steg och våga göra om, ta omtag om man inte lyckas. Slutligen så kan jag uppmana till att gärna leta internt efter befintlig kompetens eller kompetens att utveckla för att arbeta med den här inriktningen.

Råden från Magnus uppskattades också av Ola Wallberg, affärsutvecklare RISE/Fiber Optic Valley.

– Det som CrossControl gör och säger är i mångt och mycket kvittenser på delar av det budskap som vi vill förmedla i Kickstart. Det handlar ofta om att sänka ribban och göra saker, det behöver inte bli perfekt från start, men man behöver komma igång och göra mer.

Fortsätter digitaliseringen
Alderholmens Mekaniska, ExTe och Scandymet fortsätter att jobba med sina respektive digitaliseringsresor. Scandymet har redan genomgått coachning och Alderholmens Mekaniska är precis på väg in i coachning genom deltagande i Kickstart Go. Kickstart Go kan ses som en förlängning av Kickstart Digitalisering, där företag kan få tillgång till upp till 65 timmar digitaliseringscoachning för att utveckla sina egna digitaliseringsidéer.

– Digitaliseringscoachningen ger företagen en stor möjlighet att verkligen komma igång med sina idéer, säger Ola Wallberg affärsutvecklare RISE/Fiber Optic Valley.

Vill du också se vad CrossControl gjort? Se filmen


Läs mer om digitaliseringen hos CrossControl här

Är ditt företag också intresserad av digitaliseringscoachning?
Läs mer och anmäl intresse på kickstartgo.se

Eller kanske ni vill gå den nationella satsningen Kickstart Digitalisering?
Läs mer på kickstartdigi.se när det arrangeras något nära dig.

Inseco skruvar upp tempot

Söderhamnsföretaget Inseco revolutionerar lagerhanteringen med hjälp av passiv RFID-teknik, en teknik som gör det möjligt att läsa av information på avstånd. Genom den regionala digitaliseringssatsningen Kickstart Go ser de över sina logistikutmaningar med digitala lösningsförslag från IT-leverantören Atea, lokalkontoret i Gävle. Satsningen i Gävleborg har gjort det möjligt för flera företag att uppgradera sina affärsmodeller med digitala verktyg.

– Vår hantering av plastlådor och pallkragar medför mycket tidskrävande arbete, exempelvis sker registrering av varje plastlåda manuellt av lagerarbetare. Pallar kan bli stående i några dagar innan de packas upp och registreras, vilket leder till att vi hamnar efter i inköp av produkter. Vi ville ha hjälp att hitta en bättre lösning för att effektivisera arbetet, säger Per Olsson, vd Inseco.

Teknisk lösning med taggar
Insecos affärsidé är att lagerhålla fästelement som exempelvis skruvar, muttrar och tätningar åt sina kunder. Idag levererar Inseco ett visst antal fästelement till varje kund och dessa produkter levereras i plastlådor på EU-pallar med tre pallkragar, trälock och max 100 plastlådor i varje pall.

Tillsammans med IT-leverantören Atea, lokalkontoret i Gävle och aktörerna RISE, Fiber Optic Valley och FindIT har Inseco testat möjligheter för att underlätta processen i lagerhanteringen. Tester som resulterade i ett lösningsförslag där man kan förenkla avläsningen av plastlådorna med passiva RFID-taggar (Radio-frequency identification), en teknik som gör det möjligt att läsa av information på avstånd.

– Att placera RFID-taggar på plastlådorna bidrar först och främst till att Inseco snabbt kan läsa av innehållet i lådorna. De kan nu läsa av totalt 100 RFID-taggar placerade på plastlådor i en lastpall med tre pallkragar och lock och det fungerar även fast lådorna ligger huller om buller i lastpallen. Detta löser även flera utmaningar som de har i hela logistikkedjan, säger Daniel Stålhammar, lösningsarkitekt Atea Sverige AB

Lösningen är ännu inte implementerat i Insecos verksamhet, men man står i startgroparna och vill köra igång.

– Vi har fått svart på vitt att det är möjligt att effektivisera och jag väntar nu på offerter för olika RFID-produkter för att vi ska kunna starta utvecklingen. Kostar det inte allt för mycket kommer jag trycka på knappen direkt säger Per Olsson, vd Inseco.

Samarbete tack vare coachning
Samarbetet mellan Inseco och Atea är en ren effekt av projektet Kickstart Go, där industriföretag kan få upp till 65 timmar digitaliseringscoachning. Något som Inseco utnyttjade.

– Utan coachningstimmarna hade det tagit längre tid innan vi lagt energi på att förbättra våra logistikflöden. Det var toppen att få stöd och kompetensen att koka ned vad vi ville göra för att sedan få kontakt med en bra leverantör som kunde ge oss ett konkret lösningsförslag säger Per Olsson, vd Inseco

Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Kontakta Fiber Optic Valley eller FindIT eller läs mer på kickstartgo.se

 

 

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket.

Hudikföretaget PSIDAC digitaliserar för en global marknad

Det lilla sensorföretaget PSIDAC har genom satsningen Kickstart Go i Gävleborg tagit stora kliv mot en mer digital värld för att matcha konkurrensen på en global marknad. Med stöd från IT-konsulten XLENT i Hudiksvall, kan företaget effektivisera arbetsmetoder och ställa högre krav inför inköp av system.

– Under de senaste åren har vi arbetat med att utveckla världsledande produkter för gasmätning med gassensorer som mäter olika typer av gas. Gasmätaren är byggd som ett plug and play där kunden tar de sensorer som den vill ha, beroende på vad man vill mäta och trycker in i ett huvudkort. Det är ett väldigt flexibelt system, men med ett sådant tänk kom även nya utmaningar för oss som verkar på en global marknad, säger Björn Österlund vd PSIDAC.

Intresset för PSIDACs mätinstrument har ökat stort och med kunder från hela världen fortsätter företaget att uppdatera sina produkter i rasande fart.

Arbetsmetoder som förändrar
Utmaningen med gasmätarna är att få mer kontroll över spårbarheten i sensorerna och vilken data de samlar in, därför behövde de hjälp med att hitta ett stödsystem för processen. XLENT i Hudiksvall fick uppdraget genom anbud och kunde efter fyra möten presentera olika systemlösningar. Allt från ett jättesystem till en open sourcelösning. I övrigt har även PSIDAC fått en genomgång i hur man kan jobba i en digital värld med chat, videokonferens, mötesbokningar, gemensamma arbetsytor även utanför det egna företaget.

– Vi har fått hjälp att bygga en struktur om hur vi kan effektivisera internt, vi är en bit ifrån en färdig produkt när det kommer till att samla in produktdata, men vi har fått ett systemtänk och bra vägledning av XLENT. Samarbetet har fungerat bra men det tog lite tid, men det är ju för att man är småföretagare och har mycket att göra, säger Björn Österlund, vd PSIDAC.

”Ett riktigt häftigt projekt”
– Det är ett riktigt häftigt projekt, dels att klusterorganisationerna Fiber Optic Valley i Hudiksvall och FindIT i Sandviken åker ut och ger en teaser till företag att såhär skulle vi kunna göra, och sedan upphandlar de leverantörer som kan leverera svar på företagens digitaliseringsutmaningar. Företagen får med enkla medel, snabb hjälp utan att egentligen lägga mycket tid på det, säger Jonny Olsson IT-konsult XLENT.

Jonny har nu genomfört digitaliseringscoachning hos två företag inom projektet och han är övertygad om att företagen inte hade tagit steget mot en mer digitaliserad verksamhet utan denna typ av insatser.

– Grejen är, om företagen inte hade blivit erbjuden denna typ av insats så hade det troligen inte skett någon förändring alls. Men nu är de taggade och tycker att det är kul att få digitaliseringscoachning, avslutar Jonny.

Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Kontakta Fiber Optic Valley eller FindIT eller läs mer på kickstartgo.se

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­

Fem snabba frågor till Ylvali Gerling, MYoroface

Vem är Ylvali Gerling?
Jag är VD för medtech bolaget MYoroface AB i Hudiksvall som erbjuder IQoro. En neuromuskulär behandling för de som lider av diafragmabråck med symptom som t ex halsbränna, sura uppstötningar/reflux, snarkning, sömnapné eller dysfagi. Jag är även mamma till tre underbara, kreativa söner som utmanar och förgyller livet.

Vilka är dina drivkrafter?
Jag drivs av att ha förmånen att få jobba med en produkt som hjälper människor att återfå sin livskvalité. Men jag drivs också av att ha roligt på jobbet och att jobba med något nytt, att få bryta våra egna vägar. Det kan så klart vara jobbigt ibland med, men jag tycker att själva resan är det som är intressant.

Ni vann vår innovationstävling Boost Innovation år 2017, hur har det gått för er efter tävlingen?
Det har hänt väldigt mycket! Vi kommer för andra året i rad att dubbla vår omsättning och det ser väldigt ljust ut fortsatt framåt. För att kunna fortsätta vår tillväxt har vi under hösten anställt totalt fyra personer och ökat till sex heltidsanställda. Detta har varit en flaskhals för oss att fullt ut kunna driva utvecklingen efter Boost Innovation i den takt vi hade velat. Men vi har kunnat samla mycket data som förhoppningsvis ska säkra en än bättre slutprodukt lite längre fram.

Hur ser framtidsplanerna ut för MYoroface?
Vi har en aggressiv tillväxtplan och ser väldigt positivt på marknadsmöjligheterna. Vi rör oss inom en väldigt trög bransch, men har genom att gå våra egna vägar hittat en del genvägar. Vi planerar att fortsätta vår tillväxt och därmed öka antalet anställda ytterligare. Med nya lokaler som tillåter oss att växa kan vi koncentrera oss på affärerna.

Vad gör du när du inte arbetar?
Arbetet flyter väldigt mycket ut i övrig tid. Men tid med familjen och mina barn är helig. För att orka med det höga tempot samtidigt som jag är småbarnsförälder så försöker jag se till att träna minst tre gånger i veckan och att ha social tid med vänner som ger mig energi. Jag önskar att jag hade tid för att läsa alla böcker jag vill läsa samt måla och teckna. Vår till höst hämtar jag energi genom att fixa i trädgården.

Succé för Gävleborgsföretag i Rwanda

Gävleborgsföretagen Borins och Proxytech deltog i Africa Green Growth Forum i Kigali, Rwanda den 26–30 november. En konferens som sammanförde investerare och beslutsfattare från helakontinenten för utbyte av erfarenheter i grön tillväxt och hållbart klimatDeltagandet gjordes med stöd av Fiber Optic Valley och RISE inom projektet ICT Meta Cluster. Ett projekt som erbjudit 400 ICT företag i Estland, Lettland och Sverige att ta första steget till nya marknader utanför EU. Borins AB kom hem med konkreta förfrågningar på återvinningskoncept.   

 • Vi har några allmänna kontakter att följa upp, men även två stycken där vi har konkreta frågeställningar att återkoppla på. Dessa handlar om att ge förslag på lösningar på hur en modern återvinning i anslutning till soptippen skulle kunna se ut. En av dessa kontakter är eventuellt intresserad av ett samarbete på längre sikt om det faller väl ut medan den andra kontakten är mera intresserad av ett rent köp av produkterna, säger Birgitta Borin, Personal och Ekonomiansvarig Borins AB.

Borins tyckte att forumet hade ett bra upplägg med en variation av talare och diskussioner vilket gjorde det lätt att vara fokuserade. Förutom att Gävleborgsföretaget deltog på forumet och hade möten med olika företag så besöktes olika återvinningsindustrier som var intressant och de såg även potential för deras produkter på flera delar av dessa verksamheter. Resan öppnade upp affärsmöjligheter för Borins och Birgitta är nöjd med besöket.

 • Resan har bland annat lett till att vi har fått upp ögonen för att det även kan finnas en marknad för våra produkter på andra marknader än de vi redan finns på. Naturligtvis är Rwanda och resten av Östafrika mycket intressant med den tillväxt som förväntas där och med det intresse som verkar finnas för återvinnig samt ny teknik, säger Birgitta.

I samband med konferensen så samverkade RISE och Fiber Optic Valley med Make Trade – Sweden On the Go, för att göra marknadsanalys och planerade in affärsmöten för deltagande företag. Och förutom Gävleborgsföretagen deltog företaget Tellux från Uppsala. Med på resan var även Benny Hallberg, specialist inom Operativa lösningar inom Återvinning och Miljö från Stena Recycling.

 • Det blev en mycket intensiv vecka och Africa Green Growth Forum var en fantastisk upplevelse med cirka 1 000 besökare. Extra roligt var det när Miljöministern i Rwanda hälsade speciellt välkommen till deltagarna från USA, Sverige och Australien. Parallellt med forumet var det en mässa med utställare som fokuserade på miljö och återvinning som var ett intressant komplement till forumet, säger Benny Hallberg.

Fiber Optic Valleys chef Torbjörn Jonsson poängterar att projektet ICT Meta Cluster som möjliggjort resan har gett resultat.

 • Vi har uppnått målet med framgångsrika försäljningar, men det finns flera försäljningar som inte är klara ännu som kommer bli det efter projektets slut. Vi ser fram emot att jobba med dessa samarbetspartners i framtiden för att stötta små och medelstora företag, säger Torbjörn.

Frågor och funderingar kontakta

Torbjörn Jonsson, RISE/Fiber Optic Valley, 070-211 08 06

Birgitta Borin, Borins AB, 070-521 21 50

Christoffer Andresen, RISE NetLab, 070-895 77 56

Om Borins
Gör bland annat produkter för återvinningsindustrin, värmeverk och pappersbruk och sågverk. www.borinsab.com

Om Tellux,
Stadsbelysning/hybridstolpe som använder sol- och vindenergi med batteribackup. www.tellux.se/

Om Proxytech
Renavatten utan flockningsmedel eller kemikalier, en innovativ metod som använder en speciell teknik kopplat till termodynamik.

Om Africa Green Growth Forum
Africa Green Growth Forum är en samling av event som sammanför investerare, beslutsfattare och utövare från hela kontinenten för utbyte av erfarenheter i grön tillväxt och hållbart klimat.

Africa Green Growth Forum ägde rum 26–30 november 2018 i Kigali och organiserades av Rwandas regering med stöd från samarbetspartners från kontinenten och världen. Värdar var institutioner och organisationer som jobbar för grön tillväxt i Rwanda och över hela kontinenten, Africa Green Growth Forum förmedlar nationell och internationell erfarenhet samt stärker samarbeten mellan viktiga intressenter som jobbar med grön tillväxt. www.greengrowth.rw

Om ICT Meta Cluster
ICT Meta Cluster startades under september 2015 och avslutades den 30 november 2018. Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gävleborg medfinansierade den svenska delen av projektet. Under 3,5 år har projektet hjälpt små och medelstora It-företag i Lettland, Estland och Sverige att nå ut till nya marknader utanför EU. ICT Meta Cluster hjälpte små och medelstora företag som är i en utmanande situation på grund av en liten hemmamarknad som är starkt konkurrensutsatt, detta gör det helt nödvändigt att söka nya marknader utanför regionen.

ICT Meta Cluster har uppnått sina målsättningar med 14 försäljningar (9 som mål). Sedan har 166 företag identifierats (120 som mål) och 45 (30 som mål) har fått support. Totalt fick 130 små och medelstora företag nån form av icke finansiell support från projektet.

Om RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Om Fiber Optic Valley

Fiber Optic Valley initierar och inspirerar till nya samarbeten för en digital samhällsutveckling. Vi är länken mellan, forskningen, marknaden och olika finansiärer. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Från och med 1 jan 2017 är vi en del av forskningsinstitutet RISE. Till våra finansiärer räknas Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Vinnova och Tillväxtverket. www.fiberopticvalley.com

Julstämning och innovativ jullunch

I onsdags bjöd Fiber Optic Valley och Propell Innovation in till en innovativ jullunch, kreativt julpyssel och vår traditionella tipsrunda. Det var en underbar julstämning i lokalen där vi firade in den kommande julen tillsammans med en härlig blandning av såväl nya som välbekanta deltagare. Tack för att ni valde att komma och vi ses igen under nästa år då vi smider nya planer tillsammans. Under lunchen presenterade även Ylvali Gerling, VD för MYoroface, 2017 års vinnare av Boost Innovation hur det har sett ut för deras verksamhet sedan de fick ta emot priset.

Fiber Optic Valley tog hem Europacertifikat

”Vi kan jämföra vår verksamhet med andra kluster i hela Europa, och arbeta därefter. Certifieringen är en del i ett arbete som syftar till att stärka vår närvaro på europeisk nivå för ökade möjligheter att arbeta med och stötta våra regionala företag”, säger Mattias Öhr, Projektledare hos Fiber Optic Valley.

Fiber Optic Valley är ett av 22 utvalda kluster i Sverige som deltar i Tillväxtverkets klusterprogram. Som en del av deltagandet har vi genomgått en process där vi granskats och jämförts med andra kluster i hela Europa. Det är European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) som genomfört certifieringen.

Som ett resultat av att genomgå deras granskning tog Fiber Optic Valley hem ett så kallat Brons label certifikat, även kallat Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative.

Läs mer om Tillväxtverkets klusterprogram S3-piloten

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/smart-specialisering/klusterprogram.html

 

Så revolutionerade jämställdhetsarbetet Norras kunderbjudande – Pär Lärkeryd om kulturen som nyckel till förändring

Den 29 november lockade Pär Lärkeryd, 2016s års vinnare av Svenska Jämställdhetspriset, närmare 40 chefer när Fiber Optic Valley rivstartade satsningen på hållbart företagande med föreläsningen ”Från timmersågar till webbutbildningar.” Pär berättade hur Norras jämställdhets- och mångfaldsarbete skapat affärsmöjligheter och avslöjade affärsstrategin som revolutionerat deras kunderbjudande.

Pär föreläste om hur han som vd inom först industrin och sedan hos Norra Skogsägarna har fokuserat på företagskulturen för att skapa nya affärsmöjligheter. Verktyget har varit kunskap om jämställdhet och mångfald.

 • Vad är företagskultur? Stället där vi hamnar när manualerna inte räcker till. När vi börjar granska våra värderingar, normer och beteenden ur ett jämställdhetsperspektiv får vi även med automatiksyn på företagskulturen, säger Pär om kulturen som nyckel till förändring. Och om vikten av att våga ifrågasätta arbetssätt och inte klamra oss fast vid gamla sanningar.

Föreläsningen för chefer och en särskild vd-lunch var en del av Fiber Optic Valleys nya satsning på hållbart företagande: om hur du tjänar pengar och räddar världen – samtidigt. Ett unikt erbjudande för företag att delta i flera kompetenshöjande aktiviteter där vi engagerar experter inom både social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet under det kommande året. Det kan vara aktiviteter inom hållbarhet som till exempel inspirationsföreläsningar, workshops och coachning utifrån behov.

Genom att fokusera på hållbarhet vill vi bidra till att vidga synen på hållbar produktion, ökad konkurrenskraft och attraktivitet som arbetsgivare. Hållbarhet spänner över en bredd av ämnesområden inom allt ifrån hur vi säkrar kompetensförsörjningen i framtiden genom jämställdhet och mångfald, till hur cirkulära affärsmodeller kan bidra till innovationer för en bättre miljö.

Är du intresserad av att delta? Kontakta Ann-Sofie Däldehög, Fiber Optic Valley.