Meny

Hudikföretaget PSIDAC digitaliserar för en global marknad

Det lilla sensorföretaget PSIDAC har genom satsningen Kickstart Go i Gävleborg tagit stora kliv mot en mer digital värld för att matcha konkurrensen på en global marknad. Med stöd från IT-konsulten XLENT i Hudiksvall, kan företaget effektivisera arbetsmetoder och ställa högre krav inför inköp av system.

– Under de senaste åren har vi arbetat med att utveckla världsledande produkter för gasmätning med gassensorer som mäter olika typer av gas. Gasmätaren är byggd som ett plug and play där kunden tar de sensorer som den vill ha, beroende på vad man vill mäta och trycker in i ett huvudkort. Det är ett väldigt flexibelt system, men med ett sådant tänk kom även nya utmaningar för oss som verkar på en global marknad, säger Björn Österlund vd PSIDAC.

Intresset för PSIDACs mätinstrument har ökat stort och med kunder från hela världen fortsätter företaget att uppdatera sina produkter i rasande fart.

Arbetsmetoder som förändrar
Utmaningen med gasmätarna är att få mer kontroll över spårbarheten i sensorerna och vilken data de samlar in, därför behövde de hjälp med att hitta ett stödsystem för processen. XLENT i Hudiksvall fick uppdraget genom anbud och kunde efter fyra möten presentera olika systemlösningar. Allt från ett jättesystem till en open sourcelösning. I övrigt har även PSIDAC fått en genomgång i hur man kan jobba i en digital värld med chat, videokonferens, mötesbokningar, gemensamma arbetsytor även utanför det egna företaget.

– Vi har fått hjälp att bygga en struktur om hur vi kan effektivisera internt, vi är en bit ifrån en färdig produkt när det kommer till att samla in produktdata, men vi har fått ett systemtänk och bra vägledning av XLENT. Samarbetet har fungerat bra men det tog lite tid, men det är ju för att man är småföretagare och har mycket att göra, säger Björn Österlund, vd PSIDAC.

”Ett riktigt häftigt projekt”
– Det är ett riktigt häftigt projekt, dels att klusterorganisationerna Fiber Optic Valley i Hudiksvall och FindIT i Sandviken åker ut och ger en teaser till företag att såhär skulle vi kunna göra, och sedan upphandlar de leverantörer som kan leverera svar på företagens digitaliseringsutmaningar. Företagen får med enkla medel, snabb hjälp utan att egentligen lägga mycket tid på det, säger Jonny Olsson IT-konsult XLENT.

Jonny har nu genomfört digitaliseringscoachning hos två företag inom projektet och han är övertygad om att företagen inte hade tagit steget mot en mer digitaliserad verksamhet utan denna typ av insatser.

– Grejen är, om företagen inte hade blivit erbjuden denna typ av insats så hade det troligen inte skett någon förändring alls. Men nu är de taggade och tycker att det är kul att få digitaliseringscoachning, avslutar Jonny.

Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Kontakta Fiber Optic Valley eller FindIT eller läs mer på kickstartgo.se

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­

Fem snabba frågor till Ylvali Gerling, MYoroface

Vem är Ylvali Gerling?
Jag är VD för medtech bolaget MYoroface AB i Hudiksvall som erbjuder IQoro. En neuromuskulär behandling för de som lider av diafragmabråck med symptom som t ex halsbränna, sura uppstötningar/reflux, snarkning, sömnapné eller dysfagi. Jag är även mamma till tre underbara, kreativa söner som utmanar och förgyller livet.

Vilka är dina drivkrafter?
Jag drivs av att ha förmånen att få jobba med en produkt som hjälper människor att återfå sin livskvalité. Men jag drivs också av att ha roligt på jobbet och att jobba med något nytt, att få bryta våra egna vägar. Det kan så klart vara jobbigt ibland med, men jag tycker att själva resan är det som är intressant.

Ni vann vår innovationstävling Boost Innovation år 2017, hur har det gått för er efter tävlingen?
Det har hänt väldigt mycket! Vi kommer för andra året i rad att dubbla vår omsättning och det ser väldigt ljust ut fortsatt framåt. För att kunna fortsätta vår tillväxt har vi under hösten anställt totalt fyra personer och ökat till sex heltidsanställda. Detta har varit en flaskhals för oss att fullt ut kunna driva utvecklingen efter Boost Innovation i den takt vi hade velat. Men vi har kunnat samla mycket data som förhoppningsvis ska säkra en än bättre slutprodukt lite längre fram.

Hur ser framtidsplanerna ut för MYoroface?
Vi har en aggressiv tillväxtplan och ser väldigt positivt på marknadsmöjligheterna. Vi rör oss inom en väldigt trög bransch, men har genom att gå våra egna vägar hittat en del genvägar. Vi planerar att fortsätta vår tillväxt och därmed öka antalet anställda ytterligare. Med nya lokaler som tillåter oss att växa kan vi koncentrera oss på affärerna.

Vad gör du när du inte arbetar?
Arbetet flyter väldigt mycket ut i övrig tid. Men tid med familjen och mina barn är helig. För att orka med det höga tempot samtidigt som jag är småbarnsförälder så försöker jag se till att träna minst tre gånger i veckan och att ha social tid med vänner som ger mig energi. Jag önskar att jag hade tid för att läsa alla böcker jag vill läsa samt måla och teckna. Vår till höst hämtar jag energi genom att fixa i trädgården.

Succé för Gävleborgsföretag i Rwanda

Gävleborgsföretagen Borins och Proxytech deltog i Africa Green Growth Forum i Kigali, Rwanda den 26–30 november. En konferens som sammanförde investerare och beslutsfattare från helakontinenten för utbyte av erfarenheter i grön tillväxt och hållbart klimatDeltagandet gjordes med stöd av Fiber Optic Valley och RISE inom projektet ICT Meta Cluster. Ett projekt som erbjudit 400 ICT företag i Estland, Lettland och Sverige att ta första steget till nya marknader utanför EU. Borins AB kom hem med konkreta förfrågningar på återvinningskoncept.   

  • Vi har några allmänna kontakter att följa upp, men även två stycken där vi har konkreta frågeställningar att återkoppla på. Dessa handlar om att ge förslag på lösningar på hur en modern återvinning i anslutning till soptippen skulle kunna se ut. En av dessa kontakter är eventuellt intresserad av ett samarbete på längre sikt om det faller väl ut medan den andra kontakten är mera intresserad av ett rent köp av produkterna, säger Birgitta Borin, Personal och Ekonomiansvarig Borins AB.

Borins tyckte att forumet hade ett bra upplägg med en variation av talare och diskussioner vilket gjorde det lätt att vara fokuserade. Förutom att Gävleborgsföretaget deltog på forumet och hade möten med olika företag så besöktes olika återvinningsindustrier som var intressant och de såg även potential för deras produkter på flera delar av dessa verksamheter. Resan öppnade upp affärsmöjligheter för Borins och Birgitta är nöjd med besöket.

  • Resan har bland annat lett till att vi har fått upp ögonen för att det även kan finnas en marknad för våra produkter på andra marknader än de vi redan finns på. Naturligtvis är Rwanda och resten av Östafrika mycket intressant med den tillväxt som förväntas där och med det intresse som verkar finnas för återvinnig samt ny teknik, säger Birgitta.

I samband med konferensen så samverkade RISE och Fiber Optic Valley med Make Trade – Sweden On the Go, för att göra marknadsanalys och planerade in affärsmöten för deltagande företag. Och förutom Gävleborgsföretagen deltog företaget Tellux från Uppsala. Med på resan var även Benny Hallberg, specialist inom Operativa lösningar inom Återvinning och Miljö från Stena Recycling.

  • Det blev en mycket intensiv vecka och Africa Green Growth Forum var en fantastisk upplevelse med cirka 1 000 besökare. Extra roligt var det när Miljöministern i Rwanda hälsade speciellt välkommen till deltagarna från USA, Sverige och Australien. Parallellt med forumet var det en mässa med utställare som fokuserade på miljö och återvinning som var ett intressant komplement till forumet, säger Benny Hallberg.

Fiber Optic Valleys chef Torbjörn Jonsson poängterar att projektet ICT Meta Cluster som möjliggjort resan har gett resultat.

  • Vi har uppnått målet med framgångsrika försäljningar, men det finns flera försäljningar som inte är klara ännu som kommer bli det efter projektets slut. Vi ser fram emot att jobba med dessa samarbetspartners i framtiden för att stötta små och medelstora företag, säger Torbjörn.

Frågor och funderingar kontakta

Torbjörn Jonsson, RISE/Fiber Optic Valley, 070-211 08 06

Birgitta Borin, Borins AB, 070-521 21 50

Christoffer Andresen, RISE NetLab, 070-895 77 56

Om Borins
Gör bland annat produkter för återvinningsindustrin, värmeverk och pappersbruk och sågverk. www.borinsab.com

Om Tellux,
Stadsbelysning/hybridstolpe som använder sol- och vindenergi med batteribackup. www.tellux.se/

Om Proxytech
Renavatten utan flockningsmedel eller kemikalier, en innovativ metod som använder en speciell teknik kopplat till termodynamik.

Om Africa Green Growth Forum
Africa Green Growth Forum är en samling av event som sammanför investerare, beslutsfattare och utövare från hela kontinenten för utbyte av erfarenheter i grön tillväxt och hållbart klimat.

Africa Green Growth Forum ägde rum 26–30 november 2018 i Kigali och organiserades av Rwandas regering med stöd från samarbetspartners från kontinenten och världen. Värdar var institutioner och organisationer som jobbar för grön tillväxt i Rwanda och över hela kontinenten, Africa Green Growth Forum förmedlar nationell och internationell erfarenhet samt stärker samarbeten mellan viktiga intressenter som jobbar med grön tillväxt. www.greengrowth.rw

Om ICT Meta Cluster
ICT Meta Cluster startades under september 2015 och avslutades den 30 november 2018. Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gävleborg medfinansierade den svenska delen av projektet. Under 3,5 år har projektet hjälpt små och medelstora It-företag i Lettland, Estland och Sverige att nå ut till nya marknader utanför EU. ICT Meta Cluster hjälpte små och medelstora företag som är i en utmanande situation på grund av en liten hemmamarknad som är starkt konkurrensutsatt, detta gör det helt nödvändigt att söka nya marknader utanför regionen.

ICT Meta Cluster har uppnått sina målsättningar med 14 försäljningar (9 som mål). Sedan har 166 företag identifierats (120 som mål) och 45 (30 som mål) har fått support. Totalt fick 130 små och medelstora företag nån form av icke finansiell support från projektet.

Om RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Om Fiber Optic Valley

Fiber Optic Valley initierar och inspirerar till nya samarbeten för en digital samhällsutveckling. Vi är länken mellan, forskningen, marknaden och olika finansiärer. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Från och med 1 jan 2017 är vi en del av forskningsinstitutet RISE. Till våra finansiärer räknas Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Vinnova och Tillväxtverket. www.fiberopticvalley.com

Julstämning och innovativ jullunch

I onsdags bjöd Fiber Optic Valley och Propell Innovation in till en innovativ jullunch, kreativt julpyssel och vår traditionella tipsrunda. Det var en underbar julstämning i lokalen där vi firade in den kommande julen tillsammans med en härlig blandning av såväl nya som välbekanta deltagare. Tack för att ni valde att komma och vi ses igen under nästa år då vi smider nya planer tillsammans. Under lunchen presenterade även Ylvali Gerling, VD för MYoroface, 2017 års vinnare av Boost Innovation hur det har sett ut för deras verksamhet sedan de fick ta emot priset.

Fiber Optic Valley tog hem Europacertifikat

”Vi kan jämföra vår verksamhet med andra kluster i hela Europa, och arbeta därefter. Certifieringen är en del i ett arbete som syftar till att stärka vår närvaro på europeisk nivå för ökade möjligheter att arbeta med och stötta våra regionala företag”, säger Mattias Öhr, Projektledare hos Fiber Optic Valley.

Fiber Optic Valley är ett av 22 utvalda kluster i Sverige som deltar i Tillväxtverkets klusterprogram. Som en del av deltagandet har vi genomgått en process där vi granskats och jämförts med andra kluster i hela Europa. Det är European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) som genomfört certifieringen.

Som ett resultat av att genomgå deras granskning tog Fiber Optic Valley hem ett så kallat Brons label certifikat, även kallat Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative.

Läs mer om Tillväxtverkets klusterprogram S3-piloten

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/smart-specialisering/klusterprogram.html

 

Så revolutionerade jämställdhetsarbetet Norras kunderbjudande – Pär Lärkeryd om kulturen som nyckel till förändring

Den 29 november lockade Pär Lärkeryd, 2016s års vinnare av Svenska Jämställdhetspriset, närmare 40 chefer när Fiber Optic Valley rivstartade satsningen på hållbart företagande med föreläsningen ”Från timmersågar till webbutbildningar.” Pär berättade hur Norras jämställdhets- och mångfaldsarbete skapat affärsmöjligheter och avslöjade affärsstrategin som revolutionerat deras kunderbjudande.

Pär föreläste om hur han som vd inom först industrin och sedan hos Norra Skogsägarna har fokuserat på företagskulturen för att skapa nya affärsmöjligheter. Verktyget har varit kunskap om jämställdhet och mångfald.

  • Vad är företagskultur? Stället där vi hamnar när manualerna inte räcker till. När vi börjar granska våra värderingar, normer och beteenden ur ett jämställdhetsperspektiv får vi även med automatiksyn på företagskulturen, säger Pär om kulturen som nyckel till förändring. Och om vikten av att våga ifrågasätta arbetssätt och inte klamra oss fast vid gamla sanningar.

Föreläsningen för chefer och en särskild vd-lunch var en del av Fiber Optic Valleys nya satsning på hållbart företagande: om hur du tjänar pengar och räddar världen – samtidigt. Ett unikt erbjudande för företag att delta i flera kompetenshöjande aktiviteter där vi engagerar experter inom både social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet under det kommande året. Det kan vara aktiviteter inom hållbarhet som till exempel inspirationsföreläsningar, workshops och coachning utifrån behov.

Genom att fokusera på hållbarhet vill vi bidra till att vidga synen på hållbar produktion, ökad konkurrenskraft och attraktivitet som arbetsgivare. Hållbarhet spänner över en bredd av ämnesområden inom allt ifrån hur vi säkrar kompetensförsörjningen i framtiden genom jämställdhet och mångfald, till hur cirkulära affärsmodeller kan bidra till innovationer för en bättre miljö.

Är du intresserad av att delta? Kontakta Ann-Sofie Däldehög, Fiber Optic Valley.

Företag och forskare träffades på Business Innovation Day

Under gårdagen samlades företag och forskare hos Bizmaker i Sundsvall för Business Innovation Day. Totalt var det sju företag som hade skickat in sina utmaningar och fem företag deltog under dagen för att diskutera lösningar med forskare från Mittuniversitetet.

Företagen som medverkade under dagen var MidDec, LabService, Linea Werde, Andritz samt BioCompost och forskarna gav sina idéer, nya infallsvinklar och förslag till företagen för deras fortsatta utvecklingsarbete.

Business Innovation Day arrangeras för femte året i rad och denna gång var sensorlösningar och att hitta nya reningsmetoder för bioraffinaderier ett par av utmaningarna som diskuterades under dagen. En månad efter eventet får företagen ta del av dokumentationen från mötet inklusive slutsatser, förslag till nästa steg samt erbjudan om ett uppföljningsmöte.

Med eventet vill Mittuniversitetet tillsammans med Fiber Optic Valley, Åkroken Science Park, Bizmaker och RISE Processum öka företags möjligheter till innovation genom samarbeten, samt diskutera uppdragsforskning och finansieringsalternativ.

Om Business Innovation Day
Mittuniversitetets forskningscenter STC och FSCN arrangerar Business Innovation Day tillsammans med Fiber Optic Valley, Åkroken Science Park, Bizmaker och RISE Processum. Inför denna dag kan företagare skicka in en utmaning för att sedan matchas ihop med Mittuniversitetets forskare och under evenemangets dag arbeta fram en lösning på sina utmaningar. Läs mer här www.businessinnovationday.se

Kickstart Digitalisering knuffade igång företag i Ljusdal och Hudiksvall

Torsdagen den 8 november samlades små- och medelstora företag inom industri och industrinära tjänster för att delta i den nationella satsningen Kickstart Digitalisering i Hudiksvall. I Ljusdal var det första tillfället den 7 november. Totalt deltar 14 företag i Hudiksvall och Ljusdal. Genom en stor dos inspiration och konkreta övningar fick företagen en knuff för att få fart på de små digitaliseringsaktiviteterna i sina verksamheter. Under fredagen den 9 november arrangerades även Kickstart Digitalisering med alla chefer hos Hudiksvalls kommun.

Oavsett verksamhet finns det alltid konkurrensfördelar att hitta med hjälp av digitalisering. Några av företagen som deltog under torsdagen var Zavatec, Ryon Märk, Swerink Försäljning AB och Ålunds Cementvarufabrik AB.

Kickstart Digitalisering handlar om att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Initiativet i Ljusdal och Hudiksvall består av ett par kostnadsfria träffar där små och medelstora industriföretag får möjlighet att samverka och få stöd med sin digitalisering. Detta var det första tillfället för industriföretagen i Hudiksvall och Ljusdal.

Läs mer om dagen med alla chefer hos Hudiksvalls kommun här.

Vill ditt företag också delta i Kickstartsatsningen eller kanske arrangera en Kickstartsomgång på din ort?  Läs mer och anmäl intresse på http://www.kickstartdigi.se/

 Om Kickstart Digitalisering
Grunden till den nationella satsningen Kickstart Digitalisering föddes i och med ett pilotprojekt som Fiber Optic Valley arrangerade tillsammans med Teknikföretagen, IF Metall och RISE (Research Institute of Sweden). Det första Kickstart digitaliseringstillfället arrangerades i Hudiksvall i slutet av oktober 2016 och fortsatte sedan på 9 orter med ett så lyckat resultat att projektet skalades upp och blev den nationella satsning som det är idag. I pilotprojektet var målet att nå 100 industriföretag på 10 orter, medan man nu, i den nationella satsningen siktar på att nå och stötta 1000 industriföretag på 100 orter.

Den stora nationella satsningen Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, RISE Research Institutes of Sweden, IF Metall,IUC och Swedish Incubators & Science Parks för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Läs mer på http://www.kickstartdigi.se/

Bredbandsbetraktelser – ny bok om hur Sverige blev bäst på bredband

Den 8 november arrangerade vi ett fikamingel där politiker, beslutsfattare och företag i Hudiksvall samlades för att lyssna på Crister Mattsson, författare till boken ”Bredbandsbetraktelser” som handlar om bredbandsutvecklingen i Sverige. Boken är både en självbiografisk berättelse och en berättelse om hur miljonprogrammets bostadsområden varit en förutsättning för att Sverige blev världsledande inom bredband.

”Den här boken kan intressera alla som har jobbat med bredband eller inom en kommun. Hoppas att ni får lika stort nöje av de här berättelserna, som jag har haft både under mitt arbetsliv och nu när jag har försökt att skriva ned mina minnen”, säger Crister Mattsson.

Crister Mattsson, som är senior advicer inom RISE Acreo, har en lång karriär bakom sig som engagerad inom forskning, affärsutveckling och som rådgivare inom bredband samt stadsnät både i Sverige och EU.

För er som inte kunde vara på plats och få ett eget exemplar så finns Boken ”Bredbandsbetraktelser: hur Sverige blev ledande bredbandsland” att beställa här.

Läs Hela Hälsinglands artikel om dagen här.

Fem snabba frågor till Johanna Skalman om den första tiden i Silicon Valley

Vem är Johanna Skalman?
Passionerad skidåkare, engagerad entreprenör, serviceorienterad och därtill nyfiken och öppen för nya intryck. Jag gillar att utveckla mina egna idéer, testa dom och få omedelbar återkoppling. Att få samarbeta med människor som kan mer än jag är väldigt inspirerande och utvecklande. Har jag bestämt mig för något ser jag till att genomföra det direkt.

Jag är 25 år och ursprungligen från Hudiksvall. Jag är en före detta längdskidåkare och tävlade då för Hudiksvalls IF. Jag har en kandidatexamen inom företagsekonomi, ett eget varumärke samt utbildad skidinstruktör inom längd och alpint. Just nu är jag en Wallenberg Fellow hos Vinnova, vid Nordic Innovation House i Silicon Valley, USA.

Hur skulle du beskriva första tiden i Silicon Valley?
Det händer ständigt nya saker, allt går otroligt fort. Från idé till verkställande tar bara någon vecka. Man nätverkar exakt överallt, i taxin, på gatan och på event. Det är helt klart ett högt tempo. Kulturen är väldigt inspirerande. Här delar man med sig av sina erfarenheter och nätverk utan att förvänta sig något tillbaka. Det är verkligen en miljö där inget är omöjligt.

Jag har lärt mig så otroligt mycket på bara två månader genom att få chansen att träffa drivna människor, gå på konferenser/event och lyssna på framgångsrika investerare och entreprenörer. Att få höra deras erfarenheter om hur man bör göra för att lyckas med ”business” i Silicon Valley, varför vissa företag har lyckats och hur framtiden förmodligen kommer att se ut inom teknikbranschen är otroligt spännande.

Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter på praktiken hos Nordic Innovation House?
Huvuduppgiften är att jag ska få en förståelse av Silicon Valleys ekosystem för att sedan implementera denna viktiga kunskap när jag kommer tillbaka till Sverige. På plats är mina arbetsuppgifter att stötta Vinnovas verksamhet, svenska startups och Nordic Innovation House. Jag är med och ordnar och tar emot besök (svenska bolag, och organisationer) samt ordnar event. Jag är även med och hjälper till samt lär mig av NIH.s acceleratorprogram. Just nu pågår TINC-programmet i fyra veckor. En av de allra viktigaste arbetsuppgifterna är att nätverka med olika människor för att skapa relationer.

Vilka tips skulle du ge till personer som planerar att göra liknande praktik utomlands?
Ta chansen och åk, du kommer inte att ångra dig! Du kommer utvecklas massor dels på ett personligt plan men också få större insikter om världen, Sverige och det land du väljer att åka till. Ha ett öppet sinne och var nyfiken så kommer du få ut väldigt mycket.

Vad gör du när du inte jobbar?
Nu när jag är i Silicon Valley försöker jag upptäcka Kaliforniens guldkorn. Det är allt ifrån hiking, sportevent, vingårdar till att besöka häftiga platser. I Sverige spenderar jag mest min tid på ett par skidor eller roar mig med andra outdoor-aktiviteter beroende på säsong, helst tillsammans med vänner och familj.